Menopozda Sık Görülen Ürolojik Sorunlar

Menopozda Sık Görülen Ürolojik Sorunlar

Menopoz, kadınlarda adet dönemlerinin kalıcı olarak kesilmesi ve başta östrojen ve progesteron olmak üzere üreme hormonlarının azalmasıyla karakterize edilen doğal bir biyolojik süreçtir. Bir kadının üreme yıllarının sonuna işaret eder ve genellikle 50 yaş civarında meydana gelir ve çeşitli fiziksel ve hormonal değişikliklere yol açar.

“Menopozda ürolojik sorunlar”, kadınların menopoza geçiş sırasında yaşayabileceği genitoüriner sistemle ilgili bir dizi sorunu ifade eder. Tipik olarak 50 yaş civarında ortaya çıkan menopoz, bir kadının üreme yıllarının sonunu işaret eder ve hormonal değişikliklerle, özellikle de östrojen seviyelerindeki düşüşle ilişkilidir.

Bu aşamada kadınlar çeşitli ürolojik sorunlarla karşılaşabilirler: Vajinal atrofi, idrar kaçırma, tekrarlayan cinsel işlev bozukluğu, idrar yolu enfeksiyonları (utis), pelvik organ prolapsusu, mesane değişiklikleri.

Menopoz sırasındaki ürolojik sorunların yönetimi sıklıkla yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri ve bazı durumlarda hormonal tedavinin bir kombinasyonunu içerir. Bu tür sorunları yaşayan kadınların, kendilerine özgü semptomları ve genel sağlık durumları için en uygun ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımını belirlemek amacıyla tıbbi tavsiye almaları önemlidir. Bu yazımda menapozdaki kadınlarda sıklıkla görülen ürolojik sorunlar ve bunlarla ilgili genel ve güncel bilgiler vereceğim.

Menopozda sık görülen ürolojik sorunlar

Menopoz sırasında sık görülen ürolojik sorunlar şunlardır:

 • Vajinal Atrofi (Atrofik Vajinit): Bu durum östrojen seviyesinin azalmasına bağlı olarak vajinal duvarların incelmesi, kuruması ve iltihaplanmasını içerir. Rahatsızlığa, cinsel ilişki sırasında ağrıya ve idrar yolu enfeksiyonu riskinin artmasına neden olabilir.
 • İdrar Kaçırma: Menopozal hormonal değişiklikler pelvik taban kaslarının zayıflamasına katkıda bulunabilir, bu da stres inkontinansına (öksürme veya hapşırma gibi aktiviteler sırasında sızıntı) veya sıkışma inkontinansına (ani, yoğun idrara çıkma isteği) yol açabilir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Östrojenin azalması ürogenital sistemin sağlığını etkileyerek kadınları İYE’ye karşı daha duyarlı hale getirebilir. Semptomlar arasında sık idrara çıkma, idrara çıkma sırasında ağrı veya yanma ve alt karın bölgesinde rahatsızlık yer alır.
 • Pelvik Organ Sarkması: Pelvik kasların ve bağların zayıflaması, mesane, rahim veya rektum gibi pelvik organların aşağı veya çıkıntı yapmasına neden olabilir. Bu, şişkinlik hissi, pelvik bölgede baskı ve bağırsak veya mesane kontrolünde zorluklar gibi semptomlara neden olabilir.
 • Mesane Değişiklikleri: Menopoz, artan idrara çıkma sıklığı, aciliyet ve noktüri (gece idrara çıkma) dahil olmak üzere mesane fonksiyonunda değişikliklere yol açabilir.
 • Cinsel İşlev Bozukluğu: Menopoz sırasındaki hormonal değişiklikler cinsel sağlığı etkileyerek libidonun azalmasına, vajinal kuruluk nedeniyle cinsel ilişki sırasında rahatsızlığa ve diğer ilgili sorunlara neden olabilir.

Menopoz döneminde ürolojik sorun yaşayan kadınların bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Yönetim stratejileri, yaşam tarzı değişikliklerini, pelvik taban egzersizlerini, topikal östrojen tedavisini veya spesifik semptomlara ve bunların ciddiyetine dayalı diğer tıbbi müdahaleleri içerebilir.

Bazı ürolojik sorunlar niçin menapozda daha sık görülür?

 Menopozla ilişkili ürolojik problemler öncelikle östrojen seviyelerindeki düşüşe bağlanmaktadır. Önemli bir kadın seks hormonu olan östrojen, genitoüriner sistemdeki çeşitli dokuların sağlığının ve fonksiyonunun korunmasında önemli bir rol oynar. Menopoz sırasındaki ürolojik sorunların altında yatan mekanizmalar şunlardır:

 • Vajinal Atrofi: Östrojen, vajinal epitelyumun, kan akışının ve kayganlığın korunmasına katkıda bulunur. Menopoz sırasında östrojen seviyeleri azaldıkça vajinal doku daha ince, daha kuru ve daha az elastik hale gelir. Bu durum vajinal atrofiye, rahatsızlığa, cinsel ilişki sırasında ağrıya ve enfeksiyonlara karşı duyarlılığın artmasına neden olabilir.
 • Pelvik Taban Kas Zayıflığı: Östrojen, pelvik taban kaslarının gücünün ve tonusunun korunmasına yardımcı olur. Östrojen seviyelerindeki düşüş pelvik taban kaslarının zayıflamasına yol açarak idrar kaçırma ve pelvik organ prolapsusu gibi durumlara katkıda bulunabilir.
 • İdrar Kaçırma: Östrojen eksikliği üretral ve mesane dokularının bütünlüğünü etkileyerek elastikiyet ve kas tonusunun kaybına neden olabilir. Pelvik taban kaslarının zayıflaması ve üretral destekteki değişiklikler, stres inkontinansına (karın basıncını artıran aktiviteler sırasında sızıntı) ve sıkışma inkontinansına (ani, güçlü idrara çıkma dürtüsü) katkıda bulunabilir.
 • Mesane Fonksiyonundaki Değişiklikler: Östrojen mesane fonksiyonunu etkiler ve menopoz sırasında östrojenin azalması mesane kapasitesinde değişikliklere, idrar sıklığında artışa, aciliyete ve noktüriye (gece idrara çıkma) katkıda bulunabilir.
 • Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları: Östrojen, mesane ve üretra da dahil olmak üzere ürogenital sistemin sağlığının korunmasında koruyucu bir rol oynar. Östrojen seviyelerindeki azalma, bağışıklık tepkisini ve mukozal bütünlüğü tehlikeye atarak kadınları idrar yolu enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir.
 • Cinsel İşlev Bozukluğu: Östrojen, genital bölgenin kan akışına ve yağlanmasına katkıda bulunur. Menopoz sırasında östrojenin azalması vajinal kayganlığın azalmasına yol açarak cinsel ilişki sırasında rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir.

Bu ürolojik sorunların çözümü sıklıkla östrojen seviyelerini desteklemek için hormon replasman tedavisini (HRT) içerir. Ancak HRT kullanımı bireysel sağlık hususlarına ve risklere tabidir. Yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri ve topikal tedaviler gibi hormonal olmayan müdahaleler de menopozla ilişkili ürolojik semptomları yönetmek için kullanılır. Bu sorunlara yönelik en uygun ve kişiselleştirilmiş yaklaşımı belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir.

Menapozda denemindeki ürolojik rahatsızlıkları önlemek mümkün mü?

Menopozla ilişkili ürolojik sorunları tamamen önlemek mümkün olmasa da kadınların bu sorunların etkisini en aza indirmek ve ürolojik sağlığını korumak için benimseyebileceği stratejiler ve yaşam tarzı değişiklikleri vardır. İşte bazı önleyici tedbirler:

 • Düzenli Egzersiz: Düzenli fiziksel aktiviteye katılmak, pelvik taban kaslarının gücü de dahil olmak üzere genel sağlığın korunmasına yardımcı olur.
 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir beslenme genel refaha katkıda bulunur. İdrar yolu sağlığı için yeterli hidrasyon da gereklidir.
 • Pelvik Taban Egzersizleri (Kegel Egzersizleri): Pelvik taban kaslarının Kegel egzersizleri yoluyla güçlendirilmesi idrar kaçırmanın önlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilir.
 • Sağlıklı Kilonuzu Koruyun: Aşırı kilo, pelvik taban üzerinde ek stres oluşturabilir ve ürolojik sorunları şiddetlendirebilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak genel sağlık için faydalıdır.
 • Sigarayı Bırakın: Sigara içmek mesane tahrişine ve öksürüğe neden olabilir, bu da stres inkontinansını kötüleştirebilir. Sigarayı bırakmak ürolojik ve genel sağlık açısından faydalıdır.
 • Kronik Durumları Yönetin: Diyabet gibi kronik durumların doğru yönetimi, ürolojik sorun riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Susuz Kalmayın: Yeterli miktarda su içmek idrar yolu sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ancak aşırı kafein ve alkol tüketimi mesane tahrişine katkıda bulunabilir.
 • Cinsel Sağlığı Koruyun: Düzenli cinsel aktivite vajinal sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. Yeterli yağlama ve herhangi bir rahatsızlık konusunda sağlık uzmanıyla iletişim kurmak çok önemlidir.
 • Hormon Replasman Tedavisi (HRT): Bazı durumlarda, menopoz sırasında östrojen azalmasına bağlı semptomları hafifletmek için hormon replasman tedavisi önerilebilir. Ancak HRT kullanımı, bireysel sağlık riskleri ve yararları göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmeli ve bir sağlık uzmanıyla tartışılmalıdır.
 • Düzenli Kontroller: Ürolojik sağlığı izlemek ve endişeleri derhal gidermek için bir sağlık uzmanıyla düzenli kontroller planlayın.

Bu önleyici tedbirlerin genel ürolojik sağlığa katkıda bulunmasına rağmen, menopoz sırasındaki bireysel deneyimlerin farklılık gösterdiğini unutmamak önemlidir. Bir sağlık uzmanına danışmak, belirli semptomlara ve sağlıkla ilgili hususlara dayalı olarak kişiselleştirilmiş tavsiye ve rehberlik sağlayabilir. Düzenli kontroller ve bir sağlık uzmanıyla açık iletişim, menopoz sırasında ve sonrasında ürolojik sağlığın korunmasının temel bileşenleridir.

Ürolojik menopoz sorunlarının belirtileri (semptomlar)

Menopoz sırasındaki ürolojik sorunlar, idrar ve genital sistemleri etkileyen çeşitli semptomlarla ortaya çıkabilir. Yaygın semptomlar şunları içerir:

 • Vajinal Kuruluk: Azalan östrojen düzeyleri vajinal bölgede kayganlığın azalmasına yol açarak kuruluk ve rahatsızlığa neden olabilir.
 • Ağrılı İlişki (Disparoni): Vajinal kuruluk ve vajinal duvarların incelmesi cinsel aktivite sırasında ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir.
 • İdrar Kaçırma: Pelvik taban kaslarının zayıflaması ve üretradaki değişiklikler, stres inkontinansına (öksürme veya hapşırma gibi aktiviteler sırasında sızıntı) veya sıkışma inkontinansına (ani, güçlü idrar yapma isteği) katkıda bulunabilir.
 • Artan İdrar Sıklığı: Mesane fonksiyonundaki değişiklikler, hem gündüz hem de gece daha sık idrara çıkmaya (noktüri) neden olabilir.
 • Acil idrara çıkma: Kadınlar ani ve zorlayıcı bir idrara çıkma isteği yaşayabilir, bu da bazen tuvalete zamanında ulaşmada zorluğa yol açabilir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Östrojenin azalması ürogenital sistemi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir, bu da idrar yaparken ağrı veya yanma, sık idrara çıkma ve alt karın bölgesinde rahatsızlık gibi semptomlara neden olabilir.
 • Pelvik Organ Sarkması: Pelvik taban kaslarının ve dokularının zayıflaması, pelvik organların aşağı inmesine yol açarak pelvik bölgede şişkinlik, basınç veya rahatsızlık hissine neden olabilir.
 • Cinsel İşlevde Değişiklikler: Menopoz sırasındaki hormonal değişiklikler libidoda azalmaya, uyarılmada azalmaya ve cinsel tatminde zorluklara neden olabilir.
 • Mesanenin Eksik Boşaltılması: Zayıflamış pelvik kaslar mesanenin tamamen boşaltılmasını engelleyebilir ve bu da eksik işeme hissine yol açabilir.
 • Mesane Ağrısı: Bazı kadınlar mesane bölgesinde interstisyel sistit gibi durumlarla ilişkili olabilecek rahatsızlık veya ağrı yaşayabilir.

Bu semptomları yaşayan kadınların tıbbi yardım alması önemlidir. Bir sağlık uzmanı, ürolojik semptomların nedenini belirlemek için fizik muayene, tıbbi öykü incelemesi ve potansiyel tanısal testleri içeren kapsamlı bir değerlendirme yapabilir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri, ilaçlar ve bazı durumlarda hormonal tedavi yer alabilir. Erken müdahale ve uygun yönetim, menopoz sırasında ürolojik sorunlar yaşayan kadınların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Ürolojik menopoz rahatsızlıklarının tanısı (teşhis)

Menopoz sırasındaki ürolojik sorunların tanısı, genellikle bir jinekolog, ürolog veya kadın sağlığı konusunda uzman bir sağlık uzmanı gibi bir sağlık uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Teşhis süreci aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Tıbbi Geçmiş: Sağlık hizmeti sağlayıcısı, ürolojik semptomlar, geçmiş ameliyatlar, ilaçlar ve genel sağlık durumu dahil olmak üzere hastanın tıbbi geçmişini inceleyecektir. Adet geçmişi, menopoz semptomları ve cinsel sağlık hakkındaki bilgiler de tartışılabilir.
 • Fizik Muayene: Dış cinsel organlar ve pelvik taban kasları da dahil olmak üzere pelvik bölgeyi değerlendirmek için fizik muayene yapılabilir. Bu, atrofi, prolapsus veya diğer fiziksel anormallik belirtilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Pelvik Muayene: Pelvik muayene, sağlık uzmanının vajina, rahim ağzı ve rahim de dahil olmak üzere iç genital organların sağlığını değerlendirmesine olanak tanır. Vajinal atrofi veya pelvik organ prolapsusu gibi değişikliklerin belirlenmesine yardımcı olur.
 • İdrar Fonksiyonunun Değerlendirilmesi: İdrar fonksiyonunun değerlendirilmesi, idrar yapma sıklığı, aciliyet, idrar kaçırma ve idrar yaparken ağrı gibi semptomların değerlendirilmesini içerebilir. Enfeksiyon belirtilerini kontrol etmek için idrar tahlili gibi testler yapılabilir.
 • Ürodinamik Test: Ürodinamik çalışmalar mesane ve üretral fonksiyonu değerlendirir. Bu testler, mesane ve üretranın depolama ve işeme sırasında ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için üroflovmetri, sistometri ve basınç akışı çalışmalarını içerebilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Pelvik organları görselleştirmek ve yapısal anormallikleri veya pelvik organ prolapsusunun işaretlerini tanımlamak için pelvik ultrason veya MRI gibi görüntüleme çalışmaları istenebilir.
 • Sistoskopi: Bazı durumlarda mesanenin içini ve üretrayı herhangi bir anormallik veya iltihap belirtisi açısından görsel olarak incelemek için sistoskopi yapılabilir.
 • Hormonal Değerlendirme: Menopoz sırasında hormonal durumu değerlendirmek amacıyla östrojen ve diğer ilgili hormonlar da dahil olmak üzere hormon düzeylerini ölçmek için kan testleri yapılabilir.
 • Kemik Yoğunluğu Testi: Menopoz kemik yoğunluğundaki değişikliklerle ilişkili olduğundan, kemik sağlığını değerlendirmek için çift enerjili X-ışını absorpsiyometri (DEXA) taramaları önerilebilir.
 • Psikososyal Değerlendirme: Duygusal ve psikolojik faktörler ürolojik semptomlara katkıda bulunabilir. Psikososyal faktörlerin değerlendirilmesi hastanın deneyiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılması açısından önemli olabilir.

Sağlık uzmanı, bu değerlendirmelerden elde edilen bulgulara dayanarak tanı koyabilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilir. Tedavi, ürolojik problemlerin niteliğine ve ciddiyetine bağlı olarak yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban egzersizleri, ilaçlar, hormonal tedavi veya cerrahi müdahaleleri içerebilir. İlerlemeyi izlemek ve tedavi planını gerektiği gibi ayarlamak için düzenli takip randevuları planlanabilir.

Menopozdaki ürolojik problemlerin tedavisi

Menopoz sırasındaki ürolojik sorunların tedavisi semptomları hafifletmeyi, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve altta yatan nedenleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Tedavi seçimi spesifik ürolojik soruna, ciddiyetine ve bireyin genel sağlığına bağlıdır. İşte bazı yaygın tedavi yaklaşımları:

 • Hormon Replasman Tedavisi (HRT): Kuruluk ve ağrılı ilişki gibi vajinal atrofiye bağlı semptomlar için topikal östrojen tedavisi (kremler, halkalar veya tabletler) önerilebilir. Daha geniş menopoz semptomları için östrojen ve gerekirse progesteron içeren sistemik hormon replasman tedavisi de düşünülebilir.
 • Pelvik Taban Egzersizleri (Kegel Egzersizleri): Egzersiz yoluyla pelvik taban kaslarının güçlendirilmesi idrar kaçırma semptomlarının iyileştirilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. Bir fizyoterapist veya sağlık uzmanı uygun teknik konusunda rehberlik sağlayabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ürolojik sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Bu, sağlıklı bir kiloyu korumayı, fiziksel olarak aktif kalmayı, kafein ve alkol gibi tahriş edici maddelerden kaçınmayı ve yeterli sıvı alımını sağlamayı içerir.
 • İlaçlar: Belirli semptomları yönetmek için ilaçlar reçete edilebilir. Örneğin aşırı aktif mesaneyi tedavi etmek ve aciliyeti azaltmak için antikolinerjik ilaçlar kullanılabilir.
 • Vajinal Nemlendiriciler ve Kayganlaştırıcılar: Reçetesiz veya reçeteli vajinal nemlendiriciler ve kayganlaştırıcılar, cinsel ilişki sırasında vajinal kuruluk ve rahatsızlık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Özel tıbbi malzemeler: Pelvik organ sarkması yaşayan kadınlar için, vajinaya yerleştirilen bir cihaz olan peser, pelvik organlara destek sağlayabilir ve semptomları hafifletebilir.
 • Davranış Terapisi: İdrar kaçırma semptomlarını yönetmek ve mesane kontrolünü iyileştirmek için mesane eğitimi ve biyogeribildirim gibi davranışsal terapiler önerilebilir.
 • Cerrahi Müdahaleler: Bazı ciddi pelvik organ prolapsusu veya stres idrar kaçırma vakalarında cerrahi prosedürler düşünülebilir. Bunlar, pelvik organları onarmak ve desteklemek için vajinal veya karın ameliyatlarını içerebilir.
 • İdrar Yolu Enfeksiyonunun (İYE) Önlenmesi: Tekrarlayan İYE’leri önlemeye yönelik stratejiler arasında iyi sıvı alımı, iyi hijyen uygulanması ve reçeteli ilaçların belirtildiği şekilde alınması yer alabilir.
 • Danışmanlık ve Destek: Psikososyal destek, danışmanlık veya seks terapisi, özellikle cinsel işlev ve ürolojik semptomların duygusal etkisi ile ilgili konuları ele alırken faydalı olabilir.

Menopoz döneminde ürolojik sorun yaşayan bireylerin bir sağlık kuruluşuna başvurması büyük önem taşıyor. Tedavi planları her kişinin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli ve çeşitli müdahaleleri içermelidir. Düzenli takip randevuları, tedavi planında gerektiği gibi ayarlamalar yapılmasına ve genel ürolojik sağlığın izlenmesine olanak sağlar.

Özet

“Menopozda ürolojik sorunlar”, menopoza giren kadınlarda idrar ve genital sistemleri etkileyen bir dizi sorunu ifade eder. Yaygın semptomlar arasında vajinal kuruluk, ağrılı ilişki, idrar kaçırma, idrar sıklığında artış ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları yer alır. Bu problemler öncelikle östrojen seviyelerindeki düşüşle bağlantılı olup pelvik taban kaslarında, vajinal dokularda ve genel ürogenital sağlıkta değişikliklere yol açar. Teşhis kapsamlı bir tıbbi geçmişi, fizik muayeneyi ve ilgili testleri içerir. Tedavi seçenekleri arasında hormon replasman tedavisi, pelvik taban egzersizleri, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ciddi vakalarda cerrahi müdahaleler yer alabilir. Zamanında tıbbi tavsiye almak, kişiselleştirilmiş yönetim stratejilerine olanak tanır ve menopoz sırasında ve sonrasında genel yaşam kalitesini artırır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1