Psikolojik ve Organik Erektil Disfonksiyon: Nedir, Nedenleri ve Farklılıkları

Psikolojik ve Organik Erektil Disfonksiyon: Nedir, Nedenleri ve Farklılıkları

Erektil disfonksiyon (ED), cinsel aktivite için yeterli bir ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi ile karakterize edilen bir durumdur. Genel olarak iki ana türe ayrılabilir: psikolojik ve organik (fiziksel) erektil disfonksiyon.

Bu faktörler arasında ayrım yapmak uygun tedavi için çok önemlidir; psikolojik ED genellikle danışmanlık yoluyla ele alınır ve organik ED, altta yatan sağlık koşullarını hedef alan müdahaleler gerektirir.

ED tedavisi, nedenlerin öncelikle psikolojik mi yoksa organik mi olduğuna bağlı olarak özel bir yaklaşım içerir. Psikolojik ED genellikle altta yatan duygusal faktörleri ele alarak psikoterapi ve danışmanlığa iyi yanıt verir. Bunun aksine, organik ED, ilaçlara, yaşam tarzı değişikliklerine veya soruna katkıda bulunan belirli fiziksel koşulları hedef alan müdahalelere ihtiyaç duyabilir. Sağlık uzmanları tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme, bu faktörler arasında ayrım yapılmasına yardımcı olur ve en iyi sonuçları elde etmek için etkili tedavi stratejilerine rehberlik eder.

Psikolojik ve organik erektil disfonksiyon nedir?

Bu iki kategorinin birbirini dışlamadığını ve ED’nin sıklıkla psikolojik ve organik faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını belirtmek önemlidir. Altta yatan nedenleri belirlemek ve bireyin özel ihtiyaçlarına göre uygun bir tedavi yöntemi belirlemek için bir sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Psikolojik Erektil Disfonksiyon: ED’nin bu formu öncelikle stres, anksiyete, depresyon veya ilişki sorunları gibi psikolojik faktörlerden kaynaklanır. Performans kaygısı, yakınlaşma korkusu veya geçmiş travma, ereksiyonun sağlanması veya sürdürülmesindeki zorluklara katkıda bulunabilir. Psikolojik ED ani bir başlangıç ​​gösterebilir ve sıklıkla belirli durumlarda veya bağlamlarda ortaya çıkabilir.

Organik Erektil Disfonksiyon: Organik ED, ereksiyon sürecinde yer alan vasküler, nörolojik veya hormonal sistemleri etkileyen fiziksel veya tıbbi faktörlerden kaynaklanır. Kardiyovasküler hastalık, diyabet, hormonal dengesizlikler ve nörolojik bozukluklar gibi durumlar bu tür ED’ye katkıda bulunabilir. Semptomların kalıcı olma olasılığı daha yüksektir ve zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir.

Psikolojik ve organik ED’nin görülme sıklığı ve yaygınlığı

Erektil disfonksiyonun (ED) görülme sıklığı ve prevalansı yaş, altta yatan sağlık koşulları ve yaşam tarzı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. ED’nin sıklıkla psikolojik ve organik faktörlerin bir kombinasyonunu içerdiğini ve bu kategorilerin birbirini dışlamadığını belirtmek önemlidir.

1. Erektil Disfonksiyonun Yaygınlığı:

 • Massachusetts Erkeklerde Yaşlanma Çalışmasına göre, ED’nin genel prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. 40 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %40’ının bir dereceye kadar ED yaşadığı tahmin edilmektedir ve bu oran ilerleyen yaşla birlikte artmaya devam etmektedir.
 • 2013 yılında Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan sistematik bir inceleme, küresel ED prevalansının 40 yaşın altındaki erkeklerde %3 ile 80 yaş üstü erkeklerde %86 arasında değiştiğini bildirmiştir.
 • Yaygınlık oranları farklı popülasyonlar ve etnik gruplar arasında değişiklik gösterebilir.

2. Psikolojik Erektil Disfonksiyon:

 • Tamamen psikolojik ED’nin yaygınlığını, psikolojik ve organik faktörlerin sıklıkla örtüşen doğası nedeniyle kesin olarak belirlemek zordur.
 • Performans kaygısı, ilişki sorunları ve strese bağlı ED, genç yaş gruplarında daha yaygın olabilir ancak her yaştan erkeği etkileyebilir.
 • Tahminler, ED vakalarının önemli bir kısmının, özellikle genç erkeklerde, psikolojik bir bileşene sahip olduğunu göstermektedir.

3. Organik Erektil Disfonksiyon:

 • Erkekler yaşlandıkça ED’ye katkıda bulunan organik nedenlerin olasılığı artar. Damar sorunları, hormonal dengesizlikler ve kronik tıbbi durumlar ileri yaş gruplarında daha önemli bir rol oynamaktadır.
 • Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve nörolojik bozukluklar gibi kronik durumlar ED’nin organik bileşenine katkıda bulunur.
 • Organik ED prevalansı sigara içme, obezite ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

4. Katkıda Bulunan Faktörler:

 • Sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı gibi yaşam tarzı faktörleri hem psikolojik hem de organik ED’ye katkıda bulunabilir.
 • Diyabet, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi tıbbi durumlar organik ED riskini artırır.
 • Psikolojik stres etkenleri, ilişki sorunları ve zihinsel sağlık koşulları ED’nin psikolojik bileşenine katkıda bulunur.

Bildirilen yaygınlık rakamlarının çalışma popülasyonlarındaki, metodolojilerdeki ve kültürel faktörlerdeki farklılıklara bağlı olarak değişebileceğini bilmek önemlidir. Ek olarak, birçok erkek ED için tıbbi yardım aramayabilir ve bu da eksik bildirime yol açabilir. Erektil disfonksiyonun hem psikolojik hem de organik yönlerini ele alan, doğru tanı ve uygun tedavi için profesyonel yardım almak çok önemlidir.

Psikolojik ve organik erektil disfonksiyon nedenleri

ED hem fiziksel hem de psikolojik nedenlere sahip olabilen karmaşık bir durumdur. ED’de kan akışı ve hormonal dengesizlikler gibi fizyolojik faktörler önemli rol oynarken, psikolojik faktörler de duruma katkıda bulunabilir veya durumu şiddetlendirebilir. ED’nin sıklıkla hem fiziksel hem de psikolojik unsurların bir kombinasyonunu içerdiğini unutmamak önemlidir. Erektil disfonksiyonun bazı psikolojik nedenleri şunlardır:

 • Performans Kaygısı: En yaygın psikolojik nedenlerden biri performans kaygısıdır. Cinsel performansla ilgili stres ve endişe, partneri tatmin edememe korkusu veya kişinin kendi yetenekleriyle ilgili endişeleri olumsuz bir döngü yaratarak ereksiyonun sağlanmasını veya sürdürülmesini zorlaştırabilir.
 • İlişki Sorunları: İletişim sorunları, çözülmemiş çatışmalar veya duygusal mesafe gibi ilişki içindeki sorunlar ED’ye katkıda bulunabilir. Samimiyet ve duygusal bağlantı eksikliği cinsel performansı etkileyebilir.
 • Depresyon ve Anksiyete: Depresyon ve anksiyete dahil ruh sağlığı sorunlarının cinsel işlev üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu koşullar cinsiyete olan ilginin azalmasına yol açarak uyarılma ve ereksiyonu etkileyebilir.
 • Stres: İşle, mali durumla veya kişisel yaşamla ilgili olsun, yüksek düzeyde stres cinsel işlevi etkileyebilir. Kronik stres kortizol seviyelerinin artmasına neden olabilir, hormon dengesini etkileyebilir ve ED’ye katkıda bulunabilir.
 • Düşük Benlik Saygısı: Zayıf benlik imajı ve düşük benlik saygısı, kişinin cinsel yeteneklerine olan güvenini etkileyerek performans sorunlarına yol açabilir.
 • Suçluluk veya Utanç: Seks veya geçmiş deneyimlerle ilgili suçluluk veya utanç duyguları cinsel performansı etkileyebilir. Bu, özellikle cinsellikle ilgili çözülmemiş sorunlar varsa geçerli olabilir.
 • Beden İmajıyla İlgili Kaygılar: Olumsuz beden imajı veya kişinin fiziksel görünümünden duyulan memnuniyetsizlik, cinsel güveni etkileyebilir ve erektil disfonksiyona katkıda bulunabilir.
 • Travma: Cinsel istismar veya saldırı gibi geçmiş travmatik deneyimler cinsel işlev üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir. Travmanın psikolojik sonuçları yakınlık ve cinsel performansta zorluklara yol açabilir.
 • Yakınlık Korkusu: Bazı kişiler yakınlıktan hoşlanmayabilir veya bir partnere duygusal olarak yakınlaşmaktan korkabilir. Bu korku, erektil disfonksiyon gibi fiziksel semptomlarla ortaya çıkabilir.
 • Pornografi Bağımlılığı: Pornografinin aşırı kullanımı duyarsızlaşmaya yol açabilir ve gerçek hayattaki cinsel durumlarda zorluklara katkıda bulunabilir.

Psikolojik nedenleri ele almanın çoğunlukla bütünsel bir yaklaşımı gerektirdiğini kabul etmek önemlidir. Psikolog veya seks terapisti gibi bir ruh sağlığı uzmanının desteğini almak, erektil disfonksiyona katkıda bulunan altta yatan sorunların anlaşılmasında ve ele alınmasında faydalı olabilir. Ek olarak, bir sağlık uzmanıyla açık iletişim, altta yatan olası fiziksel nedenleri ortadan kaldırmak ve uygun tedavi seçeneklerini araştırmak için çok önemlidir.

ED’nin organik nedenleri

ED, ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi için gerekli olan kan akışını veya sinir fonksiyonunu etkileyen çeşitli organik veya fiziksel faktörlerden kaynaklanabilir. Erektil disfonksiyonun bazı yaygın organik nedenleri şunlardır:

 • Kardiyovasküler Hastalık: Ateroskleroz (atardamarların sertleşmesi), hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve koroner arter hastalığı gibi kalp ve kan damarlarını etkileyen durumlar, penise giden kan akışını kısıtlayarak ED’ye yol açabilir.
 • Diyabet: Diyabet (şeker hastalığı) kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek ED’ye katkıda bulunabilir. Zamanla kötü kontrol edilen kan şekeri seviyeleri, erektil disfonksiyon gelişme riskini artırabilir.
 • Nörolojik Bozukluklar: Multipl skleroz, Parkinson hastalığı ve omurilik yaralanmaları gibi sinir sistemini etkileyen durumlar, düzgün bir ereksiyon için gerekli sinir sinyallerinin iletimini engelleyebilir.
 • Hormonal Dengesizlikler: Hormon seviyelerindeki dengesizlikler, özellikle de düşük testosteron seviyeleri, sertleşme bozukluğuna katkıda bulunabilir. Hipogonadizm gibi hormonal bozukluklar cinsel işlevi etkileyebilir.
 • Pelvik Cerrahi veya Travma: Prostat ameliyatı veya mesane ameliyatı gibi pelvik bölgeyi içeren cerrahi prosedürler sinirlere ve kan damarlarına zarar vererek ED’ye yol açabilir. Pelvik bölgeye travma da benzer etkilere sahip olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar yan etki olarak ED ile ilişkilendirilmiştir. Örnekler arasında bazı antidepresanlar, antihipertansifler, diüretikler ve prostat rahatsızlıklarına yönelik ilaçlar yer alır.
 • Peyronie Hastalığı: Peyronie hastalığı, penis içinde skar dokusunun gelişmesini içerir, bu da eğriliğe neden olur ve potansiyel olarak kan akışını etkileyerek ereksiyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde zorluklara yol açar.
 • Obezite: Aşırı vücut ağırlığı, erektil disfonksiyon için risk faktörleri olan kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.
 • Sigara içmek: Tütün kullanımı, kan akışını kısıtlayabilen ve ED’ye katkıda bulunabilen ateroskleroz da dahil olmak üzere damar sorunları için önemli bir risk faktörüdür.
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı: Aşırı alkol tüketimi ve madde bağımlılığı sinir sistemini etkileyebilir ve ED’ye katkıda bulunabilir.
 • Uyku Bozuklukları: Uyku apnesi gibi durumlar normal oksijen tedarikini bozabilir ve ereksiyon işlevi de dahil olmak üzere genel sağlığı etkileyebilir.
 • Kronik Böbrek Hastalığı: Böbrek fonksiyon bozukluğu elektrolit ve hormonlarda dengesizliklere yol açarak cinsel işlevi etkileyebilir.

ED’nin sıklıkla hem organik hem de psikolojik faktörlerin birleşiminden kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir. Egzersiz eksikliği, kötü beslenme ve stres gibi yaşam tarzı faktörleri de erektil disfonksiyon gelişimine katkıda bulunabilir. Bir kişi ereksiyonla ilgili kalıcı zorluklar yaşıyorsa, bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilir. Altta yatan nedenleri belirlemek ve uygun tedavi seçeneklerini önermek için tıbbi öykü, fizik muayene ve muhtemelen laboratuvar testleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yapabilirler.

Psikolojik ve organik erektil disfonksiyon ayrımı

Erektil disfonksiyonun (ED) psikolojik ve organik (fiziksel) nedenleri arasında ayrım yapmak bazen zor olabilir çünkü ikisi sıklıkla etkileşim halindedir ve her ikisi de bu duruma katkıda bulunabilir. İlgili birincil faktörlerin belirlenmesi için genellikle bir sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Farklılaşmayı anlamanıza yardımcı olabilecek bazı genel hususlar şunlardır:

1. Başlangıç ​​ve Kademeli ve Ani Oluşum:

 • Psikolojik ED: Genellikle ani bir başlangıç ​​gösterir ve belirli durumlarda veya belirli koşullar altında ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir (örn. performans kaygısı, ilişki stresi).
 • Organik ED: Zaman içinde kademeli olarak gelişebilir ve kronik tıbbi durumlar, damar sorunları veya nörolojik bozukluklarla ilişkilidir.

2. Belirtilerin Tutarlılığı:

 • Psikolojik ED: Semptomlar tutarsız olabilir ve öncelikle belirli durumlarda veya belirli partnerlerde ortaya çıkabilir.
 • Organik ED: Semptomların kalıcı olma olasılığı daha yüksektir ve çeşitli durumlarda tutarlı bir şekilde ortaya çıkar.

3. Sabah Ereksiyonları:

 • Psikolojik ED: Sabah ereksiyonları (gece penis şişmesi) hala meydana gelebilir, bu da ereksiyona yönelik fizyolojik mekanizmaların sağlam olduğunu gösterir.
 • Organik ED: Sabah ereksiyonlarının olmaması altta yatan organik bir nedene işaret edebilir.

4. Cinsel Uyaranlara Tepki:

 • Psikolojik ED: Cinsel uyaranlara verilen tepkiler değişebilir ve cinsel aktivite olmadığında spontan ereksiyonlar meydana gelebilir.
 • Organik ED: Cinsel uyaranlara tepkinin azalması ve spontan ereksiyonun olmaması daha yaygın olabilir.

5. Tıbbi Geçmiş ve Risk Faktörleri:

 • Psikolojik ED: Stres, kaygı, depresyon ve ilişki sorunları gibi psikolojik faktörlerin kapsamlı bir değerlendirmesi çok önemlidir.
 • Organik ED: Kardiyovasküler sağlık, diyabet, nörolojik durumlar, hormonal durum ve ilaç kullanımı dahil olmak üzere tıbbi öykünün dikkate alınması önemlidir.

6. Psikososyal Değerlendirme:

 • Psikolojik ED: Ruh sağlığının, kişilerarası ilişkilerin ve cinsel öykünün kapsamlı bir değerlendirmesi hayati önem taşır.
 • Organik ED: Damar ve nörolojik fonksiyon da dahil olmak üzere fiziksel sağlığın değerlendirilmesi esastır.

7. Tedaviye Yanıt:

 • Psikolojik ED: Psikoterapi, danışmanlık veya davranışsal müdahaleler altta yatan psikolojik nedenleri ele almada etkili olabilir.
 • Organik ED: Tedavi, ED’ye katkıda bulunan spesifik tıbbi veya fiziksel durumun ele alınmasını içerebilir. İlaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri veya cerrahi müdahaleler önerilebilir.

8. Teşhis Testleri:

 • Psikolojik ED: Herhangi bir özel teşhis testi gerekmeyebilir, ancak psikolojik değerlendirme değerlidir.
 • Organik ED: Kan testleri (hormon seviyeleri, diyabet için), görüntüleme çalışmaları (kan akışını değerlendirmek için) veya gece penis şişkinliği testi gibi tanısal testler yapılabilir.

Bu ayrımların her zaman net olmadığını ve ED’nin sıklıkla psikolojik ve organik faktörlerin bir kombinasyonunu içerdiğini bilmek önemlidir. Ürolog veya cinsel sağlık uzmanı gibi bir sağlık uzmanı, kapsamlı bir değerlendirme sağlayabilir ve belirli koşullara göre uygun tedaviyi yönlendirebilir.

Özet

Sonuç olarak ED kendisini iki ana formda gösterir: Psikolojik ve Organik Erektil Disfonksiyon. Stres, kaygı ve ilişki sorunları gibi psikolojik faktörler psikolojik ED’ye katkıda bulunurken organik ED, kan akışını, sinirleri veya hormonları etkileyen fiziksel koşullardan kaynaklanır. ED sıklıkla her ikisinin bir kombinasyonunu içerdiğinden, bu faktörler arasındaki potansiyel etkileşimi tanımak çok önemlidir.

Etkili yönetim, doktor tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi içeren kapsamlı bir yaklaşımı gerektirir. Tedavi seçenekleri psikolojik ED için psikoterapi ve danışmanlıktan ilaçlara, yaşam tarzı değişikliklerine veya organik ED için cerrahi müdahalelere kadar değişebilir. Zihin ve beden arasındaki incelikli etkileşimi anlamak, her bireyin kendine özgü koşullarını ele alan ve sonuçta daha iyi cinsel sağlık ve genel refahı teşvik eden müdahaleleri uyarlamanın anahtarıdır. Zamanında tıbbi rehberlik almak, katkıda bulunan faktörlerin bütünsel olarak anlaşılmasına olanak tanır ve en iyi sonuçlar için bilinçli karar almayı kolaylaştırır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1