Obezite Cerrahisinin Erektil Disfonksiyona Etkisi

Obezite Cerrahisinin Erektil Disfonksiyona Etkisi

İleri derecede obez bireylerde kilo kaybına yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli prosedürleri kapsayan bariatrik cerrahinin, erkeklerde erektil fonksiyon üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir.

“Bariatrik cerrahi” (obezite ameliyatı) nedir?

Obezite cerrahisi, ciddi obezitesi olan bireylerde kilo kaybına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi cerrahi prosedürü ifade eder. Bu ameliyatlar genellikle diyet ve egzersiz yoluyla kilo vermede başarısız olan veya kilo kaybıyla düzelebilecek obeziteye bağlı sağlık sorunları olan kişilere tavsiye edilir.

Bariatrik cerrahi tipik olarak vücut kitle indeksi (BMI) 40 veya daha yüksek olan (şiddetli obezite, şişmanlık) veya BMI 35 veya daha yüksek olan, tip 2 diyabet, hipertansiyon veya obstrüktif uyku apnesi gibi obezite ile ilişkili sağlık sorunları olan kişiler için düşünülür. Bariatrik cerrahinin kilo kaybı için hızlı bir çözüm olmadığını ve uzun vadede etkili olabilmesi için diyet değişiklikleri ve düzenli egzersiz dahil olmak üzere önemli yaşam tarzı değişiklikleri gerektirdiğini unutmamak önemlidir.

Erektil disfonksiyon üzerindeki etkiler

Şiddetli obezite için son derece etkili bir tedavi olan bariatrik cerrahi, çeşitli mekanizmalar yoluyla erektil disfonksiyonu (ED) önemli ölçüde etkileyebilir:

 • Kilo Kaybı: Obezite cerrahisi önemli kilo kaybına neden olur, yağ dokusunu azaltır ve insülin duyarlılığı ve lipit profili gibi metabolik parametreleri iyileştirir. Obezite, ED için önemli bir risk faktörüdür, çünkü aşırı yağlanma hormonal dengesizliklere, inflamasyona ve vasküler fonksiyon bozukluğuna yol açabilir ve bunların tümü erektil disfonksiyona katkıda bulunur. Obezite cerrahisi, kilo kaybını teşvik ederek bu olumsuz etkileri hafifletebilir ve ereksiyon fonksiyonunu iyileştirebilir.
 • Metabolik Değişiklikler: Obezite cerrahisi, insülin, ghrelin, leptin ve adiponektin dahil olmak üzere metabolizmada yer alan çeşitli hormonların salgılanmasını değiştirir. Bu hormonal değişiklikler sadece kilo kaybını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda erektil fonksiyon için çok önemli olan damar fonksiyonu ve endotel sağlığı üzerinde de doğrudan etkiye sahiptir. Obezite cerrahisini takiben artan insülin duyarlılığı ve azalan inflamasyon, penise giden kan akışını artırarak ereksiyonları teşvik edebilir.
 • Komorbiditelerde İyileşme: Obezite sıklıkla diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi gibi komorbid durumlarla birlikte bulunur ve bunların hepsinin ED’ye katkıda bulunduğu bilinmektedir. Obezite cerrahisi bu komorbiditelerde remisyona veya anlamlı iyileşmeye yol açarak erektil fonksiyonu daha da geliştirebilir. Örneğin, kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının normalleştirilmesi, diyabet ve hipertansiyonla ilişkili damar hasarını hafifletebilir, böylece ereksiyon fonksiyonunu iyileştirebilir.
 • Psikolojik Faydaları: Obezite; vücut imajından memnuniyetsizlik, depresyon ve düşük özsaygı ile ilişkilidir ve bunların tümü cinsel işlevi ve yakınlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Obezite cerrahisi sadece fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik sağlığı ve yaşam kalitesini de artırır. Kilo verme ameliyatının ardından depresyon ve anksiyetede azalma, cinsel güveni ve ilişki memnuniyetini olumlu yönde etkileyerek erektil fonksiyonun iyileşmesine katkıda bulunabilir.
 • Endotel Fonksiyonu: Bariatrik cerrahinin, penis ereksiyonunda çok önemli bir rol oynayan endotel fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bozulmuş nitrik oksit biyoyararlanımı ve artan oksidatif stres ile karakterize edilen endotel disfonksiyonu, obezite ile ilişkili ED’nin ortak bir özelliğidir. Bariatrik cerrahiye bağlı kilo kaybı ve metabolik değişiklikler, endotel fonksiyonunu düzeltebilir, vazodilatasyonu teşvik edebilir ve ereksiyon duyarlılığını arttırabilir.

IIEF üzerindeki etkiler

Uluslararası Erektil Fonksiyon Endeksi (IIEF), erkeklerde erektil fonksiyonu ve genel cinsel tatmini değerlendirmek için tasarlanmış, yaygın olarak kullanılan bir ankettir. Bariatrik cerrahinin, erektil fonksiyon, libido, orgazmik fonksiyon ve cinsel aktiviteden genel memnuniyetin çeşitli yönlerini yansıtan IIEF skorları üzerindeki etkisi, birçok çalışmada araştırmaya konu olmuştur. Bariatrik cerrahinin IIEF skorları üzerindeki etkisine ilişkin bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Erektil Fonksiyonda İyileşme: Çok sayıda çalışma, bariatrik cerrahiyi takiben IIEF skorlarında anlamlı iyileşmeler olduğunu bildirmiştir. Ameliyatın neden olduğu kilo kaybı ve metabolik değişiklikler, genellikle ereksiyon sıklığında artış, sertlikte iyileşme ve cinsel ilişkiden daha fazla tatmin dahil olmak üzere erektil fonksiyonda iyileşmelere yol açar.
 • Kilo Kaybı Korelasyonu: Obezite cerrahisini takiben elde edilen kilo kaybının derecesi, IIEF skorlarındaki iyileşmelerle ilişkilidir. Çalışmalar, kaybedilen kilo miktarı ile erektil fonksiyondaki iyileşmenin büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur; bu da kilo kaybının cinsel fonksiyonda gözlenen değişikliklerde merkezi bir rol oynadığını düşündürmektedir.
 • Komorbiditelerin Çözülmesi: Obezite cerrahisi sıklıkla, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi gibi, erektil fonksiyon üzerinde zararlı etkileri olabilecek obezite ile ilişkili komorbiditelerin çözülmesi veya iyileştirilmesiyle sonuçlanır. Ameliyat sonrasında bu durumların iyileşmesi, IIEF skorlarının ve genel cinsel sağlığın iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Hormonal Değişiklikler: Bariatrik cerrahi, testosteron, insülin, leptin ve adiponektin dahil olmak üzere hormon düzeylerinde ereksiyon fonksiyonunu etkileyebilecek değişikliklere yol açabilir. İnsülin direncinin ve kronik inflamasyonun cinsel sağlığı olumsuz etkilediği bilindiğinden, ameliyat sonrası gelişen insülin duyarlılığı ve inflamasyondaki azalma, erektil fonksiyonun artmasına katkıda bulunabilir.
 • Psikolojik Faktörler: Obezite cerrahisi sıklıkla psikolojik sağlık, beden imajı tatmini ve benlik saygısındaki iyileşmelerle ilişkilendirilir ve bu da cinsel işlevi ve genel cinsel tatmini olumlu yönde etkileyebilir. Ameliyattan sonra depresyon, anksiyete ve stresteki azalmalar, daha yüksek IIEF puanlarına yansıyan daha fazla cinsel güven ve yakınlığa yol açabilir.

Testosteron düzeyleri üzerindeki etkiler

Obezite cerrahisinin testosteron düzeyleri üzerindeki etkisi çok yönlüdür ve ameliyatın türü, önceden var olan hormonal dengesizlikler ve bireysel hasta özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu konuyla ilgili bazı önemli noktaları aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kilo Kaybı: Obezite cerrahisi sıklıkla ciddi kilo kaybına neden olur ve bu da testosteron düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Obezite, yağ dokusunda testosteronun östrojene dönüşümünün artması ve hipotalamik-hipofiz-gonadal (HPG) eksen aktivitesinin baskılanması nedeniyle düşük testosteron seviyeleri ile ilişkilidir. Obezite cerrahisini takiben kilo kaybı bu etkileri tersine çevirebilir ve testosteron düzeylerinde artışa yol açabilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Bariatrik cerrahi, testosteron üretiminin düzenlenmesinde rol oynayan çeşitli hormonlarda değişikliklere neden olabilir. Örneğin, ameliyat sonrası insülin duyarlılığındaki iyileşmeler ve inflamasyondaki azalma, HPG ekseni fonksiyonunun normalleşmesine yol açarak testosteron sentezinin artmasına neden olabilir. Ek olarak leptin ve adiponektin gibi adipokin seviyelerindeki değişiklikler de testosteron seviyelerini etkileyebilir.
 • Ameliyat Türü: Farklı obezite prosedürlerinin testosteron düzeyleri üzerinde farklı etkileri olabilir. Örneğin, Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) veya duodenal switch ile biliopankreatik saptırma (BPD-DS) gibi malabsorbsiyon içeren prosedürler, tüp mide ameliyatı gibi kısıtlayıcı prosedürlerle karşılaştırıldığında hormonal profillerde daha belirgin iyileşmelere yol açabilir. Bu fark kısmen besinlerin hızlı geçişine ve malabsorbtif prosedürlerin ardından bağırsak hormonu salgısındaki değişikliklere bağlanmaktadır.
 • Komorbiditelerin Çözülmesi: Obezite cerrahisi sıklıkla, testosteron düzeylerini olumsuz etkilediği bilinen tip 2 diyabet ve obstrüktif uyku apnesi gibi obezite ile ilişkili komorbiditelerin gerilemesi veya iyileşmesiyle sonuçlanır. Bariatrik cerrahi, bu komorbiditeleri ele alarak dolaylı olarak testosteron seviyelerinin normale dönmesine katkıda bulunabilir.
 • Bireysel Değişkenlik: Birçok hastada bariatrik cerrahiyi takiben testosteron düzeylerinde artış yaşanırken, bireysel tepkiler farklılık gösterebilir. Yaş, başlangıçtaki testosteron düzeyleri, hipogonadizmin varlığı ve ameliyat sonrası yaşam tarzı değişikliklerine bağlılık gibi faktörler, ameliyata verilen hormonal tepkinin büyüklüğünü etkileyebilir.

Uzun vadeli sonuçlar

Bariatrik cerrahinin erektil disfonksiyon (ED) üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyen çeşitli çalışmalar, kilo verme ameliyatının cinsel sağlık açısından sürekli faydalarına ışık tutuyor. Uzun vadeli çalışmalardan elde edilen bazı önemli bulgular şunlardır:

 • Kilo Kaybının Korunması: Uzun vadeli çalışmalar, birçok kişinin bariatrik cerrahiyi takiben birkaç yıl boyunca önemli kilo kaybını sürdürdüğünü göstermiştir. Bu sürekli kilo kaybı, metabolik parametrelerde ve obezite ile ilişkili komorbiditelerde devam eden iyileşmelerle ilişkilidir ve bu da ED’nin uzun vadede hafifletilmesine katkıda bulunabilir.
 • Erektil Fonksiyonda İyileşmeler: Araştırmalar, bariatrik cerrahiyi takiben erektil fonksiyondaki iyileşmelerin uzun vadede sürdürülebileceğini göstermektedir. Çalışmalar, erektil sertlik, ereksiyon sıklığı ve genel cinsel tatmin gibi parametrelerde, kilo kaybının kalıcı faydalarını ve ameliyatın neden olduğu metabolik değişiklikleri yansıtan sürekli iyileşmeler bildirmiştir.
 • Komorbiditelerin Çözülmesi: Boylamsal çalışmalar, obezite cerrahisini takiben tip 2 diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi gibi obezite ile ilişkili komorbiditelerin devam eden remisyonunu veya iyileşmesini göstermiştir. Bu koşulların uzun vadeli çözümü, ereksiyon fonksiyonunun ve genel cinsel sağlığın korunmasına katkıda bulunur.
 • Psikolojik Sağlık: Uzun vadeli çalışmalar, bariatrik cerrahi sonrasında psikolojik sağlık, vücut imajından memnuniyet ve yaşam kalitesinde kalıcı iyileşmeler olduğunu vurgulamıştır. Depresyon, kaygı ve stresin azalması, cinsel güvenin ve yakınlığın artmasına katkıda bulunarak cinsel işlevlerde uzun vadeli iyileşmeleri destekler.
 • Hormonal Değişiklikler: Araştırmalar, bariatrik cerrahinin neden olduğu testosteron seviyelerindeki değişiklikler de dahil olmak üzere hormonal değişikliklerin uzun vadede devam edebileceğini göstermektedir. Hormonal dengenin korunması, kilo verme ameliyatı geçiren bireylerde gözlemlenen erektil fonksiyonda devam eden iyileşmelere katkıda bulunabilir.

Özet

Bariatrik cerrahinin erektil disfonksiyon (ED) üzerindeki etkisi dikkate değerdir; çok sayıda çalışma, ameliyat sonrası cinsel fonksiyonda önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir. Obezite prosedürleri, obezite, insülin direnci ve inflamasyon gibi ED’ye katkıda bulunan temel faktörleri ele alarak önemli kilo kaybına ve metabolik değişikliklere yol açar. Ek olarak, obeziteye bağlı eşlik eden hastalıkların çözülmesi ve psikolojik refahtaki iyileşmeler, cinsel güvenin ve yakınlığın artmasına katkıda bulunur. Bu gelişmelerin altında yatan kesin mekanizmalar daha fazla çalışmayı gerektirirken, bariatrik cerrahi, ED’yi hafifletmek ve genel cinsel sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirmek isteyen obez bireyler için umut verici bir müdahale olarak ortaya çıkıyor.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1