At Nalı Böbrek

At Nalı Böbrek: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Böbrek füzyon anomalisi olarak da bilinen at nalı böbreği, böbreklerin alt uçlarının at nalı şeklini alacak şekilde birbirine kaynaştığı nadir bir konjenital durumdur. Bu durum, fetal gelişim sırasında böbreklerin farklı pozisyonlara ayrılmaması durumunda ortaya çıkar. Bu duruma sahip birçok kişi asemptomatik kalırken, bazıları tıbbi müdahale gerektiren komplikasyonlarla karşılaşabilir. Erken tanı ve uygun tedavi, komplikasyonların önlenmesinde ve böbrek sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır.

At nalı böbrek nedir?

Böbrek füzyon anomalisi olarak da bilinen at nalı böbrek, iki böbreğin alt uçlarının birbirine kaynaşarak U şeklinde veya at nalı benzeri bir yapı oluşturduğu nadir bir konjenital durumdur. Normalde fetal gelişim sırasında böbrekler pelvisten karın içindeki olağan pozisyonlarına yükselir. Bununla birlikte, at nalı böbreğinde, embriyonik gelişim sırasında, genellikle gebeliğin altıncı ve sekizinci haftaları arasında, tam olmayan ayrılma nedeniyle füzyon tipik olarak alt kutuplarda meydana gelir. Bu füzyon, böbreklerin karın bölgesinde normalden daha aşağıda konumlandırılmasına neden olur ve böbrekler bir doku bandıyla birbirine bağlanabilir veya tek bir kıstağı paylaşabilir. At nalı böbreğinin kendisi mutlaka sağlık sorunlarına neden olmasa da, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları veya idrar yolunun tıkanması gibi bazı komplikasyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilebilir.

At nalı böbreğinin nedenleri nedir, neden olur?

At nalı böbreğinin mekanizmaları ve nedenleri öncelikle embriyonik gelişimdeki anormalliklerden kaynaklanmaktadır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Embriyonik Gelişim Anormallikleri: Erken fetal gelişim sırasında böbrekler pelvisten kaynaklanır ve karındaki normal pozisyonlarına yükselir. At nalı böbrekte bu yükselme bozularak böbreklerin alt uçlarının kaynaşmasına yol açar. Bu ayrılma başarısızlığı tipik olarak gebeliğin altıncı ve sekizinci haftaları arasında meydana gelir.
 • Genetik Faktörler: At nalı böbreğinin altında yatan genetik mekanizmalar tam olarak anlaşılmamış olsa da, genetik bir yatkınlığa işaret eden kanıtlar vardır. Belirli genlerdeki mutasyonlar veya genetik sendromlar bu durumun gelişmesine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda at nalı böbrek, aile öyküsü olmadan sporadik olarak ortaya çıkar.
 • Çevresel Etkiler: At nalı böbreğinin oluşmasında genetik faktörlerin yanı sıra embriyonik gelişim sırasındaki çevresel etkiler de rol oynayabilir. Anne sağlığı, toksinlere maruz kalma veya hamilelik sırasında annenin yaşam tarzı alışkanlıkları gibi faktörler, belirli nedensel ilişkiler kesin olarak kurulmamış olsa da, bu durumun gelişimine potansiyel olarak katkıda bulunabilir.

Genel olarak, at nalı böbrek, muhtemelen erken fetal yaşam sırasında normal böbrek gelişimini bozan genetik yatkınlık ve çevresel etkilerin birleşiminden kaynaklanan karmaşık bir konjenital anomalidir.

At nalı böbreğinin komplikasyonları, olumsuzlukları nelerdir?

At nalı böbreği sıklıkla asemptomatik olmasına ve önemli sağlık sorunlarına neden olmamasına rağmen aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla ilişkilendirilebilir:

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): At nalı böbrekte böbreklerin anormal şekli ve konumu idrar akışını bozarak idrar stazına ve idrar yolu enfeksiyonu riskinin artmasına neden olabilir.
 • Böbrek Taşları: At nalı böbrek, değişen idrar akışı düzeni, idrar stazı veya metabolik anormallikler nedeniyle bireyleri böbrek taşı oluşumuna yatkın hale getirebilir.
 • Hidronefroz: Bu durum, idrar birikmesi nedeniyle böbreklerin şişmesi anlamına gelir. At nalı böbrekte idrar yolunun tıkanması veya idrarın anormal drenajı hidronefroza yol açabilir.
 • Obstrüktif Üropati: Böbreklerin at nalı böbrekte füzyonu bazen idrar yolunun tıkanmasına neden olabilir, idrar birikmesine ve potansiyel böbrek hasarına yol açabilir.
 • Renal Arter Stenozu: Böbreklere kan sağlayan arterlerin daralması (renal arter stenozu), at nalı böbrekte meydana gelebilir, potansiyel olarak böbrek fonksiyonunu tehlikeye atar ve hipertansiyona (yüksek tansiyon) yol açar.
 • Tekrarlayan Karın veya Yan Ağrısı: At nalı böbreği olan bazı kişiler, böbrek taşları veya idrar yolu tıkanıklığı gibi ilişkili komplikasyonlar nedeniyle karın veya yan bölgede tekrarlayan ağrı yaşayabilir.
 • Artan Böbrek Kanseri Riski: Nadir de olsa, at nalı böbreği olan kişilerde genel popülasyona kıyasla renal hücreli karsinom (böbrek kanseri) gelişme riski biraz daha yüksek olabilir.

At nalı böbreği olan herkesin komplikasyon yaşamayacağını ve komplikasyonların ciddiyetinin bireyler arasında büyük ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından düzenli izleme ve ilgili sorunların uygun şekilde yönetilmesi, komplikasyonları önlemek veya en aza indirmek ve böbrek sağlığını korumak için çok önemlidir.

At nalı böbrek belirtileri, semptomları nelerdir?

At nalı böbreği genellikle asemptomatiktir; bu, bu duruma sahip bireylerin gözle görülür herhangi bir semptom yaşamayabileceği anlamına gelir. Ancak bazı durumlarda, özellikle komplikasyonların ortaya çıkması durumunda belirli belirti veya semptomlar ortaya çıkabilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Karın veya Yan Ağrısı: At nalı böbreği olan bazı kişiler, karın veya yan bölgesinde aralıklı veya kalıcı ağrı yaşayabilir. Bu ağrı donuk, ağrılı veya keskin olabilir ve böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları veya idrar yolunun tıkanması gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): At nalı böbrek, idrar akış düzenindeki değişiklikler veya idrar stazına bağlı olarak bireyleri İYE’ye yatkın hale getirebilir. İYE belirtileri kısaca şunlardır: içerebilir: sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, bulanık veya kötü kokulu idrar ve ateş.
 • İdrarda kan (Hematüri): Hematüri veya idrarda kan varlığı, böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonu veya idrar yollarının tahrişi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak at nalı böbrekte ortaya çıkabilir.
 • Böbrek Taşları: At nalı böbreği olan bireylerde, şiddetli yan ağrısı, idrarda kan, mide bulantısı, kusma ve idrar yapmada zorluk gibi semptomlara neden olabilen böbrek taşı gelişme riski artabilir.
 • Hidronefroz: İdrar yollarında tıkanma meydana geldiği durumlarda hidronefroz yani idrar birikmesi nedeniyle böbreklerde şişlik gelişebilir. Bu, karın veya yan bölgede rahatsızlığa veya ağrıya neden olabilir.
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): At nalı böbrek ile ilişkili bir komplikasyon olan renal arter stenozu hipertansiyona yol açabilir. Bununla birlikte, hipertansiyon her zaman fark edilebilir semptomlarla ortaya çıkmayabilir, ancak mevcutsa semptomlar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme veya burun kanaması bulunabilir.

At nalı böbreği olan herkesin semptomlar yaşamayacağını ve semptomların şiddeti ve tipinin bireyler arasında büyük ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca bazı kişiler, at nalı böbreğine sahip olduklarını ancak ilgisiz nedenlerle yapılan görüntüleme testleri sırasında tesadüfen keşfedebilirler. At nalı böbreği olan bireylerin böbrek sağlığını ve genel refahını korumak için düzenli tıbbi kontroller ve ilgili komplikasyonların uygun şekilde yönetilmesi çok önemlidir.

Teşhisi (tanısı) nasıl konur?

At nalı böbreğinin tanısı tipik olarak tıbbi öykü, fizik muayene ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonunu içerir. Teşhis sürecinde :

 • Tıbbi Geçmiş ve Fiziksel Muayene: Sağlık uzmanınız, yaşıyor olabileceğiniz semptomlar ve ilgili aile geçmişi dahil olmak üzere kapsamlı bir tıbbi öykü alarak başlayacaktır. Fizik muayene sırasında herhangi bir anormallik veya hassasiyet olup olmadığını kontrol etmek için karnı elle muayene edebilirler.
 • Görüntüleme çalışmaları:
  • Ultrason: Bu görüntüleme yöntemi genellikle at nalı böbrek şüphesi için ilk tarama testidir. Ultrason böbreklerin ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir ve karakteristik at nalı şeklini ortaya çıkarabilir.
  • BT Taraması (Bilgisayarlı Tomografi): BT taramaları ultrasondan daha ayrıntılı görüntüler sağlar ve at nalı böbrek tanısını doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. BT taramaları, kaynaşmış böbrekleri ve ilgili anormallikleri açıkça görselleştirebilir.
  • MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme): MR, özellikle hamile kadınlar gibi radyasyona maruz kalmanın en aza indirilmesi gereken kişilerde BT taramasına alternatif olarak kullanılabilir.
 • Ek Testler: Bireyin semptomlarına ve şüphelenilen komplikasyonlara bağlı olarak, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için serum kreatinin seviyelerini ölçmek için kan testleri veya kan, protein veya enfeksiyon belirtilerinin varlığını değerlendirmek için idrar testleri gibi ek testler yapılabilir.
 • Genetik Test (İsteğe Bağlı): Bazı durumlarda, özellikle ailede at nalı böbrek öyküsü veya diğer konjenital anomaliler varsa, genetik test önerilebilir. Genetik test, bu duruma katkıda bulunan altta yatan genetik faktörlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonların Değerlendirilmesi: İdrar yolu tıkanıklığı, böbrek taşları veya hipertansiyon gibi komplikasyonlardan şüpheleniliyorsa, bu sorunları uygun şekilde değerlendirmek ve yönetmek için ek tanısal testler veya prosedürler yapılabilir.

At nalı böbreği tanısı doğrulandıktan sonra, özellikle herhangi bir komplikasyon veya ilgili sağlık sorunlarının izlenmesi için sürekli izleme ve takip bakımı önerilebilir. Gerekirse tedavi, bireyin semptomlarına ve spesifik komplikasyonlara bağlı olacaktır.

Tedavisi

At nalı böbreğinin tedavisi tipik olarak semptomların varlığı, komplikasyonlar ve ilişkili sağlık sorunları dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Tedavi yaklaşımlarına genel bir bakış:

 • Asemptomatik Vakalar: At nalı böbreği olan birçok kişide herhangi bir semptom veya komplikasyon görülmez ve özel tedavi gerekmeyebilir. Bu gibi durumlarda, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve olası komplikasyonları taramak için bir sağlık uzmanı tarafından düzenli izleme yapılması yeterli olabilir.
 • Semptomların ve Komplikasyonların Yönetimi:
 • Ağrı Yönetimi: Karın veya yan ağrısı yaşayan kişilere rahatsızlığı hafifletmek için reçetesiz veya reçeteli ağrı kesici ilaçlar önerilebilir. Şiddetli ağrı veya böbrek taşı gibi komplikasyon durumlarında analjezik gibi ek müdahaleler veya böbrek taşlarının alınmasına yönelik işlemler gerekli olabilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonlarının (İYE) Tedavisi: Antibiyotikler genellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için reçete edilir. İYE’lerin hızlı tedavisi komplikasyonları ve tekrarlamayı önlemeye yardımcı olur.
 • Böbrek Taşlarının Yönetimi: Böbrek taşlarının boyutuna ve konumuna bağlı olarak tedavi seçenekleri arasında ağrı yönetimi, sıvı alımının arttırılması, taşların düşürülmesine yardımcı olacak ilaçlar veya litotripsi (şok dalga tedavisi) veya cerrahi olarak çıkarılması gibi prosedürler yer alabilir.
 • Hipertansiyonun Kontrolü: Renal arter stenozu mevcutsa ve hipertansiyona katkıda bulunuyorsa, kan basıncını düşürücü ilaçlar reçete edilebilir. Hipertansiyonun yönetilmesine yardımcı olmak için diyet değişiklikleri ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri de önerilebilir.
 • Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda obstrüktif üropati, şiddetli hidronefroz veya tekrarlayan böbrek enfeksiyonları gibi komplikasyonları gidermek için cerrahi müdahale gerekli olabilir. Cerrahi prosedürler idrar yolu tıkanıklıklarının düzeltilmesini, böbrek taşlarının çıkarılmasını veya diğer yapısal anormalliklerin giderilmesini içerebilir.
 • Uzun Süreli İzleme: At nalı böbreği olan bireylerin böbrek fonksiyonlarını izlemek, potansiyel komplikasyonları taramak ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için bir sağlık uzmanıyla düzenli takip randevuları alması önemlidir. Bu sürekli izleme, optimal böbrek sağlığının ve genel refahın sağlanmasına yardımcı olur.

At nalı böbreği olan bireylerin sıvı alımını sürdürmek, dengeli beslenmek, tütün ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak da dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri önemlidir. Ek olarak, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla açık iletişim ve önerilen tedavi planlarına bağlılık, bu durumu etkili bir şekilde yönetmek ve komplikasyon riskini en aza indirmek için çok önemlidir.

Özet

At nalı böbrek, böbreklerin alt uçlarının birleşerek U şeklini oluşturduğu nadir bir konjenital durumdur. Bu anomali, böbreklerin pelvisten karın bölgesine doğru yükselişindeki anormalliklere bağlı olarak fetal gelişim sırasında, tipik olarak gebeliğin altıncı ve sekizinci haftaları arasında meydana gelir. Kesin nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte genetik faktörler ve çevresel etkiler rol oynayabilir.

At nalı böbreği olan birçok kişi asemptomatik kalır ancak komplikasyonlar arasında idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, hidronefroz ve hipertansiyon sayılabilir. Teşhis tıbbi geçmişi, fizik muayeneyi ve ultrason ve BT taramaları gibi görüntüleme çalışmalarını içerir. Tedavi, ağrı yönetimi, enfeksiyonlar için antibiyotikler, böbrek taşının çıkarılması ve gerekirse cerrahi müdahale dahil olmak üzere semptom ve komplikasyonları yönetmeye odaklanır. Uzun vadeli izleme ve yaşam tarzı değişiklikleri, optimal böbrek sağlığı ve genel refah için gereklidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1