Prostat Median Lob Hiperplazisi Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Prostat Median Lob Hiperplazisi: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Prostat medyan lob hiperplazisi, prostat bezinin orta kısmının büyüdüğü, potansiyel olarak idrar semptomlarına yol açan, özellikle yaşlı erkekleri etkileyen, kanserli olmayan bir durumdur. Prostat büyümesi mesane içine doğru büyüdüğü için bu duruma “mesane içine büyüme”,  “prostat orta lob büyümesi” de denir. Bu yazımda benign prostat hiperplazisinin mesaneye doğru büyümesiyle ortaya çıkan bir durum olan median lob hiperplazisinin nedenleri, tanısı ve davisinden bahsedeceğim.

Prostat medyan lob hiperplazisi nedir?

Medyan lob hipertrofisi olarak da bilinen prostat medyan lob hiperplazisi (orta lob büyümesi, mesane içine doğru büyüme), özellikle yaşlandıkça bazı erkeklerin prostat bezinde ortaya çıkan iyi huylu bir durumdur. Bu durumda prostat bezinin merkezi veya orta kısmı normalden daha fazla büyür. Prostat bezi, mesanenin altında yer alan küçük, ceviz büyüklüğünde bir organdır ve idrar ve meni vücudun dışına taşıyan üretrayı çevreler.

Prostat hiperplazisinin medyan lobu meydana geldiğinde üretraya baskı uygulayarak çeşitli idrar semptomlarına neden olabilir. Bu durumla ilişkili yaygın semptomlar arasında idrara çıkma sıklığının artması, idrara çıkmayı başlatma veya durdurmada zorluk, zayıf idrar akışı, mesanenin tam olarak boşaltılmaması hissi ve bazen gece boyunca idrara çıkma ihtiyacı yer alır. Bu semptomlar bir erkeğin yaşam kalitesini etkileyebilir ve tıbbi değerlendirme ve yönetim gerektirebilir.

Prostat medyan lob hiperplazisinin prostat kanserinden farklı olduğunu belirtmek önemlidir. Prostat dokusunun büyümesiyle karakterize edilen kanserli olmayan bir durumdur, oysa prostat kanseri, prostat bezi içindeki kanserli hücrelerin anormal büyümesini içerir. Prostat medyan lob hiperplazisinin tedavisi yaşam tarzı değişikliklerini, ilaçları veya bazı durumlarda idrar tıkanıklığını hafifletmeye ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik cerrahi prosedürleri içerebilir.

Prostat orta lob hiperplazisinin nedenleri nelerdir?

Prostat medyan lob hiperplazisinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak gelişimiyle çeşitli faktörler ilişkilendirilmiştir. Bu durum öncelikle yaşlı erkekleri etkiler ve hormon düzeylerindeki ve prostat bezindeki yaşa bağlı değişikliklerin bu durumun oluşmasına katkıda bulunduğuna inanılır. Prostat medyan lob hiperplazisi ile ilişkili bazı faktörler ve potansiyel nedenler şunlardır:

 • Yaşlanma: Prostat median lob hiperplazisi yaşlı erkeklerde daha sık görülür. Erkekler yaşlandıkça hormon seviyelerindeki değişiklikler, özellikle de dihidrotestosteron (DHT) artışı, orta lob da dahil olmak üzere prostat dokusunun büyümesine yol açabilir.
 • Hormonal değişiklikler: Hormonal dengesizlikler, özellikle testosteron ve DHT düzeylerindeki değişiklikler, prostat medyan lob hiperplazisinin gelişiminde rol oynayabilir. Özellikle DHT’nin prostat hücrelerinin büyümesini uyardığı bilinmektedir.
 • Genetik faktörler: Genetiğin, bireyin prostat medyan lob hiperplazisine yatkınlığına katkıda bulunabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Ailede bu durumun öyküsü riski artırabilir.
 • Hormonla ilgili ilaçlar: Testosteron replasman tedavisi gibi hormon düzeylerini etkileyen belirli ilaçlar veya tedaviler, prostat medyan lob hiperplazisinin gelişmesine veya ilerlemesine potansiyel olarak katkıda bulunabilir.
 • Yaşam tarzı faktörleri: Doğrudan nedenler olmasa da, diyet ve obezite gibi bazı yaşam tarzı faktörleri prostat bezi büyümesi riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Doymuş yağlardan zengin bir diyet ve obezite, prostatı etkileyen hormonal değişiklikleri etkileyebilir.

Bu faktörler prostat medyan lob hiperplazisi riskini artırabilse de, kesin nedenin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ek olarak, farklı risk faktörleri ve nedenleri olan prostat kanserinin aksine, bu durum iyi huylu ve kanserli olmayan bir durum olarak kabul edilir. Prostat sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa veya idrar semptomları yaşıyorsanız, doğru tanı ve uygun tedavi için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Prostat medyan lob hiperplazisinin belirtileri

Prostat medyan lob hiperplazisi, prostat bezinin orta kısmının genişlemesi nedeniyle üretraya baskı oluşturabilecek çeşitli idrar semptomlarına neden olabilir. Bu semptomların şiddeti değişebilir ve şunları içerebilir:

 • Artan idrara çıkma sıklığı: Bu rahatsızlığa sahip erkekler genellikle gece (noktüri) dahil olmak üzere daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissederler. Bu uyku düzenini bozabilir.
 • Zayıf idrar akışı: Büyümüş prostat üretrayı tıkayarak idrar akışının zayıflamasına ve yavaşlamasına neden olabilir. Erkekler mesanelerini boşaltmanın daha uzun sürdüğünü fark edebilirler.
 • İdrar yapmayı başlatma ve durdurmada zorluk: Bazı kişiler idrara çıkmayı başlatmayı zor bulabilir veya idrar akışı başladıktan sonra durdurmakta zorluk yaşayabilir.
 • Ani idrara çıkma ihtiyacı Aniden ve güçlü bir şekilde idrara çıkma ihtiyacının ortaya çıktığı idrar yapma ihtiyacı hissi olabilir. Ancak idrara çıkma girişiminde bulunulduğunda gecikme veya tereddüt yaşanabilir.
 • Mesanenin eksik boşaltılması: Bazı erkekler idrar yaptıktan sonra mesanelerinin tamamen boşalmadığını hissedebilir ve bu da idrar kalıntısı hissine yol açabilir.
 • İdrar yaparken ıkınma: Büyümüş prostatın neden olduğu tıkanıklığın üstesinden gelmek için, erkeklerin mesanelerini tamamen boşaltmak için ıkınmaları veya ıkınmaları gerekebilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): Bazı durumlarda idrar retansiyonu veya mesanenin tam olarak boşaltılmaması İYE riskini artırabilir.

Prostat medyan lob hiperplazisi olan herkesin bu semptomların tümünü yaşamayacağını ve şiddetin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu idrar semptomları bir erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavi edilmezse akut idrar retansiyonu, mesane taşları veya idrar yolu enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Siz veya tanıdığınız biri idrarla ilgili semptomlar yaşıyorsa, özellikle de kalıcı veya rahatsız ediciyse, tıbbi değerlendirmeye başvurmanız ve bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. Doğru teşhis ve uygun tedavi, bu semptomların hafifletilmesine ve genel refahın iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Prostatik medyan lob hiperplazisinin tanısı?

Prostat medyan lob hiperplazisinin tanısı tipik olarak tıbbi öykü değerlendirmesi, fizik muayene ve çeşitli teşhis testlerinin bir kombinasyonunu içerir. Bu durum, prostatın iyi huylu büyümesi (BPH) olduğu için teşhis te benzer şekildedir. Teşhis için yapılması gerekenler:

 • Tıbbi Geçmiş: Sağlık hizmeti sağlayıcısı ayrıntılı bir tıbbi öykü alarak başlayacaktır. İdrar semptomlarınızı, bunların süresini ve diğer ilgili tıbbi durumlarınızı veya aldığınız ilaçları soracaklar. Belirtileriniz ve idrar alışkanlıklarınızdaki değişiklikler hakkında doğru bilgi vermeniz önemlidir.
 • Fizik Muayene: Dijital rektal muayeneyi (DRE) içeren fizik muayene yapılabilir. DRE sırasında doktor, prostat bezinin büyüklüğünü, şeklini ve kıvamını değerlendirmek için eldivenli, yağlanmış parmağını rektuma sokar. Bu, prostatın büyüyüp büyümediğini ve medyan lobun etkilenip etkilenmediğini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Üroflowmetri: Üroflowmetri, idrara çıkma sırasında idrar akışının hızını ve gücünü ölçen bir testtir. Prostat medyan lob hiperplazisi vakalarında tehlikeye girebilecek idrar akışının gücünün değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
 • İşeme Sonrası Kalıntı (PVR) Ölçümü: İdrar yaptıktan sonra, PVR ölçümü mesanede kalan idrarın kalıp kalmadığını belirleyebilir. Bu hacmi ölçmek için ultrason veya kateter kullanılabilir. Yüksek PVR, prostat medyan lob hiperplazisi ile ilişkili olabilen, mesanenin tam olarak boşaltılmadığını gösterebilir.
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA) Testi: Kan dolaşımındaki PSA düzeylerini ölçmek için bir PSA kan testi yapılabilir. Yüksek PSA seviyesi, prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli prostat durumlarının göstergesi olabilirken, prostat medyan lob hiperplazisi vakalarında da yükselebilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Bazı durumlarda, prostat bezini görüntülemek ve medyan lobun boyutunu ve konfigürasyonunu değerlendirmek için transrektal ultrason (TRUS) veya sistoskopi gibi görüntüleme çalışmaları yapılabilir.
 • Biyopsi (Nadiren): Bazı durumlarda, özellikle prostat kanseri endişesi varsa veya diğer tanısal testler kesin tanıyı sağlayamıyorsa prostat biyopsisi önerilebilir.

Prostat medyan lob hiperplazisi tanısının öncelikle klinik değerlendirmeye, tıbbi öyküye ve idrar semptomlarının varlığına dayandığını unutmamak önemlidir. Görüntüleme ve diğer testler tanının doğrulanmasına ve prostat kanseri gibi üriner semptomların diğer potansiyel nedenlerinin dışlanmasına yardımcı olur.

Üriner semptomlar yaşıyorsanız veya prostat sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa, durumunuzu doğru bir şekilde teşhis edebilecek ve uygun yönetim ve tedavi seçeneklerini önerebilecek bir ürolog gibi bir sağlık uzmanından değerlendirme ve rehberlik almanız çok önemlidir.

Prostatik medyan lobun büyümesi ne zaman tedavi gerektirir?

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) gibi prostat medyan lob hiperplazisinin tedavisi, tipik olarak, durum hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen rahatsız edici semptomlara neden olduğunda veya komplikasyonlar ortaya çıktığında endikedir. Tedavi endikasyonları şunları içerebilir:

 • Orta ila Şiddetli Semptomlar: Prostat medyan lob hiperplazisine bağlı idrar semptomları orta ila şiddetli hale geldiğinde tedavi sıklıkla önerilir. Bu semptomlar sık ​​idrara çıkma, zayıf idrar akışı, idrara çıkmayı başlatma veya durdurmada zorluk, aciliyet, noktüri (gece idrara çıkma) ve mesanenin tam olarak boşaltılmaması hissini içerebilir.
 • Akut İdrar Retansiyonu: Ani idrara çıkamama anlamına gelen akut idrar retansiyonu yaşarsanız, bu tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir. Kateterizasyon gibi acil müdahale gerektirir ve altta yatan prostat medyan lob hiperplazisinin tedavisi için açık bir endikasyondur.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): İdrar retansiyonu veya prostat medyan lob hiperplazisinin neden olduğu yetersiz mesane boşalması nedeniyle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız, daha fazla enfeksiyonu önlemek için tedavi önerilebilir.
 • Mesane Taşları: İdrar retansiyonu veya mesanenin tam olarak boşaltılamamasından kaynaklanan mesane taşlarının varlığı tedavi endikasyonudur. Tedavi, altta yatan prostat büyümesinin ele alınmasını ve taşların çıkarılmasını içerebilir.
 • Hematüri: Prostat medyan lob hiperplazisinin bir sonucu olarak idrarda kan (hematüri) yaşarsanız daha ileri değerlendirme ve tedavi gerekli olabilir.
 • Önemli Yaşam Kalitesi Bozukluğu: Semptomlar şiddetli olmasa bile, prostat medyan lob hiperplazisi yaşam kalitenizi önemli ölçüde bozuyorsa, günlük faaliyetlerinizi etkiliyorsa veya duygusal sıkıntıya neden oluyorsa, siz ve sağlık uzmanınız tedavi seçeneklerini tartışabilirsiniz.
 • İlaç Başarısızlığı: Prostat medyan lob hiperplazisi için reçete edilen ilaçlar yeterli semptomları gidermede başarısız olursa veya ilacın rahatsız edici yan etkilerini yaşarsanız, alternatif tedavi seçenekleri düşünülebilir.

Tedavi seçimi spesifik koşullara ve hastanın tercihlerine bağlı olacaktır. Yaşam tarzı değişiklikleri ve dikkatli bekleme gibi konservatif yönetim, günlük yaşam üzerinde minimum etkisi olan hafif vakalar için uygun olabilir. Daha ciddi vakalarda veya komplikasyonlar ortaya çıktığında, semptomları hafifletmek ve genel refahı iyileştirmek için genellikle tıbbi veya cerrahi müdahaleler önerilir.

Bireysel ihtiyaçlara ve tedavinin spesifik endikasyonlarına göre en uygun tedavi planını belirlemek için bir sağlık uzmanıyla açık ve kapsamlı görüşmeler yapmak çok önemlidir. İlerlemeyi izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için düzenli takip randevuları önemlidir.

Prostat orta lob hiperplazisinin tedavisi

Orta lobun belirgin olduğu benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak da bilinen prostat medyan lob hiperplazisinin tedavisi semptomların şiddetine ve hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisine bağlıdır. Tedavi seçenekleri konservatif yaklaşımlardan daha invaziv prosedürlere kadar değişebilir ve tedavi seçimi bir ürolog veya sağlık uzmanına danışılarak yapılmalıdır. Prostat medyan lob hiperplazisi için bazı yaygın tedavi seçenekleri şunlardır:

 • Takip: Prostat medyan lob hiperplazisinin semptomları hafifse ve günlük yaşamınızı önemli ölçüde etkilemiyorsa, sağlık uzmanınız “dikkatli bekleme” yaklaşımını önerebilir. Bu, acil müdahale olmadan durumunuzun düzenli olarak izlenmesini içerir. Semptomların yönetilmesine yardımcı olmak için diyet değişiklikleri ve sıvı yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.
 • İlaç tedavisi: Çeşitli ilaçlar, orta lobun belirgin olduğu BPH semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:
 • Alfa Blokerler: Tamsulosin (Flomax), alfuzosin (Uroxatral) ve terazosin (Hytrin) gibi ilaçlar prostat ve mesane boynundaki kasları gevşeterek idrar akışını iyileştirir ve semptomları azaltır.
 • 5-Alfa Redüktaz İnhibitörleri: Finasterid (Proscar) ve dutasterid (Avodart) gibi ilaçlar, dihidrotestosteron (DHT) üretimini azaltarak zamanla prostatı küçültebilir.
 • Kombinasyon Tedavisi: Bazı durumlarda, semptomların daha belirgin bir şekilde hafifletilmesi için bir alfa bloker ve 5-alfa redüktaz inhibitörünün bir kombinasyonu reçete edilebilir.
 • Minimal İnvazif Prosedürler: İlaç etkili değilse veya semptomlar orta ila şiddetli ise, minimal invazif prosedürler düşünülebilir. Bunlar şunları içerir:

Transüretral Mikrodalga Terapisi (TUMT): Bu prosedür, prostat dokusunu ısıtmak ve küçültmek için mikrodalga enerjisini kullanarak idrar akışını iyileştirir.

Transüretral İğne Ablasyonu (TUNA): TUNA, fazla prostat dokusunu azaltmak için radyofrekans enerjisini kullanır.

Prostatik Üretral Kaldırma (UroLift): Bu prosedür, prostat loblarını ayrı tutmak ve üretral tıkanıklığı hafifletmek için küçük implantların yerleştirilmesini içerir.

Prostatın Transüretral Rezeksiyonu (TURP): TURP, cerrahın ince, elektrikli bir tel kullanarak fazla prostat dokusunu çıkardığı cerrahi bir işlemdir. Semptomları hafifletmede etkilidir ancak minimal invaziv prosedürlere göre daha önemli iyileşme süresi gerektirir.

Lazer Terapisi: GreenLight lazer tedavisi veya prostatın Holmium lazer enükleasyonu (HoLEP) gibi çeşitli lazer bazlı tedaviler, semptomları hafifletmek için prostat dokusunu kaldırabilir veya buharlaştırabilir.

 • Açık Ameliyat: Diğer tedavilerin etkili veya uygun olmadığı nadir durumlarda, büyümüş prostat dokusunun çıkarılması için açık ameliyat (prostatektomi) önerilebilir.
 • Tedavi seçimi semptomların şiddeti, prostatın büyüklüğü, hastanın genel sağlık durumu ve bireysel tercihler gibi faktörlere bağlıdır. Özel durumunuz için en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için sağlık uzmanınızla kapsamlı bir görüşme yapmanız önemlidir. Tedavinin etkinliğini izlemek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için düzenli takip randevuları çok önemlidir.

Medyan lob hiperplazisinde ilaç tedavis etkili midir?

BPH için kullanılan ilaç tedavileri prostat median lob hiperplazisinin tedavisinde de kullanılabilir. Ancak bu ilaç tedavileri çoğu zaman etkili olmuyor ve bu hastaların ameliyat edilmesi gerekiyor. Ameliyat olarak genellikle HOLEP ameliyatını tercih ediyoruz.

Özet

İyi huylu prostat hiperplazisine (BPH) bağlı bir durum olan prostat medyan lob hiperplazisi, erkeklerde prostat bezinin medyan lob olarak bilinen orta kısmının anormal genişlemesini içerir. Kanserli olmayan bu durum öncelikle yaşlı erkekleri etkiler ve idrar sıklığında artış, zayıf idrar akışı, idrara çıkma ve idrara çıkmayı başlatma ve durdurmada zorluk, aciliyet ve mesanenin tam olarak boşaltılmaması hissi gibi idrar semptomlarına yol açabilir. Prostat medyan lob hiperplazisinin kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak yaşa bağlı hormonal değişikliklerle ilgilidir. Tedavi seçenekleri semptomların ciddiyetine göre değişir ve ilaçları, minimal invaziv prosedürleri veya cerrahi müdahaleleri içerebilir. Tedavi seçimi bireysel faktörlere bağlıdır ve idrar fonksiyonunun ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Düzenli tıbbi değerlendirme ve bir Ürolog ile görüşme, doğru tanı ve tedavi planlaması için çok önemlidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul, TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1