Arteriyel Yetmezlik ve Buna Bağlı Sertleşme Sorunu

Arteriyel Yetmezlik ve Buna Bağlı Sertleşme Sorunu

Arteriyel yetmezlik sonucu ortaya çıkan erektil disfonksiyon, penise yetersiz kan akışı nedeniyle ereksiyonun sağlanmasında veya sürdürülmesinde güçlüklerin ortaya çıktığı bir durumu ifade eder. Genellikle ateroskleroz (atardamarların daralması) gibi durumların neden olduğu arteriyel yetmezlik, sıkı bir ereksiyon için gerekli olan kan akışını kısıtlar. Bu, cinsel performansta zorluklara yol açabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir.

Arteriyel yetmezlik nedir?

Arteriyel yetmezliğe ikincil erektil disfonksiyon, birincil nedenin arteriyel sorunlar nedeniyle penise yetersiz kan akışı olduğu spesifik bir erektil disfonksiyon (ED) tipini ifade eder. Bu durumda penise kan sağlayan damarlar, genellikle ateroskleroz gibi altta yatan damar hastalıklarının bir sonucu olarak daralır veya tıkanır.

Hastaların şikayetleri

Arteriyel yetmezliğe bağlı erektil disfonksiyon belirtileri şunları içerebilir:

 • Ereksiyona ulaşmada zorluk
 • Cinsel aktivite sırasında ereksiyonun sürdürülmesinde zorluk
 • Cinsel istek veya libidoda azalma
 • Cinsel performansla ilgili stres veya kaygı

Nedenleri

Bu duruma, öncelikle penise kan sağlayan arterleri etkileyen koşullarla ilgili olmak üzere çeşitli faktörler neden olabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

 • Ateroskleroz
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon
 • Hiperlipidemi (Yüksek Kolesterol)
 • Sigara içmek
 • Obezite (şişmanlık)
 • Hareketsiz Yaşam Tarzı (Fiziksel aktivite eksikliği)
 • Yaşlılık
 • Diğer Kardiyovasküler Hastalıklar: Koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı ve felç gibi durumlar
 • İlaçlar: Kardiyovasküler rahatsızlıkları (örn. beta blokerler, diüretikler) veya diğer sağlık sorunlarını (örn. antidepresanlar, antipsikotikler) tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçların ereksiyon fonksiyonunu etkileyen yan etkileri olabilir.

Teşhis

Arteriyel yetmezliğin tanısı tipik olarak bir ürolog tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirir. Tanıda yer alan bazı genel adımlar ve testler şunlardır:

 • Tıbbi Geçmiş: Ürolog, geçmişteki veya mevcut sağlık sorunlarınız, aldığınız ilaçlar ve sigara veya aşırı alkol tüketimi gibi erektil disfonksiyona katkıda bulunabilecek yaşam tarzı faktörleri dahil olmak üzere tıbbi geçmişinizi soracaktır.
 • Fiziksel Muayene: Kardiyovasküler hastalık belirtileri, nörolojik sorunlar veya erektil disfonksiyona katkıda bulunabilecek diğer durumların kontrolü de dahil olmak üzere genel sağlığı değerlendirmek için fizik muayene yapılabilir.
 • Cinsel Geçmiş: Ürolog, ereksiyonların sıklığı ve kalitesi, cinsel performansla ilgili zorluklar ve diğer cinsel sorunların varlığı da dahil olmak üzere cinsel geçmişinizi sorabilir.
 • Laboratuar Testleri: Diyabet, yüksek kolesterol veya erektil disfonksiyona katkıda bulunabilecek hormonal dengesizlikler gibi altta yatan sağlık durumlarını kontrol etmek için kan testleri yapılabilir.
 • Penil Doppler Ultrason: Bu invazif olmayan test, penise giden kan akışını değerlendirmek için ultrason teknolojisini kullanır. Penisi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya daralma olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Diğer Görüntüleme Testleri: Bazı durumlarda pelvik bölgedeki kan damarları hakkında daha detaylı bilgi sağlamak için penil anjiyografi veya manyetik rezonans anjiyografi (MRA) gibi ek görüntüleme testleri yapılabilir.
 • Gece Penis Şişme (NPT) Testi: Bu test, uyku sırasında ereksiyonların sıklığını ve süresini ölçen bir cihazın gece boyunca takılmasını içerir. Erektil disfonksiyonun psikolojik faktörlerden ziyade fiziksel nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Arteriyel yetmezliğe bağlı erektil disfonksiyon öncelikle fiziksel bir durum olmakla birlikte, stres, anksiyete veya depresyon gibi psikolojik faktörler de erektil disfonksiyona katkıda bulunabilir. Ürolog, değerlendirmenin bir parçası olarak zihinsel sağlığınız ve duygusal refahınız hakkında sorular sorabilir.

Tedavi

Arteriyel yetmezliğin tedavisi tipik olarak penise giden kan akışının azalmasına katkıda bulunan altta yatan arteriyel sorunların ele alınmasını içerir. İşte bazı yaygın tedavi yaklaşımları:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, genel kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesine ve penise daha iyi kan akışının sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu şunları içerebilir:

 • Sigarayı bırakmak
 • Düzenli egzersiz

İlaçlar: Penise kan akışını artırarak ereksiyon fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan çeşitli ilaçlar mevcuttur. Bunlar şunları içerir:

 • Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri
 • Diğer ilaçlar

Vakumlu Ereksiyon Cihazları (VED’ler): Bu cihazlar penise kan çekmek için negatif basınç kullanır ve ereksiyonun sağlanmasına yardımcı olur. VED’ler tek başına veya diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Penis İmplantları (penis protezi): Diğer tedavilere yanıt vermeyen veya daha kalıcı bir çözümü tercih eden erkekler için penis implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi bir seçenek olabilir.

Anjiyoplasti veya Bypass Cerrahisi: Arteriyel tıkanıklıkların şiddetli olduğu durumlarda, penise kan akışını yeniden sağlamak için anjiyoplasti (daralmış arterleri genişletmek için) veya bypass ameliyatı (tıkanmış arterlerin etrafındaki kan akışını yeniden yönlendirmek için) gibi prosedürler gerekli olabilir.

Danışmanlık veya Terapi: Stres, kaygı veya depresyon gibi psikolojik faktörler erektil disfonksiyona katkıda bulunabilir. Danışmanlık veya terapi, tek başına veya diğer tedavilerle birlikte, altta yatan bu sorunların çözümüne yardımcı olabilir.

Diğer Sağlık Durumlarının Yönetimi: Diyabet, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol gibi altta yatan sağlık durumlarının tedavisi, arteriyel yetmezliğe bağlı ED’nin yönetilmesi için gereklidir.

Özet

Arteriyel yetmezliğe sekonder olarak gelişen ED, penise kan akışının yetersiz olması nedeniyle ereksiyonun sağlanmasında veya sürdürülmesinde güçlüklerin ortaya çıktığı ve öncelikle ateroskleroz gibi arteriyel sorunlardan kaynaklanan bir durumdur. Yaygın risk faktörleri arasında diyabet, hipertansiyon, sigara ve obezite yer alır. Teşhis, tıbbi öykü, fizik muayene ve muhtemelen penil Doppler ultrasonu gibi testleri içeren kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar (PDE5 inhibitörleri gibi), vakumlu ereksiyon cihazları, penis implantları, cerrahi müdahaleler (anjiyoplasti veya bypass ameliyatı gibi), danışmanlık ve altta yatan sağlık durumlarının yönetimi yer alabilir. Tedavi bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanır ve penise giden kan akışını iyileştirmeyi, böylece erektil fonksiyonun eski haline getirilmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlar.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1