Vakum Cihazı

Vakum Pompa Cihazı ile Ereksiyon Sorunu Tedavisi

Ereksiyon sorunu olan hastalarda penise vakum-pompa sistemi (vakumlu sertleşme cihazı, penil pompa, penis vakum cihazı) uzun zamandır uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Önceleri elle aktifleştirilen pompa sistemleri artık elektronik olarak sağlanmaktadır. Kullanımının kolay olması, ucuz ve ciddi yan etkilerinin olmaması nedeniyle bu sistem günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Vakumlu sertleşme (ereksiyon) cihazı nedir?

Vakum ereksiyon (sertleşme) cihazı, silindir şeklinde bir cihaz ve ereksiyon oluşturulduktan sonra penis köküne yerleştirilerek devamını sağlayan lastik veya silikon bir banttan oluşan bir sistemdir. Penil pompa cihazı 1985 yılından beri naşarı ile kullanılmaktadır. Başarı oranı % 90 civarındadır.

 

Vakum cihazını kimler kullanabilir?

Vakum cihazının androlojide geniş bir kullanım alanı vardır. Başlıca kullanıldığı durumlar:

 • Ereksiyon sorunu olan tüm hastalar
 • Venöz kaçak tanısı almış hastalar
 • Penis sinirinde zarar olan ve bu nedenle ersksiyon sorunu olanlar
 • PDE5i (ağızdan kullanılan ereksiyon hapları) kullanan ve bunlardan fayda görmeyen hastalar
 • Prostat kanseri, mesane kanseri, kalın barsak (rektum) kanseri nedeniyle ameliyat olan hastalar

 

Vakum cihazı nasıl kullanılır/ nasıl çalışır?

Bu cihaz çok komplike bir sistem olmadığından kullanımı oldukça kolaydır. Hasta veya partneri/eşi tarafından sistem kolayca kullanılanbilir. Sistem şu şekilde kullanılır:

 • Penis cihazın/silindirin içine ciltte katlantı olmayacak şekilde yerleştirilir
 • Elle veya elektronik pompa ile cihazın içindeki hava çıkartılarak silindir içinde vakum oluşturulur. Bu şekilde penisin içine kan dolarak ereksiyon oluşması sağlanır.
 • Yeterli ereksiyon oluşturulduktan sonra silindir üresindeki silikon halka penis kök kısmına yerleştirilir ve bu şekilde ereksiyonun sönmemesi, uzun süre devam etmesi sağlanır.
 • Halka penis kök kısmına yerleştirildikten sonra halka penisten çıkartılır.
 • Halka en fazla 30 dakika kadar kalır, bu sürenin sonunda halkanın çıkartılması gerekir.

 

Ereksiyon oluşturulduktan sonra vakum cihazı ne kadar süre ile kullanılır?

Sistemi aktive edip ereksiyon oluşturulduktan sonra penisin kök kısmına plastik silindir halka şeklinde yerleştirilir. Bu şekilde ereksiyonun sönmemesi sağlanır ve hasta ilişkiye girer. Bu yolla oluşturulan ereksiyonda penis içerisine çekilen kandaki oksijen seviyesi normal ereksiyondakine göre düşüktür. Bu oksijen azlığı uzamış ereksiyon durumlarında penis derisine zarar verebilir.

Bu nedenle halka yerleştirildikten sonra ereksiyon en fazla 30 dakika kadar devam ettirilmelidir. 30 dakikanın sonunda mutlaka penis kökündeki halka çıkartılmalı ve ereksiyonun inmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu halkanın mutlaka esnek maddeden yapılmış olması çok önemlidir. Eğer esnek olmayan, rijit, meatlik maddelerden yapılmış halkalar kullanılırsa sonunda bunların çıkartılması zor olabilmektedir. Hastalarımıza eğitim verirken bu durumları özellikle hatırlatıyoruz.

 

Vakum cihazı kullanmadan önce dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sistemin çok basit ve ciddi komplikasyonu olmamasına rağmen kullanmadan önce bazı durumlara dikkat edilmelidir. Bazı ilaç kullanan ve hastalıkları olanlarda bu sistemin kullanılması komplikasyonlara yol açabilir. Vakum cihazını kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Önceden priapizm (uzamış ereksiyon) olan hastalar
 • Kamana problemi olanlar
 • Orak hücreli anemi hastalığı olanlar
 • Kan sulandırıcı alan hastalar
 • Penis duyu algılamasında bozukluk olanlar
 • Omurilik travması olan hastalar
 • Penis eğriliği olan hastalar
 • Uygulama alanında açıkta yarası olan hastalarda kullanılmamalıdır
 • Kanama bozukluğu veya pıhtılaşma bozukluğuna neden olan kan hastalığı olanlar

 

Vakum pompa cihazı fiyatı ne kadardır, SGK karşılar mı?

Penis ereksiyon vakum cihazı çok pahalı değildir. Ürünü üreten firmaya göre ücreti de değişik olabilir. Bu ürünü kullanacak hastalarımıza Androloji ile ilgili ürünleri üreten firmaların ürünlerini tercih ediyoruz.

Cihaz bir kez alındıktan sonra dikkatli kullanılırsa uzun süre ciddi bir sorun çıkmadan kullanılabilmektedir. Bu nedenle maliyet analizi yapıldığında fiyatının oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür ürünler SGK ve özel sağlık sigortaları tarafından karşılanmamaktadır.

 

Vakum pompasının faydaları/avantajları nelerdir?

Vakum pompa sisteminin Androlojide yaygın olarak kullanılmasının bazı avantajları vardır. Bir tedavi yönteminin tercih edilmesini etkileyen faktörler yöntemin maliyeti, kullanım kolaylığı, yan etkilerinin olmaması veya az olması gibi nedenlerdir. Bu yönden bakıldığında vakum sisteminin bir çok avantajları vardır.

 • Maliyeti ucuzdur
 • Etkili bir tedavidir
 • Komplikasyonları yok denecek kadar azdır
 • İnvaziv bir yöntem değildir
 • Diğer tedavi yöntemleri ile kombine kullanılabilirler (ESWT, ağızdan alınan ilaçlar)
 • Uygulama için her hangi bir ilaç verilmesine veya enjeksiyon yapılmasına gerek yoktur
 • Ereksiyon probleminin nedeni önemli değildir. Her hastada uygulanabilir.

 

Vakum pompasının yan etkileri/komplikasyonları nelerdir?

Vakum pompa sisteminin ciddi yan etkisi, komplikasyonları yoktur. Bilinçli ve dikkatli kullanıldığında uzun süreli ve sorunsuz kullanabilmek mümkündür. Vakum sisteminin bazı istenmeyen yan etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ağrı
 • Penis cildinde ekimoz, morarma
 • Peniste uyuşukluk veya soğukluk hissi
 • Penis cildinde kızarıklıklar (pöteşi)
 • Meninin gelmemesi
 • Orgazm problemleri olabilir
 • 30 dakikadan fazla halka kalırsa penis derisinde hasar görülebilir.

 

Vakum kullanımı penisi büyütür mü?

Hastalar tarafından sık sorulan sorulardan birisi de bu sistemin penis boyunu uzatmada ve kalınlığını artırmada kullanılıp kullanılmayacağıdır. Vakum sisteminin penis uzunluğunu artırıcı bir etkisi yoktur. Gene bu sistemin penis kalınlığı üzerinde her hangi bir srtıırıcı yönde etkisi bulunmamaktadır. Pratikte vakum-pompa sistemini penis boyu uzatmada ve penis çapını artırma amacıyla önermiyoruz. Bu sistemi sadece ereksiyon sorunu olan hastalarımıza öneriyoruz.

Bazı hastalıklar nedeniyle (prostat kanseri gibi) ereksiyon sorunu olan hastalarda penis boyunun kullanılmamaya bağlı küçülmesini önlemek amacıyla kullanılabilir.

 

Vakum cihazını kullanmak için ereksiyon sorunu nedeni önemli mi?

Bu sistem ereksiyon sorunu olan tüm hastalar tarafından kullanılabilir, herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak kullanılması riskli olan durumlar varsa bu hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Vakum tedavisi diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir mi?

Vakum cihazı, ereksiyon sorunu olan hastalarda diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilir. Kombine kullanılmasında her hangi bir engel yoktur. Ağızdan alınan ilaçlar, ESWT –şok dalga tedavisi, penise enjeksiyonlar, üretraya sıkılan jellerle birlikte penil pompa sisteminin kullanılmasında her hangi bir risk yoktur.

 

Vakum pompasını ne kadar sıklıkla kullanabilir?

Vakum cihazının kullanımı için her hangi bir kısıtlama yoktur. Hastalar istedikleri zaman kullanabilirler. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, elastik bant uygulamasının 30 dakikayı geçmemesidir.

 

Vakumlu ereksiyon cihazında yaş önemli mi?

Vakumlu ereksiyon cihazının kullanımı için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ereksiyon problemi olan her yaştaki hasta bu sistemi kullanabilir.

 

Vakum cihazı peniste nasıl iyileşme sağlar?

Uzun süreli ereksiyon problemi (erektil disfonksiyon, ED, sertleşme sorunu) olan erkeklerde penis iç kısmında oksijenasyon yetersizliğine bağlı olarak gerileme 8skar gelişimi, fibrozis) gelişir ve zamanla penis boyunda kısalmalar olur.

Bu nedenle ereksiyon sorunu yaşayan hastaların düzenli aralıklarla (günde 5-10 dakika) penil pompa cihazını kullanmaları sonucu doku oksijenasyonu artarak penis dokusu iç kısmındaki yapısal problemler engellenir ve penis boyundaki kısalmanın önüne geçilmiş olur.

 

Tıp literatüründe penil pompa ile ilgili bilgiler

 • Ağızdan ilaç tedavisine (PDE5i) cevap vermeyen şeker hastası ve ereksiyon sorunu olanlarda etk,ili bir tedavi yöntemidir.
 • Peyronie hastalığının tedavisinde penil traksiyon ve vakum cihazı kullanımı ile ilgili sınırlı çalışma vardır. Biz genel olarak bu yöntemi pek fazla kullanmıyoruz.
 • Metabolik sendromu olan ve buna bağlı sertleşme problemi yaşayan hastalar bu sistemi kullanabilir.
 • Radikal prostatektomi veya ileri evre prostat kanseri nedeniyle antiandrojen tedavi alan hastalar ereksiyon probleminin çözümü ve penis boynndaki kısalmayaı engellemek için kullanabilir.
 • Spinal kord (omurilik) travması geçiren ve ereksiyon problemi olan hastalarda kullanılabilir.
 • Radikal prostatektomi (açık, robotik, laparoskopik), radikal sistektomi, rektum kanserşi ameliyatları sonrası penil rehabilitasyon amacıyla kullanılabilir.
 • Ereksiyon sorunu olan hastalarda ve penil rehabilitasyon amacıyla diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilir.
 • Sinir koruyucu radikal prostat kanseri ameliyatı olan hastalarda ağızdan haplar (PDE5i) ve birlikte pompa cihazı kullanılması ile daha iyi bir sertleşme elde edilmesi mümkündür.
 • Ağızdan alınan ilaçlara cevap vermeyen şeker hastalarında ereksiyon sorunu tedavisinde ESWT penil şok tedavisi vevakum cihazı birlikte kullanımı daha etkilidir.
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle ereksiyon sorunu olan ve diyalize giren hastalarda kullanılabilir.
 • Ciddi ereksiyon sorunu olan hastalarda psikoterapi ile birlikte vakum tedavisi başarılı olabilir.
 • Nörolojik (penil sinir hasarına bağlı) ereksiyon sorunu olan hastalarda bir tedavi alternatifi olarak kullanılabilir.
 • Vakum cihazını kullanan çiftlerde memnuniyet oranı yüksektir.
 • Radikal prostatektomi sonrası erkek kullanımı (penil rehabilitasyon amacıyla) etkili sonuçlar vermiştir.

 

Sonuç olarak; Penil vakum cihazı ereksiyon/sertleşme sorunu olan hastalarda etkili ve tercih edilen bir yöntemdir. Yan etkileri olmayan, komplikasyonsuz, ameliyat gerektirmeyen, kullanımı kolay ve ucuz bir yöntemdir.

En önemli avantajı da diğer tedavilerle birlikte kullanılabilmesidir. Biz de hastalarımıza bu tedavi yöntemini uzun yıllardır uyguluyoruz ve öneriyoruz.

 

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1