Pelvik Ektopik Böbrek

Pelvik Ektopik Böbrek: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Pelvik ektopik böbrek (PEB), böbreklerden birinin veya her ikisinin fetal gelişim sırasında karın içindeki normal pozisyonuna çıkamadığı ve bunun yerine pelvik bölgede kaldığı konjenital bir durumu ifade eder. Tipik olarak böbrekler erken fetal gelişim sırasında pelvik bölgede gelişir ve gebeliğin dokuzuncu haftasına kadar yavaş yavaş karındaki normal pozisyonlarına yükselir. Ancak pelvik ektopik böbrek vakalarında bu yükselme tamamen veya hiç gerçekleşmez. Bu durum, yükselme derecesine ve böbreğin pelvis içindeki yönüne bağlı olarak çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda ektopik böbrek normal şekilde çalışabilirken diğerlerinde idrar yolu enfeksiyonları, idrar akışının tıkanması veya böbrek taşı riskinde artış gibi komplikasyonlarla ilişkili olabilir.

Pelvik ektopik böbreğin tanısı tipik olarak ultrason, MRI veya BT taramaları gibi görüntüleme çalışmaları yoluyla yapılır. Tedavi seçenekleri mevcut spesifik komplikasyonlara bağlıdır ve semptomları yönetmek için ilaçları, idrar yolu tıkanıklıklarını veya diğer sorunları düzeltmek için cerrahi müdahaleyi veya ektopik böbreğin komplikasyon olmadan normal şekilde çalıştığı durumlarda yakın izlemeyi içerebilir.

Genel olarak, pelvik ektopik böbrek, zorluklara ve potansiyel komplikasyonlara neden olabilen konjenital bir anomali olsa da, doğru teşhis ve tedavi, bireylerin sağlıklı ve tatmin edici yaşamlar sürmesine yardımcı olabilir.

“Pelvik ektopik böbrek” nedir, ne demektir?

Pelvik ektopik böbrek, bir veya her iki böbreğin fetal gelişim sırasında karın içindeki normal pozisyonuna çıkamadığı ve bunun yerine pelvik bölgede kaldığı konjenital bir durumdur. Tipik olarak böbrekler erken fetal gelişim sırasında pelvik bölgede gelişir ve gebeliğin dokuzuncu haftasına kadar yavaş yavaş karındaki normal pozisyonlarına yükselir. Ancak PEB vakalarında bu yükselme tamamen veya hiç gerçekleşmez.

Bu durum, yükselme derecesine ve böbreğin pelvis içindeki yönüne bağlı olarak çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda ektopik böbrek normal şekilde çalışabilirken diğerlerinde idrar yolu enfeksiyonları, idrar akışının tıkanması veya böbrek taşı riskinde artış gibi komplikasyonlarla ilişkili olabilir.

Pelvik ektopik böbreğin tanısı tipik olarak ultrason, MRI veya BT taramaları gibi görüntüleme çalışmaları yoluyla yapılır. Tedavi seçenekleri mevcut spesifik komplikasyonlara bağlıdır ve semptomları yönetmek için ilaçları, idrar yolu tıkanıklıklarını veya diğer sorunları düzeltmek için cerrahi müdahaleyi veya ektopik böbreğin komplikasyon olmadan normal şekilde çalıştığı durumlarda yakın izlemeyi içerebilir.

Genel olarak, PEB, zorluklara ve potansiyel komplikasyonlara neden olabilen konjenital bir anomali olsa da, doğru teşhis ve tedavi, bireylerin sağlıklı ve tatmin edici yaşamlar sürmesine yardımcı olabilir.

PEB neden olur, nedenleri nelerdir?

Pelvik ektopik böbreğin mekanizmaları ve nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır ancak bunların fetal gelişim sırasında böbrek gelişiminin normal süreçlerindeki bozulmaları içerdiği düşünülmektedir. Pelvik ektopik böbrek gelişimine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir:

 • Genetik Faktörler: Pelvik ektopik böbrek gelişiminde genetik mutasyonlar veya varyasyonlar rol oynayabilir. Bu mutasyonlar böbrek gelişiminden sorumlu genleri etkileyerek böbreklerin pelvik bölgeden karın bölgesindeki normal pozisyonlarına geçişinde anormalliklere yol açabilir.
 • Embriyolojik Faktörler: Böbreklerin gelişimi, embriyonik gelişim sırasında bir dizi karmaşık olayı içerir. Bu süreçlerdeki herhangi bir aksama veya anormallik, pelvik ektopik böbreğe neden olabilir. Örneğin, üreter ve renal pelvisi oluşturan üreter tomurcuğunun oluşumu veya göçü ile ilgili sorunlar ektopik böbrek yerleşimine yol açabilir.
 • Çevresel Faktörler: Hamilelik sırasındaki bazı çevresel faktörler veya maruz kalmalar pelvik ektopik böbrek riskini artırabilir. Bu faktörler arasında annedeki enfeksiyonlar, toksinlere maruz kalma veya fetal gelişimi etkileyebilecek diyabet veya hipertansiyon gibi anneye ait durumlar yer alabilir.
 • Teratojenler: Hamilelik sırasında belirli teratojenik maddelere maruz kalmak normal böbrek gelişimini engelleyebilir ve pelvik ektopik böbrek riskini artırabilir. Teratojenler, doğum kusurlarına veya fetal gelişimde anormalliklere neden olabilen maddelerdir.
 • Çok Faktöriyel Nedenler: Çoğu durumda pelvik ektopik böbrek muhtemelen genetik, çevresel ve embriyolojik faktörlerin birleşiminden kaynaklanır. Bu faktörlerin tam etkileşimi kişiden kişiye değişebilir.

Genel olarak PEB, çok faktörlü nedenleri olan karmaşık bir durumdur. Bazı risk faktörleri belirlenebilirken, gelişiminin altında yatan kesin mekanizmalar çoğu zaman belirsizliğini koruyor. Pelvik ektopik böbreğin patogenezini daha iyi anlamak için böbrek gelişiminin genetiği ve embriyolojisine ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Pelvik ektopik böbrek belirtileri

Pelvik ektopik böbreğin belirtileri, ektopik böbreğin konumu, işlevi, herhangi bir komplikasyonun olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda pelvik ektopik böbrek hiçbir belirti vermeyebilir ve ilgisiz nedenlerle yapılan görüntüleme çalışmaları sırasında tesadüfen keşfedilebilir. Ancak belirtiler ortaya çıktığında aşağıdakileri içerebilir:

 • Karın veya Pelvik Ağrı: Pelvik ektopik böbreği olan bazı bireyler aralıklı veya kronik karın veya pelvik ağrı yaşayabilir. Bu ağrı donuk veya keskin olabilir ve yoğunluğu değişebilir.
 • İdrar Semptomları: PEB bazen sık idrara çıkma, aciliyet veya idrar yapmada zorluk gibi idrar semptomlarına yol açabilir. Bunun nedeni mesanenin veya üretranın ektopik böbrek tarafından sıkıştırılması olabilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Pelvik ektopik böbreği olan bireylerde idrar yolu enfeksiyonları gelişme riski yüksek olabilir. Bunun nedeni, böbrek pozisyonundaki veya idrar yolu anatomisindeki anormalliklerin normal idrar akışını etkileyebilmesi ve bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyon olasılığını artırabilmesidir.
 • Hematüri: Bazı PEB vakalarında idrarda kan (hematüri) ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, anormal böbrek pozisyonu veya böbrek taşları gibi ilişkili komplikasyonların neden olduğu idrar yollarının tahrişi veya iltihaplanması olabilir.
 • Hidronefroz: PEB, idrar akışının tıkanması nedeniyle böbreğin genişlemesi veya şişmesi ile karakterize edilen bir durum olan hidronefroz ile ilişkili olabilir. Hidronefroz, yan ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ve idrar alışkanlıklarında değişiklikler gibi semptomlara neden olabilir.
 • Komplikasyonlar: Bazı vakalarda PEB, böbrek taşları, idrar tıkanıklığı veya idrar reflü (idrarın mesaneden böbreklere geri akışı) gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar şiddetli ağrı, ateş ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi ek semptomlara neden olabilir.

Pelvik ektopik böbreği olan herkesin semptomlar yaşamayacağını ve durumun yalnızca görüntüleme çalışmaları veya tıbbi muayeneler sırasında tesadüfen keşfedilebileceğini unutmamak önemlidir. PEB veya idrar yolu sorunlarını düşündüren herhangi bir semptomla karşılaşırsanız, uygun değerlendirme ve yönetim için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Komplikasyonları

PEB, böbreğin anormal pozisyonu ve anatomisi veya diğer ilgili faktörler nedeniyle ortaya çıkabilecek çeşitli komplikasyonlarla ilişkilendirilebilir. Pelvik ektopik böbreğin sık görülen komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Pelvik ektopik böbreği olan bireylerde idrar yolu enfeksiyonları gelişme riski yüksek olabilir. Bu artan risk, böbrek pozisyonundaki veya idrar yolu anatomisindeki anormalliklerden kaynaklanır; bu anormallikler idrarın normal akışını etkileyebilir ve bakteriyel kolonizasyon ve enfeksiyon olasılığını artırabilir.
 • İdrar Tıkanıklığı: PEB, anatomik anormalliklere veya böbrek taşı oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkabilen idrar tıkanıklığına yol açabilir. İdrar tıkanıklığı, yan ağrısı, idrar sıklığı, aciliyet ve idrar yapmada zorluk gibi semptomlara neden olabilir.
 • Hidronefroz: Hidronefroz, idrar akışının tıkanması nedeniyle böbreğin genişlemesi veya şişmesi anlamına gelir. PEB, yan ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ve idrar alışkanlıklarında değişiklikler gibi semptomlara yol açabilen hidronefroz ile ilişkilendirilebilir.
 • Böbrek Taşları (Böbrek Taşları): Pelvik ektopik böbreği olan kişilerde böbrek taşı gelişme riski yüksek olabilir. Anormal böbrek pozisyonu ve idrar yolu anatomisi, şiddetli ağrı, hematüri (idrarda kan) ve idrar tıkanıklığı gibi semptomlara neden olabilen böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir.
 • İdrar Reflü: İdrar reflü, idrarın mesaneden böbreklere geri kaçmasıdır. PEB, idrar yolu enfeksiyonları ve zamanla böbrek hasarı riskini artırabilen idrar reflü ile ilişkilendirilebilir.
 • Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Bazı durumlarda PEB, böbrek fonksiyonu bozukluğu veya kronik böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir. Bu, idrar yolu tıkanıklığı, tekrarlayan enfeksiyonlar veya böbrek sağlığını etkileyen diğer faktörler gibi komplikasyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Hamilelik Sırasındaki Komplikasyonlar: PEB, anormal böbrek pozisyonu idrar yolu enfeksiyonları, hidronefroz ve diğer komplikasyon riskini artırabileceğinden hamilelik sırasında zorluklara neden olabilir. Hem annenin hem de bebeğin sağlığını ve refahını sağlamak için yakın izleme ve yönetim gerekli olabilir.

Pelvik ektopik böbreği olan herkesin komplikasyon yaşamayacağını ve komplikasyonların ciddiyeti ve sıklığının bireyler arasında büyük ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Pelvik ektopik böbrek ile ilişkili olası komplikasyonları tanımlamak ve ele almak için bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından doğru teşhis, izleme ve yönetim esastır.

Pelvik ektopik böbrek tanısı (teşhisi)

Pelvik ektopik böbreğin tanısı tipik olarak tıbbi öykü, fizik muayene ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonunu içerir. Pelvik ektopik böbreğin teşhisinde yer alan ana adımlar şunlardır:

Tıbbi Geçmiş ve Fizik Muayene: Sağlık uzmanı, yaşıyor olabileceğiniz belirtileri de içeren ayrıntılı bir tıbbi öykü alarak işe başlayacaktır. Ayrıca karın veya pelvik anormallik belirtilerini değerlendirmek için fizik muayene yapacaklardır.

Görüntüleme Çalışmaları: PEB tanısının doğrulanması, pozisyonu ve anatomisinin değerlendirilmesi için görüntüleme çalışmaları çok önemlidir. Aşağıdaki görüntüleme yöntemleri kullanılabilir:

 • Ultrason: Ultrason görüntüleme genellikle pelvik ektopik böbreğin değerlendirilmesinde ilk basamak yöntemdir. Böbreklerin, üreterlerin ve mesanenin ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir ve ektopik böbrek konumu, hidronefroz veya idrar yolu tıkanıklığı gibi anormallikleri tespit edebilir.
 • CT Taraması (Bilgisayarlı Tomografi): BT taraması, karın ve pelvisin ayrıntılı kesitsel görüntülerini sağlar ve ektopik böbreğin tam konumunu ve yönünü görselleştirmeye yardımcı olabilir. Böbrek taşları veya idrar yolu tıkanıklığı gibi ilişkili komplikasyonların değerlendirilmesinde özellikle yararlıdır.
 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme): MRI ayrıca pelvik ektopik böbreği görselleştirmek ve anatomisini ve ilişkili komplikasyonları değerlendirmek için de kullanılabilir. Mükemmel yumuşak doku kontrastı sağlaması ve radyasyon içermemesi, hamile bireyler gibi belirli durumlarda onu tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.
 • İşeme Sistoüretrogramı (VCUG): Bazı durumlarda, idrar reflüsünü (idrarın mesaneden böbreklere geriye doğru akışı) değerlendirmek için işeme sistoüretrogramı yapılabilir. Bu test, mesaneye kontrast boyanın enjekte edilmesini ve idrara çıkma sırasında idrar yolunun görüntülenmesini içerir.

Laboratuvar Testleri: İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek fonksiyonu veya idrarda kan varlığının belirtilerini değerlendirmek için idrar tahlili gibi laboratuvar testleri yapılabilir.

Ek Çalışmalar: Spesifik klinik tabloya ve bulgulara bağlı olarak böbrek sintigrafisi (nükleer tıp görüntüleme) veya sistoskopi (mesane ve üretranın doğrudan görüntülenmesi) gibi ek çalışmalar düşünülebilir.

PEB tanısı doğrulandıktan sonra, ilişkili komplikasyonları değerlendirmek ve en uygun tedavi planını belirlemek için daha ileri değerlendirme yapılması gerekebilir. Bu, ürologlar veya nefrologlar gibi uzmanlarla istişareleri içerebilir.

Pelvik ektopik böbrek tedavisi

Pelvik ektopik böbreğin tedavisi semptomların varlığı, ilişkili komplikasyonlar ve bireyin genel sağlık durumu ve tercihleri ​​gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Tedavi seçenekleri konservatif tedaviden cerrahi müdahaleye kadar değişebilir. Pelvik ektopik böbreği yönetmeye yönelik ana yaklaşımlar şunlardır:

 • Gözlem ve İzlem: Pelvik ektopik böbreğin asemptomatik olduğu ve herhangi bir komplikasyona yol açmadığı durumlarda konservatif bir gözlem ve izlem yaklaşımı uygun olabilir. Böbrek fonksiyonunu izlemek, komplikasyonların gelişimini değerlendirmek ve durumun zaman içinde stabil kalmasını sağlamak için bir sağlık uzmanına düzenli takip ziyaretleri önerilebilir.
 • Semptomatik Tedavi: PEB ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu gibi semptomlara neden oluyorsa semptomatik tedavi gerekli olabilir. Bu, rahatsızlığı hafifletmek için ağrı kesici ilaçların veya idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için antibiyotiklerin kullanılmasını içerebilir. Sıvı alımının arttırılması ve iyi idrar hijyeninin sağlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomların yönetilmesine ve komplikasyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonların Tedavisi: İdrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşları veya idrar reflü gibi pelvik ektopik böbrekle ilişkili komplikasyonlar özel tedaviler gerektirebilir. Komplikasyonun doğasına ve ciddiyetine bağlı olarak tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, minimal invaziv prosedürler veya tıkanıklığı hafifletmek, böbrek taşlarını çıkarmak veya idrar reflüsünü düzeltmek için cerrahi müdahale yer alabilir.
 • Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, komplikasyonları gidermek veya pelvik ektopik böbrekle ilişkili anatomik anormallikleri düzeltmek için cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi prosedürler nefrektomiyi (ektopik böbreğin çıkarılması), nefropeksiyi (böbreğin anormal pozisyonunda cerrahi olarak sabitlenmesi) veya idrar yolu anormalliklerini düzeltmek için rekonstrüktif ameliyatı içerebilir.
 • Böbrek Fonksiyonunun Yönetimi: Pelvik ektopik böbreği olan bireylerde, zaman içinde böbrek fonksiyonunda herhangi bir azalma olup olmadığının değerlendirilmesi için böbrek fonksiyonunun sürekli olarak izlenmesi gerekebilir. Bu, böbrek fonksiyonunu ölçmek için periyodik kan testlerini (serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı gibi) ve böbrek boyutu veya yapısındaki değişiklikleri değerlendirmek için görüntüleme çalışmalarını içerebilir.
 • Hasta Eğitimi ve Desteği: Hasta eğitimi pelvik ektopik böbreğin tedavisinin önemli bir bileşenidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, durum, potansiyel komplikasyonları ve semptom yönetimi ve önleme stratejileri hakkında bilgi sağlamalıdır. Ek olarak, pelvik ektopik böbreği olan bireylere ve ailelerine destek ve kaynak sağlamak, genel yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

PEB için spesifik tedavi yaklaşımı, her hastanın kendine özgü koşulları ve ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmelidir. Bu hastalığı olan bireylerin, ürologlar, nefrologlar ve diğer uzmanların da dahil olduğu bir sağlık ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışarak, kendi özel durumlarına göre hazırlanmış kapsamlı bir yönetim planı geliştirmeleri önemlidir.

Özet

Pelvik ektopik böbrek, bir veya her iki böbreğin fetal gelişim sırasında karın içindeki normal pozisyonuna çıkamadığı ve bunun yerine pelvik bölgede kaldığı konjenital bir durumdur. Bu anormal konumlandırma, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşları, hidronefroz ve idrar reflü gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.

Pelvik ektopik böbreğin tanısı tipik olarak tıbbi öykü, fizik muayene ve ultrason, BT taramaları veya MRI gibi görüntüleme çalışmalarını içerir. Tedavi seçenekleri semptomların varlığına ve komplikasyonlara bağlı olarak değişir. Asemptomatik vakalarda gözlem ve semptomatik tedaviyi içeren konservatif tedavi yeterli olabilir. Ancak komplikasyonlar, semptomları hafifletmek ve daha fazla hasarı önlemek için ilaç tedavisi, minimal invaziv prosedürler veya cerrahi müdahale gerektirebilir.

Böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesi ve bir sağlık uzmanı ile yakın takip, bu hastalığı olan bireyler için herhangi bir komplikasyonun erken teşhisi ve yönetimi açısından çok önemlidir. Genel olarak, pelvik ektopik böbrek zorluklar yaratsa da, doğru teşhis ve tedavi, bireylerin sağlıklı ve tatmin edici yaşamlar sürmesine yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1