Nitrik Oksit (NO) Nedir?

Nitrik Oksit (NO) Nedir?

Nitrik oksit (NO), insan vücudundaki çeşitli fizyolojik süreçlerde önemli rol oynayan renksiz, kokusuz bir gaz molekülüdür. İlk olarak 18. yüzyılda keşfedildi ancak biyolojik sistemlerdeki önemi 20. yüzyılın sonlarına kadar tam olarak anlaşılamadı.

Vücutta nitrik oksit, vazodilatasyon (kan damarlarının genişlemesi), nörotransmisyon, bağışıklık tepkisi ve inflamasyonun düzenlenmesi dahil olmak üzere çok sayıda fonksiyonun düzenlenmesine katılan bir sinyal molekülü görevi görür. En dikkate değer rollerinden biri, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan akışını iyileştirdiği kan basıncının düzenlenmesidir.

Nitrik oksit nedir?

Nitrik oksit (NO), bir nitrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Oda sıcaklığında renksiz ve kokusuz bir gazdır. Vücutta çeşitli fizyolojik süreçlerde yer alan çok önemli bir sinyal molekülüdür.

Başlıca rollerinden biri vazodilatör görevi görmesidir, yani kan damarlarını rahatlatıp genişleterek kan akışının artmasına neden olur. Bu fonksiyon, kan basıncını düzenlemek ve vücuttaki dokulara oksijen ve besin sağlamak için hayati öneme sahiptir.

Bu aynı zamanda bir nörotransmiter görevi de görür. Ek olarak bağışıklık sisteminde de rol oynayarak patojenlerle savaşmaya ve iltihabı düzenlemeye yardımcı olur.

Sentezi

NO vücutta arjinin amino asidinin NO ve sitrüline dönüştürülmesini içeren bir süreç yoluyla sentezlenir. Bu sentez, nitrik oksit sentazları (NOS) adı verilen bir enzim ailesi tarafından katalize edilir.

Nitrik oksit sentazın üç izoformu vardır:

 • Endotel NOS (eNOS): Esas olarak kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerinde bulunan eNOS, kayma gerilimi ve bazı hormonlar gibi çeşitli fizyolojik uyaranlara yanıt olarak nitrik oksit üretir.
 • Nöronal NOS (nNOS veya NOS1): Merkezi ve periferik sinir sistemindeki nöronlarda bulunan nNOS, nöronal aktivasyon sırasında kalsiyum akışına yanıt olarak nitrik oksit sentezleyerek nörotransmisyon ve nöromodülasyonda rol oynar.
 • İndüklenebilir NOS (iNOS veya NOS2): Sitokinler ve bakteriyel endotoksinler gibi inflamatuar uyaranlara yanıt olarak indüklenen iNOS, bağışıklık savunma mekanizmaları ve inflamasyonun düzenlenmesi için büyük miktarlarda nitrik oksit üretir.

Nitrik oksidin nitrik oksit sentezleri ile sentezi birkaç adımı içerir:

 • L-arginin bağlanması: Enzim, tetrahidrobiopterin (BH4) ve oksijen (O2) gibi diğer kofaktörlerle birlikte L-arginin substratına bağlanır.
 • L-sitrulin ve nitrik okside dönüşüm: Kofaktörleri ve moleküler oksijeni içeren bir dizi enzimatik reaksiyon yoluyla, nitrik oksit sentaz, L-arginin’in NO ve L-sitruline dönüşümünü katalize eder.
 • Nitrik oksit salınımı: Sentezlendikten sonra NO enzimden salınır ve fizyolojik etkisini göstermek için hücre zarları boyunca serbestçe yayılır.

Fonksiyonları

NO, insan vücudunda çok sayıda işlevi olan çok yönlü bir moleküldür. Temel işlevlerinden bazıları şunlardır:

 • Vazodilatasyon: NO güçlü bir vazodilatör görevi görür, yani kan damarlarını rahatlatır ve genişletir. Bu kan akışını iyileştirmeye ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
 • Nörotransmisyon: Sinir sisteminde bir sinyal molekülü olarak görev yaparak sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Nörotransmisyon, sinaptik plastisite ve diğer nörolojik süreçlerde rol oynar.
 • Bağışıklık tepkisi: Bağışıklık sisteminin patojenlere karşı savunmasında rol oynar. Enflamasyonun düzenlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık hücreleri tarafından istilacı bakterileri, virüsleri ve parazitleri öldürmek için üretilebilir.
 • Trombosit fonksiyonunun düzenlenmesi: Aşırı kan pıhtılaşmasının önlenmesi ve kalp-damar sağlığının korunması için önemli olan trombosit agregasyonunun düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Düz kas gevşemesi: Gastrointestinal sistem, solunum yolları ve idrar kesesi dahil olmak üzere çeşitli organ ve dokularda bulunan düz kasları gevşetir. Bu rahatlama sindirim, nefes alma ve idrara çıkma gibi süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Anjiyogenez: Anjiyogenez yani mevcut damarlardan yeni kan damarlarının oluşmasında rol oynar. Bu süreç doku onarımı, yara iyileşmesi ve tümörlerin büyümesi için önemlidir.
 • Penis ereksiyonu: Penis ereksiyonunun anahtar aracısıdır. Penisin erektil dokusundaki düz kas hücrelerinin gevşemesini uyararak kan akışının artmasına ve ereksiyonun sağlanmasına yol açar.
 • Mitokondriyal fonksiyonun düzenlenmesi: Mitokondriyal solunumu ve hücrelerdeki enerji üretimini modüle edebilir, hücresel metabolizmayı ve genel enerji dengesini etkileyebilir.
 • Gen ifadesinin düzenlenmesi: Aynı zamanda hücre çoğalması, farklılaşması ve apoptoz (programlanmış hücre ölümü) dahil olmak üzere gen ifadesini ve çeşitli hücresel süreçleri düzenlemek için hücreler içinde bir sinyal molekülü olarak da görev yapabilir.

NO bakımından zengin gıdalar

Vücutta nitrik okside dönüştürülebilen nitratlar açısından doğal olarak zengin olan çeşitli gıdalar vardır. Bu gıdalar şunları içerir:

 • Yapraklı yeşillikler: Ispanak, karalahana, roka ve diğer yapraklı yeşillikler yüksek oranda nitrat içerir.
 • Kereviz: Kereviz, nitrat içeren ve nitrik oksit üretimine katkıda bulunabilen başka bir sebzedir.
 • Sarımsak: Sarımsak, nitrik oksit üretimini uyarabilen ve kardiyovasküler sağlığı geliştirebilen bileşikler içerir.
 • Turunçgiller: Portakal, limon ve diğer turunçgiller, nitrik oksit üretimini desteklemeye yardımcı olabilecek C vitamini açısından zengindir.
 • Nar: Nar suyu ve tohumları, nitrik oksit düzeylerini ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilecek antioksidanlar ve nitratlar içerir.
 • Karpuz: Karpuz, NO öncüsü olan arginin’e dönüştürülebilen sitrülin adı verilen bir amino asit içerir.
 • Sebzelerdeki Nitratlar: Nitratlar, belirli sebzelerde bulunan ve vücutta nitrik okside dönüşebilen bileşiklerdir. Nitrat açısından zengin sebzelerin örnekleri arasında ıspanak, roka, lahana, pancar ve marul bulunur.
 • Pancar ve Pancar Suyu: Pancar ve pancar suyu, nitrik okside dönüştürülebilen yüksek nitrat içeriğiyle bilinir.
 • Bitter Çikolata: Bitter çikolata, NO üretimini ve kardiyovasküler sağlığı desteklediği gösterilen flavonoidleri içerir.

Diğer ilaçlarla etkileşim

NO, birçok fizyolojik süreçteki sinyal molekülü rolü nedeniyle çeşitli ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Bazı etkileşimler şunları içerir:

 • Kan basıncı ilaçları: NO donörleri veya nitrogliserin veya diğer nitrat ilaçları gibi NO düzeylerini artıran ilaçlar, antihipertansifler gibi kan basıncını düşüren ilaçların etkilerini artırabilir. Bu etkileşim aşırı hipotansiyona (düşük kan basıncı) yol açabilir.
 • Erektil disfonksiyon ilaçları: Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için kullanılan sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) ve vardenafil (Levitra) gibi ilaçlar, penisteki NO’nun etkilerini artırarak çalışır, vazodilatasyona ve kan akışının iyileşmesine yol açar. Bu ilaçları diğer NO bağışçılarıyla veya NO düzeylerini artıran ilaçlarla birleştirmek, bunların etkilerini güçlendirebilir ve kan basıncında tehlikeli bir düşüşe neden olabilir.
 • Antikoagülanlar ve antitrombosit ilaçlar: NO, trombosit agregasyonunu inhibe eder ve kanama riskini artırabilir. NO donörlerini veya NO düzeylerini artıran ilaçları antikoagülanlarla (örneğin warfarin, heparin) veya antitrombosit ilaçlarla (örneğin aspirin, klopidogrel) birleştirmek kanama riskini daha da artırabilir.
 • Nitrik oksit sentezini etkileyen ilaçlar: Nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörleri gibi NO sentezini etkileyen ilaçlar, etkileri için NO sinyaline dayanan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşimler kardiyovasküler fonksiyonu, nörotransmisyonu ve bağışıklık tepkisini etkileyebilir.
 • Alfa blokerler: İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) ve hipertansiyon gibi durumları tedavi etmek için kullanılan alfa blokerler, NO donörleri veya NO düzeylerini artıran ilaçlarla etkileşime girerek kan basıncının düşürülmesinde ilave etkilere yol açabilir.
 • Sitokrom P450 enzimlerini etkileyen ilaçlar: Bazı ilaçlar, NO donörlerinin ve diğer ilaçların metabolizmasında rol oynayan sitokrom P450 enzimlerinin aktivitesini etkileyebilir. Bu ilaçlarla etkileşimler NO düzeylerini etkileyen ilaçların metabolizmasını ve etkinliğini değiştirebilir.

Yan etkileri

NO, vazodilatasyon ve nörotransmisyon dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli fizyolojik işlevler için gerekli olsa da, nitrik oksitin aşırı alımı veya üretimi potansiyel komplikasyonlara yol açabilir. Aşırı miktarda nitrik oksit almanın olası komplikasyonlarından bazıları şunlardır:

 • Hipotansiyon: Aşırı NO, kan basıncında önemli bir düşüşe (hipotansiyon) neden olabilir. Bu, baş dönmesi, baş dönmesi, bayılma ve ciddi vakalarda şok gibi semptomlara yol açabilir.
 • Baş ağrıları: Artan nitrik oksit seviyeleri, hafiften şiddetliye kadar değişebilen ve bazı kişiler için zayıflatıcı olabilen baş ağrılarına neden olabilir.
 • Artan kanama riski: Nitrik oksit, trombosit agregasyonunu engelleyebilir ve kanama riskinin artmasına katkıda bulunabilir. Aşırı nitrik oksit üretimi kanamanın uzamasına ve pıhtı oluşumunda zorluğa neden olabilir.
 • Solunum koşullarının kötüleşmesi: Astım gibi belirli solunum sorunları olan bireylerde aşırı NO üretimi, hava yollarının genişlemesine ve inflamasyona neden olarak semptomları şiddetlendirebilir.
 • Nitrik oksit toksisitesi: Nadir durumlarda, özellikle endüstriyel veya mesleki ortamlarda nitrik oksit gazına aşırı maruz kalma, toksisiteye yol açarak solunum sıkıntısına, akciğer hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.
 • Reaktif nitrojen türlerinin oluşumu: Aşırı nitrik oksit, vücuttaki diğer moleküllerle reaksiyona girerek oksidatif strese, doku hasarına ve iltihaba katkıda bulunabilen peroksinitrit gibi reaktif nitrojen türlerini oluşturabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1