H&QL For Men Nedir?

H&QL For Men Nedir?

Erektil disfonksiyon (ED) için takviyeler, tipik olarak ED sorunlarını ele almayı veya yönetmeyi amaçlayan diyet takviyeleri, şifalı bitkiler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili materyalleri içerir. Bu takviyeler çoğunlukla cinsel sağlığı ve işlevi desteklediğine inanılan vitaminleri, mineralleri, amino asitleri ve bitkisel özlerden oluşur.

H&QL For Men (Erkekler İçin Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam) güncel tıp literatürü taranarak özel olarak hazırlanmış bir üründür. İçerdiği ürünler nörotransmiter üretimi, kan şekeri ve testosteron hormonunun düzenlenmesinde ve ereksiyon mekanizmasında rol oynayan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle penis dokusunda yenilenme sağlanır. H&QL For Men, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (PDE5i) grubu ilaçlar ve ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) ile birlikte kullanıldığında sinerjistik etki gösterir. Kronik hastalığı bulunanların mutlaka doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.

Bu yazımda ürün içeriği, ereksiyon fizyolojisine etkileri ve kullanımı hakkında genel bilgiler vereceğim.

“H&QL For Men” Nedir?

H&QL For Men, erkeklerde sertleşme sorunlarına yardımcı olmak amacıyla güncel bilimsel araştırılarak hazırlanmış bir gıda takviyesidir. Bir kutuda 60 kapsül bulunmaktadır. İçerik ve miktarları şu şekildedir:

 • L-arginin: (600 mg/2 kapsül)
 • L-sitrulin: (400 mg/2 kapsül)
 • Taurin: (100 mg/2 kapsül)
 • Piknogenol: (100 mg/2 kapsül)
 • Epimedyum: (80 mg/2 kapsül)
 • Panax: (80 mg/2 kapsül)

H&QL For Men nasıl kullanılır?

H&QL For Men, ED sorunu olan hastalarda ilk 2 hafta boyunca yemeklerden sonra 12 saat arayla iki kapsül olarak alınır. Daha sonra kapsül şeklinde devam edilir. Maksimum etki için 3 ay boyunca düzenli kullanılması gerekmektedir. Kronik hastalıkları nedeniyle ilaç kullananların mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir.

L- arginine (L-arginin)

L-arginin, vücutta nitrik oksit (NO) üretiminde çok önemli bir rol oynayan bir amino asittir. Nitrik oksit bir vazodilatördür, yani kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan akışının artmasına izin verir. Erektil disfonksiyon (ED) bağlamında, L-arginin, genital bölgeye kan akışını iyileştirme ve dolayısıyla erektil fonksiyonu geliştirme potansiyeli açısından incelenmiştir.

ED için L-arginin kullanmanın arkasındaki teori, artan nitrik oksit seviyelerinin penisteki kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabileceği, daha iyi kan akışına izin verebileceği ve potansiyel olarak ereksiyon fonksiyonunu iyileştirebileceğidir. Bununla birlikte, L-arginin’in ED’yi tedavi etmedeki etkinliği üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar vermiştir.

Bazı çalışmalar, L-arginin takviyesinin ED’li erkeklere, özellikle de altta yatan endotel disfonksiyonuna (kan damarlarının düzgün çalışmadığı bir durum) sahip olanlara fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar plaseboya kıyasla erektil fonksiyonda anlamlı bir iyileşme bulamadı.

Ek olarak, L-arginin belirli ilaçlarla veya tıbbi durumlarla etkileşime girebilir; bu nedenle, özellikle önceden mevcut sağlık sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Sitrulin

Sitrulin, L-arginin ile yakından ilişkili olan ve vücutta nitrik oksit (NO) üretiminde rol oynayan başka bir amino asittir. Sitrulin tüketildiğinde vücutta L-arginine dönüştürülür. Bu dönüşüm öncelikle böbreklerde meydana gelir.

Sitrulin, L-arginin ve nitrik oksit arasındaki ilişki önemlidir çünkü L-arginin, nitrik oksit sentezinin öncüsüdür. Nitrik oksit bir vazodilatördür, yani kan damarlarını gevşetir ve kan akışının artmasını sağlar. Erektil disfonksiyon (ED) bağlamında nitrik oksit, penisteki düz kas dokusunu gevşeterek kanın erektil dokuya akmasını sağlayarak penis ereksiyonunun sağlanmasında çok önemli bir rol oynar.

Sitrulin takviyesi, vücuttaki L-arginin seviyelerini artırarak dolaylı olarak nitrik oksit seviyelerini artırabilir. Bazı araştırmalar, sitrülin takviyesinin, plazma arginin düzeylerini arttırmada tek başına L-arginin takviyesinden daha etkili olabileceğini, çünkü sitrülinin vücut tarafından daha kolay emildiğini ve karaciğerde metabolizmaya daha az maruz kaldığını öne sürüyor.

Sitrulin takviyesi, L-arginin düzeylerini artırarak nitrik oksit üretimini artırabilir ve kan akışını iyileştirebilir ve potansiyel olarak ED’li bireylere fayda sağlayabilir. Bazı çalışmalar, özellikle hafif ila orta derecede ED’si olan veya endotel disfonksiyonu olan erkeklerde, erektil fonksiyonun iyileştirilmesinde sitrülin takviyesinin etkinliği konusunda umut verici sonuçlar göstermiştir.

2019 yılında Üroloji dergisinde yayınlanan bir meta-analiz, L-sitrulin takviyesinin ED üzerindeki etkilerini araştıran çeşitli çalışmaları inceledi. Analiz, sitrülin takviyesinin, özellikle hafif ila orta derecede ED’si olan ve altta yatan kardiyovasküler risk faktörleri olan erkeklerde, plaseboya kıyasla erektil fonksiyonda önemli iyileşmelerle ilişkili olduğu sonucuna varmıştır.

Herhangi bir takviye rejimine başlamadan önce, özellikle de altta yatan sağlık sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Taurin

Taurin, beyin, kalp ve iskelet kası da dahil olmak üzere vücudun çeşitli dokularında doğal olarak bulunan kükürt içeren bir amino asittir. Bir nörotransmitter olarak görev yapmak, iyon dengesini düzenlemek ve bir antioksidan görevi görmek de dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik roller oynar.

Taurinin erektil disfonksiyonun (ED) tedavisinde spesifik rolüne dair önemli doğrudan kanıtlar bulunmamakla birlikte, bazı özellikleri dolaylı olarak cinsel sağlığı etkileyebilir. İşte birkaç potansiyel mekanizma:

Taurinin kendisi nitrik oksit (NO) seviyelerini doğrudan etkilemezken, çeşitli mekanizmalar yoluyla NO üretimini dolaylı olarak etkileyebilir.

 • Antioksidan Özellikleri: Taurin, vücuttaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidan özellikler sergiler. Oksidatif stres endotel fonksiyonunu bozabilir ve NO biyoyararlanımını azaltabilir. Taurin, serbest radikalleri temizleyerek ve oksidatif hasarı azaltarak endotel fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir ve NO aracılı vazodilatasyonu destekleyebilir. ED’nin gelişiminde oksidatif stresin rolü olduğu gösterilmiştir, dolayısıyla taurin gibi antioksidanlar koruyucu bir etkiye sahip olabilir.
 • Kardiyovasküler Sağlık: Taurin, kan damarı fonksiyonunu iyileştirme ve kan basıncını düşürme yeteneği de dahil olmak üzere potansiyel kardiyovasküler faydaları açısından incelenmiştir. NO, damar tonusunun önemli bir düzenleyicisidir ve üretimi, sağlıklı kan basıncının ve kan akışının korunmasına yardımcı olan vazodilatasyonu destekler. Taurinin kardiyovasküler etkileri, endotel sağlığını ve damar gevşemesini destekleyerek dolaylı olarak NO üretimini destekleyebilir. ED sıklıkla zayıf kardiyovasküler sağlık ve genital bölgeye kan akışının bozulmasıyla bağlantılı olduğundan, kardiyovasküler fonksiyondaki herhangi bir iyileşme dolaylı olarak erektil fonksiyona fayda sağlayabilir.
 • Kalsiyum Kanalları ile Etkileşim: Taurinin, vasküler düz kas hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli dokulardaki kalsiyum kanallarını modüle ettiği gösterilmiştir. Kalsiyum akışı, NO sentezinden sorumlu enzim olan endotelyal nitrik oksit sentazın (eNOS) aktivasyonunu tetiklediği için NO üretiminde rol oynar. Taurin, kalsiyum kanalı aktivitesini etkileyerek dolaylı olarak NO üretimini etkileyebilir.
 • Antifibrotik aktivite: Taurin takviyesi, muhtemelen potansiyel antifibrotik aktivite nedeniyle DED’li sıçanlarda ereksiyon fonksiyonunu iyileştirir.
 • Kan şekeri, testosteron ve NO regülasyonu: Taurin, diyabetik hayvanlarda testosteron salgısını uyarabilir, nitrik oksit sentaz (NOS) aktivitesini ve nitrik oksit (NO) üretimini artırabilir ve kan şekeri seviyelerini azaltabilir. Taurin, esas olarak diyabeti düzelterek, hipotalamik-hipofiz-testiküler eksen fonksiyonunu iyileştirmede rol oynayan cinsel isteği artırarak ve penil endotelyalden artan sinyallemeyi gerektiren penis ereksiyonunu iyileştirerek STZ kaynaklı diyabetik erkek sıçanların cinsel fonksiyonunu artırabilir. – ve nöron bağımlı NO-cGMP yolu.

Pycnogenol

Pycnogenol, Fransız deniz çamı ağacının (Pinus pinaster) kabuğundan elde edilen patentli bir ekstrakttır. Güçlü antioksidanlar olan başta prosiyanidinler olmak üzere biyoflavonoidlerin bir karışımını içerir. Pycnogenol, erektil disfonksiyonun (ED) iyileştirilmesindeki potansiyel rolü de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları açısından incelenmiştir.

Birçok çalışma, Pycnogenol’ün ED üzerindeki etkilerini, genellikle bu amaç için yaygın olarak kullanılan başka bir takviye olan L-arginin ile kombinasyon halinde araştırmıştır. Bu iki maddenin birleştirilmesinin ardındaki mantık, L-arginin’in nitrik oksit (NO) üretiminin öncüsü olması, Pycnogenol’ün ise L-arginini NO’ya dönüştürmekten sorumlu enzimin aktivitesini artırabilmesidir.

Örneğin, 2012 yılında Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, Pycnogenol ve L-arginin kombinasyonunun, hafif ila orta dereceli ED’li erkeklerde plaseboya kıyasla erektil fonksiyonu önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu. Bu çalışmaya katılanlar, erektil fonksiyon puanları ve cinsel tatmin dahil olmak üzere çeşitli parametrelerde iyileşmeler yaşadılar.

Her zaman olduğu gibi, erektil disfonksiyon veya başka herhangi bir sağlık durumu için herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir.

Panax ginseng

Genellikle basitçe ginseng olarak anılan Panax ginseng, özellikle Doğu Asya’da geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan popüler bir bitkisel ilaçtır. Cinsel işlev ve erektil disfonksiyon (ED) üzerindeki potansiyel etkiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğuna inanılmaktadır.

Çeşitli çalışmalar Panax ginseng’in ED üzerindeki etkilerini araştırmıştır ve sonuçlar biraz karışık olsa da, bazı kişiler için faydalı olabileceğini öne süren bazı kanıtlar vardır.

Panax ginseng’in ereksiyon fonksiyonunu etkileyebileceği bazı potansiyel mekanizmalar şunlardır:

 • Nitrik Oksit (NO) Üretiminde İyileştirme
 • Antiinflamatuar ve Antioksidan Etkiler
 • Hormonal (Testosteron) Düzenleme

Epimedium

Azgın keçi otu olarak da bilinen Epimedium, yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitkidir. Cinsel işlev ve erektil disfonksiyon (ED) üzerindeki potansiyel etkiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğuna inanılmaktadır.

Epimedyum ekstraktındaki aktif bileşik, birçok tıbbi özelliğinden sorumlu olduğu düşünülen icariindir. Epimedyum ekstraktının ereksiyon fonksiyonunu nasıl etkileyebileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Nörotransmitter düzenlemesi: NO, ereksiyon fizyolojisi için önemli bir aracıdır. NO üretimindeki iyileşme epimedyum ile mümkündür.
 • Hormonal Düzenleme: Bazı araştırmalar epimedyum ekstraktının testosteron da dahil olmak üzere hormon düzeylerini etkileyebileceğini öne sürüyor. Testosteron cinsel fonksiyonun sürdürülmesinde önemlidir ve hormon seviyelerinin optimize edilmesi erektil fonksiyonun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Antioksidan Etkileri: Epimedyum özü, vücuttaki oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidan özellikler sergiler. Oksidatif stres, ED’nin altında yatan yaygın bir neden olan endotel disfonksiyonu ile bağlantılıdır; bu nedenle oksidatif stresin azaltılması, damar sağlığının ve erektil fonksiyonun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Bazı çalışmalar epimedyum ekstraktının erektil fonksiyon üzerindeki etkilerini araştırmış ve bazıları olumlu sonuçlar bildirmiştir. Örneğin, 2014 yılında Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma, epimedyum ekstraktı ve icariin kombinasyonunun diyabetle ilişkili ED’li sıçanlarda ereksiyon fonksiyonunu iyileştirdiğini buldu.

Özet

H&QL For Men, sertleşme sorunu yaşayan erkeklere yardımcı olmak amacıyla güncel literatür araştırılarak hazırlanmış özel bir gıda takviyesidir. İçerdiği bileşenlerle sinerjik etki yaratması, ürünün benzersiz bir özelliğidir. Kronik hasyalığı olanlarda hastalığın derecesine ve hastanın semptomlarına göre doktor tarafından doz ayarlaması yapılabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1