Mesane Kanseri Radikal Sistektomi Sonrası Ortotopik Mesane (Yapay Mesane) ve Avantajları

Mesane Kanseri: Radikal Sistektomi Sonrası Ortotopik Mesane (Yapay Mesane) ve Avantajları

Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, genellikle mesane kanserine bağlı olarak mesanenin çıkarılması anlamına gelen radikal sistektomi sonrasında gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Bu teknik, genellikle ince bağırsağın bir bölümünü kullanarak vücutta yeni bir mesane oluşturulmasını içerir.

Birincil amaç, hastaların doğal üretra yoluyla idrar yapmalarına olanak tanıyarak normal idrar fonksiyonunu yeniden sağlamaktır. Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, daha iyi idrar tutma, gelişmiş vücut imajı ve daha doğal bir idrar deneyimi gibi avantajlar sunar. Başarılı sonuçlar için dikkatli hasta seçimini, hassas cerrahi teknikleri ve devam eden ameliyat sonrası bakımı içerir.

Radikal sistektomi ve ortotopik mesane ameliyatı

Radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, mesane kanseri gibi durumlar nedeniyle orijinal mesanenin çıkarılmasını takiben hastanın vücudunda yeni bir mesane oluşturulmasını amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Bu karmaşık cerrahi teknik, hastanın genel sağlık durumu üzerindeki etkiyi en aza indirirken normal idrar fonksiyonunu yeniden sağlayarak hastanın yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.

Radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonu: Genel bilgiler

 • Radikal Sistektomi:
  • Bu cerrahi prosedür, genellikle kas duvarını istila eden mesane kanseri veya diğer ilerlemiş durumlar nedeniyle mesanenin tamamen çıkarılmasını içerir. Bazı durumlarda prostat veya rahim gibi yakındaki organlar da çıkarılabilir.
 • Yeniden Yapılanma İhtiyacı:
  • Radikal sistektomi sonrasında idrar akışını böbreklerden vücut dışına yönlendirmek için idrar saptırılması gerekir. Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu idrar saptırma için bir seçenektir.
 • Ortotopik Mesane Rekonstrüksiyonu:
  • Harici bir kese (ileal kanal veya kıta kutanöz rezervuar) oluşturmayı içeren diğer idrar saptırma yöntemlerinden farklı olarak ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, ince bağırsağın bir bölümünü (genellikle ileum) kullanarak hastanın pelvisi içinde yeni bir mesane oluşturmayı amaçlar.
  • Yeni mesane, hem anatomi hem de fonksiyon açısından normal mesaneyi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır ve hastanın idrarını doğal üretral geçit yoluyla boşaltmasına olanak tanır.
 • Cerrahi Tekniği:
  • Cerrah, yeni mesane işlevi görecek bir rezervuar oluşturmak için ince bağırsağın bir bölümünü kullanır. Spesifik teknik değişiklik gösterebilir ancak yaygın yöntemler arasında Studer kesesi veya Hautmann kesesi bulunur.
 • İşlevsel Sonuç:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonunun en önemli avantajlarından biri üretra yoluyla doğal işemenin korunmasıdır. Bu, diğer idrar saptırma yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastanın daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunabilir.
 • Ameliyat sonrası bakım:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonundan iyileşme, enfeksiyonlar veya cerrahi anastomozla ilgili sorunlar gibi potansiyel komplikasyonların yakından izlenmesini içerir. Hastalar, yeni mesanenin iyileşmesine izin vermek için başlangıçta bir süre kateterizasyona ihtiyaç duyabilir.
 • Uzun Vadeli Hususlar:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu geçiren hastaların yeni bir işeme yöntemine uyum sağlamaları ve bazı yaşam tarzı değişikliklerini takip etmeleri gerekebilir. Düzenli takip randevuları ve potansiyel komplikasyonlar veya mesane kanserinin tekrarlaması açısından takip çok önemlidir.
 • Hasta Seçimi:
  • Tüm hastalar ortotopik mesane rekonstrüksiyonu için uygun adaylar değildir. Hastalığın yaygınlığı, genel sağlık durumu, ameliyat sonrası bakım ve takiplere uyum yeteneği gibi faktörler adaylığın belirlenmesinde rol oynar.
 • Teknolojideki Gelişmeler:
  • Cerrahi teknikler ve teknolojilerde devam eden araştırmalar ve gelişmeler, hem fonksiyonel sonuçları hem de genel hasta deneyimini iyileştirmeyi hedefleyerek prosedürü iyileştirmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, doğal idrar fonksiyonunu yeniden sağlayarak hastalara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamayı amaçlayan karmaşık bir cerrahi seçenektir. İşlemin başarısı hasta seçimi, cerrahi uzmanlık ve ameliyat sonrası bakım gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Herhangi bir cerrahi prosedürde olduğu gibi, ortotopik mesane rekonstrüksiyonuna gitme kararı, multidisipliner bir tıbbi ekiple dikkatli bir değerlendirme ve konsültasyon yoluyla yapılmalıdır.

Ortotopik mesane kadınlar için de uygun mu?

Evet, kadınlarda da ortotopik mesane rekonstrüksiyonu yapılabilmektedir. Mesane kanserinin yaygınlığı nedeniyle vakaların çoğunluğu erkek hastaları içerse de ileri mesane kanseri gibi durumlar nedeniyle radikal sistektomi uygulanan kadınlar da ortotopik mesane rekonstrüksiyonuna aday olabilirler.

Kadınlarda ortotopik mesane rekonstrüksiyonunun cerrahi tekniği genel olarak erkeklerdekine benzer. Cerrah, yeni bir mesane oluşturmak için ince bağırsağın bir bölümünü kullanır ve bu daha sonra normal idrar fonksiyonunu yeniden sağlamak için üretraya bağlanır. Prosedür, kadınlara daha iyi idrar tutma, gelişmiş vücut imajı ve daha doğal bir idrar deneyimi gibi faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Ancak kadınlarda ortotopik mesane rekonstrüksiyonu gerçekleştirme kararı, hastalığın yaygınlığı, hastanın genel sağlık durumu ve bireysel değerlendirmeler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kadınlarda jinekolojik anatomi bazı benzersiz zorluklar ortaya çıkarabilir, ancak deneyimli ürolojik cerrahlar prosedürü kadın hastalara uyacak şekilde uyarlayabilir.

Herhangi bir tıbbi kararda olduğu gibi, ortotopik mesane rekonstrüksiyonu da dahil olmak üzere üriner saptırma yönteminin seçimi, bireyin özel koşulları ve tercihleri ​​dikkate alınarak hastanın sağlık ekibine danışılarak yapılmalıdır.

Mesane kanseri nedeniyle radikal sitektomi sonrası ortotopik mesanenin avantajları

Radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, diğer üriner Diversiyon formlarıyla karşılaştırıldığında hastalara çeşitli avantajlar sunar. İşte bazı önemli avantajlar:

 • İyileştirilmiş Yaşam Kalitesi:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, üretra yoluyla doğal işemeyi korumayı amaçlayarak hastaların idrar fonksiyonlarında normallik hissini sürdürmelerine olanak tanır. Bu, alternatif idrar saptırma yöntemleriyle karşılaştırıldığında yaşam kalitesinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.
 • Kontinansın Korunması:
  • Harici cihazlar veya kateterler gerektirebilecek diğer bazı saptırma tekniklerinden farklı olarak ortotopik rekonstrüksiyon sıklıkla daha iyi idrar kontinansı ile sonuçlanır. Hastalar harici cihazlara ihtiyaç duymadan daha doğal ve sosyal olarak kabul edilebilir bir işeme düzenine ulaşabilirler.
 • Geliştirilmiş Beden İmajı ve Özgüven:
  • Doğal işemenin korunması ve harici keselerin veya aparatların bulunmaması, vücut imajını ve özsaygıyı olumlu yönde etkileyebilir. Cerrahi sonuç daha az göze çarpacak şekilde tasarlandığından hastalar sosyal durumlarda kendilerini daha rahat ve güvende hissedebilirler.
 • Psikososyal Faydalar:
  • Doğal üretra yoluyla işeme yeteneği, idrar saptırmanın psikolojik etkisini azaltabilir. Hastalar, daha karmaşık bakım gerektiren harici bir cihazın veya idrar saptırmanın yönetimiyle ilişkili olarak daha az damgalanma ve psikolojik sıkıntı yaşayabilir.
 • Hasta memnuniyeti:
  • Çalışmalar, ortotopik mesane rekonstrüksiyonu uygulanan hastaların, alternatif saptırma prosedürleri uygulananlara kıyasla daha yüksek memnuniyet oranları bildirdiklerini ileri sürmüştür. Normal işemeye devam etme yeteneği, hastanın memnuniyetinde önemli bir faktör olabilir.
 • Yerli Mesanenin Fonksiyonel Taklidi:
  • Ortotopik yeni mesaneler, doğal mesanenin işlevini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır ve idrarın daha doğal depolanmasına ve boşaltılmasına olanak tanır. Bu işlevsel benzerlik, hastalar için daha iyi bir genel idrar deneyimine katkıda bulunabilir.
 • Cinsel İşlev Üzerindeki Etkinin Azaltılması:
  • Üretranın korunması ve daha doğal bir işeme mekanizmasının elde edilmesi cinsel fonksiyonun korunmasına katkıda bulunabilir. Bu, birçok hasta için önemli bir husustur ve genel ameliyat sonrası deneyimlerini olumlu yönde etkileyebilir.
 • Metabolik Anormallik Riskinin Azalması:
  • İleal konduit gibi bazı idrar saptırma yöntemleri, elektrolit dengesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere metabolik anormallik riskiyle ilişkili olabilir. Ortotopik mesane rekonstrüksiyonunda bu tür komplikasyon riski daha düşük olabilir.
 • Geliştirilmiş Sosyal Entegrasyon Potansiyeli:
  • Ameliyat öncesi koşullara benzer şekilde işeme yeteneği, gelişmiş sosyal entegrasyona katkıda bulunabilir. Hastalar, harici aksesuarlara ihtiyaç duymadan veya belirli oyalanma türleriyle ilişkili koku endişeleri olmadan çeşitli sosyal ortamlarda kendilerini daha rahat hissedebilirler.

Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu da dahil olmak üzere idrar saptırma yöntemi seçiminin hastanın genel sağlık durumu, hastalığın yaygınlığı ve bireysel tercihler gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Karar, her hastanın özel durumuna en uygun yaklaşımın sağlanması amacıyla bir üroloji cerrahı ve multidisipliner bir tıbbi ekip ile istişarede bulunularak verilmelidir.

Radikal sitektomi sonrası ortotopik mesanenin uzun dönem sonuçları

Radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonunun uzun vadeli sonuçları genellikle olumludur; birçok hastada yaşam kalitesi artar ve yeni mesaneye başarılı adaptasyon sağlanır. Bununla birlikte, bireysel deneyimlerin farklılık gösterebileceğini ve uzun vadeli sonuçların, hastanın genel sağlığı, hastalığın yaygınlığı ve ameliyat sonrası bakıma uyum gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu unutmamak önemlidir.

Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu ile ilişkili uzun vadeli sonuçların bazı önemli yönleri şunlardır:

 • Devamlılık:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonundan sonra birçok hastada iyi düzeyde idrar kontinansı elde edilir. Yeni mesane, idrarı doğal mesaneyi taklit edecek şekilde depolayacak ve boşaltacak şekilde tasarlanmıştır ve daha iyi idrar kaçırma sonuçlarına katkıda bulunur.
 • Yaşam kalitesi:
  • Çalışmalar ortotopik mesane rekonstrüksiyonu uygulanan hastaların uzun vadede olumlu bir yaşam kalitesi bildirdiklerini göstermiştir. Doğal üretra yoluyla işeme yeteneği ve harici cihazların bulunmaması, psikolojik sağlığı ve genel tatmini olumlu yönde etkileyebilir.
 • İşlevsel Adaptasyon:
  • Zamanla hastalar yeni mesane fonksiyonuna iyi uyum sağlama eğilimindedir. Uygun postoperatif bakım ve rehabilitasyon ile bireyler sıklıkla normal faaliyetlerine devam edebilir ve yeni mesaneyi günlük yaşamlarına entegre edebilirler.
 • Cinsel İşlev:
  • Üretranın korunması ve daha doğal bir işeme mekanizmasının sağlanması cinsel fonksiyonun korunmasına katkı sağlayabilir. Ancak bireysel deneyimlerin farklılık gösterebileceğini ve hastaların cinsel işlevle ilgili endişelerini gidermek için desteğe veya danışmanlığa ihtiyaç duyabileceğini unutmamak önemlidir.
 • Komplikasyonlar ve Takip:
  • Uzun vadeli takip bakımı, potansiyel komplikasyonları izlemek ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için çok önemlidir. İdrar yolu enfeksiyonları, metabolik anormallikler veya yeni mesaneyle ilgili sorunlar gibi komplikasyonlar, düzenli kontroller ve uygun müdahalelerle yönetilebilir.
 • Mesane Kanserinin Tekrarlaması:
  • Mesane kanserinin tekrarlama riski bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir ve uzun vadeli takip, herhangi bir tekrarlama belirtisinin tespit edilmesine yönelik sürveyansı içermektedir. Düzenli sistoskopi ve görüntüleme çalışmaları izleme sürecinin bir parçası olabilir.
 • Yaşam Tarzı Düzenlemeleri:
  • Hastaların sıklıkla sıvı alımını yönetmek, düzenli işeme programlarını sürdürmek ve muhtemelen beslenmeyle ilgili hususları ele almak da dahil olmak üzere belirli yaşam tarzı düzenlemeleri yapması gerekir. Bu ayarlamalara uyum, uzun vadeli sonuçları etkileyebilir.
 • Hasta Eğitimi ve Desteği:
  • Uzun vadeli başarı için sürekli hasta eğitimi ve desteği şarttır. Kaynakların, bilgilerin ve destek gruplarının sağlanması, hastaların ortotopik mesane rekonstrüksiyonuyla ilgili zorlukların üstesinden gelmesine ve uzun vadeli değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Ortotopik mesane rekonstrüksiyonu geçiren bireylerin sağlık ekibiyle düzenli takip randevularına devam etmeleri çok önemlidir. Bu randevular, uzun vadeli sonuçların izlenmesine, potansiyel sorunların erken tespitine ve hastanın genel refahını optimize etmek için sürekli desteğe olanak tanır. Ortotopik mesane rekonstrüksiyonunun uzun vadedeki başarısı hasta, ürolojik cerrah ve multidisipliner bir sağlık ekibinin dahil olduğu işbirlikçi bir yaklaşımdan etkilenir.

Radikal sitektomi sonrası ortotopik mesane: Özet

Radikal sistektomi sonrası ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, tipik olarak mesane kanseri gibi durumlar nedeniyle mesanenin alındığı bireyler için normal idrar fonksiyonunu yeniden sağlamak için tasarlanmış cerrahi bir prosedürdür. Ortotopik mesane rekonstrüksiyonuyla ilgili önemli noktaların bir özeti:

 • Prosedüre Genel Bakış:
  • Mesanenin çıkarılmasını içeren radikal sistektominin ardından ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, ince bağırsağın bir bölümünü kullanarak hastanın vücudunda yeni bir mesane oluşturmayı amaçlar.
 • Amaç:
  • Bu prosedürün temel amacı, orijinal mesanenin işlevini taklit ederek üretra yoluyla doğal işemeyi koruyarak hastanın yaşam kalitesini iyileştirmektir.
 • Avantajları:
  • Alternatif üriner Diversiyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında ortotopik rekonstrüksiyon, daha iyi idrar tutma, gelişmiş vücut imajı, daha iyi psikososyal refah ve daha doğal bir üriner deneyim gibi avantajlar sunar.
 • Cerrahi Teknik:
  • Cerrah yeni bir mesane oluşturmak için genellikle ince bağırsağın bir bölümünü, sıklıkla ileum’u kullanır. Yaygın teknikler arasında Studer kesesi veya Hautmann kesesi bulunur.
 • İşlevsel Taklit:
  • Yeni mesane, doğal mesanenin anatomik ve fonksiyonel yönlerini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır ve idrarın üretra yoluyla depolanmasına ve periyodik olarak boşaltılmasına olanak tanır.
 • Ameliyat sonrası bakım:
  • Hastalar, komplikasyonların izlenmesi, yaşam tarzı düzenlemelerine uyum ve bazen yeni mesanenin iyileşmesi için bir süre kateterizasyon dahil olmak üzere dikkatli bir postoperatif bakıma ihtiyaç duyarlar.
 • Uzun Vadeli Sonuçlar:
  • Uzun vadeli sonuçlar genel olarak olumludur; birçok hastada yaşam kalitesi, idrar kaçırma ve yeni mesaneye başarılı adaptasyonda iyileşme yaşanmıştır. Ortaya çıkabilecek sorunların izlenmesi ve ele alınması için düzenli takip randevuları önemlidir.
 • Hasta Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:
  • Tüm hastalar ortotopik mesane rekonstrüksiyonu için uygun adaylar değildir. Hastalığın yaygınlığı, genel sağlık durumu, ameliyat sonrası bakım ve yaşam tarzı düzenlemelerine uyum yeteneği gibi faktörler adaylığın belirlenmesinde rol oynar.
 • Mesane Kanserinin Tekrarlama Riski:
  • Yararlarına rağmen, mesane kanserinin tekrarlama riski devam etmektedir ve uzun süreli takip sırasında sistoskopi ve görüntüleme çalışmaları aracılığıyla düzenli takip yapılması gerekmektedir.
 • Işbirlikçi yaklaşım:
  • Ortotopik mesane rekonstrüksiyonundaki başarı, uygun preoperatif değerlendirme, cerrahi uzmanlık ve devam eden postoperatif bakımı sağlamak için hasta, ürolojik cerrah ve multidisipliner bir sağlık ekibinin dahil olduğu işbirlikçi bir yaklaşımı gerektirir.

Özetle, ortotopik mesane rekonstrüksiyonu, radikal sistektomi geçiren bireyler için orijinal mesanenin fonksiyonel ve anatomik bir ikamesini sağlayarak umut verici bir seçenek sunmaktadır. Prosedür potansiyel avantajlara sahip olsa da, dikkatli hasta seçimi, postoperatif bakım ve uzun süreli izleme, en iyi sonuçlar için gereklidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1