Penil Protez Enfeksiyonu, Risk Faktörleri, Önleme ve Tedavi

Penil Protez Enfeksiyonu, Risk Faktörleri, Önleme ve Tedavi

Penil protez, erektil disfonksiyon (ED) tedavisi için penise implante edilen tıbbi bir cihazdır. Genellikle oral ilaçlar ve enjeksiyonlar gibi diğer tedaviler etkisiz olduğunda düşünülür. Penil protezler yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilse de, en ciddisi enfeksiyon olan potansiyel komplikasyonlarla da gelirler. Enfeksiyon risklerinin farkında olmak ve hasta güvenliği ile optimal sonuçları sağlamak için önleyici tedbirler almak önemlidir.

Uzun yıllardır bu ameliyatı yaptığımızdan ve bu alandaki tecrübelerimiz nedeniyle enfeksiyon komplikasyonumuz son derece azdır.

Protezin enfeksiyonu görülme sıklığı

Penil protez enfeksiyonları nadirdir, primer implantasyonların yaklaşık %1-3’ünde görülür. Ancak, diyabet, omurilik yaralanmaları veya immün yetmezlik durumları gibi belirli popülasyonlarda risk daha yüksek olabilir. Revizyonlar veya ikincil implantasyonlar, yaklaşık %3-5 olarak tahmin edilen biraz daha yüksek bir enfeksiyon riski taşır.

Enfeksiyon Risk Faktörleri

Penil protez implantasyonu ile ilişkili ciddi bir komplikasyon olan enfeksiyonun başlıca risk faktörleri şunlardır:

Diyabet

 • Hiperglisemi: Kötü kan şekeri kontrolü, yara iyileşmesini ve bağışıklık yanıtını zayıflatabilir, enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Yüksek HbA1C seviyeleri: Bu, diyabet hastalarında uzun vadeli kan şekeri kontrolünün daha kötü olduğunu gösterir. Kötü kontrol edilen diyabet, yara iyileşmesinin bozulması, bağışıklık fonksiyonunun zayıflaması ve cerrahi implantlar gibi penil protezlerle ilişkili enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık ile ilişkilidir.
 • Mikrovasküler Komplikasyonlar: Diyabet, dolaşım bozukluğuna neden olabilir ve cerrahi bölgeye bağışıklık hücrelerinin iletimini azaltabilir.

Obezite

 • Ameliyat süresinin uzaması: Obezite, cerrahi işlemi zorlaştırabilir ve ameliyat süresinin uzamasına ve potansiyel kontaminantlara daha fazla maruz kalmaya neden olabilir.
 • Kötü Yara İyileşmesi: Aşırı yağ dokusu, iyileşme süreçlerini zayıflatabilir ve ameliyat sonrası enfeksiyon riskini artırabilir.

Bağışıklık sisteminin bozukluğu

 • Kronik hastalıklar: HIV/AIDS, kronik böbrek hastalığı veya immünosupresif ilaç kullanımı (örneğin, kortikosteroidler, kemoterapi) gibi durumlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
 • Azalmış Savunma Mekanizmaları: Zayıflamış bir bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla mücadelede daha az etkilidir.

Enfeksiyon Geçmişi

 • Önceki Cerrahi Enfeksiyonlar: Cerrahi bölgede veya diğer ürolojik enfeksiyonlarda enfeksiyon geçmişi duyarlılığı artırabilir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Sık İYE’ler, penil bölgeye bakteri bulaştırarak protez için enfeksiyon riskini artırabilir.

Sigara İçme

 • Dolaşım bozulması: Sigara içmek vazokonstriksiyona neden olabilir, bu da cerrahi bölgeye kan akışını ve oksijen iletimini azaltır.
 • Gecikmiş yara iyileşmesi: Tütün kullanımı, yara iyileşmesinin yavaşlaması ve enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık ile ilişkilidir.

Cerrahi Faktörler

 • Cerrahi Teknik: Steril olmayan teknikler veya ameliyat sırasında kontaminasyon patojenleri tanıtabilir.
 • Cerrahın Deneyimi: Penil protez implantasyonunda daha az deneyime sahip cerrahlar, ameliyat sonrası komplikasyon oranlarının, enfeksiyon da dahil olmak üzere, daha yüksek olma eğilimindedir.

Eşlik eden başka hastalıkların varlığı

 • Kardiyovasküler Hastalık: Hipertansiyon ve periferik arter hastalığı gibi durumlar iyileşmeyi zayıflatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Kronik İnflamatuar Hastalıklar: Romatoid artrit veya inflamatuar bağırsak hastalığı gibi durumlar bağışıklık fonksiyonunu etkileyebilir.

Hastane Ortamı

 • Nosocomial Enfeksiyonlar: Dirençli bakteriler nedeniyle hastane kaynaklı enfeksiyonlar, ameliyat sonrası dönemi zorlaştırabilir.
 • Sterilite Protokolleri: Hastane sterilite protokollerindeki aksaklıklar, ameliyat sırasında enfeksiyon riskini artırabilir.

Kronik Böbrek Yetmezliği

 • Kronik böbrek yetmezliği, bağışıklık fonksiyonunun zayıflaması ve kötü yara iyileşmesi ile ilişkilendirildiği için penil protez enfeksiyonu için bir risk faktörüdür.

Organ Nakli

 • Organ nakli, bağışıklık sistemini zayıflatan immünosupresif ilaçların kullanımı nedeniyle penil protez enfeksiyonu için bir risk faktörüdür.

Paraplejik Hastalar

 • Parapleji (omurilik yaralanması), kötü dolaşım ve enfeksiyonlara karşı daha yüksek duyarlılık gibi potansiyel komplikasyonlar nedeniyle penil protez enfeksiyonu için bir risk faktörüdür.

Yaş

 • İleri Yaş: İleri yaş, bağışıklık fonksiyonunun azalması ve iyileşme süreçlerinin yavaşlaması ile ilişkilendirilebilir.

Enfeksiyonun Önlenmesi

Penil protez implantasyonunda enfeksiyonun önlenmesi, prosedürün başarısını ve hastanın sağlığını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Penil protezlerle ilişkili enfeksiyonları önlemek için temel stratejiler şunlardır:

Ameliyat Öncesi Önlemler

Hasta Taraması ve Optimizasyonu:

 • Diyabet Yönetimi: Diyabet hastalarında bağışıklık fonksiyonunu ve yara iyileşmesini iyileştirmek için kan şekeri kontrolünü sağlamak.
 • Eşlik Eden Hastalıkların Yönetimi: Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve obezite gibi diğer kronik durumların yönetimini optimize etmek.
 • Sigara Bırakma: Hastalara ameliyattan çok önce sigarayı bırakmalarını önererek iyileşmeyi artırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak.
 • İdrar Yolu Sağlığı: Ameliyat öncesinde mevcut idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) tedavi ederek bakteriyel yükü azaltmak.

Ameliyat Öncesi Antibiyotikler:

 • Profilaktik Antibiyotikler: Ameliyat öncesinde geniş spektrumlu antibiyotikler uygulayarak prosedür sırasında bakteriyel kontaminasyon riskini azaltmak.

Ameliyat Sırası Önlemler

Aseptik Teknik:

 • Steril Ortam: Kontaminasyon riskini en aza indirmek için steril bir ameliyat ortamı sağlamak ve sıkı aseptik teknikler uygulamak.
 • Ameliyat Süresini Kısaltmak: Ameliyat süresini kısaltarak ameliyat sırasında bakterilere maruz kalma riskini azaltmak.

Antibiyotik Kaplı protezlerin Kullanımı:

 • Antibiyotik/Hidrofobik Kaplamalar: İmplant yüzeyinde bakteriyel kolonizasyonu azaltan antibiyotik veya hidrofobik kaplamalı penil protezler kullanmak.

Cerrahi Uzmanlık:

 • Cerrahın deneyimi: Prosedürün, penil protez implantasyonunda deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesini sağlayarak komplikasyonları azaltmak.

Ameliyat Sonrası Önlemler

Ameliyat Sonrası Antibiyotikler:

 • Uzun süreli Antibiyotik Profilaksisi: Erken enfeksiyonları önlemek için ameliyat sonrası antibiyotiklere devam etmek.

Yara Bakımı:

 • Uygun Pansuman: Steril pansumanlar kullanarak ve temiz bir cerrahi bölgeyi koruyarak iyileşmeyi teşvik etmek ve enfeksiyonu önlemek.
 • Enfeksiyon Belirtilerini İzleme: Cerrahi bölgeyi düzenli olarak kızarıklık, şişlik, artan ağrı veya akıntı gibi enfeksiyon belirtileri açısından kontrol etmek.

Hasta Eğitimi:

 • Hijyen Talimatları: Hastaları cerrahi bölgeyi temiz tutmak için uygun hijyen uygulamaları konusunda eğitmek.
 • Erken Bildirim: Hastalara, enfeksiyon belirtilerini hemen bildirmeleri için talimat vermek.

Takip Bakımı

Düzenli Takip Ziyaretleri:

 • Planlı Kontroller: İyileşme sürecini izlemek ve erken komplikasyon belirtilerini tespit etmek için düzenli takip randevuları düzenlemek.
 • Hızlı Müdahale: Herhangi bir komplikasyon veya enfeksiyonu hızla ele alarak enfeksiyonun ilerlemesini önlemek.

Uzun Vadeli Takip:

 • Geç Enfeksiyon Uyarısı: Prosedürden aylar hatta yıllar sonra bile geç enfeksiyon belirtilerine karşı tetikte olmak ve hemen müdahale etmek.

Enfeksiyon tedavisi

Penil protez implantasyonunu takip eden enfeksiyonlar, nispeten nadir olsa da, ciddi komplikasyonlardır ve hızlı ve etkili tedavi gerektirir. Bu enfeksiyonların yönetimi, enfeksiyonun zamanı, ciddiyeti ve hastanın genel durumu gibi faktörlere bağlıdır.

Erken Enfeksiyonlar (Ameliyattan Sonra 4-6 Hafta İçinde)

 Antibiyotik Tedavisi:

 • Empirik Tedavi: Enfeksiyondan şüphelenildiğinde derhal geniş spektrumlu intravenöz antibiyotikler başlatmak. Yaygın tercihler, Gram pozitif ve Gram negatif organizmaları kapsamak için vankomisin ile üçüncü nesil bir sefalosporin veya aminoglikozid kombinasyonunu içerir.
 • Kültür-Spesifik Tedavi: Yara sürüntüleri veya aspiratlarındaki kültür ve duyarlılık sonuçlarına dayalı olarak antibiyotik rejimini ayarlamak.

Cerrahi Müdahale:

 • İrrigasyon ve Debridman: Lokalize enfeksiyonlar için, enfekte dokuyu ve protezden biyofilmi çıkarmak için cerrahi irrigasyon ve debridman yapmak. Enfeksiyon erken tespit edilirse implantın kurtarılması mümkün olabilir.
 • Eksplantasyon: Enfeksiyon yaygınsa veya implantın kurtarılması mümkün değilse, protezi çıkarmak. Bu, tüm enfekte ve nekrotik dokuların debridmanını içerir.

Geçici Yönetim:

 • Dren Yerleştirme: Eksplantasyon sonrası enfeksiyonu ve sıvı birikimini yönetmek için cerrahi drenler yerleştirmek.
 • Antibiyotik Spacer: Penil uzunluğunu ve şeklini korumak ve lokal antibiyotik tedavisi sağlamak için bir antibiyotik spacer kullanmayı düşünmek.

Geç Enfeksiyonlar (Ameliyattan 6 Hafta Sonra)

Antibiyotik Tedavisi:

 • Uzun Süreli Antibiyotik Kullanımı: Belirlenen patojene yönelik uzun süreli antibiyotik tedavisi başlatmak. Oral antibiyotikler, enfeksiyonun ciddiyetine ve hastanın başlangıç tedavisine yanıtına bağlı olarak kullanılabilir.

Cerrahi Yönetim:

 • Eksplantasyon ve Gecikmeli Yeniden İmplantasyon: Enfekte protezi çıkarmak ve enfekte dokuyu tamamen debride etmek. Yeni protezin yeniden implantasyonu, enfeksiyon tamamen iyileşene ve dokular iyileşene kadar genellikle birkaç ay geciktirilir.
 • İki Aşamalı Prosedür: İlk olarak bir antibiyotik spacer yerleştirilen ve enfeksiyon temizlendikten sonra kesin implant yerleştirilmesi uygulanan iki aşamalı bir yaklaşım kullanılabilir.

Biyofilm-İlişkili Enfeksiyonların Yönetimi

 • Biyofilm Dikkate Alınması: Protez yüzeyinde biyofilm oluşumu, enfeksiyonları özellikle zorlayıcı hale getirebilir ve genellikle implantın çıkarılmasını gerektirir.
 • Antimikrobiyal Stratejiler: Biyofilm üreten bakterileri hedef alan yüksek doz, uzun süreli antimikrobiyal tedavi kullanmak.

Destekleyici Bakım

 • Ağrı Yönetimi: Enfeksiyon ve cerrahi prosedürlerle ilişkili rahatsızlıkları yönetmek için yeterli ağrı kesici ilaçlar sağlamak.
 • Beslenme Desteği: Bağışıklık fonksiyonunu ve iyileşmeyi desteklemek için hastanın yeterli beslenme almasını sağlamak.

Hasta Eğitimi ve Takip

 • Enfeksiyon Belirtileri: Hastaları artan kızarıklık, şişlik, ağrı, ateş veya akıntı gibi erken enfeksiyon belirtilerini tanıma konusunda eğitmek.
 • Takip Randevuları: İyileşmeyi izlemek ve enfeksiyonun tamamen çözüldüğünden emin olmak için düzenli takip ziyaretleri düzenlemek.
 • Önleyici Önlemler: İyi hijyenin korunması ve altta yatan sağlık koşullarının etkili bir şekilde yönetilmesi gibi gelecekteki enfeksiyonları önlemek için stratejileri tartışmak.

Özet

Enfeksiyon, penil protez implantasyonunun ciddi bir komplikasyonudur ve hastanın morbiditesine yol açabilir ve cihazın çıkarılmasını gerektirebilir. Penil protez enfeksiyonlarının başarılı yönetimi, erken tespit, uygun antibiyotik kullanımı, gerektiğinde cerrahi müdahale ve kapsamlı hasta bakımı ve eğitimi üzerine dayanır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1