Piyeloplasti Ameliyatı: Açık, Laparoskopik ve Robotik

Piyeloplasti Ameliyatı: Açık, Laparoskopik ve Robotik

Piyeloplasti Ameliyatı, böbreğin üretere bağlandığı bölge olan üreteropelvik bileşkedeki (UPJ, UPB) tıkanıklığı veya daralmayı düzeltmeyi amaçlayan cerrahi bir işlemdir. Bu tıkanıklık idrar birikmesine yol açarak ağrıya ve zamanla böbrekte potansiyel hasara neden olabilir. Piyeloplasti sırasında cerrah tipik olarak UPJ’nin daralmış veya tıkalı kısmını çıkarır ve böbrekten mesaneye doğru idrar akışını sağlamak için idrar yolunu yeniden yapılandırır. Bu işlem hastanın durumuna ve cerrahın tercihine göre geleneksel açık cerrahi veya laparoskopi veya robot yardımlı cerrahi gibi minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilebilir. Piyeloplasti, semptomları hafifletmek, böbrek fonksiyonlarını korumak ve genel idrar sağlığını iyileştirmek amacıyla UPB tıkanıklığı için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir.

Piyeloplasti nedir ve piyeloplasti operasyonlarının çeşitleri nelerdir?

Piyeloplasti, böbreğin üretere bağlandığı bölge olan üreteropelvik bileşkedeki (UPJ) tıkanıklığı veya daralmayı düzeltmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu tıkanıklık idrar birikmesine yol açarak ağrıya ve zamanla böbrekte potansiyel hasara neden olabilir. Piyeloplasti, tıkanıklığı gidermeyi ve böbrekten mesaneye normal idrar akışını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kullanılan kesi şekline bağlı olarak farklı piyeloplasti türleri vardır. Bunlar Y-V, Ters ‘U’ ve Parçalanmış piyeloplastiyi içerir. Parçalanmış pyeloplasti türü (Anderson-Hynes pyeloplastisi) en sık görülen türdür. Bir diğer pyeloplasti türü ise Culp pyeloplastisidir; Bu yöntemde üreterin daralmasını azaltmak için genişleyen pelvisten bir flep döndürülür.

Başlıca piyeloplasti türleri (teknikleri) şunlardır:

 • Açık Pyeloplasti: Açık pyeloplastide, böbreğe ve üretere ulaşmak için büyük bir karın kesisi yapılır. UPJ’nin daralmış veya tıkanmış kısmı çıkarılır ve geri kalan sağlıklı segmentler, uygun idrar akışını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılır. Karmaşık vakalarda veya minimal invaziv yaklaşımların uygun olmadığı durumlarda açık piyeloplasti önerilebilir.
 • Laparoskopik Pyeloplasti: Laparoskopik pyeloplasti, bir laparoskop (kameralı ince, esnek bir tüp) ve özel cerrahi aletlerin yerleştirilmesi için karın bölgesinde küçük kesilerin yapıldığı minimal invazif bir işlemdir. Cerrah, cerrahi bölgeyi görselleştirmek için laparoskopu kullanır ve piyeloplastiyi robotik veya manuel aletlerin yardımıyla gerçekleştirir. Laparoskopik piyeloplasti, açık ameliyata göre ameliyat sonrası ağrının azalması, hastanede kalış süresinin daha kısa olması ve iyileşmenin daha hızlı olması gibi avantajlar sunar.
 • Robot Yardımlı Pyeloplasti: Robot yardımlı pyeloplasti, cerrahın işlemi gerçekleştirmek için cerrahi aletlerle donatılmış robotik kolları kontrol ettiği laparoskopik pyeloplastinin bir çeşididir. Robotik sistem, gelişmiş hassasiyet ve el becerisi sağlayarak dar alanlarda karmaşık manevralara olanak tanır. Robot yardımlı pyeloplasti, daha az invazivlik ve daha iyi sonuçlar dahil olmak üzere laparoskopik pyeloplastiye benzer faydalar sunar.
 • Endopiyelotomi: Endopiyelotomi, üretradan idrar yoluna yerleştirilen esnek bir üreteroskop kullanılarak gerçekleştirilen minimal invaziv bir işlemdir. Cerrah, UPJ’nin daralmış kısmında küçük kesikler veya kesikler yapmak için özel aletler kullanır, böylece idrar akışı geçişini genişletir. Endopiyelotomi seçilmiş UPB tıkanıklığı vakaları için uygundur ve açık veya laparoskopik cerrahiye aday olmayan hastalar için tercih edilebilir.

Piyeloplasti tekniğinin seçimi hastanın genel sağlık durumu, tıkanıklığın şiddeti ve yeri ve cerrahın uzmanlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Her yaklaşımın avantajları ve sınırlamaları vardır ve mümkün olan en iyi sonucu sağlamak için karar, hasta ve sağlık ekibi arasında işbirliği içinde verilir.

Piyeloplasti operasyonlarının avantajları ve dezavantajları

Açık cerrahi, laparoskopi veya robotik yardımla yapılan piyeloplasti ameliyatlarının birçok avantajı ve dezavantajı vardır:

Avantajları:

 • İdrar Akışının İyileştirilmesi: Pyeloplasti, üreteropelvik bileşkedeki (UPJ) tıkanıklıkları etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve böbrekten mesaneye normal idrar akışını geri kazandırır. Bu, ağrı ve idrar yolu enfeksiyonları gibi semptomları hafifletir.
 • Böbrek Fonksiyonunun Korunması: Piyeloplasti Ameliyatı, tıkanıklığı gidererek böbrek fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur ve etkilenen böbreğin daha fazla hasar görmesini önler.
 • Minimal İnvaziv Seçenekler: Laparoskopik ve robot yardımlı piyeloplasti teknikleri, geleneksel açık cerrahiye daha az invaziv alternatifler sunar. Bu minimal invazif yaklaşımlar tipik olarak açık cerrahiye kıyasla daha kısa hastanede kalış süresi, daha az ameliyat sonrası ağrı ve daha hızlı iyileşme süreleri ile sonuçlanır.
 • Azaltılmış Yara İzi: Minimal invaziv piyeloplasti Ameliyatı daha küçük kesiler içerir, bu da yara izinin azalmasına ve kozmetik sonuçların iyileşmesine neden olur.
 • Yüksek Başarı Oranları: Piyeloplasti prosedürleri yüksek başarı oranlarına sahiptir; hastaların çoğunda semptomlarda uzun süreli iyileşme ve böbrek fonksiyonlarında iyileşme görülür.

Dezavantajları:

 • Cerrahi Riskler: Her cerrahi prosedürde olduğu gibi piyeloplasti de kanama, enfeksiyon ve anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar dahil olmak üzere doğal riskler taşır.
 • İyileşme Süresi: Minimal invaziv piyeloplasti teknikleri genellikle açık cerrahiye kıyasla daha hızlı iyileşme süreleri sunarken, hastaların tamamen iyileşmesi ve normal faaliyetlerine devam etmesi için yine de birkaç hafta gerekebilir.
 • Maliyet: Özellikle robot yardımlı piyeloplasti, özel ekipman kullanımı ve daha uzun çalışma süreleri nedeniyle daha yüksek maliyetlerle ilişkilendirilebilir.
 • Teknik Zorluklar: Laparoskopik ve robot yardımlı pyeloplasti özel eğitim ve uzmanlık gerektirir. Başarılı sonuçlar elde etmek için cerrahların bu tekniklerle ilişkili sınırlı el becerisi ve derinlik algısı gibi teknik zorlukların üstesinden gelmesi gerekir.
 • Tüm Hastalar İçin Uygun Değildir: Bazı hastalar ilerlemiş böbrek hastalığı, geniş yara izi veya cerrahi riskleri artıran altta yatan tıbbi durumlar gibi faktörler nedeniyle piyeloplasti Ameliyatı için uygun aday olmayabilir.

Genel olarak, semptomların hafifletilmesi, böbrek fonksiyonunun korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi açısından pyeloplastinin faydaları çoğu zaman potansiyel dezavantajlardan daha ağır basmaktadır. Ancak hastaların tedavi seçenekleri hakkında bilinçli kararlar verebilmeleri için pyeloplastinin avantajlarını ve dezavantajlarını sağlık uzmanlarıyla tartışmaları önemlidir.

Farklı tekniklerin karşılaştırılması

Burada piyeloplasti operasyonlarında kullanılan ana tekniklerin bir karşılaştırması bulunmaktadır: açık piyeloplasti, laparoskopik piyeloplasti Ameliyatı ve robot yardımlı piyeloplasti.

Açık Piyeloplasti:

 Avantajları:

 • Uzun vadeli başarıya sahip köklü teknik.
 • Üreteropelvik bileşkeye (UPJ) ve çevresindeki yapılara doğrudan erişim sağlar.
 • Kapsamlı incelemeye ve ilgili anormalliklerin düzeltilmesine olanak sağlar.

Dezavantajları:

 • Daha büyük bir karın kesisi gerektirir, bu da iyileşme sürelerinin daha uzun olmasına ve ameliyat sonrası ağrının artmasına neden olur.
 • Daha yüksek yara izi ve yara komplikasyonu riski.
 • Minimal invazif tekniklere kıyasla daha uzun hastanede kalış süresi.

Laparoskopik Piyeloplasti:

Avantajları:

 • Daha küçük karın kesileriyle minimal invaziv yaklaşım, ameliyat sonrası ağrının azalmasına ve hastanede kalış süresinin kısalmasına yol açar.
 • Laparoskop kullanımıyla cerrahi bölgenin daha iyi görüntülenmesi.
 • Açık ameliyatla karşılaştırıldığında daha hızlı iyileşme süreleri ve daha iyi kozmetik sonuçlar.

Dezavantajları:

 • Laparoskopik tekniklerde uzmanlık eğitimi ve uzmanlık gerektirir.
 • Açık ameliyatla karşılaştırıldığında sınırlı hareket aralığı ve el becerisi.
 • Özellikle öğrenme eğrisi sırasında, açık cerrahiye kıyasla daha uzun ameliyat süreleri.

Robot Yardımlı Piyeloplasti Ameliyatı:

Avantajları:

 • Laparoskopik cerrahinin faydalarını robotik aletlerin sağladığı gelişmiş el becerisi ve hassasiyetle birleştirir.
 • UPJ gibi dar alanlarda daha karmaşık dikiş ve diseksiyon yapılmasına olanak tanır.
 • Cerrah için gelişmiş görselleştirme ve ergonomi sunar.

Dezavantajları:

 • Robotik ekipmanın kullanımı ve daha uzun çalışma süreleri nedeniyle daha yüksek maliyet.
 • Hem cerrah hem de ameliyathane personeli için özel eğitim gerektirir.
 • Bazı sağlık tesislerinde robotik sistemlerin sınırlı kullanılabilirliği.

Genel olarak piyeloplasti tekniğinin seçimi hasta anatomisi, cerrahın uzmanlığı ve kurumsal kaynaklar gibi faktörlere bağlıdır. Açık piyeloplasti, özellikle karmaşık vakalarda veya minimal invaziv tekniklerin uygulanabilir olmadığı durumlarda güvenilir bir seçenek olmaya devam etmektedir. Laparoskopik ve robot yardımlı piyeloplasti, daha az invazivlik ve daha hızlı iyileşme süreleri gibi avantajlar sunarken, robot yardımlı cerrahi, hassasiyet ve ergonomi açısından ek faydalar sağlar. Bununla birlikte, bu minimal invaziv teknikler özel eğitim gerektirir ve tüm sağlık bakım ortamlarında kolaylıkla kullanılamayabilir. Hastalar, bireysel koşullarına göre en uygun yaklaşımı belirlemek için seçeneklerini sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır.

Piyeloplasti ameliyatı öncesi hazırlık

Piyeloplasti operasyonu için kapsamlı bir preoperatif değerlendirme, hastanın tıbbi geçmişinin değerlendirilmesini, fizik muayenenin yapılmasını ve böbrek fonksiyonunu, idrar yolu anatomisini ve genel sağlığını değerlendirmek için tanısal testlerin yapılmasını içerir. İşte ameliyat öncesi değerlendirme sürecinin bir taslağı:

Tıbbi Geçmiş: Hastanın tıbbi geçmişi, önceki ameliyatlar, altta yatan tıbbi durumlar (hipertansiyon, diyabet veya böbrek hastalığı gibi), alerjiler, ilaçlar ve ailede böbrek veya idrar yolu bozuklukları öyküsü dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Fizik Muayene: Yaşamsal belirtiler, kitleler veya hassasiyet açısından palpe edilen karın muayenesi ve yan ağrısı veya hematüri gibi idrar semptomlarının değerlendirilmesi de dahil olmak üzere hastanın genel sağlığını değerlendirmek için kapsamlı bir fizik muayene yapılır.

Laboratuvar testleri:

 • Tam Kan Sayımı (CBC): Anemi, enfeksiyon veya kanama bozukluklarını değerlendirmek için.
 • Böbrek Fonksiyon Testleri (Serum Kreatinin, Kan Üre Azotu): Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve başlangıçtaki böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için.
 • İdrar tahlili: İdrar yolu enfeksiyonlarını, hematüriyi veya proteinüriyi tespit etmek için.
 • İdrar Kültürü: Ameliyattan önce tedavi edilmesi gerekebilecek idrar yolu enfeksiyonlarını belirlemek.

Görüntüleme çalışmaları:

 • Ultrason: Böbrek büyüklüğünü, şeklini ve hidronefroz varlığını değerlendirmek için.
 • İntravenöz Pyelogram (IVP) veya CT Ürogram: İdrar yolu anatomisini görselleştirmek, tıkanıklığın yerini ve ciddiyetini belirlemek ve etkilenen böbreğin fonksiyonunu değerlendirmek için.
 • Manyetik Rezonans Ürografi (MRU): İdrar yolu ve çevresindeki yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlar; özellikle karmaşık vakaların değerlendirilmesinde veya BT kontrastına kontrendikasyonu olan hastalarda faydalıdır.
 • Böbrek Taraması (DTPA, MAG3): Böbrek fonksiyonunu, drenajı ve etkilenen ve etkilenmeyen böbrekler arasındaki diferansiyel fonksiyonu değerlendirmek için nükleer tıp böbrek taramaları yapılabilir.

Kardiyak Değerlendirme: Hastanın yaşına ve komorbiditelere bağlı olarak, kalp fonksiyonunu ve cerrahiye açıklığı değerlendirmek için kardiyak değerlendirme gerekli olabilir.

Anestezik Değerlendirme: Hastanın ameliyata uygunluğunu değerlendirmek, anestezi risklerini değerlendirmek ve perioperatif yönetimi optimize etmek için ameliyat öncesi bir anestezi değerlendirmesi yapılır.

İlaç Yönetimi: Ameliyat sırasında kanama riskini en aza indirmek için ilaçların, özellikle antikoagülanların veya antitrombosit ajanların gözden geçirilmesi ve ayarlanması.

Hasta Onamı: Piyeloplasti ameliyatının riskleri, yararları ve alternatifleri hasta ile ayrıntılı olarak tartışılmalı ve bilgilendirilmiş onam alınmalıdır.

Ameliyat Öncesi Talimatlar: Hastaya oruç tutma kuralları, ilaç yönetimi ve ameliyat için özel hazırlıklar dahil olmak üzere ameliyat öncesi talimatlar verin.

Ameliyat Öncesi Optimizasyon: Ameliyat öncesi değerlendirmenin bulgularına bağlı olarak, ameliyattan önce hastanın tıbbi durumunu optimize etmek için enfeksiyonların tedavisi, hipertansiyon veya diyabetin tedavisi veya böbrek koruyucu önlemler gibi müdahaleler gerekebilir.

Psikososyal Değerlendirme: Hastanın ameliyat sonrası talimatlara uyma ve iyileşme sürecini etkileyebilecek sosyal destek, ulaşım ve ev ortamı gibi psikososyal faktörlerin dikkate alınması.

Ürolog, kapsamlı bir ameliyat öncesi değerlendirme yaparak, ameliyata ilişkin potansiyel riskleri veya kontrendikasyonları belirleyebilir, hastanın tıbbi durumunu optimize edebilir ve piyeloplasti ameliyatının ardından güvenli ve başarılı bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir.

Piyeloplasti ameliyatı ne zaman, kime yapılır?

Böbreğin üretere bağlandığı noktada tıkanıklık veya daralmanın olduğu üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığı vakalarında piyeloplasti operasyonları endikedir. Piyeloplasti için birincil endikasyonlar şunlardır:

 • Semptomatik UPB Tıkanıklığı: Semptomatik UPJ tıkanıklığı olan hastalarda tipik olarak yan ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları veya hematüri (idrarda kan) gibi semptomlar görülür. Pyeloplasti, böbrekten mesaneye normal idrar akışını yeniden sağlayarak bu semptomları hafifletmeyi amaçlamaktadır.
 • Böbrek Fonksiyonunun Bozulması: UPJ tıkanıklığı, idrar yedeklemesi ve böbrek pelvisindeki artan basınç nedeniyle böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir. Piyeloplastinin böbrek fonksiyonunu korumak ve tıkanıklığı ortadan kaldırarak ve uygun idrar drenajını yeniden sağlayarak daha fazla bozulmayı önlemek için endikedir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): UPJ tıkanıklığı olan hastalar, etkilenen böbrekte idrarın durması nedeniyle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşayabilir. Piyeloplasti, idrar akışını iyileştirerek ve enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırarak İYE riskini azaltmaya yardımcı olur.
 • Hidronefroz: UPB tıkanıklığı sıklıkla böbrek içinde idrar birikmesine yol açarak hidronefroz olarak bilinen bir duruma yol açar. Piyeloplastinin, tıkanıklığı ortadan kaldırarak ve idrarın böbrekten serbestçe akmasını sağlayarak hidronefrozu hafiflettiği endikedir.
 • Renal Kolik: UPB obstrüksiyonu olan hastalar, kasık veya sırta yayılan şiddetli yan ağrısı ile karakterize renal kolik atakları yaşayabilirler. Piyeloplasti, normal idrar akışını yeniden sağlayarak ve renal pelvis içindeki basıncı hafifleterek renal koliğin hafifletilmesine yardımcı olur.
 • Konservatif Tedaviye Yanıt Vermeyen Obstrüksiyon: Gözlem, analjezik veya antibiyotik gibi konservatif önlemlerin semptomları hafifletmede veya böbrek fonksiyonlarını iyileştirmede başarısız olduğu durumlarda, pyeloplasti kesin tedavi olarak endike olabilir.
 • Böbrek Fonksiyonunun İlerleyen Kötüleşmesi: UPB tıkanıklığına bağlı olarak böbrek fonksiyonunda ilerleyici bozulma olan hastalar, geri dönüşü olmayan hasarı önlemek ve böbrek fonksiyonunu korumak için acil cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • İlişkili Anomaliler veya Durumlar: Piyeloplasti, at nalı böbrek veya dubleks böbrek gibi ilişkili konjenital anomalileri veya çapraz damarlarla ilişkili üreteropelvik bileşke tıkanıklığı gibi durumları olan hastalarda endike olabilir.

Genel olarak pyeloplasti yapma kararı hastanın klinik tablosunun, görüntüleme çalışmalarının, böbrek fonksiyon testlerinin ve konservatif tedaviye yanıtının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine dayanmaktadır. Piyeloplastinin amacı, UPB obstrüksiyonu olan hastalarda semptomları hafifletmek, böbrek fonksiyonlarını korumak ve genel idrar sağlığını iyileştirmektir.

Laparoskopik ve robotik pyeloplasti kimlere yapılmaz?

Laparoskopik ve robotik piyeloplasti, üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv cerrahi prosedürlerdir; bu, üreterin böbrek pelvisine bağlandığı noktada bir tıkanıklığın olduğu bir durumdur. Bu prosedürler genellikle güvenli ve etkili olsa da, hala bazı kontrendikasyonlar veya önerilmeyen durumlar vardır. Bazı kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Şiddetli yara izi veya fibroz: UPJ çevresinde geniş yara izi veya fibroz varsa, bu durum işlemi teknik olarak zorlaştırabilir ve komplikasyon riskini artırabilir.
 • Şiddetli obezite: Aşırı obezite, cerrahi bölgeye erişimi zorlaştırabilir ve ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon riskini artırabilir.
 • Daha önce geçirilmiş kapsamlı karın ameliyatı: Daha önce geçirilmiş karın ameliyatları, cerrahi işlemi zorlaştırabilecek veya çevredeki organların yaralanma riskini artırabilecek yapışıklıklara (skar dokusu) neden olabilir.
 • Hamilelik: Fetüse yönelik potansiyel riskler nedeniyle hamilelik sırasında genellikle laparoskopik ve robotik cerrahiden kaçınılır.

Bu kontrendikasyonların her hastanın özel koşullarına bağlı olarak değişebileceğini ve laparoskopik veya robotik pyeloplastinin uygunluğuna ilişkin nihai kararın, hastanın tıbbi geçmişi ve durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirildikten sonra cerrah tarafından verilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir.

Ameliyatın komplikasyonları

Piyeloplasti operasyonları da her cerrahi işlem gibi belirli riskler ve olası komplikasyonları taşır. Bunlar hastanın genel sağlık durumu, kullanılan teknik (açık, laparoskopik veya robot yardımlı) ve cerrahi ekibin deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Piyeloplasti ile ilişkili bazı yaygın komplikasyonlar şunlardır:

 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama pyeloplastinin potansiyel bir komplikasyonudur. Aşırı kanama, kontrol altına almak için kan nakli veya ek cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Enfeksiyon: Piyeloplasti sonrası cerrahi alan enfeksiyonları veya idrar yolu enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi gerektirebilir ve iyileşme süresini uzatabilir.
 • İdrar Sızıntısı: Özellikle anastomoz bölgesinde (üreterin yeniden bağlandığı yerde) cerrahi bölgeden idrar sızıntısı meydana gelebilir. İdrar sızıntıları daha fazla cerrahi müdahale veya uzun süreli kateterizasyon gerektirebilir.
 • Üreteral Darlık: Yara dokusu oluşumu sonucu üreterin tamir yerinde daralması (üreter darlığı) meydana gelebilir. Bu, tekrarlayan idrar tıkanıklığına yol açabilir ve düzeltilmesi için ek prosedürler gerektirebilir.
 • Uzun Süreli Ağrı: Bazı hastalar piyeloplasti sonrasında skar dokusu oluşumu, sinir hasarı veya diğer faktörlerle ilişkili olabilen uzun süreli veya kronik ağrı yaşayabilir.
 • Hidrosel: Erkeklerde piyeloplastinin bir komplikasyonu olarak testis çevresinde sıvı birikmesi (hidrosel) ortaya çıkabilir. Bu genellikle kendiliğinden düzelir ancak devam ederse veya rahatsızlığa neden olursa müdahale gerektirebilir.
 • Fıtık: Özellikle açık pyeloplastide cerrahi kesi yerinde kesi fıtıkları oluşabilir. Fıtıklar semptomatik hale geldiklerinde cerrahi onarım gerektirebilir.
 • Sinir Yaralanması: Ameliyat sırasında çevredeki sinirlerin yaralanması, karın veya pelvik bölgede uyuşukluk, güçsüzlük veya duyu değişikliği gibi duyusal veya motor eksikliklere neden olabilir.
 • Anestezik Komplikasyonlar: Pyeloplasti sırasında veya sonrasında solunum depresyonu, alerjik reaksiyonlar veya anesteziye bağlı komplikasyonlar gibi anesteziye bağlı olumsuz reaksiyonlar meydana gelebilir.
 • Ameliyatın Başarısızlığı: Bazı durumlarda piyeloplasti idrar tıkanıklığını yeterince gidermeyebilir veya zamanla tekrarlayan tıkanıklıklara yol açarak daha fazla müdahale veya alternatif tedavi seçenekleri gerektirebilir.

Hastaların ameliyattan önce pyeloplastinin potansiyel risklerini ve komplikasyonlarını sağlık uzmanlarıyla tartışmaları önemlidir. Piyeloplasti Ameliyatı genellikle güvenli ve etkili olsa da, bu risklerin anlaşılması hastaların tedavi seçenekleri hakkında bilinçli kararlar almasına ve ameliyat sonrası döneme hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Ameliyat sonrası öneriler ve takip

Optimum iyileşmeyi sağlamak ve olası komplikasyonları izlemek için pyeloplasti sonrası postoperatif bakım ve takip önemlidir. İşte ameliyat sonrası tipik talimatlar ve takip önerileri:

 • Hastanede Kalış: Hastanede kalış süresi, kullanılan cerrahi tekniğe (açık, laparoskopik veya robot yardımlı) ve hastanın iyileşme sürecine bağlı olarak değişir. Minimal invazif pyeloplasti uygulanan hastaların hastanede kalış süresi açık cerrahiye göre daha kısa olabilir.
 • Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası rahatsızlıkların giderilmesi için hastalara ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. İlaçlarını belirtildiği şekilde almalı ve şiddetli veya kötüleşen ağrıları sağlık uzmanlarına bildirmelidirler.
 • Aktivite Kısıtlamaları: Hastalara ameliyatın ardından belirli bir süre boyunca yorucu aktivitelerden, ağır kaldırmaktan ve araç kullanmaktan kaçınmaları önerilir. Cerrahın talimatları doğrultusunda normal aktivitelere kademeli olarak dönüş genellikle tavsiye edilir.
 • Diyet ve Sıvı Alımı: Hastaların yeterli hidrasyonu sürdürmeleri ve dengeli bir diyet izlemeleri teşvik edilir. Başlangıçta, mide-bağırsak sistemini tahriş edebilecek ağır veya baharatlı yiyeceklerden kaçınmak gibi diyet kısıtlamaları önerilebilir.
 • Yara Bakımı: Hastalar cerrahi kesi bölgesini temiz ve kuru tutmalıdır. Pansumanların değiştirilmesi veya topikal ilaçların uygulanması gibi yara bakımına yönelik talimatlar sağlanabilir. Hastalar kızarıklık, şişlik veya kesi bölgesinden akıntı gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisini bildirmelidir.
 • Takip Randevuları: Hastalar, ameliyat sonrası iyileşmeyi izlemek, cerrahi sonuçları değerlendirmek ve endişelerini gidermek için cerrahlarıyla takip randevuları için planlanır. Takip randevularının zamanlaması değişiklik gösterir ancak ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta ila aylar arasındaki ziyaretleri içerebilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Ultrason, CT taraması veya intravenöz piyelogram (IVP) gibi takip görüntüleme çalışmaları, piyeloplastinin başarısını değerlendirmek, hidronefrozun çözümünü değerlendirmek ve böbrek fonksiyonunu izlemek için planlanabilir.
 • İlaç Yönetimi: Hastalara taburcu olduktan sonra almaları için antibiyotik veya ağrı kesici gibi ilaçlar reçete edilebilir. İlaç talimatlarına uymalı ve herhangi bir olumsuz etki veya endişeyi sağlık uzmanlarına bildirmelidirler.
 • Aktivite Derecelendirmesi: Hastalara genellikle fiziksel aktiviteyi kademeli olarak artırmaları ve tolere edildikçe normal günlük aktivitelere devam etmeleri önerilir. Ancak ilk iyileşme döneminde yorucu egzersizlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalıdır.
 • Semptom Takibi: Hastalar, ateş, kötüleşen ağrı, idrar yapmada zorluk veya idrar renginde veya çıkışında değişiklikler gibi potansiyel komplikasyonların belirti ve semptomları konusunda eğitilmelidir. İlgili semptomları derhal sağlık uzmanlarına bildirmelidirler.
 • Hasta Eğitimi: Hastalar ve bakıcılar ameliyat sonrası bakım, komplikasyon belirtileri ve gerektiğinde tıbbi yardıma başvurma talimatları konusunda eğitim almalıdır.
 • İşe Yeniden Başlama: İşe dönme zamanlaması hastanın işinin niteliğine, ameliyatın kapsamına ve bireysel iyileşme sürecine bağlı olarak değişir. Hastalar işe dönüş kurallarını cerrahlarıyla tartışmalıdır.

Bu ameliyat sonrası talimatlara uymak ve planlanmış takip randevularına katılmak, piyeloplasti sonrası başarılı bir iyileşme ve en iyi sonuçların sağlanması için çok önemlidir. Hastaların ameliyat sonrası dönemde herhangi bir soruları veya endişeleri varsa sağlık uzmanlarıyla açık bir şekilde iletişim kurmaları ve rehberlik istemeleri önemlidir.

Piyeloplasti ameliyatı uzun dönem sonuçları

Piyeloplasti ameliyatlarının uzun vadeli sonuçları genellikle olumludur; hastaların çoğunda semptomların düzelmesi, böbrek fonksiyonlarında iyileşme ve daha fazla böbrek hasarının önlenmesi görülür. Piyeloplastinin uzun vadeli sonuçlarının bazı önemli yönleri şunlardır:

 • Semptomların Giderilmesi: Piyeloplasti ameliyatı, yan ağrısı, idrar yolu enfeksiyonları ve hematüri gibi üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığıyla ilişkili semptomları etkili bir şekilde giderir. Başarılı bir ameliyatın ardından hastalar genellikle bu semptomlardan uzun süreli bir rahatlama yaşarlar.
 • Böbrek Fonksiyonunun Korunması: Pyeloplasti ameliyatı, tıkanıklığın ortadan kaldırılması ve böbrekten mesaneye normal idrar akışının sağlanması yoluyla böbrek fonksiyonunun korunmasına ve daha fazla bozulmanın önlenmesine yardımcı olur. Uzun süreli takip çalışmaları, piyeloplasti sonrası hastaların çoğunda böbrek fonksiyonunun stabil veya iyileştiğini göstermiştir.
 • Komplikasyonların Önlenmesi: Piyeloplasti, hidronefroz, renal kolik ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi UPB tıkanıklığıyla ilişkili komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Başarılı piyeloplasti sonrası nispeten nadir olmasına rağmen, tekrarlayan tıkanıklık veya komplikasyon belirtilerinin izlenmesi için uzun süreli gözetim önemlidir.
 • Yaşam Kalitesi: İdrar drenajının iyileştirilmesi ve semptomların çözülmesi, piyeloplasti geçiren hastalar için daha iyi bir yaşam kalitesine katkıda bulunur. Çalışmalar, başarılı ameliyatın ardından sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümlerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermiştir.
 • Cerrahi Onarımın Dayanıklılığı: Piyeloplasti prosedürleri genellikle dayanıklıdır ve uzun vadede UPB tıkanıklığının tekrarlama oranı düşüktür. Bununla birlikte, bazı hastalarda daha ileri müdahaleyi gerektirecek şekilde ara sıra tekrarlayan tıkanıklık vakaları veya ikincil darlıkların gelişmesi meydana gelebilir.
 • Gebelik Sonuçları: Başarılı pyeloplasti, UPJ obstrüksiyonu olan kadınlarda doğurganlığı ve gebelik sonuçlarını iyileştirebilir. Piyeloplasti geçiren kadınlar, böbrek fonksiyonu veya idrar yolu tıkanıklığı ile ilgili komplikasyon riskinin azaldığı başarılı gebeliklere sahip olabilirler.
 • Genel Prognoz: Pyeloplasti sonrası genel prognoz, özellikle deneyimli cerrahlar tarafından uygun hasta adaylarında uygulandığında mükemmeldir. Prosedür, düşük komplikasyon oranları ve semptomların hafifletilmesinde ve böbrek fonksiyonunun uzun vadede korunmasında yüksek başarı oranlarıyla ilişkilidir.
 • Takip Bakımı: Böbrek fonksiyonunun izlenmesi, tekrarlayan tıkanıklık veya komplikasyon belirtilerinin değerlendirilmesi ve devam eden idrar semptomlarının ele alınması için uzun süreli takip bakımı önemlidir. Piyeloplasti geçiren hastalar, en iyi uzun vadeli sonuçları elde etmek için ürologları tarafından düzenli olarak takip edilmeye devam etmelidir.

Kısaca pyeloplasti, UPB obstrüksiyonu için oldukça etkili bir tedavi olup, semptomların uzun vadede giderilmesini, böbrek fonksiyonlarının korunmasını ve hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Uygun cerrahi teknik ve kapsamlı postoperatif bakım ile hastaların çoğunluğu pyeloplasti sonrası uzun vadede mükemmel sonuçlar bekleyebilir.

Özet

Piyeloplasti Ameliyatı, böbreğin üretere bağlandığı üreteropelvik bileşkedeki (UPJ) tıkanıklığı veya daralmayı düzeltmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu tıkanıklık idrar birikmesine yol açarak ağrıya ve potansiyel böbrek hasarına neden olabilir. Piyeloplasti sırasında cerrah, UPJ’nin daralmış veya tıkalı kısmını çıkarır ve böbrekten mesaneye doğru idrar akışını yeniden sağlamak için idrar yolunu yeniden yapılandırır. İşlem geleneksel açık cerrahi veya laparoskopi veya robot yardımlı cerrahi gibi minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilebilir. Pyeloplasti semptomları hafifletmeyi, böbrek fonksiyonlarını korumayı ve genel idrar sağlığını iyileştirmeyi amaçlar.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1