Prostatı Küçülten İlaçlar

Prostatı Küçülten İlaçlar

Prostatı küçülten ilaçlar, öncelikle yaşlanan erkeklerde yaygın olarak görülen prostat bezinin kanserli olmayan bir büyümesi olan iyi huylu prostat hiperplazisini (BPH) tedavi etmek için kullanılan bir ilaç sınıfını ifade eder. Bu ilaçlar prostat bezinin boyutunu küçülterek çalışır; bu da idrar sıklığı, aciliyet, zayıf akıntı ve idrara çıkma zorluğu gibi BPH ile ilişkili semptomları hafifletebilir.

Prostatı küçültmek için kullanılan başlıca ilaç türleri 5-alfa redüktaz inhibitörleridir. Bu ilaçlar testosteronun prostat büyümesini uyaran bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engelleyerek çalışır. Bu ilaçlar, bu süreci engelleyerek prostatın büyümesini yavaşlatır ve hatta zamanla onu küçültebilir. 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin örnekleri arasında finasterid ve dutasterid yer alır.

Bunlar tipik olarak semptomların ciddiyetine, prostat büyüklüğüne ve bireysel hasta faktörlerine göre reçete edilir. BPH semptomlarının yönetilmesinde ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde etkili olabilmelerinin yanı sıra, libido azalması, erektil disfonksiyon ve 5-alfa redüktaz inhibitörleri durumunda meme büyümesi veya hassasiyet potansiyeli gibi yan etkileri de olabilir. Bireylerin tedaviye başlamadan önce bu ilaçların risklerini ve faydalarını sağlık uzmanlarıyla tartışmaları önemlidir. İlerlemeyi izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için düzenli takipler de önemlidir.

İlaçlarla prostat büyüklüğünü küçültmek mümkün mü?

Evet bazı ilaçlarla prostat bezini küçültmek mümkün. Bu amaçla kullanılan birincil ilaç sınıfına 5-alfa redüktaz inhibitörleri denir. Bu ilaçlar testosteronun, prostat bezinin büyümesini uyaran bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü bloke ederek çalışır.

5-alfa redüktaz inhibitörleri, DHT üretimini engelleyerek prostatın büyümesini yavaşlatabilir ve hatta bazı durumlarda zamanla onu küçültebilir. Bu, idrar sıklığı, aciliyet, zayıf akıntı ve idrara çıkma zorluğu gibi iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) ile ilişkili semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Prostatın küçültülmesi için yaygın olarak kullanılan 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin örnekleri arasında finasterid ve dutasterid yer alır. Bu ilaçlar tipik olarak semptomların ciddiyetine, prostat büyüklüğüne ve bireysel hasta faktörlerine göre reçete edilir. Bu ilaçların etkili olabilmesine rağmen, maksimum sonuçlara ulaşmanın birkaç ay sürebileceğini ve prostatın her durumda önemli ölçüde küçülmeyebileceğini unutmamak önemlidir.

Bireylerin tedaviye başlamadan önce bu ilaçların potansiyel faydalarını ve risklerini sağlık uzmanlarıyla tartışmaları önemlidir. İlerlemeyi izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için düzenli takip randevuları da gereklidir.

Hangi ilaçlar prostatı küçültür?

Esas olarak prostat bezini küçültmek için kullanılan ilaçlar, 5-alfa redüktaz inhibitörleri adı verilen bir sınıfa aittir. Bu ilaçlar testosteronun prostat büyümesine katkıda bulunan bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engelleyerek çalışır. Bu ilaçlar DHT düzeylerini azaltarak prostatın büyümesini yavaşlatabilir ve bazı durumlarda zamanla küçültebilir.

Bu amaçla reçete edilen iki ana 5-alfa redüktaz inhibitörü şunlardır:

 • Finasterid: Bu ilaç çeşitli marka isimleri altında mevcuttur ve genellikle prostat bezini küçülterek iyi huylu prostat hiperplazisini (BPH) tedavi etmek için reçete edilir. Tip II 5-alfa redüktaz enzimini inhibe ederek çalışır.
 • Dutasterid: Finasterid gibi dutasterid de hem tip I hem de tip II 5-alfa redüktaz enzimlerini inhibe ederek DHT üretiminin daha kapsamlı bir blokajını sağlar. Aynı zamanda BPH’yi tedavi etmek için de kullanılır ve finasteride kıyasla prostat boyutunu azaltmada daha etkili olabilir.

Bu ilaçlar tipik olarak semptomların ciddiyetine, prostat büyüklüğüne ve bireysel hasta faktörlerine göre reçete edilir. Bu ilaçların gözle görülür sonuçlara ulaşmasının birkaç ay sürebileceğini ve prostat küçülme derecesinin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ek olarak, ilerlemeyi izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla düzenli takip randevuları gereklidir.

Bu ilaçlar nasıl çalışır?

5-alfa redüktaz inhibitörleri, 5-alfa redüktaz enziminin aktivitesini inhibe eder. Bu enzim, bir erkeklik hormonu olan testosteronun, testosteronun daha güçlü bir formu olan ve prostat bezinin büyümesinde anahtar bir faktör olan dihidrotestosterona (DHT) dönüştürülmesinden sorumludur. Bu ilaçlar, 5-alfa redüktazın etkisini bloke ederek prostat dokusundaki DHT seviyelerini azaltır. DHT seviyelerindeki bu azalma, prostatın büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olur ve hatta zamanla bezin küçülmesine neden olabilir. Bu mekanizma yoluyla çalışan ilaçların örnekleri arasında finasterid ve dutasterid bulunur.

Bu mekanizmaları hedef alarak prostatı küçülten ilaçlar, iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) semptomlarını etkili bir şekilde hafifletebilir ve etkilenen bireylerin yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ancak bu ilaçların yan etkileri olabileceğini ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini unutmamak gerekir. Tedaviye verilen yanıtı değerlendirmek ve ilaç rejimini gerektiği gibi ayarlamak için düzenli izleme ve takip randevuları önemlidir.

Bunları kullanmak için prostat büyüklüğü önemli midir?

Evet, prostat boyutu, prostatı küçülten ilaçların, özellikle de 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin (örneğin, finasterid, dutasterid) kullanımının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Bu ilaçlar öncelikle prostat bezinin büyümesiyle karakterize edilen bir durum olan iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) olan kişiler için endikedir.

Klinik uygulamada, prostatı küçülten ilaçları reçete etme kararı, transrektal ultrason veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme çalışmalarının yanı sıra dijital rektal muayene (DRE) ile değerlendirilen prostat bezinin büyüklüğünden sıklıkla etkilenir. ). Bu değerlendirmeler sağlık hizmeti sağlayıcılarının BPH’nin ciddiyetini değerlendirmesine ve en uygun tedavi yaklaşımını belirlemesine yardımcı olur.

Genel olarak, daha büyük prostat bezleri olan kişilerin 5-alfa redüktaz inhibitörleriyle tedaviden yararlanma olasılığı daha yüksektir, çünkü bu ilaçların zaman içinde prostat hacmini etkili bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. Finasteridin etkinliği, prostat hacmi büyük olan hastalarda (> veya = 40 ml), küçük hacimli hastalara göre anlamlı derecede daha fazladır. Ek olarak, daha büyük prostatları olan bireylerde idrar semptomları ve BPH’ye bağlı komplikasyonlar yaşama riski daha yüksek olabilir, bu da bu ilaçlarla tedaviyi özellikle faydalı kılmaktadır.

Hangi durumlarda kullanılırlar?

“Prostatı küçülten ilaçlar” öncelikle yaşlanan erkeklerde yaygın olarak görülen prostat bezinin kanserli olmayan bir büyümesi olan iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisi için endikedir. Bu ilaçların kullanımına ilişkin endikasyonlar şunlardır:

 • Semptomatik Rahatlama: Bu ilaçlar BPH ile ilişkili aşağıdaki gibi semptomları hafifletmek için reçete edilir:
 • İdrar sıklığı
 • Acil idrara çıkma ihtiyacı
 • Zayıf idrar akışı
 • İdrar yapmaya başlamada zorluk
 • Mesanenin tam olarak boşaltılmaması
 • Noktüri (geceleri sık idrara çıkma)
 • Prostat Boyutunun Azaltılması: 5-alfa redüktaz inhibitörleri (örn., finasterid, dutasterid) gibi ilaçlar, zamanla prostat bezinin boyutunu küçültmek için özel olarak reçete edilir. Bu, idrar akışını iyileştirmeye ve idrar retansiyonu veya idrar yolu enfeksiyonları gibi BPH ile ilgili komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Hastalığın İlerlemesinin Önlenmesi: Bu ilaçlar prostat bezinin büyümesini yavaşlatarak BPH’nin ilerlemesini önlemeye ve bazı durumlarda cerrahi müdahale ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonların Yönetimi: Bazı durumlarda BPH, akut idrar retansiyonu veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara yol açabilir. Küçülten ilaçlar prostat bu komplikasyonları yönetmek ve genel idrar fonksiyonunu iyileştirmek için kullanılabilir.

Kullanılmaması gereken durumlar

5-alfa redüktaz inhibitörleri (örn., finasterid, dutasterid) gibi prostatı küçülten ilaçlar, benign prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisinde etkili olabilse de, Onların kullanımı. Bu kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Alerji veya Aşırı Duyarlılık: Bu ilaçların herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerjisi veya aşırı duyarlılığı olan kişiler bunları kullanmamalıdır.
 • Karaciğer Hastalığı: Şiddetli karaciğer hastalığı olan hastalarda ilaç metabolizması ve klerensi bozulmuş olabilir, bu da olumsuz etki riskini artırabilir. Bu nedenle dikkatli olunması tavsiye edilir ve bazı durumlarda bu ilaçlar kontrendike olabilir.
 • Prostat Kanseri: 5-alfa redüktaz inhibitörleri prostat kanserinin tedavisinde endike değildir. Aslında, prostat kanseri taramasında kullanılan bir belirteç olan prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerini düşürerek prostat kanserinin varlığını maskeleyebilirler. Bu nedenle bu ilaçlar tipik olarak prostat kanseri olduğu bilinen veya şüphelenilen kişilerde kontrendikedir.
 • Ortostatik Hipotansiyon: Alfa blokerler, ortostatik hipotansiyon olarak bilinen, ayakta durma sırasında kan basıncında bir düşüşe neden olabilir. Şiddetli ortostatik hipotansiyon veya senkop (bayılma) öyküsü olan kişiler, alfa blokerleri dikkatli kullanmalı veya bunlardan tamamen kaçınmalıdır.
 • İdrar Retansiyonu: Alfa blokerler bazı kişilerde, özellikle ciddi mesane çıkış tıkanıklığı olanlarda idrar retansiyonunu şiddetlendirebilir. Bu nedenle idrar retansiyonu öyküsü olan hastalarda kateter takılmadıkça kontrendikedirler.
 • Bazı İlaçlarla Etkileşim: Prostatı küçülten ilaçlarla, özellikle karaciğerde metabolize edilen diğer ilaçlar arasında etkileşimler olabilir. Hastalar, olası etkileşimlerden kaçınmak için aldıkları tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında sağlık uzmanlarına bilgi vermelidir.

Komplikasyonlar ve yan etkiler

5-alfa redüktaz inhibitörleri (örn., finasterid, dutasterid) gibi prostatı küçülten ilaçlar, benign prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarının tedavisinde etkili olabilir. Bunlar aynı zamanda bazı komplikasyonlara ve yan etkilere de neden olurlar. Komplikasyonlara ve yan etkilere neden olur. Bu ilaçlarla ilişkili bazı potansiyel komplikasyonlar ve yan etkiler şunlardır:

 • Cinsel İşlev Bozukluğu: 5-alfa redüktaz inhibitörlerinin en sık görülen yan etkilerinden biri cinsel işlev bozukluğudur. Bu, libido azalması, erektil disfonksiyon ve boşalma hacminin azalmasını içerebilir. Alfa blokerler ayrıca boşalma bozukluğuna da neden olabilir, ancak 5-alfa redüktaz inhibitörlerine kıyasla cinsel işlevi etkileme olasılıkları genellikle daha düşüktür.
 • Ortostatik Hipotansiyon: Alfa blokerler, ortostatik hipotansiyon olarak bilinen, ayağa kalkıldığında kan basıncında bir düşüşe neden olabilir. Bu baş dönmesine, baş dönmesine ve hatta bayılmaya neden olabilir. Tedaviye başlarken veya dozu arttırırken özellikle yaygındır.
 • Retrograd Boşalma: Alfa blokerler bazen spermin boşalma sırasında üretradan dışarı çıkmak yerine mesaneye geri aktığı retrograd boşalmaya neden olabilir. Bu zararlı olmasa da kısırlığa ve orgazm sırasında duyunun azalmasına neden olabilir.
 • Meme Büyütme ve Hassasiyet: 5-alfa redüktaz inhibitörleri bazı kişilerde meme büyümesine (jinekomasti) ve meme hassasiyetine neden olabilir. Bu yan etki genellikle hafiftir ancak bazı erkekler için rahatsız edici olabilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar: Bazı kişiler bu ilaçlara karşı döküntü, kaşıntı, şişme veya nefes almada zorluk şeklinde kendini gösteren alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Alerjik reaksiyon meydana gelirse derhal tıbbi müdahale gereklidir.
 • İdrar Semptomları: Nadir de olsa alfa blokerler, özellikle şiddetli BPH’li erkeklerde idrar retansiyonu gibi üriner semptomları başlangıçta kötüleştirebilir. Bu, semptomlar düzelene kadar geçici kateterizasyon gerektirebilir.
 • Diğer Yan Etkiler: Bu ilaçların diğer potansiyel yan etkileri arasında baş ağrısı, yorgunluk, burun tıkanıklığı ve mide bulantısı ve ishal gibi mide-bağırsak rahatsızlıkları yer alır.

Özet

5-alfa redüktaz inhibitörleri prostat hacmini küçültür. 5-alfa redüktaz inhibitörleri (örneğin finasterid, dutasterid), testosteronun prostat büyümesini uyaran bir hormon olan dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü azaltarak çalışır. Bu ilaçlar prostat büyümesini yavaşlatabilir ve hatta zamanla bezi küçültebilir.

Ancak bu ilaçların cinsel işlev bozukluğu, ortostatik hipotansiyon ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkileri olabilir. Hastalar tedaviye başlamadan önce potansiyel riskleri ve faydaları sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır. Tedavinin gerektiği gibi izlenmesi ve ayarlanması için düzenli takipler çok önemlidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1