Penis Eğriliği: Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Penis Eğriliği: Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Penis eğriliği veya kavislenmesi (penil kurvatür), ereksiyon halindeki peniste anormal bir bükülme veya açıya işaret eder. Bu durum hafif ile şiddetli arasında değişebilir ve cinsel aktivite sırasında rahatsızlık veya zorluklara neden olabilir. Detaylı sıkça sorulan sorular ve cevaplar genellikle nedenler (Peyronie hastalığı veya doğuştan gelen faktörler gibi), belirtiler, teşhis yöntemleri (fizik muayene ve görüntüleme dahil), tedavi seçenekleri (gözlemden ilaçlara ve cerrahiye kadar) ve farklı müdahalelerin beklenen sonuçları gibi konuları kapsar. Penis eğriliği yaşayan bireylerin uygun tedavi için bir üroloji uzmanından tıbbi danışmanlık alması önemlidir.

Bu yazımda kendi tecrübelerimden de yararlanarak penis eğriliği ile ilgili merak edilen ve sık sorulan soruları cevaplayacağım.

Penis Eğriliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Penis eğriliği veya genil deviasyon (penil kurvatür) doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilir. Bu hastalıkla ilgili hastalarımızın merak ettiği sorular ve cevaplarını aşağıda özetlemeye çalıştım.

 1. Penis eğriliğine ne sebep olur?

Penis eğriliği, penisin içinde skar dokusu oluşumuna neden olan Peyronie hastalığı gibi durumlar veya tunika albuginea (erektif dokuyu çevreleyen fibröz doku) ile ilgili doğuştan gelen anormallikler nedeniyle olabilir.

 • Penis eğriliğinin belirtileri nelerdir?

Belirtiler, peniste belirgin bir bükülme veya kavis, ereksiyon veya cinsel ilişki sırasında ağrı, ereksiyon olma veya sürdürmede zorluk ve görünüm veya cinsel fonksiyonla ilgili psikolojik sıkıntıları içerebilir.

 • Penis eğriliği nasıl teşhis edilir?

Teşhis genellikle eğriliğin derecesini ve yönünü değerlendirmek için yapılan fizik muayene ile birlikte, iç yapıları görselleştirmek ve diğer durumları ekarte etmek için ultrason veya MRI gibi görüntüleme testlerini içerir.

 • Penis eğriliği için tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi seçenekleri eğriliğin şiddetine ve cinsel fonksiyona etkisine bağlı olarak değişir. Seçenekler şunları içerebilir:

 • Gözlem: Eğrilik hafifse ve önemli sorunlara neden olmuyorsa.
 • İlaçlar: Peyronie hastalığında skar dokusunu yot etmek için kullanılan kollajenaz enjeksiyonları gibi.
 • Penil traksiyon cihazları: Penisi germek ve zamanla eğriliği azaltmak için kullanılır.
 • Cerrahi: Eğriliği düzeltmek için plikasyon (penisin uzun tarafının kısaltılması) veya greftleme (kısa tarafa doku eklenmesi) gibi prosedürler.
 • Tedavi sonuçları nasıldır?

 Sonuçlar, seçilen tedavi yöntemine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Bazı bireyler eğrilikte azalma, cinsel fonksiyonda iyileşme ve ilgili semptomların hafiflemesi yaşayabilir. Cinsel fonksiyonu önemli ölçüde etkileyen şiddetli vakalarda, optimal sonuçlar için cerrahi gerekebilir.

 • Ne zaman üroloğa gidilmeli?

Peniste belirgin bir bükülme veya eğrilik fark ederseniz, ereksiyon sırasında ağrı yaşıyorsanız veya cinsel sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, semptomları etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

 • Yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri veya kişisel bakım önlemleri var mı?

Tıbbi tedavinin yerine geçmese de, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigara içmekten kaçınma gibi genel sağlık bakımı penil sağlığı destekleyebilir. Endişeleri açıkça bir sağlık uzmanıyla tartışmak da rehberlik ve güven sağlayabilir.

 • Penis eğriliği cerrahisinin endikasyonları nelerdir? Penis eğriliği veya kavislenmesi cerrahisinin endikasyonları şunlardır:
 • Eğriliğin Şiddeti: Eğrilik, ereksiyon sırasında ağrıya, cinsel ilişki sırasında penetrasyon zorluğuna veya ciddi psikolojik sıkıntıya neden olduğunda cerrahi düşünülür.
 • Progresif Eğrilik: Eğrilik ilerleyici ise, yani konservatif tedavilere rağmen zamanla kötüleşiyorsa veya cinsel fonksiyonu engelliyorsa.
 • Cinsel Fonksiyon Üzerindeki Etki: Eğrilik, ereksiyon olma veya sürdürmede zorluğa neden olduğunda veya cinsel ilişki sırasında rahatsızlık veya zorluk yarattığında.
 • Peyronie Hastalığı: Peyronie hastalığı durumunda, önemli skar dokusu oluşumu eğriliğe ve deformiteye neden olduğunda, penisi düzeltmek ve fonksiyonu iyileştirmek için cerrahi önerilebilir.
 • Konservatif Tedavilerin Başarısızlığı: İlaçlar veya penil traksiyon cihazları gibi konservatif tedaviler eğriliği azaltmada veya semptomları iyileştirmede etkili olmadığında.
 • Hasta Tercihi: Kozmetik nedenlerle veya normal cinsel fonksiyonu geri kazandırmak için eğriliği düzeltme isteğine dayalı hasta tercihi.
 • Penis eğriliğinin nedenleri nelerdir?

Penis eğriliği çeşitli nedenlere sahip olabilir. Bunlar aşağıda özetlenmiştr:

 • Peyronie Hastalığı: Bu durum, penisin içinde skar dokusu (plak) oluşumunu içerir ve ereksiyon sırasında penisin bükülmesine veya eğrilmesine neden olabilir. Peyronie hastalığının kesin nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da, penise travma veya yaralanma, genetik faktörler veya otoimmün faktörler ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
 • Doğuştan Gelen Faktörler: Bazı erkekler, tunika albuginea (erektif dokuyu çevreleyen fibröz doku) gelişimindeki anormallikler nedeniyle doğuştan gelen penis eğriliği ile doğabilirler.
 • Yaralanma veya Travma: Önceki yaralanma veya travma, örneğin şiddetli cinsel aktivite sırasında, spor yaralanmaları veya kazalar sırasında penisde skar dokusu oluşumuna ve ardından eğriliğe yol açabilir.
 • Genetik Eğilim: Penis eğriliği geliştirmeye yönelik genetik bir eğilim olabilir, ancak spesifik genetik faktörler her zaman iyi tanımlanmış değildir.
 • Altta Yatan Tıbbi Durumlar: Bağ dokusu bozuklukları (örneğin Dupuytren kontraktürü), diyabet ve diğer sistemik hastalıklar gibi belirli tıbbi durumlar penis eğriliğine katkıda bulunabilir.
 • Cerrahi Yan Etkiler: Bazı durumlarda, penis veya çevresindeki yapıları içeren cerrahilerin komplikasyonu olarak penis eğriliği gelişebilir.
 • Doğuştan gelen ve kazanılmış penis eğriliği arasındaki farklar nelerdir?

 Doğuştan gelen ve kazanılmış penis eğriliği arasındaki farklar, eğriliğin kökeni ve gelişme zamanı ile ilgilidir:

Doğuştan Gelen Penis Eğriliği:

 • Köken: Doğuştan gelen penis eğriliği doğuştan itibaren vardır veya erken çocukluk döneminde gelişir.
 • Neden: Fetal gelişim sırasında tunika albuginea (erektif dokuyu çevreleyen fibröz doku) gelişimindeki anormalliklerden kaynaklanır.
 • Özellikler: Eğrilik genellikle stabildir ve diğer durumlar veya yaralanmalarla ilişkilendirilmediği sürece zamanla kötüleşmez.
 • Belirtiler: Şiddetine bağlı olarak, penisin hafif ila orta derecede eğriliğine neden olabilir ve bu da cinsel fonksiyonu etkileyebilir veya ereksiyon sırasında rahatsızlığa neden olabilir.

Sonradan gelişen Penis Eğriliği:

 • Köken: Kazanılmış penis eğriliği (sonradan gelişen penis eğriliği), genellikle yetişkinlik döneminde gelişir.
 • Neden: Peyronie hastalığı gibi, yaralanma, travma veya iltihaplanma nedeniyle penisin içinde skar dokusu (plak) oluşumundan kaynaklanabilir.
 • Özellikler: Eğrilik zamanla kötüleşebilir ve genellikle ereksiyon sırasında ağrı, cinsel ilişki sırasında penetrasyon zorluğu veya erektil disfonksiyon gibi belirtilerle ilişkilidir.
 • İlerleme: Kazanılmış eğrilik, tedavi edilmezse zamanla kademeli olarak kötüleşebilir.
 • Tedavi: Kazanılmış penis eğriliğinin tedavi seçenekleri, altta yatan nedene ve şiddete bağlı olarak değişir ve konservatif önlemlerden (ilaçlar, penil traksiyon cihazları) cerrahi müdahalelere (plikasyon veya greftleme gibi) kadar uzanır.
 • Konjenital penil deviasyonun tedavisi için optimal yaş nedir?

Konjenital penil deviasyonun tedavisi için optimal yaş, genellikle durumun ciddiyetine ve bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine bağlıdır. İşte bazı genel yönergeler:

 • Pediatrik Değerlendirme: Konjenital penil deviasyon çocukluk döneminde tespit edilirse, ilk değerlendirme ve takibin bir pediatrik ürolog tarafından yapılması önemlidir. Önemli sorunlara neden olmayan hafif vakalar zamanla gözlemlenebilir.
  • Ergenlik: Tedavi genellikle ergenlik döneminde düşünülür, özellikle eğrilik fiziksel rahatsızlığa, idrar yapmada zorluğa veya önemli psikolojik strese neden oluyorsa. Bu, bireyin beden imajı ve cinsel sağlığı konusunda daha fazla farkındalık ve endişe duymaya başladığı bir dönemdir.
  • Cinsel Aktiviteden Önce: Bireyin cinsel olarak aktif hale gelmeden önce önemli konjenital penil deviasyonun ele alınması genellikle önerilir. Bu, cinsel ilişki ile ilgili potansiyel zorlukları önlemeye ve psikolojik etkiyi azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Ergenlik Sonrası: Gerekirse cerrahi düzeltme, genellikle ergenlik sonrası yapılır, penis büyümesi tamamlandığında. Bu, penisin yetişkin boyutuna ulaşmasını sağlayarak cerrahi sonuçların daha öngörülebilir olmasını sağlar.

Tedavi Zamanlaması için Önemli Noktalar

 • Bireyselleştirilmiş Yaklaşım: Her vaka, eğrilik derecesi, ilgili semptomlar ve hastanın genel sağlığı ve gelişimi göz önünde bulundurularak bireysel olarak değerlendirilmelidir.
  • Pediatrik ve Ergen Danışmanlığı: Uygun zamanlama ve müdahale türünü belirlemek için bir pediatrik ürolog veya ergen ürologu ile danışma esastır.
  • Psikolojik Faktörler: Tedavi planlanırken, bireyin ruh sağlığı üzerindeki etkisi ve psikolojik hazırlık da göz önünde bulundurulmalıdır.

Özet

 Detaylı sıkça sorulan sorular ve cevaplar, Peyronie hastalığı veya doğuştan gelen faktörler gibi nedenler, ereksiyon sırasında ağrı veya zorluk gibi belirtiler, fizik muayene ve görüntüleme dahil teşhis yöntemleri, gözlemden cerrahiye kadar değişen tedavi seçenekleri ve kişisel bakım için tıbbi danışmanın önemi hakkında kapsamlı bilgiler sunar. Ayrıntılı muayene ve değerlendirme sonucu hastaya uygun tedavi planlaması yapılır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul, TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1