Behçet Hastalığı Erektil Disfonksiyona Neden Olabilir!

Behçet Hastalığı Erektil Disfonksiyona Neden Olabilir!

Nadir bir otoimmün bozukluk olan Behçet hastalığı, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu da dahil olmak üzere çok sayıda semptomla ortaya çıkabilir. Kan damarlarının iltihaplanmasıyla karakterize edilen bu durum, vücudun çeşitli yerlerinde kendini gösterir ve ağrılı ağız ve genital ülserlere, cilt lezyonlarına ve göz iltihabına yol açar.

Behçet hastalığında cinsel işlev bozukluğuna neden olan mekanizmalar tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bunun kan akışını ve sinir fonksiyonunu etkileyen inflamatuar süreçle bağlantılı olduğuna inanılmaktadır.

İçerikte Neler Var? (What's in the Article?)

Nedenleri

Behçet hastalığı olan erkeklerde cinsel işlev bozukluğu çeşitli faktörlere bağlanabilir:

 • Enflamasyon: Behçet hastalığı, vücuttaki kan damarlarının kronik inflamasyonu ile karakterizedir. Bu iltihaplanma, genital bölgeye kan akışını etkileyerek erektil disfonksiyona (ereksiyona ulaşma veya sürdürmede zorluk) veya libido azalmasına (cinsel dürtü) yol açabilir.
 • Genital Ülserler: Behçet hastalığının belirtisi olarak genital bölgede ağrılı ülserler gelişebilir. Bu ülserler cinsel aktivite sırasında rahatsızlığa neden olabilir, bu da cinsel ilişkiden kaçınmaya veya cinsel ilişkiye olan ilginin azalmasına neden olabilir.
 • Nörolojik Tutulum: Bazı durumlarda Behçet hastalığı sinir sistemini etkileyerek nöropatilere veya sinir hasarına neden olabilir. Pelvik bölgedeki sinir hasarı normal cinsel işlevi etkileyebilir, erektil disfonksiyona veya boşalma güçlüklerine neden olabilir.
 • Psikolojik Etki: Behçet hastalığı gibi kronik bir hastalıkla yaşamak ruh sağlığına zarar verebilir, kaygı, depresyon veya strese neden olabilir ve bunların tümü erkeklerde cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilir.
 • İlaçlar: Behçet hastalığını tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler veya bağışıklık baskılayıcılar gibi bazı ilaçların cinsel işlevi etkileyen yan etkileri olabilir. Örneğin, kortikosteroidler uzun süreli kullanımın yan etkileri olarak erektil disfonksiyona veya libido azalmasına neden olabilir.
 • Genel yorgunluk hali: Yorgunluk, kronik inflamasyon ve diğer hastalık belirtileri nedeniyle Behçet hastalığının yaygın bir belirtisidir. Yorgunluk, erkeklerde cinsel istek ve performansı önemli ölçüde etkileyebilir.
 • İlişki Sorunları: Kronik bir hastalıkla uğraşmak yakın ilişkileri zorlayabilir, iletişim sorunlarına, yakınlığın azalmasına veya partnerler arasında cinsel ilginin kaybolmasına yol açabilir.

Teşhis

Behçet hastalığı olan erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun teşhisi, hem fiziksel hem de psikolojik faktörlerin dikkate alındığı kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Teşhis sürecindeki önemli adımlar şunlardır:

 • Tıbbi Geçmiş: Ürolog, cinsel işlev, Behçet hastalığıyla ilgili semptomlar (oral veya genital ülserler, cilt lezyonları veya göz iltihabı gibi), geçmiş tıbbi geçmiş ve mevcut ilaçlarla ilgili spesifik sorular dahil olmak üzere ayrıntılı bir tıbbi öykü alacaktır. .
 • Fizik Muayene: Ağız ve genital ülserler, cilt lezyonları ve göz iltihabı dahil olmak üzere Behçet hastalığının belirtilerini değerlendirmek için kapsamlı bir fizik muayene yapılacaktır. Sağlık uzmanı ayrıca genital bölgeyi herhangi bir anormallik veya iltihap belirtisi açısından inceleyebilir.
 • Laboratuvar Testleri: Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) veya C-reaktif protein (CRP) seviyeleri gibi inflamasyon belirteçlerini değerlendirmek için kan testleri istenebilir. Ayrıca Behçet hastalığına yönelik HLA-B51 genetik testi gibi spesifik testler de düşünülebilir.
 • Uzman Konsültasyonu: Spesifik semptomlara ve endişelere bağlı olarak, durumun daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve yönetilmesi için romatolog, dermatolog veya ürolog gibi uzmanlara danışılması önerilebilir.
 • Psikolojik Değerlendirme: Behçet hastalığı ve cinsel işlev bozukluğunun potansiyel psikolojik etkisi göz önüne alındığında, cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilecek anksiyete, depresyon veya stres belirtilerini değerlendirmek için psikolojik bir değerlendirme faydalı olabilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Bazı durumlarda, cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilecek pelvik bölgedeki yapısal anormallikleri veya iltihaplanma belirtilerini değerlendirmek için ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme çalışmaları istenebilir.
 • Ereksiyon sorgulaması: Erektil disfonksiyon için Uluslararası Erektil Fonksiyon Endeksi (IIEF) veya erkeklerde genel cinsel fonksiyon için Kadın Cinsel Fonksiyon Endeksi (FSFI) gibi cinsel fonksiyonu değerlendirmek için çeşitli standartlaştırılmış anketler kullanılabilir.
 • Takip ve İzleme: Semptomları izlemek, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve tedavi planında gerekli ayarlamaları yapmak için düzenli takip randevuları planlanacaktır.

Tedavi

Behçet hastalığı olan erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun tedavisi, hem altta yatan otoimmün durumu hem de cinsel sağlığı etkileyen spesifik semptomları ele alan multidisipliner bir yaklaşımı içerir. İşte yaygın tedavi stratejileri:

İlaç Tedavisi:

 • Anti-inflamatuar İlaçlar: Enflamasyonun kontrol altına alınması, Behçet hastalığı ve buna bağlı semptomların tedavisinde çok önemlidir. Enflamasyonu azaltmak ve semptomları hafifletmek için kortikosteroidler, immünosupresanlar (örn. azatiyoprin, metotreksat) veya biyolojik ajanlar (örn. infliximab) gibi ilaçlar reçete edilebilir ve bu da dolaylı olarak cinsel işlevi iyileştirebilir.
 • Erektil Disfonksiyon İlaçları: Erektil disfonksiyon yaşayan erkeklere, penise kan akışını artırarak erektil fonksiyonu iyileştirmek için sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) veya vardenafil (Levitra) gibi fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri reçete edilebilir. .
 • Diğer Semptomlara Özel İlaçlar: Behçet hastalığının cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunan spesifik semptomlarını yönetmek için genital ülserler için ağrı kesiciler veya cilt lezyonları için topikal tedaviler gibi ilaçlar reçete edilebilir.

Psikolojik destek:

 • Danışmanlık veya Terapi: Ruh sağlığı uzmanları, anksiyete, depresyon veya ilişki sorunları gibi cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunan psikolojik faktörleri ele almak için danışmanlık veya terapi sağlayabilir.
 • Seks Terapisi: Seks terapistleri cinsel işlevi iyileştirmek, yakınlığı geliştirmek ve cinsel aktivitenin önündeki psikolojik engelleri ortadan kaldırmak için stratejiler ve teknikler sunabilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

 • Stres Yönetimi: Stres, Behçet hastalığının semptomlarını şiddetlendirebilir ve cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilir. Farkındalık, rahatlama egzersizleri veya stres yönetimi teknikleri gibi teknikler faydalı olabilir.
 • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uykuyu içeren sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek, genel refahın ve cinsel işlevin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Komplikasyonların Tedavisi:

 • Komplikasyonların Yönetimi: Behçet hastalığının genital ülserler veya nörolojik tutulum gibi spesifik komplikasyonları, semptomları hafifletmek ve cinsel işlevi iyileştirmek için hedefe yönelik tedavi gerektirebilir.

Cinsel Yardım ve Cihazlar:

 • Erektil Disfonksiyona Yönelik Cihazlar: Ciddi erektil disfonksiyonu olan erkekler, ereksiyonu sağlamak veya sürdürmek için vakumlu ereksiyon cihazları, penis implantları veya diğer yardımcı cihazların kullanılmasından yararlanabilirler.
 • Kayganlaştırıcılar veya Nemlendiriciler: Cinsel aktivite sırasında kuruluk veya tahriş nedeniyle rahatsızlık yaşayan erkekler için kayganlaştırıcıların veya nemlendiricilerin kullanımı rahatlık ve zevki artırabilir.

Düzenli Takip:

 • Tedavinin İzlenmesi ve Ayarlanması: Tedavinin etkinliğini izlemek, semptomlardaki değişiklikleri değerlendirmek ve tedavi planında gerektiği gibi ayarlamalar yapmak için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla düzenli takip randevuları almak önemlidir.

Özet

Behçet hastalığı olan erkeklerde cinsel işlev bozukluğu, otoimmün durumun inflamatuar doğasından kaynaklanan çok yönlü bir sorundur. Genital ülserler, iltihaplanma ve ilaç yan etkileri gibi belirtiler cinsel işlevi doğrudan etkileyebilir. Stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik faktörler de önemli bir rol oynamaktadır. Tedavi, antiinflamatuar ilaçlar, psikolojik destek, yaşam tarzı değişiklikleri ve semptom yönetimine yönelik hedefe yönelik tedavileri içeren bütünsel bir yaklaşımı içerir. Etkili yönetim, doktorlar ve hastalar arasında hem fiziksel hem de duygusal yönleri ele alan işbirliğini gerektirir ve sonuçta cinsel sağlığı ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1