Laparoskopik Böbrek Kisti Ameliyatı

Laparoskopik Böbrek Kisti Ameliyatı

Laparoskopik kist dekortikasyonu olarak da bilinen laparoskopik böbrek kisti ameliyatı (kapalı böbrek kisti ameliyatı), böbreklerde gelişen kistlerin çıkarılması için yapılan minimal invazif bir cerrahi işlemdir.

Bu teknik, karın bölgesinde küçük kesiler yapılmasını ve bu kesilerden laparoskopun (kameralı ince, esnek bir tüp) ve özel cerrahi aletlerin yerleştirilmesini içerir. Cerrah daha sonra kisti ve çevresindeki dokuyu bir monitörde görüntülemek için laparoskopu kullanır ve kistin boyutuna ve yapısına bağlı olarak kist duvarını dikkatlice çıkarır veya kist sıvısını boşaltır. Minimal invaziv olması ve böbrek kistlerinin tedavisinde etkinliği nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

“Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı” nedir?

“Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı” böbreklerdeki kistleri tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürü ifade eder. Bu prosedürde, karında küçük kesiler yapılır ve bu kesilerden laparoskop (kameralı ince, esnek bir tüp) ve özel cerrahi aletler yerleştirilir. Cerrah, kisti ve çevresindeki dokuları bir monitörde görüntülemek için laparoskopu kullanır ve ardından kisti çıkarır veya kist sıvısını boşaltır.

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının faydaları arasında geleneksel açık ameliyata kıyasla daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme süreleri yer alır. Minimal invaziv yapısı ve böbrek kistlerinin tedavisindeki etkinliği nedeniyle mümkün olduğunda sıklıkla tercih edilir.

Kimlere bu ameliyat yapılır?

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı endikasyonları şunlardır:

 • Semptomatik kistler: Ağrı, rahatsızlık veya idrar yolu tıkanıklığı gibi semptomlara neden olan kistler cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Büyük kistler: Büyük boyutlu veya hızla büyüyen böbrek kistlerinin, çevredeki yapıların yırtılması veya basısı gibi komplikasyonları önlemek için cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
 • Kompleks kistler: Kanserli olduğundan şüphelenilen veya daha yüksek malignite riskini gösteren özelliklere sahip olan kistler, daha ileri değerlendirme ve tedavi için cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebilir.
 • Tekrarlayan kistler: Konservatif tedavide başarısız olan tekrarlayan böbrek kistleri olan hastalar, tekrarlamanın altında yatan nedeni ortadan kaldırmak için laparoskopik cerrahiden yararlanabilirler.
 • Teşhis amaçlı: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı, biyopsi için doku örnekleri almak veya kistin yapısını doğrulamak gibi teşhis amaçlı da yapılabilir.

Avantajları

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı, böbrek kistlerinin tedavisinde geleneksel açık cerrahiye göre çeşitli avantajlar sunar. Temel avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Minimal invaziv: Laparoskopik cerrahi, açık ameliyat için gereken daha büyük kesilere kıyasla karın bölgesinde küçük kesilerin yapılmasını içerir. Bu minimal invazif yaklaşım, hastalar için daha az doku hasarı, daha az postoperatif ağrı ve daha hızlı iyileşme süresi sağlar.
 • Azalan kan kaybı: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı tipik olarak açık ameliyatla karşılaştırıldığında daha az kan kaybıyla sonuçlanır, bu da işlem sırasında veya sonrasında kan nakli gerektirme riskinin azalmasına yol açar.
 • Daha kısa hastanede kalış süresi: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı geçiren hastaların hastanede kalış süresi açık ameliyat olanlara göre genellikle daha kısadır. Bu daha hızlı iyileşmeyi ve normal aktivitelere daha hızlı dönmeyi sağlar.
 • Daha hızlı iyileşme: Laparoskopik cerrahinin minimal invazif doğası, hastaların iyileşme sürelerinin daha hızlı olmasını sağlar. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatından sonra birçok hasta açık ameliyata göre daha az rahatsızlık hisseder ve günlük aktivitelerine daha kısa sürede dönebilir.
 • Kozmetik sonuçların iyileştirilmesi: Laparoskopik cerrahide kullanılan küçük kesiler, açık ameliyat için gereken daha büyük kesilere kıyasla daha az yara izi bırakır. Bu, daha iyi kozmetik sonuçlara ve daha fazla hasta memnuniyetine yol açabilir.
 • Daha az komplikasyon riski: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı, açık ameliyata kıyasla yara enfeksiyonu, fıtık ve organ hasarı gibi komplikasyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilidir. Laparoskopun sağladığı daha küçük kesiler ve hassas görüntüleme, cerrahi komplikasyon riskinin azalmasına katkıda bulunur.
 • Daha iyi görselleştirme: Laparoskop, cerrahi alanın büyütülmüş, yüksek çözünürlüklü görselleştirilmesine olanak tanıyarak cerrahın hassas manevralar yapmasına ve çevredeki sağlıklı dokuyu korurken kistin tamamen çıkarılmasını sağlamasına olanak tanır.
 • Normal aktivitelere daha erken dönüş: Vücuttaki minimal travma nedeniyle, laparoskopik böbrek kisti ameliyatı geçiren hastalar genellikle daha hızlı iyileşme yaşar ve açık ameliyata kıyasla işlerine veya normal aktivitelerine daha erken dönebilirler.

Hastaların ameliyat öncesi hazırlanması

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatına girmeden önce hastaların genellikle birkaç hazırlık aşamasından geçmesi gerekir. Aşağıda hastaların hazırlık açısından neler bekleyebileceğinin genel bir taslağı verilmiştir:

 • Ameliyat öncesi değerlendirme: Hastalar, genel sağlık durumlarını ve ameliyata uygunluklarını değerlendirmek için sağlık uzmanları tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu, ameliyata uygun olduklarından emin olmak için fizik muayene, tıbbi öykü incelemesi ve muhtemelen kan testleri, görüntüleme çalışmaları ve elektrokardiyogram (EKG) gibi ek testleri içerebilir.
 • İlaç incelemesi: Hastalar, reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar ve takviyeler de dahil olmak üzere halihazırda almakta oldukları tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanlarına bilgi vermelidir. Özellikle kanama riskini artırabilecek veya anesteziyle etkileşime girebilecek bazı ilaçların ameliyattan önce ayarlanması veya geçici olarak durdurulması gerekebilir.
 • Ağızdan yene ve içmeyi kesmek: Hastalara genellikle ameliyattan önce belirli bir süre boyunca herhangi bir şey yemekten veya içmekten kaçınmaları söylenir. Bu oruç dönemi anestezi ve ameliyata bağlı komplikasyon riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Özel oruç talimatları sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanacaktır ve genellikle ameliyat günü gece yarısından sonra hiçbir şey yememeyi veya içmemeyi içerecektir.
 • Bağırsak hazırlığı: Bazı durumlarda hastaların ameliyat öncesinde bağırsakların boşaltılması için bağırsak hazırlığı yapması gerekebilir. Bu, laparoskopik prosedür sırasında görselliğin iyileştirilmesine yardımcı olan bağırsağı temizlemek için müshil almayı veya lavman yapmayı içerebilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Hastalara ameliyattan önce sigarayı bırakmak, alkol tüketiminden kaçınmak ve sağlıklı bir diyet ve egzersiz rejimini sürdürmek gibi belirli yaşam tarzı değişikliklerini yapmaları önerilebilir. Bu değişiklikler ameliyat sonrası iyileşmeyi ve iyileşmeyi optimize etmeye yardımcı olabilir.
 • Ameliyat öncesi talimatlar: Hastalar, sağlık uzmanlarından ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında neler beklemeleri gerektiğine ilişkin ayrıntılı talimatlar alacaktır. Bu, hastaneye ne zaman gelineceği, ne giyileceği, anesteziye nasıl hazırlanılacağı ve ameliyat öncesi belirli faaliyetler veya kısıtlamalar hakkında bilgileri içerebilir.

Anestezi çeşitleri, operasyon süresi, hastanede kalış süresi

Anestezi Çeşitleri: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı tipik olarak genel anestezi altında, hastanın işlem boyunca bilincinin kapalı olduğu ve ağrısız olduğu bir ortamda gerçekleştirilir. Genel anestezi, hastanın ameliyat sırasında uykuda kalmasını ve herhangi bir ağrı hissetmemesini sağlar. Bazı durumlarda hastanın tıbbi durumuna ve cerrahi ekibin tercihine bağlı olarak bölgesel anestezi veya bölgesel ve genel anestezi kombinasyonu kullanılabilir.

Operasyon Süresi: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının süresi kistin büyüklüğü ve yerleşim yeri, işlemin karmaşıklığı, cerrahi ekibin tecrübesi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının ameliyat süresi ortalama 1 ila 3 saat arasında değişmektedir. Ancak bazı durumlarda, özellikle birden fazla kist varsa veya ek işlemler gerekiyorsa ameliyat daha uzun sürebilir.

Hastanede Kalış: Laparoskopik böbrek kisti ameliyatını takiben çoğu hasta, geleneksel açık ameliyata kıyasla nispeten kısa bir süre hastanede kalmayı bekleyebilir. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı için tipik hastanede kalış süresi 1 ila 2 gündür. Ancak bu durum hastanın genel sağlık durumu, ameliyatın kapsamı, herhangi bir komplikasyonun varlığı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bazı durumlarda hastalar ameliyatın yapıldığı gün taburcu edilebilir veya gözlem ve takip için daha uzun süre hastanede kalmaları gerekebilir. Sağlık ekibi hastanın durumunu değerlendirecek ve bireysel koşullara göre uygun hastanede kalış süresini belirleyecektir.

Operasyon nasıl yapılır?

Laparoskopik kist dekortikasyonu olarak da bilinen laparoskopik böbrek kisti ameliyatı, böbreklerdeki kistleri çıkarmak için yapılan minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının gerçekleştirilmesinde yer alan adımlara genel bir bakış:

 • Anestezi: İşlem boyunca bilincinin kapalı olması ve ağrısız olması için hasta genel anestezi altına alınır.
 • Hastanın konumlandırılması: Hasta ameliyat masasına yerleştirilir, genellikle karın kısmı açıkta olacak şekilde sırt üstü yatar.
 • Trokar yerleştirme: Cerrah, karın bölgesinde birkaç küçük kesi (genellikle 0,5 ila 1 santimetre uzunluğunda) yapar. Laparoskopik aletler için portlar oluşturmak amacıyla bu kesilerden özel tüpler olan trokarlar yerleştirilir.
 • Pnömoperiton oluşması: Trokarlardan birinden karbondioksit gazı karın boşluğuna verilir. Bu, karın duvarını iç organlardan uzaklaştırarak bir çalışma alanı yaratır.
 • Laparoskopun yerleştirilmesi: Ucunda kamera ve ışık kaynağı bulunan ince bir tüp olan laparoskop, trokarlardan birinden içeri sokulur. Bu, cerrahi ekibin böbrekler ve kistler de dahil olmak üzere karnın iç yapılarını görselleştirmesine olanak tanır.
 • Kistin tanımlanması: Cerrah, laparoskopu kullanarak böbrek kistini tanımlar ve büyüklüğünü, yerini ve çevre yapılarla ilişkisini dikkatle değerlendirir.
 • Kist dekortikasyonu: Cerrah kist duvarını çıkarmayı (kist dekortikasyonu) veya diğer trokarlardan yerleştirilen özel aletler kullanarak kist sıvısını boşaltmayı seçebilir. Seçim kistin büyüklüğüne ve yapısına bağlıdır.
 • Hemostaz: Kistten veya çevre dokulardan herhangi bir kanama, minimum kan kaybını sağlamak için elektrokoter veya diğer hemostatik teknikler kullanılarak dikkatli bir şekilde kontrol edilir.
 • İnceleme ve kapatma: Kistin yeterli şekilde ele alınmasından sonra cerrah, hemostazı sağlamak için cerrahi bölgeyi inceler ve kalan aletleri çıkarır. Trokar kesileri dikişlerle veya cerrahi yapıştırıcıyla kapatılabilir.
 • İyileşme: Karın boşluğundan karbondioksit gazı salınır ve kesiler steril pansumanlarla kapatılır. Hasta daha sonra anesteziden uyandığında izleme için derlenme odasına transfer edilir.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli?

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı geçirdikten sonra hastalara iyileşmeyi hızlandırmak ve komplikasyonları en aza indirmek için ameliyat sonrası özel talimatlar verilecektir. Hastaların alabileceği bazı genel talimatlar şunlardır:

 • Ağrı yönetimi: Hastalara ameliyat sonrası rahatsızlıkların giderilmesi için ağrı kesici ilaçlar verilecektir. İlacı reçete edildiği gibi almak ve şiddetli veya kalıcı ağrıları sağlık uzmanına bildirmek önemlidir.
 • Yara bakımı: Hastalara laparoskopik işlem sırasında yapılan küçük kesilerin bakımının nasıl yapılacağı konusunda talimatlar verilecektir. Bu genellikle kesi yerlerinin temiz ve kuru tutulmasını, gerektiğinde bandajlarla kapatılmasını ve kesikler tamamen iyileşene kadar suya batırılmanın önlenmesini içerir.
 • Aktivite kısıtlamaları: Hastalara, ameliyattan sonra belirli bir süre boyunca fiziksel aktiviteyi sınırlamaları ve ağır kaldırmaktan veya yorucu egzersizlerden kaçınmaları önerilebilir. Normal aktivitelere kademeli olarak dönüş genellikle tavsiye edilir, ancak hastalar, çeşitli aktivitelere devam etmenin ne zaman güvenli olduğu konusunda sağlık hizmeti sağlayıcılarının rehberliğine uymalıdır.
 • Diyet ve sıvı alımı: Hastalara iyileşmeyi desteklemek ve kabızlığı önlemek için diyet önerileri verilebilir. Bu, sıvı alımını korumayı, lif açısından zengin dengeli bir beslenmeyi ve gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilecek gıdalardan kaçınmayı içerebilir.
 • Takip randevuları: Hastalara, iyileşme sürecini izlemek, dikişleri veya zımbaları çıkarmak ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya komplikasyonları gidermek için sağlık uzmanlarıyla takip randevuları planlanacaktır.
 • Komplikasyon belirtileri: Hastalar ameliyatın potansiyel komplikasyonları konusunda eğitilecek ve ne zaman tıbbi yardıma başvurmaları gerektiği konusunda bilgilendirilecektir. Uyarı işaretleri aşırı kanama, ateş, inatçı ağrı, kesi yerlerinin etrafında kızarıklık veya şişlik, idrar yapmada zorluk veya enfeksiyon belirtilerini içerebilir.
 • İlaç yönetimi: Hastaların, iyileşme döneminde komplikasyonları önlemek veya semptomları yönetmek için reçeteli ilaçları almaya devam etmeleri veya antibiyotik veya dışkı yumuşatıcılar gibi ek ilaçlar almaları gerekebilir.

Komplikasyonlar

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı genel olarak güvenli ve etkili kabul edilse de, herhangi bir cerrahi prosedür gibi, bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar da taşır. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının olası bazı komplikasyonları şunlardır:

 • Kanama: Laparoskopik cerrahide geleneksel açık cerrahiye göre daha az kanama olmasına rağmen işlem sırasında veya sonrasında kanama riski hala mevcuttur. Aşırı kanama ek müdahaleler veya kan nakli gerektirebilir.
 • Enfeksiyon: Laparoskopik cerrahi sonrası kesi yerlerinde veya karın boşluğunda enfeksiyon oluşabilir. Hastalarda kesi yerlerinde ateş, kızarıklık, şişlik veya akıntı gibi belirtiler görülebilir. Enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek için antibiyotikler reçete edilebilir.
 • Organ yaralanması: Laparoskopik işlem sırasında bağırsak, mesane veya kan damarları gibi yakındaki organlarda kasıtsız yaralanma riski azdır. Bu risk, dikkatli cerrahi teknik ve laparoskopla görüntüleme ile en aza indirilir.
 • İdrar yolu yaralanması: Bazı durumlarda, ameliyat istemeden idrar yolunda hasara neden olabilir ve bu da idrar kaçağı veya idrar yapmada zorluk gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar ek tedavi veya müdahale gerektirebilir.
 • Fıtık: Laparoskopik cerrahi sonrası, özellikle karın kaslarının zayıflamış olması veya kesilerin yeterince kapatılmaması durumunda kesi yerlerinde fıtık oluşma riski az da olsa vardır.
 • Anesteziye olumsuz tepki: Bazı hastalarda alerjik reaksiyonlar, solunum sorunları veya bulantı ve kusma gibi anesteziye bağlı komplikasyonlar görülebilir.
 • Kalıcı veya tekrarlayan kistler: Cerrahi müdahaleye rağmen bazı hastalarda böbrek kistleri tekrarlayabilir veya varlığını sürdürebilir. Tekrarlayan kistleri tedavi etmek için ek prosedürler veya tedaviler gerekli olabilir.
 • Derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE): Ameliyat sırasında ve sonrasında uzun süreli hareketsizlik bacaklarda kan pıhtılarının oluşması (DVT) ve potansiyel olarak akciğerlere (PE) gitme riskini artırarak yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. . DVT ve PE’yi önlemek için erken mobilizasyon, kompresyon çorapları ve kan sulandırıcı ilaçlar gibi önlemler kullanılabilir.

Operasyonun başarısı

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının başarısı, kistin boyutu ve yeri, hastanın genel sağlık durumu, kullanılan cerrahi teknik ve cerrahi ekibin uzmanlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak laparoskopik böbrek kisti ameliyatının böbrek kistleri için oldukça etkili bir tedavi olduğu ve birçok hasta için olumlu sonuçların olduğu kabul edilmektedir. Biz hastalarımızın tamamında başarı sağladık.

Bu bağlamdaki başarı genellikle aşağıdaki gibi faktörlerle ölçülür:

 • Semptomların düzelmesi: Birçok hasta, laparoskopik böbrek kisti ameliyatı sonrasında ağrı, rahatsızlık veya idrar yolu tıkanıklığı gibi semptomlarda rahatlama yaşar.
 • Kistin çıkarılması: Ameliyatın amacı kisti tamamen çıkarmak veya içeriğini boşaltmak, tekrarlama riskini ve buna bağlı komplikasyonları azaltmaktır.
 • Minimal komplikasyonlar: Başarılı laparoskopik böbrek kisti ameliyatı kanama, enfeksiyon veya organ hasarı gibi minimal intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları içerir.
 • Daha kısa iyileşme süresi: Geleneksel açık ameliyatla karşılaştırıldığında, laparoskopik böbrek kisti ameliyatı genellikle hastalar için daha kısa hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme süresi ve normal aktivitelere daha hızlı dönüş sağlar.
 • Böbrek fonksiyonunda iyileşme: Böbrek kistlerinin böbreğin sıkışmasına veya tıkanmasına neden olduğu durumlarda, başarılı ameliyat böbrek fonksiyonunun ve genel böbrek sağlığının iyileşmesine yol açabilir.

Özet

Laparoskopik kist dekortikasyonu olarak da bilinen laparoskopik böbrek kisti ameliyatı, böbreklerde gelişen kistlerin çıkarılması için yapılan minimal invazif bir cerrahi işlemdir. Ameliyat, karın bölgesinde özel aletlerin ve laparoskopun (kameralı ince bir tüp) yerleştirildiği küçük kesiler yapılmasını içerir. Laparoskop, cerrahın kisti ve çevresindeki dokuları bir monitörde görüntülemesine olanak tanır. Kistin boyutuna ve yapısına bağlı olarak cerrah kist duvarını çıkarabilir (kist dekortikasyonu) veya kist sıvısını boşaltabilir. Laparoskopik böbrek kisti ameliyatının faydaları arasında geleneksel açık ameliyata kıyasla daha küçük kesiler, daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme süreleri yer alır. Bununla birlikte, herhangi bir cerrahi prosedür gibi, laparoskopik böbrek kisti ameliyatı da kanama, enfeksiyon, organ hasarı ve kistlerin tekrarlaması gibi potansiyel riskler ve komplikasyonlar taşır. Genel olarak laparoskopik böbrek kisti ameliyatının, semptomatik veya karmaşık böbrek kistleri olan birçok hasta için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu düşünülmekte olup, yaşam kalitesi ve böbrek fonksiyonlarında iyileşme potansiyeli sunulmaktadır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1