Gebelikte Hidronefroz: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Gebelikte Hidronefroz: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Gebelikte Hidronefroz (HN), idrar birikmesi nedeniyle bir veya her iki böbreğin şişmesi veya büyümesiyle karakterize tıbbi bir durumdur. Bu durum idrar yolunda bir tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar ve idrarın böbreklerden mesaneye normal akışını engeller. Hormonal dalgalanmalar ve büyüyen uterusun uyguladığı baskı gibi hamileliğe bağlı değişiklikler, anne adaylarında hidronefroz gelişimine katkıda bulunabilir.

Hamilelik sırasında hidronefrozun en yaygın nedeni, idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler olan üreterlerin genişleyen uterus tarafından sıkıştırılmasıdır. Bu sıkışma idrar birikmesine yol açarak böbreklerin şişmesine neden olabilir.

Hamilelik sırasında hidronefroz belirtileri, alt karın veya sırtta ağrı veya rahatsızlık, sık idrara çıkma ve idrar yolu enfeksiyonlarını içerebilir. Bazı durumlarda hidronefroz asemptomatik olabilir ve yalnızca rutin doğum öncesi taramalarla tespit edilebilir.

Hamilelik sırasında hidronefrozun tedavisi, durumun yakından izlenmesini, semptomların hafifletilmesini ve altta yatan nedenlerin ele alınmasını içerebilir. Tedavi seçenekleri, artan hidrasyon ve ağrı yönetimi gibi konservatif önlemlerden gerekirse daha invazif müdahalelere kadar değişebilir.

Semptomlar yaşayan veya hidronefroz tanısı alan hamile bireylerin, hem anne hem de bebek için uygun tedavi ve sağlıklı bir sonuç sağlamak amacıyla sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaları çok önemlidir.

Hamilelikte hidronefroz ne demektir?

Hamilelik sırasında hidronefroz (HN), idrar birikmesi nedeniyle bir veya her iki böbreğin anormal şişmesi veya genişlemesinin olduğu tıbbi bir durumdur. Bu durum tipik olarak idrar yolundaki bir tıkanıklığın sonucu olarak ortaya çıkar ve idrarın böbreklerden mesaneye normal akışını engeller. Hormonal dalgalanmalar ve büyüyen uterusun uyguladığı fiziksel baskı gibi hamileliğe eşlik eden fizyolojik değişiklikler, anne adaylarında hidronefroz gelişimine katkıda bulunabilir.

Hamilelik sırasında hidronefrozun birincil nedeni sıklıkla üreterlerin (idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler) genişleyen uterus tarafından sıkıştırılmasıdır. Bu sıkıştırma, idrarın birikmesine yol açarak etkilenen böbreklerin şişmesine neden olabilir.

Hamilelik sırasında hidronefroz belirtileri arasında alt karın veya sırtta ağrı veya rahatsızlık, idrara çıkma sıklığının artması ve idrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık sayılabilir. Bazı durumlarda hidronefroz asemptomatik olabilir ve yalnızca rutin doğum öncesi taramalarla tespit edilebilir.

Gebelikte hidronefroz yönetimi, durumun yakından izlenmesini, semptomların ele alınmasını ve mümkün olduğunda altta yatan nedenlerle mücadele edilmesini içerir. Tedavi

yaklaşımlar, artan hidrasyon ve ağrı yönetimi gibi konservatif önlemlerden gerekirse daha invaziv müdahalelere kadar değişebilir.

Semptomlar yaşayan veya hidronefroz tanısı alan hamile bireylerin, hem anne hem de bebek için uygun yönetim ve sağlıklı bir sonuç sağlamak amacıyla sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaları çok önemlidir.

Gebelikte hidronefroz nedenleri

Hamilelik sırasında HN, hamilelikle ilişkili anatomik ve fizyolojik değişikliklerin birleşiminden kaynaklanabilir. Başlıca nedenler şunları içerir:

 • Üreteral Sıkıştırma: Rahim hamilelik sırasında genişledikçe, idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler olan üreterlere baskı uygulayabilir. Bu kompresyon, idrar akışının kısmen veya tamamen tıkanmasına yol açarak hidronefroza neden olabilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Hamilelik sırasındaki hormonal dalgalanmalar, özellikle de artan progesteron seviyeleri, idrar yolu dahil olmak üzere düz kasların gevşemesine neden olabilir. Bu gevşeme idrar naklinin yavaşlamasına katkıda bulunabilir ve hamile kadınları hidronefroza karşı daha duyarlı hale getirebilir.
 • Artan Kan Akışı: Hamilelik sırasında artan kan hacmi ve böbreklere giden kan akışı, böbrek pelvisinin ve üreterlerin genişlemesine katkıda bulunabilir. Bu genişleme, büyüyen uterusun dış basıncıyla birleştiğinde hidronefroza yol açabilir.
 • Fizyolojik Değişiklikler: İdrar yolu organlarının konumu ve yöneliminde hamileliğe bağlı değişiklikler de hidronefroz gelişiminde rol oynayabilir.
 • Önceden Mevcut Durumlar: Böbrek taşları, idrar yolu enfeksiyonları veya idrar sistemindeki anormallikler gibi önceden var olan bazı durumlar, hamilelik sırasında hidronefroz riskini artırabilir.

Hidronefrozun şiddetinin değişebileceğini ve bir veya her iki böbreği etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Hafif vakalar gözle görülür semptomlara neden olmasa da daha ciddi vakalar ağrıya, rahatsızlığa ve komplikasyonlara neden olabilir. Semptomları olan veya hidronefroz riski taşıyan hamile bireyler, doğru teşhis ve tedavi için sağlık uzmanlarına danışmalıdır.

Gebelikte hidronefroz fizyolojik midir?

Hamilelik sırasında hidronefroz tipik olarak patolojik bir durumdan ziyade fizyolojik bir adaptasyon olarak kabul edilir. “Fizyolojik hidronefroz” terimi sıklıkla renal pelvis ve üreterlerin hamile kadınlarda meydana gelebilen normal genişlemesini tanımlamak için kullanılır.

Hamilelik sırasında hidronefroz gelişimine çeşitli faktörler katkıda bulunur:

 • Rahim Sıkıştırması: Rahim, büyüyen fetüse uyum sağlamak için genişledikçe, idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler olan üreterler de dahil olmak üzere bitişik yapılara baskı uygulayabilir. Bu kompresyon böbrek pelvisinin ve üreterlerin geçici olarak genişlemesine yol açabilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Hamilelik sırasındaki hormonal dalgalanmalar, özellikle de artan progesteron seviyeleri, idrar yolu dahil olmak üzere düz kasların gevşemesine neden olabilir. Bu gevşeme idrar taşınmasının yavaşlamasına katkıda bulunur ve genişlemeye neden olabilir.
 • Fizyolojik hidronefroz, hamileliğe normal ve beklenen bir adaptasyon olsa da, bunu, hamilelikle ilişkili normal fizyolojik değişikliklerin bir parçası olmayan tıkanıklıklar veya altta yatan diğer durumlar nedeniyle oluşabilecek patolojik hidronefrozdan ayırmak önemlidir.

Hidronefroz hamileliğin hangi döneminde sık görülür?

Hamilelik sırasında hidronefroz en sık ikinci ve üçüncü trimesterde görülür. Bunun nedeni, hamilelik ilerledikçe uterusun genişlemesi ve sonraki aşamalarda maksimum boyutuna ulaşmasıdır. Büyüyen rahim, idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan tüpler olan üreterlere baskı uygulayarak böbrek pelvisinin ve üreterlerin tıkanmasına ve ardından genişlemesine neden olabilir.

İlk trimesterde rahim nispeten daha küçüktür ve hidronefrozun ortaya çıkma olasılığı daha azdır. Bununla birlikte, rahim büyüdükçe ve karın boşluğunda daha fazla yer kapladığından, idrar yoluna baskı uygulayarak böbrek yapılarının genişlemesine neden olabilir.

Tüm hamile bireylerin hidronefroz yaşamayacağını ve ciddiyetinin değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ek olarak, bazı kadınlarda hidronefroz mevcut olsa bile fark edilebilir semptomlar görülmeyebilir. Hamilelik sırasında idrar yolu sorunlarına ilişkin herhangi bir belirti veya semptomun izlenmesi de dahil olmak üzere düzenli doğum öncesi bakım önemlidir. Hidronefrozu düşündüren endişeler veya semptomlar varsa sağlık hizmeti sağlayıcıları, durumu değerlendirmek ve uygun eylem planını belirlemek için ultrason gibi görüntüleme çalışmalarını kullanabilir.

Gebelikte hidronefroz belirtileri

Hamilelik sırasında hidronefroz çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilir ve bunların şiddeti değişebilir. Bazı hamile bireyler hafif semptomlar yaşayabilir veya hiç semptom yaşamayabilir, bazıları ise daha belirgin semptomlar fark edebilir. Hamilelik sırasında hidronefrozun yaygın semptomları şunlardır:

 • Yan Ağrı: Yan veya sırtta, genellikle tek tarafta ağrı veya rahatsızlık yaygın bir semptomdur. Bu ağrı sürekli veya aralıklı olabilir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir.
 • Karın Rahatsızlığı: Bazı kişiler karın bölgesinde dolgunluk veya rahatsızlık hissi hissedebilir.
 • Sık İdrara Çıkma: Hidronefroz mesane üzerindeki baskının artmasına neden olarak hamile kadınların daha sık idrara çıkma ihtiyacı duymasına neden olabilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): İdrarın yedeklenmesi idrara çıkma sırasında ağrı, aciliyet ve sıklık gibi semptomlarla ortaya çıkabilen idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilir.
 • Bulantı ve Kusma: Daha ciddi vakalarda hidronefroz bulantı ve kusmaya neden olabilir.
 • İdrarda Kan: Bazı durumlarda hematüri veya idrarda kan varlığı ortaya çıkabilir.
 • Semptomların değişebileceğini ve bazı kişilerin gözle görülür herhangi bir belirti yaşamayabileceğini unutmamak önemlidir. Ek olarak semptomların şiddeti hidronefrozun derecesine ve böbreği mi yoksa her ikisini de mi etkilediğine bağlı olabilir.

Hamile bir kadın hidronefroz olduğundan şüpheleniyorsa veya ilgili herhangi bir semptom yaşıyorsa, derhal tıbbi yardım alması çok önemlidir. Hem annenin hem de gelişmekte olan fetüsün refahını sağlamak için doğru tanı ve tedavi şarttır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, böbrekleri ve idrar yollarını değerlendirmek ve uygun eylem planını belirlemek için ultrason gibi görüntüleme çalışmaları yapabilir.

Teşhis

Gebelikte Hidronefroz tanısı tipik olarak klinik değerlendirme, tıbbi öykü incelemesi ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonunu içerir. Hamilelik sırasında hidroneproz teşhisinde yaygın adımlar şunlardır:

 • Klinik Değerlendirme: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, önceden var olan böbrek rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları veya önceki hidronefroz oluşumları da dahil olmak üzere hastanın tıbbi geçmişini inceleyecektir.
 • Yan ağrısı: Böğür ağrısı, karın rahatsızlığı, sık idrara çıkma veya idrarda kan gibi belirtiler tartışılacak ve değerlendirilecektir.
 • Fizik Muayene: Karında hassasiyet veya şişlik olup olmadığını değerlendirmek için fizik muayene yapılabilir.
 • Laboratuvar Testleri: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) veya idrarda kan olup olmadığını kontrol etmek için idrar tahlili yapılabilir.
 • Ultrason (USG): Böbrekleri ve idrar yollarını görüntülemek için kullanılan yaygın ve invaziv olmayan bir görüntüleme tekniğidir. Bazı durumlarda, özellikle ek ayrıntılara ihtiyaç duyulduğunda bu görüntüleme çalışmaları önerilebilir. Bununla birlikte, hamilelik sırasında, özellikle de ilk trimesterde sıklıkla dikkatli kullanılırlar. Radyasyon çocuk gelişimine zararlı olduğundan özellikle ilk 3 ayda radyasyondan kaçınılmalıdır. .
 • Böbrek Sintigrafisi: Bu nükleer tıp görüntüleme tekniği, böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve herhangi bir anormalliği tanımlamak için kullanılabilir.
 • İnvaziv İşlemler (gerekirse): Bazı durumlarda, özellikle daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa veya müdahale düşünülüyorsa, retrograd piyelogram veya sistoskopi gibi ek işlemler yapılabilir.

Semptomları olan veya hidronefroz riski taşıyan hamile bireylerin sağlık uzmanlarıyla açık bir şekilde iletişim kurması önemlidir. Teşhis araçlarının ve prosedürlerinin seçimi, hamileliğin özel koşullarına, semptomların şiddetine ve daha ileri değerlendirme ihtiyacına bağlı olacaktır. Erken teşhis ve uygun tedavi, hem hamile bireyin hem de gelişmekte olan fetüsün refahını sağlamak için çok önemlidir.

Hamilelik sırasında HN tedavisi

Hamilelik sırasında hidronefrozun tedavisi semptomların şiddetine, altta yatan nedene ve hem hamile bireyin hem de gelişmekte olan fetüsün sağlığı üzerindeki etkisine bağlıdır. Hamilelik sırasında hidronefrozun yönetilmesine yönelik bazı yaygın yaklaşımlar şunlardır:

 • Yakın İzleme: Belirgin semptomları olmayan hafif vakalarda sağlık hizmeti sağlayıcıları düzenli kontroller, ultrasonlar ve idrar testleri yoluyla yakın izlemeyi tercih edebilir.
 • Ağrı Yönetimi: Hidronefrozla ilişkili rahatsızlık veya ağrıyı hafifletmek için reçetesiz satılan ağrı kesiciler önerilebilir. Ancak hamilelik sırasında herhangi bir ilaç almadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.
 • Hidrasyon: İdrar akışının korunmasına yardımcı olmak ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için yeterli hidrasyon şarttır. Hamile bireylerin sıklıkla bol su içmeleri tavsiye edilir.
 • Antibiyotikler: İdrar yolu enfeksiyonuna dair kanıt varsa, enfeksiyonu tedavi etmek ve komplikasyonları önlemek için antibiyotikler reçete edilebilir.
 • Pozisyon Değişiklikleri: Bir tarafa yatmak gibi vücut pozisyonlarını ayarlamak, üreterler üzerindeki baskıyı hafifletmeye ve idrar akışını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 • Kateter Yerleştirilmesi (ağır vakalarda, DJ kateter, stent): Tam tıkanıklığın olduğu nadir ve ciddi vakalarda, tıkanıklığı geçici olarak gidermek ve idrarın boşalmasına izin vermek için üreteral stent (double J) veya nefrostomi tüpü yerleştirilebilir.
 • Cerrahi Müdahale (özel vakalarda): Tıkanıklığın kalıcı olduğu ve anne veya fetüsün sağlığı açısından önemli risk oluşturduğu durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Ancak bu genellikle son çaredir ve hamileliğe yönelik potansiyel risklere karşı dikkatli bir şekilde tartılır.

Hidronefrozlu hamile bireylerin sağlık uzmanlarıyla yakın çalışması çok önemlidir. Seçilen tedavi yaklaşımı bireysel koşulları, hamileliğin evresini ve hem anne hem de fetus sağlığı üzerindeki potansiyel etkisini dikkate alacaktır. Durumu izlemek ve tedavi planını gerektiği gibi ayarlamak için düzenli takip ve sağlık ekibiyle iletişim önemlidir.

Özet

Sonuç olarak gebelikte hidronefroz, idrar birikmesi nedeniyle böbreklerden birinin veya her ikisinin anormal şişmesi veya büyümesiyle karakterize bir durumdur. Bu durum sıklıkla, büyüyen rahim tarafından üreterlerin sıkışması, hormonal dalgalanmalar ve böbreklere kan akışının artması gibi hamilelikle ilişkili anatomik ve fizyolojik değişikliklerin bir sonucudur.

Bazı hidronefroz vakaları asemptomatik olabilir veya yalnızca hafif rahatsızlığa neden olabilirken, diğerleri ciddi ağrıya, idrar semptomlarına veya komplikasyonlara yol açabilir. Teşhis, klinik değerlendirme, tıbbi öykü incelemesi ve görüntüleme çalışmalarının bir kombinasyonunu içerir; ultrason gebelik sırasında yaygın ve güvenli bir seçimdir.

Hamilelik sırasında hidronefrozun tedavisi semptomların şiddetine ve altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Yakın izleme, ağrı yönetimi ve hidrasyon gibi konservatif önlemler sıklıkla kullanılır. Daha ciddi vakalarda antibiyotikler, pozisyon değişiklikleri veya nadiren cerrahi müdahaleler düşünülebilir.

Hamile birey ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki düzenli iletişim ve işbirliği, etkili yönetim ve hem annenin hem de gelişmekte olan fetüsün genel refahı için çok önemlidir. Erken tanı ve uygun müdahaleler olumlu sonuçlara katkıda bulunarak anne adayının sağlıklı bir gebelik ve doğum geçirmesini sağlayabilir.

Çoğu durumda hamilelik sırasındaki fizyolojik hidronefroz geçicidir ve doğumdan sonra düzelir. Tipik olarak önemli semptomlara veya komplikasyonlara neden olmaz. Ancak semptomlar şiddetliyse veya altta yatan bir patolojinin olasılığına ilişkin endişeler varsa, hamile bireyin ve gelişmekte olan fetüsün refahını sağlamak için daha ileri değerlendirmeler ve müdahaleler yapabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1