Artık İdrar (Rezidü idrar) Nedir, Belirtileri, Nedenleri, Önemi, Tanı ve Tedavisi

Artık İdrar (Rezidü idrar): Nedir, Belirtileri, Nedenleri,  Önemi, Tanı ve Tedavisi

Mesanede kalan idrar (artık idrar, rezidü idrar, Rİ), kişinin idrara çıkma eylemini tamamladıktan sonra mesanede kalan idrarın varlığıyla karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Sağlıklı bir üriner sistemde mesane, tuvalete her gidişte tamamen boşalabilmeli ve geride çok az veya hiç idrar kalmamalıdır. Bununla birlikte, mesane tamamen boşalmadığında, kalan idrar birikebilir ve bu da potansiyel olarak çeşitli sağlık sorunlarına ve rahatsızlığa yol açabilir.

Artık idrar (rezidüel idrar), erkeklerde genişlemiş prostat bezi, mesane fonksiyonunu etkileyen nörolojik durumlar, idrar yolu tıkanıklıkları, zayıf mesane kasları, ilaç yan etkileri ve daha fazlasını içeren bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Artık idrarın önemi, hacmine ve altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Aşırı idrar kalıntısı idrar yolu enfeksiyonlarına, mesane taşlarına, aşırı aktif mesane semptomlarına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Bu durum her yaştan ve cinsiyetten bireyleri etkileyebilir ve tanı ve tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine ve uygun şekilde ele alınmasına bağlıdır. Artık idrarın yönetilmesi, komplikasyonları önlemek ve idrar fonksiyonunu ve genel refahı iyileştirmek için önemlidir. Bu bağlamda Üroloji uzmanı, rezidüel idrar sorunu olan bireylerin teşhis edilmesinde, tedavi edilmesinde ve rehberlik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar (rezidü idrar) nedir?

Mesanede kalan idrar (Rİ), kişinin idrarını yaptıktan sonra mesanede kalan idrarı ifade eder. Sağlıklı bir mesanede az miktarda artık idrar mevcut olabilir, ancak bu genellikle 50 mililitreden (mL) az veya yaklaşık 1,7 onstur. Bu az miktarda kalan idrar normal kabul edilir ve genellikle herhangi bir soruna neden olmaz.

Bununla birlikte, kalan idrarın hacmi bu normal aralığı aştığında, bu durum mesane veya idrar yolu probleminin işareti olabilir. Aşırı idrar kalıntısı aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Tıkanma: Erkeklerde prostat bezinin büyümesi, mesane taşları veya üretral darlıklar gibi idrar yolundaki bir tıkanıklık, mesanenin tamamen boşalmasını engelleyebilir.
 • Nörolojik sorunlar: Mesaneyi kontrol eden sinirleri etkileyen omurilik yaralanmaları, multipl skleroz veya sinir hasarı gibi durumlar mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olabilir.
 • Mesane kaslarının zayıf olması: Mesaneyi boşaltmak için kasılan kasların zayıflığı veya fonksiyon bozukluğu, idrarın tam olarak gerçekleştirilememesiyle sonuçlanabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar mesane fonksiyonuna müdahale edebilir ve idrar retansiyonuna neden olabilir, bu da idrar kalıntısına neden olabilir.

Aşırı idrar kalıntısı, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilir ve zamanla mesane kaslarını daha da zayıflatabilir. Artan idrar kalıntısının altında yatan nedeni tıbbi değerlendirme ve tedavi yoluyla belirlemek ve ele almak önemlidir. Bu, ilaçları, yaşam tarzı değişikliklerini veya ciddi vakalarda cerrahi müdahaleyi içerebilir. Artık idrarla ilgili sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız, doğru teşhis ve yönetim planı için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Mesanede idrar yaptıktan sonra fazla idrar kalması nedenleri nelerdir?

Mesanede kalan idrar, çeşitli altta yatan nedenlerden kaynaklanabilir ve bu nedenler, farklı yaş ve cinsiyetteki insanları etkileyebilir. Mesanede kalan idrarın bazı yaygın nedenleri şunlardır:

 • İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH): Erkeklerde idrar kalıntısının en yaygın nedenlerinden biri, BPH olarak bilinen prostat bezinin büyümesidir. Bu durum üretrayı tıkayabilir ve mesanenin tamamen boşalmasını engelleyebilir. 100-150 cc ve üzerindeki rezidüel idrar klinik olarak önemlidir ve tedavi edilmesi gerekir.
 • Nörojenik Mesane: Sinir hasarı veya işlev bozukluğu, beyin ile mesane arasındaki sinyalleri etkileyerek mesane kaslarının kontrolünde zorluklara yol açabilir. Omurilik yaralanması, multipl skleroz, diyabet veya felç gibi durumlar nörojenik mesaneye neden olabilir.
 • İdrar Yolu Tıkanıklığı: İdrar yolundaki herhangi bir fiziksel tıkanıklık idrar akışını engelleyebilir. Bu, üretral darlıkları (üretranın daralması), mesane taşlarını veya tümörleri içerebilir.
 • Pelvik Organ Sarkması: Kadınlarda pelvik organ sarkması meydana gelebilir ve mesanenin sarkmasına veya vajinal kanala doğru sarkmasına neden olabilir. Bu, idrar akışını engelleyebilir ve artık idrar oluşmasına neden olabilir.
 • Zayıf Mesane Kasları: Mesane kaslarının zayıflığı veya fonksiyon bozukluğu yaşlanma, doğum veya mesanenin tamamen boşaltılmasını zorlaştıran diğer faktörlerden kaynaklanabilir.
 • İlaçlar: Aşırı aktif mesaneyi tedavi etmek için kullanılan antikolinerjik ilaçlar gibi bazı ilaçlar mesanenin boşalmasını etkileyebilir ve idrar kalıntısına yol açabilir.
 • Enfeksiyon veya Enflamasyon: Sistit veya prostatit gibi idrar yollarındaki enfeksiyonlar veya inflamasyonlar tahrişe neden olabilir ve mesanenin tamamen boşaltılma yeteneğini etkileyebilir.
 • Psikolojik Faktörler: Anksiyete veya psikolojik stres, bazı kişilerde pelvik bölgedeki kas gerginliğinin artması nedeniyle idrar retansiyonuna yol açabilir.
 • Ameliyat Sonrası Etkiler: Bazı ameliyatlar, özellikle de pelvik bölgeyi veya idrar yolunu ilgilendiren ameliyatlar, mesane fonksiyonunu geçici olarak etkileyebilir ve vücut tamamen iyileşene kadar idrar kalmasıyla sonuçlanabilir.
 • Konjenital Anomaliler: Nadir görülen konjenital durumlar idrar yollarında mesanenin tam olarak boşaltılamamasına yol açabilecek yapısal anormalliklere neden olabilir.

Artık idrarın tedavisi ve tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri veya ilaçlar mesane fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Diğer vakalar cerrahi müdahaleler veya daha özel tedaviler gerektirebilir. Artık idrarla ilgili sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız, doğru tanı ve özel durumunuza uygun tedavi planı için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir.

Mesanede fazla rezidü idrar kalması niçin önemlidir?

Mesanede kalan idrarın varlığı, özellikle de normal miktarı aşarsa (genellikle 50 mililitreden az), birkaç önemli sonuç ve potansiyel sonuç doğurabilir:

 • Artan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) riski: Artık idrar, bakteriler için üreme alanı oluşturarak İYE riskini artırabilir. Bu enfeksiyonlar rahatsızlığa, sık idrara çıkma, ağrıya ve tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonları gibi daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir.
 • Mesane taşları: İdrarın mesanede uzun süre tutulması, ağrılı olabilen ve çıkarılması için tıbbi müdahale gerektirebilen mesane taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilir.
 • Aşırı aktif mesane semptomları: Artık idrar, mesane astarını tahriş edebilir ve sık idrara çıkma, aciliyet ve idrar kaçırma gibi aşırı aktif mesane semptomlarına katkıda bulunabilir.
 • Mesane kapasitesinde azalma: Zamanla mesane sürekli olarak idrar tutarsa, bu durum fonksiyonel kapasitesinde azalmaya neden olabilir ve potansiyel olarak tuvalete daha sık gitme ihtiyacına neden olabilir.
 • Mesane kaslarının zayıflaması: Artık idrarın varlığı mesane kaslarının aşırı çalışmasına neden olarak kas yorgunluğuna ve güçsüzlüğüne yol açabilir. Bu, mesanenin boşaltılmasıyla ilgili sorunları şiddetlendirebilir ve eksik işeme döngüsüne katkıda bulunabilir.
 • Altta yatan potansiyel tıbbi durumlar: İdrarda kalan idrar, erkeklerde prostat büyümesi, nörojenik mesane fonksiyon bozukluğu, idrar yolu tıkanıklıkları veya sinir hasarı gibi altta yatan tıbbi bir sorunun işareti olabilir. Artık idrarın temel nedeninin belirlenmesi ve ele alınması, daha fazla komplikasyonun önlenmesi açısından çok önemlidir.
 • Yaşam kalitesine etkisi: Sık sık tuvalete gitme, aciliyet ve kalan idrarla ilişkili idrar kaçırma, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyerek rahatsızlığa, utanmaya ve günlük aktivitelerde aksamalara neden olabilir.

Artık idrarın öneminin bireyin sağlığına, yaşına ve altta yatan nedene bağlı olarak değiştiğini unutmamak önemlidir. Bazı durumlarda az miktarda idrar kalıntısı önemli sorunlara yol açmayabilirken bazı durumlarda komplikasyonları önlemek için tıbbi müdahale ve tedavi gerektirebilir. Artık idrarınız veya buna bağlı mesane sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız, uygun değerlendirme ve yönetim için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Altta yatan nedeni belirleyebilir ve mesane fonksiyonunu ve genel refahı iyileştirmek için uygun tedavi seçeneklerini önerebilirler.

Mesanede rezidü idrar fazla kalırsa ne gibi sorunlara yol açalr?

Mesanede kalan idrar, özellikle tedavi edilmezse veya altta yatan nedene değinilmezse çeşitli komplikasyonlara ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Mesanede kalan idrarın potansiyel komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Artık idrar, bakteriler için üreme alanı oluşturarak İYE riskini artırır. Bu enfeksiyonlar idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, alt karın ağrısı gibi semptomlara neden olabilir ve zamanında tedavi edilmezse daha ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabilir.
 • Mesane Taşları: İdrarın mesanede uzun süre tutulması mesane taşlarının (taş) oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu taşlar ağrılı olabilir ve bunları çıkarmak için litotripsi veya ameliyat gibi tıbbi müdahaleler gerekebilir.
 • Aşırı Aktif Mesane Belirtileri: Artık idrar, mesane astarını tahriş edebilir ve bu da sık idrara çıkma, aciliyet ve idrar kaçırma gibi aşırı aktif mesane semptomlarına yol açabilir.
 • Mesane Kapasitesinin Azalması: Zamanla mesanenin sürekli olarak idrar tutması fonksiyonel kapasitesinin azalmasına neden olabilir. Bu, tuvalete daha sık gitme ihtiyacına ve idrar tutma yeteneğinin azalmasına neden olabilir.
 • Mesane Kaslarının Zayıflaması: İdrar kalıntısının varlığı mesane kaslarının aşırı çalışmasına neden olarak kas yorgunluğuna ve güçsüzlüğüne yol açabilir. Bu, mesanenin boşaltılmasıyla ilgili sorunları şiddetlendirebilir ve eksik işeme döngüsüne katkıda bulunabilir.
 • Mesane Üzerinde Artan Basınç: Artık idrar, mesane içindeki basıncı artırır, bu da idrar kaçağına ve stres idrar kaçırmaya katkıda bulunabilir.
 • Yaşam Kalitesinde Düşüş: Sık tuvalete gitme, aciliyet ve kalan idrarla ilişkili idrar kaçırma, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyerek rahatsızlığa, utanmaya ve günlük aktivitelerde aksamalara neden olabilir.
 • Altta yatan Durumun İlerlemesi: Eğer kalan idrar altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanıyorsa (örneğin prostat büyümesi veya nörojenik mesane), tedavi edilmeyen kalan idrar bu durumun ilerlemesine veya kötüleşmesine yol açabilir.
 • Böbrek Hasarı: Ciddi vakalarda, kronik idrar retansiyonu böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir ve özellikle tıkanıklığın şiddetli veya kalıcı olması durumunda zamanla böbrek hasarına yol açabilir.

Mesanenin tam olarak boşaltılamaması ile ilgili sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız, kalan idrarın öneminin farkına varmanız ve tıbbi yardım almanız önemlidir. Zamanında teşhis ve uygun tedavi, bu komplikasyonları önlemeye ve mesane fonksiyonunu, genel idrar sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sağlık uzmanınız artık idrarın altında yatan nedeni belirleyebilir ve sizin özel durumunuz için en uygun tedavi seçeneklerini önerebilir.

Mesanede rezidü idrar teşhisi nasıl konur?

Mesanede kalan idrarın teşhis edilmesi tipik olarak tıbbi öykü değerlendirmesi, fizik muayene ve teşhis testlerinin bir kombinasyonunu içerir. Sağlık uzmanlarının kalan idrarı nasıl teşhis edip değerlendirdiğini aşağıda bulabilirsiniz:

 • Tıbbi Geçmiş Değerlendirmesi: Sağlık hizmeti sağlayıcısı, ayrıntılı bir tıbbi öykü alarak başlayacaktır. Sıklık, aciliyet ve mesaneyi boşaltma zorluğu gibi idrar semptomlarınız hakkında sorular soracaklar. Ayrıca altta yatan tıbbi durumlar, aldığınız ilaçlar ve genel sağlığınız hakkında da bilgi alabilirler.
 • Fizik Muayene: Karnınızı ve pelvik bölgenizi değerlendirmek için fizik muayene yapılabilir. Erkeklerde prostat büyümesi erkeklerde idrar retansiyonunun yaygın bir nedeni olduğundan, sağlık uzmanı prostat bezinin büyüklüğünü ve durumunu kontrol etmek için dijital rektal muayene yapabilir.
 • Üroflowmetri: Üroflowmetri, işeme sırasında idrar akışının hızını ve hacmini ölçen, invazif olmayan bir testtir. Sensörlerle donatılmış özel bir tuvalete veya pisuara idrar yapmanız istenecektir. Bu test, akış düzeni ve herhangi bir tıkanıklık veya akış azalması olup olmadığı hakkında bilgi sağlayabilir.
 • İşeme Sonrası Kalıntı (PVR) Ölçümü: Mesanenizi mümkün olduğu kadar tamamen boşalttıktan sonra, bir sağlık uzmanı, kalan idrar miktarını ölçmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilir:
 • Ultrason: Mesaneyi görüntülemek ve işemeden sonra kalan idrar hacmini ölçmek için taşınabilir bir ultrason cihazı kullanılabilir. Non-invaziv ve ağrısızdır.
 • Kateterizasyon: Kalan idrarı boşaltmak için mesaneye bir kateter yerleştirilebilir. Daha sonra toplanan idrarın hacmi, kalan miktarın belirlenmesi için ölçülür. Kateterizasyon invaziv bir prosedürdür ve genellikle diğer yöntemlerin uygulanabilir veya doğru olmadığı durumlarda kullanılır.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Bazı durumlarda mesanenin, üretranın ve çevresindeki yapıların yapısını değerlendirmek için sistoskopi veya BT taraması gibi görüntüleme çalışmaları önerilebilir. Bu testler herhangi bir fiziksel engel veya anormalliğin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Ürodinamik Test: Daha karmaşık vakalarda veya kalan idrarın nedeni belirsiz olduğunda ürodinamik test yapılabilir. Bu, mesane basıncı, kas kasılmaları ve üretral fonksiyon dahil olmak üzere mesane ve idrar fonksiyonunu değerlendirmek için bir dizi testi içerir.

Bu teşhis yöntemleriyle idrar kalıntısının nedeni ve kapsamı belirlendikten sonra sağlık uzmanınız, özel durumunuza göre uygun tedavi ve yönetim seçeneklerini önerebilir. Zamanında teşhis ve tedavi komplikasyonları önlemeye ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olabileceğinden, kalan idrarla ilgili sorunlarınız olduğundan şüpheleniyorsanız bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Mesanede fazla rezidü idrar kalmasının tedavisi nasıl yapılır?

Mesanede kalan idrarın tedavisi, altta yatan nedene ve durumun ciddiyetine bağlıdır. İşte bazı yaygın tedavi yaklaşımları:

Altta yatan Tıbbi Durum: Artan idrara neden olan genişlemiş prostat (BPH), idrar yolu enfeksiyonu (İYE) veya nörolojik bozukluk gibi altta yatan bir tıbbi durum varsa, bu durumun ele alınması ve yönetilmesi birincil odak noktası olacaktır. Bu, altta yatan soruna özel ilaçları, ameliyatı veya diğer tedavileri içerebilir.

 • İlaçlar: Sebebe bağlı olarak sağlık uzmanınız mesane fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olacak ilaçlar reçete edebilir. Örneğin:
  • Erkeklerde BPH’yi tedavi etmek için alfa blokerler veya 5-alfa redüktaz inhibitörleri kullanılabilir.
  • İYE için antibiyotikler reçete edilir.
  • Aşırı aktif mesaneyi yönetmek için mesane kaslarını gevşetmeye yönelik ilaçlar (antikolinerjikler) kullanılabilir.
 • Kateterizasyon: Önemli miktarda idrar kalıntısı olması durumunda, aralıklı olarak kendi kendine kateterizasyon veya kalıcı kateterler önerilebilir. Bu, mesaneyi boşaltmak için periyodik olarak üretraya ince bir tüpün (kateter) yerleştirilmesini içerir. Aralıklı kateterizasyon, kateterizasyonlar arasında daha normal mesane fonksiyonuna izin verdiği için sıklıkla tercih edilir.
 • Pelvik Taban Egzersizleri: Kegel egzersizleri olarak da bilinen pelvik taban egzersizleri, idrara çıkmayı kontrol eden kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu egzersizler özellikle mesane kasları zayıf olan kişiler için faydalıdır.
 • Davranış ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sebebe bağlı olarak, sağlık uzmanınız sıvı alımını yönetmek, düzenli banyo molaları planlamak ve kafein ve alkol gibi tahriş edici maddelerden kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir.
 • Cerrahi Müdahaleler: Bazı durumlarda idrar yollarındaki yapısal anormallikleri veya tıkanıklıkları gidermek için cerrahi prosedürler gerekli olabilir. Cerrahi seçenekler çok çeşitli olabilir ve BPH için transüretral prostat rezeksiyonu (TURP), mesane veya üretral cerrahi veya pelvik organ prolapsusunun düzeltilmesine yönelik prosedürleri içerebilir.
 • Nöromodülasyon: Nörojenik mesane fonksiyon bozukluğu olan bireyler için nöromodülasyon teknikleri düşünülebilir. Bu, mesane kontrolünü iyileştirmek için sinirlerin elektriksel olarak uyarılmasını içerir.
 • Botulinum Toksini Enjeksiyonları: Diğer tedavilere yanıt vermeyen aşırı aktif mesane durumlarında mesane duvarına botulinum toksini (Botox) enjeksiyonu aşırı aktif mesane kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir.
 • Yaşam Tarzı ve Diyet Değişiklikleri: Bazı durumlarda diyetinizi ve yaşam tarzınızı değiştirmek, idrar kalıntısı semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir. Kafein ve alkol tüketimini azaltmak, sağlıklı kiloyu korumak ve kabızlığı yönetmek faydalı olabilir.

Tedavi seçimi spesifik tanıya ve sağlık uzmanınızın tavsiyelerine bağlıdır. Bireysel durumunuza en uygun tedavi planını belirlemek için bir sağlık uzmanıyla yakın işbirliği içinde çalışmanız önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde, kalan idrar idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları ve mesane fonksiyonunda azalma gibi komplikasyonlara yol açabilir; bu nedenle tıbbi yardım almak ve önerilen tedaviyi takip etmek idrar sağlığı ve genel refahı korumak için çok önemlidir.

Özet olarak

Mesanede miksiyon sonrası kalan idrar, idrar yaptıktan sonra idrarın mesanede kalması durumudur. Normalde sadece az miktarda idrar kalır (50 mL’den az), ancak bu sınırı aştığında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yaygın nedenler arasında erkeklerde prostat büyümesi, nörolojik bozukluklar, idrar yolu tıkanıklıkları, zayıf mesane kasları ve ilaç yan etkileri yer alır. Aşırı idrar kalıntısı idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşları ve aşırı aktif mesane semptomları riskini artırabilir. Tedavi seçenekleri altta yatan nedene bağlı olarak değişir ve ilaçları, kateterizasyonu, ameliyatı, pelvik taban egzersizlerini veya yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Sağlık uzmanları tarafından doğru teşhis ve tedavi, kalan idrarın ele alınması ve komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir. BPH (iyi huylu prostat büyümesi) olan hastalarımıza eğer  100-150 ml ve üzerinde rezidüel idrar kalıyorsa ameliyat öneriyoruz.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1