Üreterovezikal Bileşke Darlığı Diğer Tedavi Yöntemleri

Üreterovezikal Bileşke Darlığı Diğer Tedavi Yöntemleri

Diğer tedavi seçenekleri ise kapalı yöntemlerle (laparoskopik ve ya robotik) üreteroneosistostomi yapmak şeklinde tedavilerdir. Her iki tedavi seçeneğini de hastalarıma başarıyla uygulamaktayım. Bu yaklaşımlarda cilt kesisi yerine karın duvarında açılacak 3-4 küçük delikten yerleştirilen kamera ve diğer aletler ile vücut içine girilir.

Cerrahi yöntem, yaklaşık operasyon süresi ve başarı oranları açık operasyondakiyle aynıdır. Kapalı yöntemlerin avantajları: Cilt kesisinin küçük olması, optik büyütme altında daha büyük ve net görüntü sağlanabilir olması, ameliyat sonrası ağrının az olması, ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin kısa oluşu (1- 2 gün), iyileşmenin ve normal hayata dönüşün daha hızlı olması.

Operasyon Sonrası Dönemde Bakım Nasıl Olmaktadır?

Genellikle hastanede kalış süresi 3-4 gündür. Erken dönemde çocuğa intravenöz sıvı, antibiyotik ve ağrı kesiciler verilmektedir. Yeterli düzeyde sıvı alımı ve beslenme başladığında tüm ilaçlar ağızdan verilir. Operasyon sonrası mesane kasılmaları sık rastlanan bir durumdur. Eğer semptomlar sıkıntı oluşturursa, bu kasılmaları azaltmak için antikolinerjik ilaçlar kullanılmaktadır. Cerrahi sonrası idrar rengi kanlı olacaktır. Bu durum normaldir ve 10-14 güne kadar devam edebilmektedir. Genellikle foley sonda 2-3 gün içinde alınır. Dren ise foley sonda alındıktan bir gün sonra çıkarılır. Foley sonda alındıktan sonra sık idrara çıkma, aralıklı kanlı idrar yapma ve idrar kaçırma şikâyetleri olabilmektedir. Mesanenin iyileşmesi ile 2-3 haftalık dönem içinde bu şikayetler ortadan kalkar.

Hastaların Ameliyat Sonrası Takibi Nasıl Olmaktadır?

Hastaneden çıktıktan 7 gün sonra yara yerinin kontrolü yapılır. Operasyondan 4-6 hafta sonra ise üriner sistem ultrasonografisi planlanır. Bu test ile cerrahi yapılan yerde darlık olup olmadığı değerlendirilir. Cerrahiden yaklaşık 3 ay sonra ise böbrek sintigrafisi yapılarak yine darlık olup olmadığı değerlendirilir.

Yorum ekleyin

E-posta adresinizi kimse görmeyecek.

WhatsApp ile Ulaşın!
1