Kadınlarda İdrar Kaçırma Ameliyatları: TOT ve TVT

Kadınlarda İdrar Kaçırma Ameliyatları: TOT ve TVT

Stres tipi inkontinans (idrar kaçırma nedir)?

İnkontinans, kişinin istem dışı idrar kaçırması durumudur ve hastayı sosyal ve hijyenik olarak rahatsız eder. Stres inkontinans, öksürüp hapşırma, ıkınma, ani ayağa kalkma ve hareket etme gibi durumlarda görülen ve sıklıkla bayanlarda rastlanan istem dışı idrar kaçırma şeklidir.

Stres inkontinans vajinal yolla zor doğum yapanlarda, çok sayıda doğum yapanlarda ve obez (kilolu) kadınlarda daha sık görülür. Menapoz sonrası kadınlarda idrar kaçırma görülme oranı artar. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı hastaların sosyal hayatı ciddi derecede olumsuz etkilenir, o kadar ki kadınlar evden dışarı çıkmaktan veya toplum içinde bir aktiviteye katılmaktan korkarlar. Ancak hastaların çoğu bu durumu doğum yapmanın ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünürler veya utanırlar ve hekime gitmeye çekinirler.

İdrar kaçırmanın değişik nedenleri vardır. Bu bölümde kadınlarda sık görülen “stres tipi idrar kaçırma”dan bahsedeceğim. İdrar kaçırma ile doktora başvuran hastalar ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve ilk önce idrar kaçırmanın tipi, yani çeşidi tayin edilmeli ve daha sonra uygun bir tedavi planlaması yapılmalıdır. Bazı hastalarda birden fazla çeşit birlikte bulunabilir, bu duruma miks (karışık) idrar kaçırma denir. Sıklıkla stres tipi idrar kaçırma, urge inkontinanas ile birlikte görülür. Urge inkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma), ani idrar hissi gelmesi ile birlikte hastaların tuvalete yetişemeden idrar kaçırması durumudur. Eğer hastalarda birden fazla tip beraberse idrar kaçırmanın tipine göre tedaviler planlanmalıdır.

İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisi (ameliyat yöntemleri)

İdrar kaçırmanın etkili bir tedavisi için öncelikle tipi belirlenmelidir, çünkü bütün idrar kaçırma tipleri cerrahi, yani ameliyatla tedavi edilmez. Ameliyatla tedavisi mümkün olan idrara kaçırma tipi özellikle kadınlarda sık görülen “stres tipi” idrar kaçırmadır. Bu hastalıkta başarı oranı çok yüksek 2 ameliyat yöntemi vardır. Bunlar TOT ve TVT (transvaginal tape uygulaması ve transobturator tape uygulaması) ameliyatlarıdır. Her iki ameliyat ta uzun süre yatış gerektirmeyen, genellikle günübirlik ameliyatlardır ve ameliyat süreleri de 20-30 dakika gibi çok kısadır. TOT ve TVT ameliyatlarında temel prensip, vajinal yoldan yapılan girişimle normalden aşağı sarkmış pozisyondaki mesane boynunu özel askı materyalleri ile kaldırıp pelvis kemiğine asmaktır.

TOT ve TVT ameliyatları öncesi hazırlık

Hastalar ameliyat öncesi en az 5-6 saat aç kalırlar. Ameliyat için gerekli kan tetkikleri, akciğer grafisi ve eğer gerek duyulursa EKG gibi tetkikler istenir. Bunlar normalse hasta ameliyat için hazır demektir.

Hastaların kullandığı ilaçların listesi çıkartılır, eğer aspirin gibi kan sulandırıcı kullanıyorlarsa bunlar 1 hafta önceden kesilmelidir. Kalp, tansiyon ve şeker ilacı alan hastalar bu ilaçlarını doktorlarının önerdiği şekilde almaya devam etmelidirler.

Hastalara ameliyatla ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu onam formu okutulur ve imzalaması istenir.

Ameliyat genel anestezi veya spinal anetezi altında yapılır.

Ameliyat süresi 20-30 dakika kadardır.

Hastalara ameliyat sırasında mesaneye foley sonda takılır ve bu ameliyat sonunda hasta kendine geldikten sonra çıkartılır veya bir gün sonra takılı kalır. Ameliyat sonrası sonda çekildikten sonra bazı hastalarda geçici idrar yapamama durumu olabilir, bu bakımdan sonda çıkartıldıktan sonra hastaların idrar yapmaları gözlenmelidir. Aayrıca ameliyat sırasında vajene kanamaya karşı batikonlu gaz tampon konur, bu tampon hasta taburcu olmadan önce çıkartılır. Ameliyattan 5-6 saat sonra hastalar ağızdan almaya başlarlar. Ameliyat sonrası ameliyat yerinde hafif ağrı olabilir, bunun için ağrı kesici ve enfeksiyona karşı da antibiyotik başlanır.

TOT ve TVT ameliyatları nedir, nasıl yapılır?

Kadınlarda stres inkontinans, cerrahi müdahale ile yani ameliyatla tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bu amaçla yaygın olarak yapılan 2 çeşit ameliyat vardır, bunlar TOT ve TVT ameliyatlarıdır. Bu her iki ameliyat ta orta-üretral askı cerrahisi yöntemleridir. Her iki ameliyatta da özel bir maddeden yapılmış, vücuda zararı olmayan, ciddi bir reaksiyon oluşturmayan şerit şeklinde bir askı materyali (ağ, mesh) idrar kanalının (üretra) hemen altından geçirilerek sarkmış olan mesane boynu askıya alınır ve bu şekilde normal anatomik pozisyonuna getirilmiş olur.

Her iki amelityat ta cerrahi teknik olarak birbirine çok benzer. Ameliyat sırasında alt karın bölgesinde ve vajinadan küçük kesiler açılır. Şerit şeklindeki bu bant mesane boynu ve üretrayı kaldırır. Askı sırasında bu bandın gerginliği tahmini olarak ayarlanır ve bant hastada kalır, zamanla vücudun bir parçası haline gelir. Dışardan ameliyat yeri ve askı materyali gözle görülmez, kesi yerleri emilebilen dikişlerle kapatıldığından bunlar zamanla eriyerek kendiliğinden düşer.

TOT ve TVT ameliyatları arasında başarı oranı, ameliyat süresi ve kullanılan askı materyalleri arasında önemli bir fark yoktur. Bu teknikleri tercih konusunda hastalar bilgiye sahip olmadığından doktor kendi tecrübesine göre karar verir.

Ameliyat sonrası seyir nasıl olur?

Ameliyat genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır ve 20-30 dakika kadar sürer. Ameliyatın başarısı %95’in üzerindedir. Ameliyat sonrası hasta özel bir odada iyice kendisine gelene kadar bekletilir ve daha sonra yatağına alınır. Ameliyat sırasında üretraya takılan kateter (foley sonda) hasta iyice kendine gelip kendi kendine idrar yapacak duruma gelince çıkartılır. Ameliyat sırasında vajinal bölgeye konan tampon da ayni şekilde hasta iyice kendine geldikten sonra hastaneden taburcu olmadan önce alınır. Herhangi bir sorun olmayan hastalar genellikle ayni gün ağrı kesici ve antibiyotik yazılarak kontrol randevüsü verilerek taburcu edilir. Hastalar bazen bu ameliyatlardan sonra idrar yapamayabilirler, böyle durumlarda mutlaka doktorla iletişime geçilmeli ve gerekirse geçici olarak sonda takılmalıdır.

Sağlıklı günler dileğiyle….

 

Prof. Dr.Emin Özbek

Üroloji Uzmanı

Yorum ekleyin

E-posta adresinizi kimse görmeyecek.

WhatsApp ile Ulaşın!
1