İyi Huylu Prostat Büyümesi Olan Hastalarda (BPH) IPPS Testi Nedir?

İyi Huylu Prostat Büyümesi Olan Hastalarda (BPH) IPPS Testi Nedir?

IPSS (International Prostate Symptome Score, Uluslararası Prostat Semptom Skoru) testi, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ile ilişkili 7 semptomun (hasta şikayeti) hastalara sorulması ve bunlara alınan  cevaba göre hafif (IPSS 0-7 arası), orta (IPSS 8-19 arası) ve şiddetli (IPSS 20-35 arası ) olmak üzere 3 gruba ayrılan ve buna yaşam kalitesi değerlendirmesinin de eklendiği bir skorlama sistemidir. Toplam skor 0 ie 35 arasında değişir.

İlk kez 1992 yılında   Amerikan Üroloji Derneği (American Urological Association, AUA) tarafından BPH ile ilişkili semptomları içeren 7 soruyu içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle önceleri AUA-7 (AUA semptom score -7) olarak bilinirdi. Daha sonra buna hastaların yaşam kaliteleri ile ilgili soru da eklenerek WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ nun önderliğinde bu sistem IPSS (International Prostate Symptome Score, Uluslararası Prostat Semptom Skoru) olarak değiştirildi. Günümüzde tüm dünyada iyi huylu prostat büyümesi (BPH)’nin klinik değerlendirilmesinde yaygın olarak bu sistem kullanılmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) ile ilgili sık görülen şikayetler ve son 1 ay içinde bunlarla ilgili 7 soru

  1. İdrar sonrası mesanenin tam boşalmadığı hissi oldu mu?
  2. İdrar yaptıktan sonra 2 saat  içinde yeniden idrar hissi oldu mu?
  3. İdrar yaparken kesilip  yeniden başlama oldu mu?
  4. Acil idrara çıkma ihtiyacı (urgency) oldu mu?
  5. İdrar akımında zayıflama oldu mu?
  6. İdrara başlarken ıkınma, zorlanma oldu mu?
  7. Gece kaç kez uykudan uyanıp idrara çıkma ihtiyacı oldu?

Tablo 1: Sorulara verilen cevaplar ve puanlar (0-5 arası)

Cevaplara verilen puanlar

Her bir soruya verilen  cevaplar

0

Hiç olmadı

1

5 seferde 1 kereden az oldu

2

Zanmanın yarısından daha azı

3

Zanmanın yarısı

4

Zamanın yarısından fazlası

5

Hemen her zaman

 

Tablo 2: IPSS tablosu

Son 1 ay içinde

Hiç

5 kezde

1

(seyrek)

Yarıdan

az

Yarı

yarıya

Yarıdan çok

(sık sık)

Hemen

her zaman

 

Skor

İdrar yaptıktan sonra

mesanenin tam

boşalmadığı hissi

oldu mu?

 

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

0

İdrar yaptıktan sonra

2 saat  içinde yeniden

idrar hissi oldu mu?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

0

İdrar yaparken kesilip

yeniden başlama

oldu mu?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

0

Acil idrara çıkma ihtiyacı

oldu mu?

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

0

İdrar akımında

zayıflama oldu mu?

0

1

2

3

4

5

0

İdrara başlarken ıkınma, zorlanma oldu mu?

0

1

2

3

4

5

0

Gece kaç kez uykudan

uyanıp idrara çıkma

ihtiyacı oldu?

Hiç

 

0

1 kez

 

1

2 kez

 

2

3 kez

 

3

4 kez

 

4

5 ya da fazla

 

5

 

 

 

0

                                                                                              Toplam IPSS skoru

0

Tablo 3: IPSS skorlama sistemi (35 üzerinden)

IPSS skoru

Semtomların (hasta ikayetleri) derecesi

0-7

Semptomlar hafif derecede

8-19

Semptomlar orta derecede

20-35

Semptomlar ciddi derecede

Tablo 4: Alt üriner semptomlarına göre hastaların yaşam kalitesi skorlaması

Hayatınızın bundan sonraki kısmında bu şikayetlelr aynen devam ederse kendinizi nasıl hissedersiniz?

Çok mutlu

Mutlu

İyi

Bazen iyi bazen kötü

Çoğunlukla kötü

Mutsuz

Berbat (çok kötü)

0

1

2

3

4

5

6

IPSS skorlamasoı ne işe yarar?

Hastaların ilk hekime başvurduklarında ve daha sonraki kontrollerde hastalığın seyrini gösterir. Tek başına ameliyat için bir kriter değildir, diğer testlerle de birlikte değerlendirmek gerekir. Genellikle IPSS skoru 0-7 arasında ise tedavi gerekmez, ilaç tedavisi yeterli olur. 8-19 arası ise ortada olan durumlar, 20-35 arasında ise büyük oranda tedavi gerekir. Bu sistemde yaşam kalitesi 0 ile 6 arasında (çok mutlu-çok kötü) arasında skorlanır.

 

Referanslar

  1. International Prostate Symptom Score (IPSS) at Urological Sciences Research Foundation. Retrieved November 2011
  2. Cockett, A. T. K. (1992). The International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia. 1991 : Paris, France: World Health Organization.
  3. Use of the International Prostate Symptom Score (IPSS) in Chinese male patients with benign prostatic hyperplasia. Aging Male. 2017 Dec;20(4):241-249.

            Prof. Dr. Emin ÖZBEK

            Ürolog

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1