Bel Çevresindeki Yağlanma Erektil Disfonksiyon Habercisi Olabilir!

Bel Çevresindeki Yağlanma Erektil Disfonksiyon Habercisi Olabilir!

Son yıllarda obezitenin yaygınlığı dünya çapında endişe verici seviyelere ulaşmış ve beraberinde çok sayıda sağlık sorununu da getirmiştir. Bu endişeler arasında obezitenin cinsel sağlık üzerindeki etkisi, özellikle de erektil disfonksiyon (ED) ile olan ilişkisi büyük ilgi görmüştür. Obezite ve ED arasındaki bağlantı iyi kurulmuş olsa da, yeni ortaya çıkan araştırmalar obezitenin belirli bir yönüne (bel çevresi yağı) ve bunun erektil disfonksiyonun şiddetlenmesindeki rolüne ışık tutuyor.

Bu makalemde bel çevresi yağı (BÇY) ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişki hakkında genel ve güncel bilgiler vereceğim.

BÇY, normal ve anormal değerler

“Bel çevresi yağı”, vücudun bel bölgesi çevresinde bulunan yağ dokusu miktarını ifade eder. Genellikle kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunları riskinin artmasıyla ilişkili olan merkezi veya abdominal obezitenin bir ölçüsü olarak kullanılır.

Genellikle abdominal obezitenin basit ama güçlü bir ölçüsü olarak kabul edilen bel çevresi, hayati organların etrafındaki iç organlardaki yağ birikimini yansıtır. İç organ yağı, deri altında biriken deri altı yağın aksine, karaciğer ve bağırsak gibi organlara yakınlığı nedeniyle sağlık açısından daha önemli bir risk oluşturur. Bu merkezi yağlanmanın, metabolik bozuklukların, kardiyovasküler hastalıkların ve şimdi de erektil disfonksiyonun gelişiminde anahtar bir faktör olduğu tespit edilmiştir.

BÇY için normal ve anormal değerler yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genel kabul görmüş kılavuzlar, anormal veya artan bel çevresi yağını şu şekilde tanımlamaktadır:

Normal Bel Çevresi:

 • Yetişkin erkekler için bel çevresinin 102 santimetrenin (yaklaşık 40 inç) altında olması normal kabul edilir.
 • Yetişkin kadınlar için bel çevresinin 88 santimetrenin (yaklaşık 35 inç) altında olması normal kabul edilir.

Bel Çevresinin Artması (Anormal):

 • Yetişkin erkekler için bel çevresinin 102 santimetre (yaklaşık 40 inç) veya daha fazla olması, artmış veya yüksek olarak kabul edilir.
 • Yetişkin kadınlar için bel çevresinin 88 santimetre (yaklaşık 35 inç) veya daha fazla olması, artmış veya yüksek olarak kabul edilir.

Bu değerler popülasyon çalışmalarına dayanmaktadır ve kardiyovasküler hastalıklar, insülin direnci ve metabolik sendrom dahil olmak üzere obeziteye bağlı sağlık sorunları riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Kas kütlesi ve vücut kompozisyonu gibi diğer faktörler bel boyutunu etkileyebileceğinden, bel çevresinin tek başına sağlık riskinin tam bir resmini sağlayamayabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle bel çevresi, vücut kitle indeksi (BMI), bel-kalça oranı, genel yaşam tarzı ve sağlık durumu gibi diğer sağlık ölçümleriyle birlikte yorumlanmalıdır.

“Bel çevresi” nasıl ölçülür?

Bel çevresinin ölçülmesi abdominal obeziteyi değerlendirmenin basit ve etkili bir yoludur. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Ölçüm için uygun bir mezure:

 • Bel çevrenizi doğru bir şekilde ölçmek için tercihen kumaş veya plastikten yapılmış esnek bir ölçüm bandına ihtiyacınız olacaktır.

Doğru Konumu Bulun:

 • Rahat bir duruşla dik durun. Doğru bir ölçüm elde etmek için vücudunuza tam oturan giysiler giyebilir veya kalın katmanları kaldırabilirsiniz.

Belinizi Bulun:

 • Belinizin en dar kısmını, genellikle göbek deliğinizin hemen üzerini ve göğüs kafesinizin altını bulun. Bu genellikle yana eğildiğinizde gövdenizin doğal olarak büküldüğü noktadır.

Ölçümü Alın:

 • Mezuranın bir ucunu belirlediğiniz başlangıç ​​noktasına (genellikle belinizin en dar kısmına) tutun.
 • Bandı yere paralel kalacak şekilde belinizin etrafına sarın. Bandı çok sıkı sıkıştırmadan veya gevşek bırakmadan cildinize sıkı bir şekilde tutun.
 • Bandın belinizin etrafında yatay olarak konumlandırıldığından ve bükülmediğinden emin olun.
 • Doğru nefes almak için ölçümü yaparken normal nefes alın ve midenizi emmekten kaçının.
 • Bant üzerindeki ölçümü başlangıç ​​ucuyla buluştuğu noktada kontrol edin. Bandın her yerde düz olduğundan emin olun.

Ölçümü Kaydedin:

 • Rahat ve doğru bir ölçüm elde ettikten sonra sayıyı inç veya santimetre cinsinden kaydedin.
 • Doğruluk için tekrarlayın:
 • Tutarlılık ve doğruluk için birden fazla ölçümün alınması ve herhangi bir tutarsızlık varsa ortalamanın hesaplanması önerilir.

Sonucun yorumlanması:

 • Abdominal obezite ve ilgili sağlık sorunları riskinizi değerlendirmek için bel çevresi ölçümünüzü yaşınıza, cinsiyetinize ve etnik kökeninize göre önerilen yönergelerle karşılaştırın.

Bel çevresi yağları neden artar?

Genellikle merkezi obeziteyle ilişkilendirilen bel çevresi yağının artması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Kötü Beslenme: Özellikle şekerli içecekler, rafine karbonhidratlar ve yüksek yağlı gıdalar gibi sağlıksız kaynaklardan aşırı kalori tüketmek bel çevresinde yağ birikmesine neden olabilir.
 • Hareketsiz Yaşam Tarzı: Fiziksel aktivite eksikliği karın bölgesinde yağ birikmesine katkıda bulunabilir. Düzenli egzersiz, kalori yakmaya yardımcı olur ve bel çevresi de dahil olmak üzere yağ birikimini azaltır.
 • Genetik: Genetik faktörler bireylerin bel çevresinde yağ depolamasına yatkın hale gelebilir. Bazı insanlar genetik olarak merkezi obeziteye diğerlerine göre daha yatkındır.
 • Hormonal Değişiklikler: Kadınlarda menopoz sırasında veya polikistik over sendromu (PCOS) gibi durumlardan kaynaklanan hormonal dengesizlikler, karın bölgesinde yağ birikmesinin artmasına neden olabilir.
 • Stres: Kronik stres, özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasıyla ilişkili bir hormon olan kortizolün salınmasına neden olabilir.
 • Uyku Yoksunluğu: Yetersiz uyku, iştahı ve yağ depolamayı düzenleyenler de dahil olmak üzere hormon düzeylerini bozar ve potansiyel olarak bel çevresi yağının artmasına yol açar.
 • Alkol Tüketimi: Aşırı alkol alımı abdominal obeziteye katkıda bulunabilir. Alkolün kalorisi yüksektir ve özellikle bel çevresinde yağ depolanmasının artmasına neden olabilir.
 • Yaş: İnsanlar yaşlandıkça metabolizmaları yavaşlama eğilimi gösterir, bu da özellikle orta kısımda kilo almayı kolaylaştırır.
 • Tıbbi Durumlar: İnsülin direnci, tip 2 diyabet ve Cushing sendromu gibi belirli tıbbi durumlar merkezi obeziteye yol açabilir.
 • İlaçlar: Kortikosteroidler ve bazı antidepresanlar gibi bazı ilaçlar kilo alımına ve bel çevresi de dahil olmak üzere yağ birikmesine neden olabilir.
 • Sağlıksız Bağırsak Mikrobiyotası: Bağırsak bakterilerindeki dengesizlikler, merkezi obezite de dahil olmak üzere obeziteyle ilişkilendirilmiştir.

Bel çevresi artışı neden cinsel işlev bozukluklarına yol açar?

Son araştırmalar, BÇY’nın erektil disfonksiyonu şiddetlendirmedeki spesifik rolünü daha derinlemesine araştırdı. Visseral yağ sadece inert bir depo değil, aynı zamanda proinflamatuar sitokinler, adipokinler ve diğer biyoaktif molekülleri salgılayabilen aktif bir endokrin organdır. Bu yağ kaynaklı faktörler sistemik inflamasyona, insülin direncine, endotel disfonksiyonuna ve hormonal dengesizliklere katkıda bulunur ve bunların tümü ED’nin patofizyolojisinde rol oynar.

WCF’nin erektil disfonksiyona (ED) katkıda bulunduğu mekanizmalar çok yönlüdür ve çeşitli fizyolojik yolları içerir. İşte bazı temel mekanizmalar:

Hormonal dengesizlik:

 • Bel çevresinde biriken iç organ yağları metabolik olarak aktiftir ve hormonal dengeyi bozabilir.
 • Bel çevresi yağının artması, erkeklerde testosteron seviyelerinin azalması ve östrojen seviyelerinin yükselmesiyle ilişkilidir ve bu da ereksiyon fonksiyonunu bozabilecek hormonal dengesizliklere yol açar.

İnsülin direnci:

 • Visseral yağ, vücut hücrelerinin insüline daha az duyarlı hale geldiği bir durum olan insülin direnciyle güçlü bir şekilde ilişkilidir.
 • İnsülin direnci bozulmuş glukoz metabolizmasına, dislipidemiye ve endotel disfonksiyonuna yol açabilir ve bunların tümü ED gelişimine katkıda bulunur.

Endotel Disfonksiyonu:

 • Visseral yağ, sistemik inflamasyona ve endotel disfonksiyonuna katkıda bulunan inflamatuar sitokinleri ve adipokinleri salgılar.
 • Endotel disfonksiyonu, ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan bozulmuş nitrik oksit üretimi ve azalmış vazodilatasyon ile karakterizedir.

Enflamatuar Yollar:

 • Adipoz doku, özellikle iç organ yağı, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) gibi proinflamatuar sitokinleri salgılar.
 • Bel çevresi yağının artmasıyla ilişkili kronik düşük dereceli inflamasyon, endotel disfonksiyonunu, oksidatif stresi ve penil damar sisteminde fibrozisi teşvik ederek ED’ye katkıda bulunur.

Damar Disfonksiyonu (endotelyal disfonksiyon):

 • Bel çevresi yağının artmasıyla kendini gösteren santral obezite, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür.
 • Ateroskleroz, penise kan sağlayanlar da dahil olmak üzere kan damarlarını daraltır, kan akışını azaltır ve ereksiyon fonksiyonunu bozar.

Psikolojik faktörler:

 • Obezite, özellikle merkezi obezite, vücut imajından memnuniyetsizlik, düşük özsaygı ve depresyonla ilişkilidir ve bu da cinsel isteği ve performansı olumsuz yönde etkileyebilir.

Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA):

 • Artan bel çevresi yağı, uyku sırasında tekrarlayan kısmi veya tam üst solunum yolu tıkanıklığı atakları ile karakterize edilen bir durum olan OSA için bir risk faktörüdür.
 • OUA, aralıklı hipoksi, sempatik aktivasyon ve endotelyal fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gece penis şişmesinde azalma ve erektil fonksiyon bozukluğu ile ilişkilidir.

Azalan Fiziksel Aktivite:

 • Obeziteyle ilişkili hareketsiz yaşam tarzı ve azalan fiziksel aktivite ve bel çevresi yağının artması, tümü ED’de rol oynayan endotelyal fonksiyon bozukluğuna, insülin direncine ve hormonal dengesizliklere katkıda bulunur.

Tedavi

Bel çevresi yağının neden olduğu ED’nin tedavisi, hem altta yatan obezitenin hem de ED’ye katkıda bulunan ilişkili fizyolojik mekanizmaların ele alınmasını içerir. İşte dikkate alınabilecek birkaç yaklaşım:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

 • Diyet Değişiklikleri: Doymuş yağlar, rafine şekerler ve işlenmiş gıdalar açısından düşük, sağlıklı, dengeli bir diyetin benimsenmesi, bel çevresindeki yağın azaltılmasına ve kilo kaybına yardımcı olabilir. Meyveleri, sebzeleri, tam tahılları, yağsız proteinleri ve sağlıklı yağları vurgulayın.
 • Düzenli Egzersiz: Aerobik egzersiz, direnç antrenmanı ve yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman dahil olmak üzere düzenli fiziksel aktiviteye katılmak, kalori yakmaya, iç organ yağlarını azaltmaya, insülin duyarlılığını iyileştirmeye ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 • Kilo Yönetimi: Diyet ve egzersiz kombinasyonu yoluyla sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak, bel çevresindeki yağların azaltılması ve ereksiyon fonksiyonunun iyileştirilmesi açısından çok önemlidir.

İlaçlar:

 • Fosfodiesteraz-5 (PDE5) İnhibitörleri: Sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) ve vardenafil (Levitra) gibi ilaçlar genellikle ED tedavisi için reçete edilir. Bu ilaçlar, penise kan akışını artıran ve ereksiyonları kolaylaştıran bir vazodilatör olan nitrik oksidin etkilerini artırır. Bel çevresi yağının neden olduğu ED dahil, ED’nin altında yatan nedenden bağımsız olarak etkili olabilirler.
 • Testosteron Replasman Tedavisi (TRT): Bel çevresi yağının artmasıyla birlikte düşük testosteron düzeylerinin olduğu durumlarda, hormonal dengenin yeniden sağlanması ve erektil fonksiyonun iyileştirilmesi için TRT’nin kullanılması düşünülebilir.

İlişkili Durumların Yönetimi:

 • Hipertansiyon ve Diyabet Kontrolü: Hipertansiyon ve diyabet gibi durumların yaşam tarzı değişiklikleri ve/veya ilaçlar yoluyla yönetilmesi, vasküler komplikasyon riskinin azaltılmasına ve ereksiyon fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA) Tedavisi: OSA’nın sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) tedavisi veya diğer müdahalelerle tedavi edilmesi, gece oksijenlenmesini iyileştirebilir, sempatik aktivasyonu azaltabilir ve potansiyel olarak ED semptomlarını hafifletebilir.

Psikolojik destek:

 • Danışmanlık, bilişsel-davranışçı terapi (BDT) veya diğer psikolojik müdahaleler yoluyla stres, kaygı, depresyon ve beden imajı kaygıları gibi psikolojik faktörlerin ele alınması cinsel güveni ve performansı artırmaya yardımcı olabilir.

Cerrahi Müdahaleler:

 • Obezitenin şiddetli olduğu ve yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaçlara dirençli olduğu durumlarda bariatrik cerrahinin anlamlı ve kalıcı kilo kaybı sağlaması düşünülebilir. Bariatrik cerrahinin ED de dahil olmak üzere obezite ile ilişkili komorbiditeleri iyileştirdiği gösterilmiştir.

Kombinasyon Tedavileri:

 • Farmakolojik tedavileri, yaşam tarzı değişikliklerini ve psikolojik müdahaleleri birleştirmek, bel çevresi yağının neden olduğu erektil disfonksiyonun tedavisinde en etkili sonuçları verebilir.

Özet

Santral veya abdominal obezitenin göstergesi olan WCF, ED için önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Bel çevresinde iç organ yağının birikmesi hormonal dengesizliklere, insülin direncine, inflamasyona, endotel disfonksiyonuna ve vasküler anormalliklere katkıda bulunur ve bunların tümü ED patogenezinde önemli rol oynar. Hem altta yatan obeziteyi hem de ilişkili fizyolojik mekanizmaları ele alınarak, bel çevresi yağlarının neden olduğu ED’yi etkili bir şekilde yönemek ve genel cinsel sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebilmek mümkündür.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1