Penis Büyütme Ameliyatı

Penis Büyütme ve Kalınlaştırma Ameliyatı

Penis büyütme ameliyatları genel olarak penis boyunu uzatma ve çapta kalınlaştırma şeklinde yapılmaktadır. Bu makalemde yaptığımız ameliyatlardan edindiğim tecrübeler ve güncel literatür eşliğinde penis büyütme ameliyatından bahsedeceğim.

Son yıllarda cinsel aktif hem erkekler hem de kadınlar arasında genital estetik cerrahi ameliyatlarında bir artış görülmektedir. Erkekler arasında en sık istenen ameliyatlar arasında penis büyütme ameliyatları vardır.

Normal penis boyu ne kadardır?

Normal penis boyu, gergin halde iken penisin en alt uç kısmı ile pubik kemiğe (leğen kemiği) yapıştığı kısım arasındaki uzunluğun ölçülmesi ile bulunur. Penis çapı veya kalınlığı ise penis gövdesinin orta kısmından mezüre ile ölçülür.

Penis boyu ırklara göre ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Afrikalı erkeklerde ortalama penis boyu erişkin bir erkekte ereksiyon halinde 15-18 cm, Avrupalı erkeklerde ve Türklerde 13-15 cm, Asya’lı erkeklerde 10 cm civarındadır.

Mikro penis ne demektir?

Penisin normal halindeki boyutuna göre ereksiyon halindeki uzunluğunu tahmin etmek her zaman doğru olmayabilir. Eğer penis ereksiyon halinde iken 13 cm ve daha uzun ise boyut olarak normal demektir. Ereksiyon halinde iken 7,5 cm ve altında ise bu durumda mikro penis var demektir. Mikro penis 1000 erkekte 6 kişide görülür.

Penis büyütme ameliyatı nedir?

Penis büyütme ameliyatları, penisin daha büyük olması amacıyla yapılan cerrahi girişimlerdir. Erkekler çoğu zaman penislerinin çok küçük olduğuna veya partnerlerini mutlu edecek kadar büyük olmadığına inandıklarından bu ameliyatı olmak isterler. Penis büyütme ameliyatı penis boyunda uzatma ve çapta kalınlaşmaya yönelik kombine bir ameliyattır. Ayni seansta yapılır.

Penis büyütme ameliyatlarında penis baş kısmı büyütülür mü?

Hayır, penis büyütme ameliyatlarında penis baş kısmı (glans penis) büyütülmez. Baş kısmına sentetik dolgu maddeleri enjekte edenler var, ama biz bu işlemi yapmıyoruz. Bu uygulama penis baş kısmına zarar verebilir, bunun bilimsel bir yanı yoktur.

Penis büyütme ameliyatı kimlere yapılır?

Tıbbi anlamda penis büyütme ameliyatlarına çok nadiren gerek vardır. Penis büyütme ameliyatı için Üroloğa başvuran erkeklerin büyük bir kısmında penis boyutları normaldir.

Bizim kendi gözlemlerimiz de bu şekildedir. Durum bu iken günümüzde cinsel aktif genç erkekler arasında son yıllarda penis büyütme ameliyatlarına karşı artan bir istek vardır. Penis büyütme ameliyatı şu durumlarda gerekir:

Mikro penis: Tıbbi anlamda penis büyütme ameliyatının gerekli olduğu durum penisin çok küçük olduğu ( küçük penis, mikro penis) veya gömülü penis durumlarıdır. Mikropenis, çok küçük boyuttaki ve doğuştan gelen bir hastalıktır. Gömülü penis çevre yapılara gizlenmiş penis demektir. Gömülmüş penisler dışardan bakıldığında küçük boyutlardadır ve cerrahi işlemle bunları büyütebilmek mümkündür.

Mikro penis veya gömülü penis rahatsızlığı olanlarda ameliyatın 2 amacı vardır:
o Kişinin ayakta normal idrar yapabilmesini sağlamak
o Cinsel ilişki sırasında penisin vajen içine girmesine imkan sağlamak

Penis dismorfofobi hastalığı: Bazı kişilerde vücutlarının bazı organlarının hasta veya yetersiz olduğu düşüncesi vardır. Buna genel vücut dismorfizmi denir. Bazı kişilerde de penislerinde hastalık olma gibi bir takıntı vardır. Bu kişilerde aslında penis normaldir. Kişi ayakta idrar yapabilmekte ve normal ilişkiye girebilmektedir, ancak daha uzun ve kalın penis istemektedirler. Eğer bu durum kişiyi psikolojik olarak rahatsız ediyor, ailesel sorunlara, ereksiyon sorunlarına neden oluyorsa ameliyat gerekir.
Küçük penis anksiyetesi: Ürolog muayenesinde penisin normal olduğunu söylediği halde bazı kişiler penislerinin normalden küçük olduğunu düşünürler. Bu durum zamanla kronik bir hal alır ve kişinin ruh halini olumsuz etkiler. Buna “küçük penis anksiyetesi” denir. Bu hastalarda tıbbi anlamda ameliyata gerek olmadığı halde ameliyat yapılabilir.

Ameliyat öncesi neler yapılmalı?

Penis büyütme ameliyatları genel veya spinal anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılır. Ameliyat ortalama 2 saat kadar sürer.

Bu hastalar ameliyat öncesi genel bir değerlendirmeden geçirilir:
Hastaların yaşam tarzları sorgulanmalıdır: alkol, sigara ve kronik ilaç alışkanlıkları vs…
Rutin testler: Anestezi için diğer ameliyatlarda olduğu gibi rutin tetkikler yapılır
Psikolojik değerlendirme: Gerek duyulan hastalarda hastaların ruhsal sağlığını değerlendirmek amacıyla psikiyatri konsültasyonu istenir. Tüm riskler hastaya anlatılır ve uygun olan hastalar ameliyata alınır.
Kullanılan ilaçlar: Kan sulandırıcılar, anesteziyi etkileyecek ilaçlar vs… mutlaka sorulmalı ve kan sulandırıcılar ameliyattan bir hafta önce kesilmelidir.
Kronik hastalıklar: Şeker, tansiyon, kalb rahatsızlığı vb soruşturulur
Önceki operasyonlar: Bu ameliyatı etkileyecek önceden geçirilen ameliyatlar pelvik operasyonlar, penil operasyonlar vs… sorulmalıdır.

Penis büyütme ameliyat yöntemleri nelerdir?

Penis büyütme ve kalınlaştırma için değişik ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır. Genellikle uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları ayni seansta yapılır. Bu şekilde peniste hem uzama ve hem de kalınlaşma sağlanmış olur. Biz de her iki ameliyatı ayni anda yapıyoruz.

Bu konuyla ilgili güncel ameliyatların hepsini uzun zamandır başarı ile yapmaktayız. Başlıca penis büyütme ameliyatları şunlardır:
Penisin asıcı bağının kesilmesi: Bu işlemde penisi kök kısmından pubik kemiğe (leğen kemiği) asan bağ (ligament) kesilir. Buna “pubektomi” ameliyatı denir. Bu işlem bir penis uzatma yöntemidir. Hastaların beklentileri genellikle bu tür ameliyatlarda çok fazla olabilmektedir. Bunun sonunda penis 2-3 cm kadar uzar.
V-Y plasti: Penisi pubik kemiğe asan ve bağ (suspansor ligament) V-Y plasti insizyonu ile açılarak kesilir ve penis kök kısmı pubis kemiğinden uzaklaşarak yaklaşık 2-3 cm kadar penis boyunda bir uzama elde edilir. Bu uzunluk pubektomi ile elde edilen uzunluktur, yani V-Y plasti ile ilave bir uzatma sağlanamaz.
Serbest yağ grefti: Hastanın alt karın kısmından alınan yağ dokularının penise yama şeklinde nakledilmesi işlemidir. Küçük bir kesi ile girilerek “liposucntion” yöntemi ile alınan bu yağ dokuları özel işlemlerden geçirilerek penis cildi altına düzenli bir şekilde kalın bir enjektörle (kanül) verilir. Verilen yağların %20-80’i bir yıl içinde emileceğinden zaman içinde tekrar ayni işlemin yapılması gerekebilir. Bu işlem sonrası uzun dönemde peniste enjekte edilen yağların sarkmasına bağlı düzensizlikler görülebilir.
Dermal yağ grefti: Bu işlemde hastanın alt karın kısmı, uyluk kısmı gibi bölgelerinden alınan cilt altı yama şeklindeki yağ dokusu ile birlikte alınır. Alınan bu materyal penis cilt altına çepeçevre yerleştirilir.
Suprapubik lipektomi: Penis kök kısmında karın alt kısmında kasıkta bulunan fazla yağın alınması işlemidir. Bu yöntem daha çok aşırı kilolu hastaların kilo vermeleri sonucunda penisin hala yağ içine gömük kalması durumunda uygulanır. Sonuçta penis kök kısmındaki fazla yağlar alındığından boyda bir miktar uzama sağlanır.
Penoskrotal bandın açılması: Bazen doğumsal olarak penis alt kısmından skrotuma (testislerin içinde bulunduğu torba) uzanan ince bir bant veya perde bulunur ve ereksiyon sırasında penisi aşağı doğru çeker. Bu bandın düzeltilmesi ile penis boyunda belli ölçülerde uzama sağlanır. Normal kişilerde bu işlemi yapmanın penis uzunluğuna her hangi bir katkısı olmaz.
Cilt dolgu maddeleri kullanımı: Penis cilt altına penisi saracak şekilde özel olarak kozmetik amaçlar için kullanılan dolgu maddeleri kullanılır. Bu şekilde penis çapında kalınlaşma sağlanır. Verilecek miktar hastadan hastaya değişir.
Özel sentetik materyaller: Penis kalınlaştırma amacıyla penis cilt altına çepe çevre sarılan sentetik materyaller son zamanlarda kullanılmaktadır. Bunlar vücutta başka hastalıkların tedavisinde kullanılan maddelerdir, ancak penis kalınlaştırma amacıyla yeni kullanılmaya başlanan ürünler olduğundan uzun dönem sonuçları henüz bilinmemektedir.
Hücresel tedavi/ doku mühendisliği: Bu yöntemle hastanın skrotum cilt altından alınan biyopsi materyalinden hücre kültürü ortamında “fibroblast hücreleri” üretilir. Bu hücreler belli sayıya geldikten sonra doku mühendisliği ürünü olan kalıplar (PLGA) üzerine ekilerek penis cildi altına çepe çevre yerleştirilir.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Hastalar ameliyattan 4-5 saat sonra ağızdan sıvı gıda almaya başlarlar. Ağrıları için ağrı kesici ve enfeksiyona karşı damar yolundan antibiyotik proflaksisi uygulanır:
• Hastalar ameliyattan sonra bir gün hastanede kalırlar
• Ameliyat sırasında takılan sonda ertesi gün çekilir
• Penis bandajı 1 hafta kadar kalır
• Hastalara ağrı kesici ve koruyucu antibiyotik başlanır
• Ameliyattan 6 hafta sonra cinsel ilişkiye girilir.

Penis büyütme ameliyatlarının komplikasyonları nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da bazı komplikasyonlar olabilir. Tecrübeli ellerde son derece az komplikasyon gelişir. Bizim yaptığımız çok sayıda ameliyatlarda şu ana kadar ciddi bir komplikasyon gelişmedi veya revizyona (düzeltme) ihtiyaç olmadı.

Sık karşılaşılan komplikasyonlar şunlardır:
Anesteziye bağlı komplikasyonlar: Son derece azdır, ilaçlara karşı reaksiyon vs… olabilir.
Enfeksiyon: Uygun ortamda ve antibiyotik tedavisi ile ciddi enfeksiyonların önüne geçilebilir.
Skar reaksiyonu: Ameliyat yerinde bünyeye bağlı olarak yara izi (skar) gelişebilir.
Peniste düzensizlik: Peniste ameliyat sonrası düzensizlikler, şekil bozuklukları görülebilir.
Duyu kaybı: Ameliyat sırasında penis sinirinin gerilmesi veya zedelenmesi sonucu peniste uyuşukluk olabilir.
Ereksiyon problemleri: Son derece seyrek görülür.
Kimyasal reaksiyonlar: Bu tür reaksiyonlar daha çok cilt altına enjeksiyon materyalleri uygulanması sonucu görülür. Bu maddeler düzensiz şekilde dağılarak şekil bozukluklarına neden olurlar.

Ameliyatsız yöntemlerle penis büyütme

Ameliyatsız olarak ta penis büyütme işlemleri denenmiştir. Bu işlemleri kişilerin bir Ürolog önerisi olmadan kullanması tehlikeli olabilir. Doktor önerisi olmayan ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan, eczanelerde satılmayan krem, hap vb. ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Özellikle internet ortamında satılan ve içeriği net belli olmayan ürünlerin kullanılması ciddi sorunlara yol açabilir. Dünyada penis boyunu uzatan veya kalınlaştıran bitkisel veya benzeri her hangi bir ürün mevcut değildir.
Ameliyatsız olarak penis büyütme amacıyla denenen ancak çoğunun bilimselliği ispat edilemeyen bazı yöntemler şunlardır:
Testosteron tedavisi: Testosteron hormonu, erkeklik hormonudur. Penisin gelişmesinde önemlidir. Çocuklarda mikropenis durumlarında ve hormon seviyesi düşükse mutlaka doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Bu bilimsel bir tedavi şeklidir.
Kremler, losyonlar: Bu tür ürünler mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Gerçek anlamda penisi büyüten krem veya losyon henüz yoktur.
Destek ürünler: Bu amaçla bitkisel takviyeler kullanılmaktadır, ancak bilimsel olarak etkinlikleri ispat edilmemiştir.
Penise ağırlık uygulaması: Bu tür çalışmalar olsa da ciddi bir faydaları olmadığı gösterilmiştir. Bilinçsiz uygulamalar penise zarar verebilir.
Vakum pompaları: Penis için özel tasarlanmış vakum pompaları penise kan akımını artırarak ereksiyon oluşturur. Bunların uzun süreli ve bilinçsiz kullanımı penise zarar verebilir.
Penil egzersiz: Penise kök kısmından aşağı doğru başparmak ve işaret parmağı arasına alınarak masaj yapar tarzda egzersizler yapılır. Bun işleme “jelqing” denir. Bilimsel olarak çok kabul gören bir uygulama değildir. Çok travmatik yapılmamalıdır. Aksi halde penise zarar verebilir.

Hastalara öneriler

Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları çoğu kişi için gereksizdir. Bunların bilimsel olarak geçerliliği fazla yoktur. Hastalara bu ameliyata karar vermeden önce bazı önerilerimiz olacaktır:
Eşleri ve partnerleri ile diyalog: Bu operasyona karar vermeden önce çiftler kendi aralarında konuyu tartışmalıdırlar. Eğer mutlu bir cinsel birliktelik varsa ve Üroloji doktoru da penisin tıbbi olarak normal olduğunu söylemişse böyle bir ameliyat gerekli değildir.
Kilo verme: Şişman kişiler penislerinin küçük olduğunu düşünürler, oysa normaldir. Bu kişilerin kilo vermeleriyle penisin normal boyutta olduğu görülür. Bu nedenle biz penis büyütme ameliyatı için başvuran hastalarımıza eğer aşırı kiloloar varsa öncelikli olarak kilo vermelerini öneriyoruz. Bu şekilde uygun bir diyet ve egzersiz programı ile kilo verdikten sonra penis büyüklüğünün npormal olduğu ortaya çıkacaktır.
Psikiyatri konsültasyonu: Penis küçüklüğü takıntısı olanların gerekirse psikiyatrik destek almalarında fayda vardır. Bu hastaların bir kısmında penis boyutu takıntı halini alabilmektedir.
Kozmetik bir ameliyat değildir: Penis büyütme kozmetik amaçla yapılan bir cerrahi girişim değildir. Tersine bu ameliyattan sonra bir takım şekil bozuklukları olabilir. Hastalara penis büyütme ameliyatının estetik bir cerrahi olmadığı mutlaka anlatılmalıdır.

Sonuç olarak: Penis büyütme ameliyatlarına ilgi günümüzde giderek artmaktadır. Bunların çoğunda tıbbi olarak gerçekten bir ameliyat endikasyonu yoktur. Penis büyütme ameliyatı tıbbi olarak “mikro penis” hastalarında gereklidir.

Bunun dışında “penil dismorfofobi” ve “penil anksiyete” durumlarında da yan etkileri anlatılarak normal olmasına rağmen penis büyütme ameliyatı yapılabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK
Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1