Nörojenik Mesane Nedir?

Nörojenik Mesane Nedir?

Nörojenik Mesane Nedir? Üroloji Doktoru Prof. Dr. Emin ÖZBEK kişisel web sitesinden konu ile ilgili detaylı bilgi edinebilir ve sorunlarınız için kendisine ulaşabilirsiniz.

Omurilikteki hasar sonrası gelişen, bozulmuş işeme döngüsüdür. İşemenin normal döngüsü, dolma ve boşalma fazından oluşur. Bu fazlar arasındaki dengeyi beyin, beyin sapı, omurilik arasındaki sinir iletimi ve refleksler sağlar.

Mesane (idrar torbası) çıkımında, kas yapısında olan, mesane ile eş zamanlı ve isteğimiz dışı çalışan iç sfinkterin ve isteğimizle çalışan dış sfinkterin sağlam olması işeme döngüsü açısından çok önemlidir.

Hastaların şikayetleri çok çeşitlilik gösterebilir. Öncelikle hastanın daha önceki idrar alışkanlığı sorgulanarak mesane bozukluğuna neden olabilecek diğer hastalıklarla birlikte değerlendirilmeli (Örneğin diabet, hipertansiyon, prostat hastalığı, ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyatlar).

Hastalar Genelde Şunlardan Yakınmaktadır

* İdrar kaçırma
* İdrar yapamama
* İdrarı tam boşaltamama

Nörolojik Kontrol

Beyinde, beyin sapında ve sakrumda (kuyruk sokumunda) işemeyi kontrol eden merkezler bulunmaktadır. Bu merkezler sempatik ve parasempatik sinir sisteminden gelen uyarılarla mesaneyi kontrol ederler. Sempatik sinir sistemi yardımıyla idrar depolanır. Parasempatik sinir sistemi yardımıyla mesane kasılır ve idrar boşaltılır. Beyin sapı, mesane ile sfinkterin uyum içinde çalışmasını sağlar. Mesane kasılırken sfinkter gevşer böylece işeme gerçekleşir. Sakral işeme merkezi ise işeme refleksinin bulunduğu yerdir. 2 yaş altında beynin kontrolü tam gelişmediğinden işeme bu merkezle sağlanır.

NÖRAJENİK MESANE

1- Omurilik yaralanmalı hastalarda nörojenik mesane
2- İnme’li hastalarda nörojenik mesane
3- Multiple skleroz’lu hastalarda nörojenik mesane
3-Nörojenik Mesanede İdrar Sorunlarının Değerlendirilmesinde Ve Takibinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

* Rutin İdrar Tetkiki
* İdrar kültürü
* Rezidüel idrar ölçümü
* Mesane günlüğü
* 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi
* 24 saatlik idrar toplanması:
* Üriner sistem ultrasonografisi (USG)
* Ürodinamik incelemeler

Nörojenik mesane tedavisinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

* İlaç tedavisi ((1) Antikolinerjikler, (2) Alfa blokerler)
* Kateterle boşaltma yöntemleri (Kalıcı idrar sondaları (Foley kateter), Prezervatif sonda, Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK))
* Katetersiz boşaltma yöntemleri (Tetiklenmiş refleks işeme, Valsalva ve Crede manevraları)
* Pelvik taban kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri
* Elektrik stimülasyonu (Perkütanöz Sakral Nöromodülasyon, TENS, Pelvik taban kaslarının rehabilitasyonu)
* Detrüsör kasa Botulium toksin-A enjeksiyonu
* Cerrahi tedavi

Yorum ekleyin

E-posta adresinizi kimse görmeyecek.

WhatsApp ile Ulaşın!
1