Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı (Kasık Ağrısı)

Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı (Kasık Ağrısı)

Erkeklerde kronik pelvik ağrı (KPA), alt karın bölgesinde, pelviste ve genital bölgede kalıcı rahatsızlık veya ağrı ile karakterize, karmaşık ve sıklıkla zayıflatıcı bir durumdur. Genellikle aniden ortaya çıkan ve genellikle yaralanma veya enfeksiyon gibi belirli bir nedene bağlı olan akut pelvik ağrının aksine, kronik pelvik ağrı en az üç ila altı ay devam eder ve teşhis edilmesi ve tedavisi zor olabilir.

Bu durum bir erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve yalnızca fiziksel sağlığı değil aynı zamanda duygusal refahı, ilişkileri ve günlük işleyişi de etkileyebilir. Erkeklerde KPA’nin kesin nedeni genellikle çok faktörlüdür ve fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonunu içerebilir. Erken tanı ve müdahale, sonuçların optimize edilmesi ve bu durumdan etkilenen bireylerin yaşam kalitesinin yeniden sağlanması için önemlidir.

Kronik pelvik ağrı nedir?

Erkeklerde kronik pelvik ağrı, alt karın bölgesinde, pelviste ve genital bölgede en az üç ila altı ay süren kalıcı veya tekrarlayan ağrı ve rahatsızlığı ifade eder. Çoğunlukla belirli bir nedeni olan ve nispeten hızlı bir şekilde düzelen akut pelvik ağrının aksine, kronik pelvik ağrı uzun bir süre devam eder ve bir erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Erkeklerde KPA’nin altında yatan birden fazla neden olabilir; bunlar arasında pelvik taban disfonksiyonu, kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (KP/KPAS), pelvik konjesyon sendromu, irritabl bağırsak sendromu (IBS), interstisyel sistit/mesane ağrısı sendromu (IS/MAS), psikolojik faktörler, sinir fonksiyon bozukluğu ve yapısal anormallikler.

Genel olarak, erkeklerde kronik pelvik ağrı, semptomları hafifletmeyi, altta yatan nedenleri ele almayı ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan, etkili yönetim için multidisipliner bir yaklaşım gerektiren karmaşık bir durumdur.

KPA nedenleri

Erkeklerde KPA’nin altında yatan çeşitli nedenler olabilir ve bu nedenler tek başına veya birlikte hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir. Bireysel bir hastada pelvik ağrının spesifik nedenini veya nedenlerini belirlemek çoğu zaman zorlayıcı olabilir ve bir sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme gerektirebilir. Erkeklerde kronik pelvik ağrının bazı yaygın nedenleri şunlardır:

 • Kronik Prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (KP/KPAS): Bu durum, prostat bezinin iltihaplanması veya tahrişini içerir ve erkeklerde kronik pelvik ağrının en yaygın nedenlerinden biridir. KP/KPAS’nin kesin nedeni her zaman açık değildir ancak enfeksiyon, inflamasyon, pelvik taban fonksiyon bozukluğu veya diğer faktörleri içerebilir.
  • Pelvik Taban Disfonksiyonu: Pelvik tabandaki kasların, bağların ve bağ dokularının fonksiyon bozukluğu kronik pelvik ağrıya yol açabilir. Pelvik taban disfonksiyonu kas gerginliği, zayıflığı veya dengesizliklerinden kaynaklanabilir ve sıklıkla pelvik ağrı, idrar fonksiyon bozukluğu ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi semptomlara katkıda bulunur.
  • Pelvik Tıkanıklık Sendromu: Bu durum, pelvik bölgedeki damarlar genişlediğinde veya varisleşerek kronik pelvik ağrıya yol açtığında ortaya çıkar. Pelvik konjesyon sendromu, obezite, hamilelik veya uzun süre ayakta durma gibi karın içi basıncın artmasına neden olan durumlarla ilişkili olabilir.
  • İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS): Kronik pelvik ağrısı olan bazı erkeklerde ayrıca karın ağrısı, şişkinlik ve bağırsak alışkanlıklarında değişiklik gibi irritabl bağırsak sendromu belirtileri de bulunabilir. IBS ile kronik pelvik ağrı arasındaki semptomların örtüşmesi, iki durum arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir.
  • İnterstisyel Sistit/Mesane Ağrısı Sendromu (IS/MAS): Mesane duvarının iltihaplanması kronik pelvik ağrı, idrar aciliyeti, sıklık ve rahatsızlıkla sonuçlanabilir. IC/BPS kadınlarda daha yaygındır ancak erkeklerde de ortaya çıkabilir ve pelvik taban disfonksiyonu ve diğer pelvik ağrı durumlarıyla ilişkili olabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Stres, anksiyete, depresyon veya geçmiş travma, pelvik ağrı semptomlarını şiddetlendirebilir veya katkıda bulunabilir. Psikolojik faktörler pelvik ağrının fiziksel nedenleri ile etkileşime girerek ağrı algısının artmasına ve ağrı toleransının azalmasına neden olabilir.
  • Sinir Disfonksiyonu: Pelvik bölgedeki sinirlerin hasar görmesi veya tahriş olması, kronik pelvik ağrıya neden olabilir. Pudental nevralji veya nöropatik ağrı sendromları gibi durumlar, sinir sıkışması, iltihaplanma veya yaralanmayı içerebilir ve bu da pelvis ve genital bölgede kalıcı ağrıya yol açabilir.
  • Yapısal Anormallikler: Fıtıklar, skar dokusu, pelvik organ prolapsusu veya pelvik bölgedeki diğer yapısal sorunlar, kronik pelvik ağrıyla ilişkili olabilir. Yapısal anormallikler daha önce geçirilmiş ameliyatlardan, travmadan veya doğuştan gelen rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.
  • Cinsel İşlev Bozukluğu: Erektil disfonksiyon, erken boşalma veya ağrılı boşalma gibi cinsel işlev bozuklukları bazı erkeklerde kronik pelvik ağrıyla ilişkili olabilir. Cinsel işlev bozukluğu psikolojik sıkıntıya katkıda bulunabilir ve pelvik ağrı semptomlarını şiddetlendirebilir.

Erkeklerde kronik pelvik ağrının sıklıkla çok faktörlü olduğunu ve bireysel hastaların katkıda bulunan faktörlerin benzersiz kombinasyonlarına sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Pelvik ağrının altında yatan nedenlerin doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve hastanın özel ihtiyaçlarına göre uygun bir tedavi planının geliştirilmesi için bir sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

KPA belirtileri (semptomlar)

Erkeklerde kronik pelvik ağrı, şiddeti ve süresi kişiden kişiye değişebilen çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilir. Erkeklerde kronik pelvik ağrının bazı yaygın belirtileri şunlardır:

 • Kalıcı veya Tekrarlayan Pelvik Ağrı: Kronik pelvik ağrı, alt karın bölgesi, pelvis ve genital bölgede devam eden rahatsızlık veya ağrı ile karakterizedir. Bu ağrı donuk, sızlayıcı, kramp şeklinde veya keskin olabilir ve zamanla yoğunluğu değişebilir.
  • İdrar yaparken rahatsızlık veya ağrı: Kronik pelvik ağrısı olan bazı erkekler idrar yaparken ağrı veya rahatsızlık hissedebilir. Bu semptom, prostatit veya interstisyel sistit gibi altta yatan durumların göstergesi olabilir.
  • Bağırsak Hareketleri Sırasında Rahatsızlık veya Ağrı: Kronik pelvik ağrı, bağırsak hareketleri sırasında rahatsızlık veya ağrıyla ilişkili olabilir. Bu semptom, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya pelvik taban fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda ortaya çıkabilir.
  • Cinsel Aktivite Sırasında veya Sonrasında Ağrı: Kronik pelvik ağrısı olan birçok erkek, cinsel aktivite sırasında veya sonrasında, boşalma sırasında ağrı (disorgazmi) veya genital bölgede ağrı dahil olmak üzere ağrı yaşadıklarını bildirmektedir. Bu semptom cinsel işlevi ve yakınlığı önemli ölçüde etkileyebilir.
  • İdrar Semptomları: Kronik pelvik ağrıya, idrar sıklığında artış, aciliyet veya mesaneyi boşaltmada zorluk gibi idrar semptomları eşlik edebilir. Bu semptomlar prostatit veya interstisyel sistit gibi altta yatan koşulları düşündürebilir.
  • Cinsel İşlev Bozukluğu: Kronik pelvik ağrı, erektil disfonksiyon, erken boşalma veya libido değişiklikleri dahil olmak üzere cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilir. Bu belirtiler fiziksel rahatsızlıkla, psikolojik sıkıntıyla veya her ikisiyle ilişkili olabilir.
  • Bel Ağrısı veya Rahatsızlığı: Kronik pelvik ağrısı olan bazı erkeklerde buna eşlik eden bel ağrısı veya rahatsızlık da görülebilir. Bu semptom kas-iskelet sistemi sorunları, sinir sıkışması veya pelvik yapılardan kaynaklanan ağrı ile ilişkili olabilir.
  • Psikolojik Belirtiler: Kronik pelvik ağrının önemli psikolojik etkileri olabilir; anksiyete, depresyon, sinirlilik veya konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere yol açabilir. Bu psikolojik belirtiler, ağrının kronik doğasından, günlük işleyiş üzerindeki etkisinden ve buna bağlı duygusal sıkıntıdan kaynaklanabilir.
  • Yorgunluk: Kronik pelvik ağrı, fiziksel ve duygusal olarak yorucu olabilir, yorgunluğa veya enerji seviyelerinin düşmesine neden olabilir. Yorgunluk, bozulmuş uyku düzeninden, stresten veya vücudun kalıcı ağrıya verdiği tepkiden kaynaklanabilir.
  • Diğer Belirtiler: Kronik pelvik ağrının altında yatan nedene bağlı olarak erkeklerde kabızlık, ishal, şişkinlik, pelvik kas gerginliği veya spazmı ve uzun süre oturmada zorluk gibi ek belirtiler görülebilir.

Teşhis (Tanı)

Erkeklerde kronik pelvik ağrının teşhisi, altta yatan çeşitli potansiyel nedenler ve durumun karmaşık doğası nedeniyle zor olabilir. Teşhis süreci tipik olarak bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından aşağıdaki bileşenleri içerebilecek kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir:

 • Tıbbi Geçmiş: Pelvik ağrının başlangıcını, süresini ve özelliklerini, ayrıca ilişkili semptomları veya ilgili tıbbi durumları anlamak için ayrıntılı bir tıbbi öykü gereklidir. Geçmiş ameliyatlar, enfeksiyonlar, travma, cinsel geçmiş ve idrar veya bağırsak fonksiyonu hakkındaki bilgiler de konuyla ilgili olabilir.
  • Fizik Muayene: Karın, pelvis, cinsel organ ve rektumun muayenesini de içeren kapsamlı bir fizik muayene, inflamasyon, enfeksiyon, yapısal anormallikler veya pelvik taban fonksiyon bozukluğu belirtilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Prostat bezini değerlendirmek ve hassasiyet veya genişlemeyi değerlendirmek için dijital rektal muayene (PRM) yapılabilir.
  • İdrar Tahlili ve İdrar Kültürü: Pelvik ağrıya katkıda bulunabilecek enfeksiyon, inflamasyon veya diğer idrar yolu anormalliklerinin belirtilerini değerlendirmek için idrar tahlili ve idrar kültürü yapılabilir. İdrar testleri idrar yolu enfeksiyonları veya prostatit gibi durumların dışlanmasına yardımcı olabilir.
  • Kan Testleri: İnflamasyon belirteçlerini, enfeksiyonu, prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerini, hormon düzeylerini veya sistemik veya metabolik anormalliklerin diğer göstergelerini değerlendirmek için kan testleri istenebilir. Bu testler prostatit, inflamatuar bozukluklar veya hormonal dengesizlikler gibi altta yatan durumların belirlenmesine yardımcı olabilir.
  • Görüntüleme Çalışmaları: Pelvik anatomiyi değerlendirmek, yapısal anormallikleri belirlemek ve inflamasyon, tümör veya diğer patoloji belirtilerini değerlendirmek için ultrason, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmaları yapılabilir. Transrektal ultrason (TRUS), prostatit şüphesi veya prostatla ilişkili diğer durumlarda prostat bezini değerlendirmek için kullanılabilir.
  • Ürodinamik Çalışmalar: Mesane fonksiyonunu değerlendirmek ve pelvik ağrı veya idrar semptomlarına katkıda bulunabilecek idrar yolu anormalliklerini değerlendirmek için ürodinamik testler önerilebilir. Ürodinamik çalışmalar aşırı aktif mesane, mesane çıkış tıkanıklığı veya nörojenik mesane disfonksiyonu gibi durumların teşhisine yardımcı olabilir.
  • Pelvik Taban Değerlendirmesi: Pelvik taban fonksiyonunun değerlendirilmesi, elektromiyografi (EMG), manometri veya pelvik taban kas değerlendirmesi gibi özel testlerle yapılabilir. Bu testler pelvik ağrıya katkıda bulunabilecek pelvik taban fonksiyon bozukluğunu, kas gerginliğini, zayıflığını veya koordinasyon problemlerini tanımlamaya yardımcı olabilir.
  • Psikolojik Değerlendirme: Kronik pelvik ağrının psikolojik sağlık üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, anksiyete, depresyon, stres semptomlarını veya ağrı algısını ve başa çıkma mekanizmalarını etkileyebilecek diğer psikolojik faktörleri değerlendirmek için psikolojik bir değerlendirme önerilebilir.
  • Tanısal Prosedürler: Bazı durumlarda, pelvik organları doğrudan görüntülemek, inflamasyonu değerlendirmek, şüpheli lezyonlardan biyopsi almak veya yapısal anormallikleri tanımlamak için sistoskopi, proktoskopi veya pelvik laparoskopi gibi tanısal prosedürler yapılabilir.
  • Multidisipliner Konsültasyon: Vakanın karmaşıklığına ve pelvik ağrının altında yatan şüphelenilen nedenlere bağlı olarak, ürologlar, gastroenterologlar, ağrı yönetimi uzmanları, pelvik taban fizyoterapistleri veya psikologlar gibi uzmanlarla konsültasyon, kapsamlı değerlendirme ve yönetim için faydalı olabilir.

Genel olarak, erkeklerde kronik pelvik ağrının tanısı sıklıkla multidisipliner bir yaklaşım gerektirir; altta yatan nedenleri belirlemek ve duruma uygun bir tedavi planı geliştirmek için hastanın tıbbi geçmişi, semptomları, fizik muayene bulguları ve tanısal test sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. bireyin ihtiyaçları.

Erkeklerde kronik pelvik ağrı: komplikasyonlar

Erkeklerde kronik pelvik ağrı, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı etkileyen çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar ağrının altında yatan nedenlere ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Erkeklerde kronik pelvik ağrının bazı potansiyel komplikasyonları şunlardır:

 • Yaşam Kalitesinde Düşüş: Kronik pelvik ağrı, günlük aktivitelere, işe, ilişkilere ve eğlence uğraşlarına müdahale ederek bir erkeğin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Kalıcı ağrı, hayal kırıklığına, kaygıya, depresyona, sosyal izolasyona ve genel refahın azalmasına neden olabilir.
  • Cinsel İşlev Bozukluğu: Pelvik ağrı, cinsel işlevi ve yakınlığı etkileyerek ereksiyon bozukluğu, erken boşalma veya ağrılı boşalma gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Bu sorunlar ilişkileri zorlayabilir ve psikolojik sıkıntıya katkıda bulunabilir.
  • İdrar Semptomları: Kronik pelvik ağrı, idrar sıklığında artış, aciliyet, tereddüt veya mesaneyi boşaltmada zorluk gibi idrar semptomlarıyla ilişkili olabilir. Bu semptomlar rahatsız edici olabilir ve idrar fonksiyonunu ve konforunu etkileyebilir.
  • Psikolojik Sıkıntı: Kronik pelvik ağrıyla yaşamak, anksiyete, depresyon, sinirlilik, ruh hali değişimleri ve konsantrasyon güçlüğü gibi önemli psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Psikolojik belirtiler ağrı algısını şiddetlendirebilir ve başa çıkma becerilerini azaltabilir.
  • Uyku Bozuklukları: Kronik ağrı uyku düzenini bozabilir, uykuya dalmada, uykuda kalmada veya onarıcı uyku deneyiminde zorluklara yol açabilir. Uyku bozuklukları ağrı duyarlılığını, yorgunluğu ve genel işleyişi şiddetlendirebilir.
  • İş ve Faaliyetler Üzerindeki Etki: Pelvik ağrı, erkeğin çalışma, fiziksel faaliyetlerde bulunma ve hobilere veya eğlence faaliyetlerine katılma yeteneğini sınırlayabilir. Azalan üretkenlik, devamsızlık ve fiziksel aktivitelerdeki sınırlamalar mesleki işlevselliği ve kişisel tatmini etkileyebilir.
  • İlaçlara Bağımlılık: Kronik pelvik ağrıyı yönetmek için kişiler ağrı kesiciler, kas gevşeticiler veya antidepresanlar gibi ilaçlara güvenebilirler. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı bağımlılığa, toleransa, yan etkilere ve potansiyel komplikasyonlara yol açabilir.
  • Mali Yük: Kronik pelvik ağrıyı yönetmek, sağlık bakım ziyaretleri, teşhis testleri, tedaviler, ilaçlar ve muhtemelen ameliyat veya diğer müdahaleler dahil olmak üzere tıbbi masrafları içerebilir. Bu maliyetler, özellikle de durumun sürekli yönetim veya özel bakım gerektirmesi durumunda, bireylere ve ailelere mali yük getirebilir.
  • Sosyal İzolasyon ve İlişkilerde Gerginlik: Kronik pelvik ağrı, sosyal izolasyona, izolasyona ve ilişkilerde gerginliğe neden olabilir. Pelvik ağrıyı başkalarıyla tartışmanın zorluğu, sosyal aktivitelere katılımın azalması ve ruh hali veya davranıştaki değişiklikler aile, arkadaşlar ve romantik partnerlerle ilişkileri etkileyebilir.
  • Ruh Sağlığı Bozukluklarında Artan Risk: Kronik ağrıyla yaşamak, anksiyete bozuklukları, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya madde bağımlılığı bozuklukları gibi zihinsel sağlık bozukluklarının gelişme riskini artırabilir. Psikolojik sıkıntı ve ağrıya bağlı engellilik, bu durumların gelişmesine veya alevlenmesine katkıda bulunabilir.

Erkeklerde kronik pelvik ağrı tedavisi

Erkeklerde kronik pelvik ağrının tedavisi sıklıkla altta yatan nedenleri ele almayı, semptomları yönetmeyi ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi stratejileri ağrının spesifik etiyolojisine ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Erkeklerde kronik pelvik ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılan çeşitli yaklaşımlar şunlardır:

İlaçlar:

 • Ağrı kesiciler: Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya asetaminofen gibi reçetesiz veya reçeteli ağrı kesici ilaçlar pelvik ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir.
  • Kas gevşeticiler: Kas gerginliğini azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için pelvik taban kaslarını gevşeten ilaçlar reçete edilebilir.
  • Antidepresanlar: Trisiklik antidepresanlar veya seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi belirli antidepresan ilaçlar, ağrı algısını modüle ederek ve ruh halini iyileştirerek kronik pelvik ağrının yönetilmesine yardımcı olabilir.
  • Alfa blokerler: Bu ilaçlar prostat ve mesane boynundaki kasları gevşetmek, potansiyel olarak idrarla ilgili semptomları ve pelvik ağrıyı azaltmak için reçete edilebilir.

Fizik Tedavi:

 • Pelvik taban fizik tedavisi: Pelvik taban kas gevşemesi, biofeedback, manuel terapi ve germe egzersizlerini içeren özel fizik tedavi teknikleri, pelvik taban fonksiyonunun iyileştirilmesine ve pelvik ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir.
  • Miyofasyal gevşetme terapisi: Bu teknik, pelvik taban kaslarındaki gergin veya hassas noktaları serbest bırakmak için hafif bir baskı uygulamayı, potansiyel olarak pelvik ağrıyı azaltmayı ve işlevi iyileştirmeyi içerir.

Davranış Terapileri:

 • Bilişsel-davranışçı terapi: BDT, kronik pelvik ağrısı olan bireylerin uyumsuz düşünce kalıplarını tanımlamasına ve değiştirmesine, ağrı yönetimi için başa çıkma stratejileri geliştirmesine ve ağrı algısına katkıda bulunan psikolojik faktörleri ele almasına yardımcı olabilir.
  • Gevşeme teknikleri: Derin nefes alma, ilerleyici kas gevşemesi, farkındalık meditasyonu veya yönlendirilmiş görselleştirme gibi teknikler stresi, kas gerginliğini ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

 • Diyet değişiklikleri: Baharatlı yiyecekler, kafein, alkol ve asitli veya gazlı içecekler gibi potansiyel diyet tetikleyicilerinden kaçınmak, bazı bireylerde pelvik ağrı semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Mesane eğitimi: Planlı işeme, pelvik taban egzersizleri ve mesaneyi tahriş eden maddelerden kaçınmak gibi mesane fonksiyonunu iyileştirmeye yönelik stratejiler, kronik pelvik ağrı ile ilişkili üriner semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Girişimsel İşlemler:

 • Tetik nokta enjeksiyonları: Pelvik taban kaslarındaki hassas veya hipertonik tetik noktalara lokal anestezik veya steroid enjeksiyonu, pelvik ağrının geçici olarak giderilmesini sağlayabilir.
  • Sinir blokajları: Etkilenen sinirlerin veya ganglionların yakınına lokal anestezik veya sinir bloke edici maddelerin enjeksiyonu, kronik pelvik ağrı ile ilişkili nöropatik ağrının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Cerrahi Müdahaleler:

 • Bazı durumlarda, pelvik ağrıya katkıda bulunan fıtıklar veya yapışıklıklar gibi altta yatan yapısal anormallikleri gidermek için ameliyat düşünülebilir.
  • Kronik prostatit gibi durumların teşhis ve tedavisinde minimal invaziv prosedürler uygulanabilir.

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler:

 • Akupunktur, masaj terapisi, kayropraktik bakım, bitkisel takviyeler ve diğer tamamlayıcı tedaviler, etkinliklerini destekleyen kanıtlar sınırlı olmasına rağmen, kronik pelvik ağrı için yardımcı tedaviler olarak düşünülebilir.

Psikolojik destek:

 • Danışmanlık, destek grupları veya psikoterapi, kronik pelvik ağrıyla yaşamanın duygusal ve psikolojik yönlerini ele almak, stresi azaltmak, baş etme becerilerini geliştirmek ve genel refahı artırmak için faydalı olabilir.

ESWT:

 • Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT), erkeklerde, özellikle geleneksel tedavilerin sınırlı etkinliğe sahip olabileceği kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (KP/KPAS) vakalarında, kronik pelvik ağrının yönetimi için araştırılan bir tedavi yöntemidir. ESWT, doku onarımını teşvik ettiği ve ağrı algısını modüle ettiği düşünülen, etkilenen bölgeye yüksek enerjili şok dalgalarının iletilmesini içerir.

KPA’nin prognozu, hastalığın seyri nasıldır?

Erkeklerde kronik pelvik ağrının prognozu, ağrının altında yatan neden, tedavinin etkinliği, tedaviye bireysel yanıt ve komplikasyon yaratan faktörlerin varlığı gibi faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Çoğu durumda, erkeklerde kronik pelvik ağrının teşhis edilmesi ve yönetilmesi zor olabilir ve semptomların tamamen çözülmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bununla birlikte, uygun yönetim ve sürekli destek ile kronik pelvik ağrısı olan pek çok kişi, zamanla ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesinde iyileşmeler yaşayabilir.

Erkeklerde kronik pelvik ağrının prognozunu etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Altta yatan Neden: Pelvik ağrının altında yatan spesifik neden, prognozu önemli ölçüde etkileyebilir. Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromu (KP/KPAS), pelvik taban disfonksiyonu veya interstisyel sistit/mesane ağrısı sendromu (İS/MAS) gibi durumların farklı tedavi yaklaşımları ve sonuçları olabilir.
  • Tedaviye Yanıt: İlaçlar, fizik tedavi, davranışsal terapiler ve girişimsel prosedürler dahil olmak üzere çeşitli tedavi yöntemlerine verilen yanıt prognozu etkileyebilir. Bazı kişiler konservatif tedavilerle semptomlarda belirgin bir rahatlama yaşayabilirken diğerleri daha agresif müdahalelere veya multimodal yaklaşımlara ihtiyaç duyabilir.
  • Psikolojik Faktörler: Anksiyete, depresyon veya stres gibi psikolojik faktörlerin varlığı kronik pelvik ağrının prognozunu etkileyebilir. Danışmanlık, destek grupları veya diğer müdahaleler yoluyla psikolojik sıkıntının ele alınması, başa çıkma mekanizmalarını ve genel refahı iyileştirebilir.
  • Hasta Uyumu ve Bağlılığı: Hastanın tedavi önerilerine uyumu, yaşam tarzı değişikliklerine uyumu ve kişisel bakım stratejilerine katılımı tedavi sonuçlarını ve prognozu etkileyebilir. Düzenli fizik tedavi egzersizlerine katılmak, rahatlama tekniklerini uygulamak ve diyet önerilerini takip etmek semptom yönetimine ve fonksiyonel iyileşmeye katkıda bulunabilir.
  • Komplikasyonların Varlığı: İdrar yolu enfeksiyonları, cinsel işlev bozuklukları veya psikolojik bozukluklar gibi komplikasyonlar, kronik pelvik ağrının tedavisini zorlaştırabilir ve prognozu etkileyebilir. Sonuçların optimize edilmesi için komplikasyonların hızlı tanınması ve yönetilmesi önemlidir.
  • Semptomların Kronikliği: Pelvik ağrı semptomlarının süresi ve şiddeti prognozu etkileyebilir. Uzun süredir devam eden, şiddetli veya dirençli semptomları olan kişiler, semptomların hafifletilmesi ve fonksiyonel iyileşme sağlanmasında daha büyük zorluklarla karşılaşabilirler.
  • Multidisipliner Yaklaşım: Üroloji, gastroenteroloji, ağrı yönetimi, fizik tedavi ve psikoloji dahil olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarından sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki işbirliği, kronik pelvik ağrının çeşitli yönlerini ele alarak ve kapsamlı bakım sağlayarak prognozu iyileştirebilir.

Genel olarak, erkeklerde kronik pelvik ağrı yönetimi karmaşık ve zorlu bir durum olsa da, birçok kişi uygun teşhis ve tedaviyle semptomlarda ve yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler yaşayabilir. Kronik pelvik ağrıdan etkilenen bireylerin kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek ve tedavi hedefleri, beklentileri ve endişeleri konusunda açık iletişimi sürdürmek için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla yakın işbirliği içinde çalışması önemlidir. Devam eden destek ve yönetimle birçok kişi zaman içinde pelvik ağrı semptomlarında ve genel sağlık durumunda anlamlı iyileşmeler elde edebilir.

Özet

Erkeklerde KPA, alt karın bölgesinde, pelviste ve genital bölgede en az üç ila altı ay süren kalıcı veya tekrarlayan rahatsızlık veya ağrı anlamına gelir. Kronik prostatit, pelvik taban disfonksiyonu ve interstisyel sistit gibi durumlar da dahil olmak üzere birçok altta yatan nedene sahip olabilir. Teşhis genellikle tıbbi öykü, fizik muayene ve muhtemelen görüntüleme veya diğer testleri içeren kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Tedavi yaklaşımları ilaçları, fizik tedaviyi, davranışsal tedavileri, yaşam tarzı değişikliklerini ve bazı durumlarda girişimsel prosedürleri veya ameliyatı içerebilir. Erkeklerde kronik pelvik ağrıyı yönetmek karmaşık olabilir ve sonuçlar, altta yatan neden, tedaviye yanıt ve bireysel faktörler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, semptomların ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için durumun fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini ele almaya odaklanan multidisipliner bir yaklaşım esastır. Biz hastalarımıza değerlendirme sonucu güncel tedavi protokollerini uyguluyoruz.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1