İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Klinik Belirtileri

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Klinik Belirtileri

Bu makalede BPH hastalarında ortaya çıkan şikayetler (belirtiler, semptomlar) nelerdir bunları özetlemeye çalışacağım. İyi huylu prostat büyümesi olan hastalar (BPH) özellikle geceleri sık işeme (idrara çıkma ) ihtiyacı, zayıf ve kesik kesik idrar yapma, işemeye başlamada ve bitirmede zorluk, idrar yaparken yanma ve ağrı, mesanenin tam boşalamama hissi, ani idrar sıkışıklığı ve idrara yetişememe, idrar kaçırma, çatallı ve ıkınarak idrar yapma, damla damla idrar yapma  gibi şikayetlerle Üroloji polikliniklerine başvururlar. Bunlara genel olarak “alt üriner sistem semptomları” (LUTS, lower urinary tract symptoms) diyoruz. Bu şikayetler orta ve ileri yaş erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi’ni düşündürmelidir, ancak mesane kasının kasılmasını olumsuz etkileyen hastalıklar veya üretra darlığı gibi rahatsızlıklar da  bu tip şikayetlere yol açabileceğinden ayırıcı tanıda bunları ekarte etmeliyiz.

Bu hastalığa ait semptomları genel olarak 2 ana başlık halinde sınıflandırırız:

            1.Obstrüktif tip semptomlar (idrar yapmayla ilgili şikayetler)

  1. İrritatif tip semptomlar (idrar depolamayla ilgili şikayetler)

Obstrüktif  tip semptomlar

 Bu semptomlar daha çok yaşa bağlı olarak idrar kanalına doğru büyümüş prostatın (adenom) idrar kanalına (üretra) basısı sonucu ortaya çıkar. Adenomun kanala basısı sonucu idrar akımında zorluk, damla damla idrar yapma, çatallı idrar yapma, idrar sonrası damlama, kesik kesik idrar yapma gibi şikayetler görülür. Bazı ciddi durumlarda tam tıkanma (glob, idrar retansiyonu) görülebilir. Bu şikayetlere genel olarak “obstrüktif semptomlar” diyoruz.

İrritatif semptomlar

Bu gruptaki şikayetler daha çok prostat büyümesine bağlı olarak mesanede ortaya çıkan değişiklikler sonucu görülür. Normalde mesanenin görevi böbreklerden süzülen idrarı depolamaktır. İdrar yapma sırasında mesane kasları (detrüsör kaslar) kasılarak idrarın dışarı atılmasını sağlar. BPH hastalarında zamanla mesane kasında fonksiyon bozukluğu oluşur ve bu kasılma görevini tam olarak yerine getiremez ve bunun sonucu “irritatif semptomlar” dediğimiz şikayetler ortaya çıkar.  

Obtrüktif semptomlar

İdrara başlamada zorlanma

İdrar akımında zayıflama

İdrar yapma süresinin uzaması

İdrar sonrası damlama

Çatallı idrar yapma

Kesik kesik, aralıklı idrar yapma

İrritatif semptomlar

Ani idrar hissi -urgency

Sık idrara çıkma (gece özellikle)

Disüri-yanma

Sıkışma hissi ile birlikte idrar kaçırma

Mesanenin tam boşalmadığını hissetme

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1