Holmiyum Lazer ile Mesane Boynu Yüksekliği Tedavisi

Holmiyum Lazer ile Mesane Boynu Yüksekliği Tedavisi

Yüksek mesane boynu (mesane boynu yüksekliği), mesanenin üretraya açılmasının normalden daha yüksekte olduğu bir durumu ifade eder. Bu, mesanenin tam olarak boşaltılmaması veya idrar retansiyonu gibi idrara çıkma zorluklarına yol açabilir. Bu durum için bir tedavi seçeneği olarak holmiyum lazer kullanılmaktatır. Holmium lazer, hassas kesiler yapmak veya dokuyu çıkarmak için kullanılabilen lazer ile yapılan hassas bir cerrahi yöntemdir.

Holmium lazer ile tedavi

Yüksek mesane boynu, mesanenin üretraya açılmasının normalden daha yüksekte yer alması ve idrar zorluğuna neden olması durumudur. Holmium lazerle tedavi, mesane boynu etrafındaki dokuyu yeniden şekillendirmek, idrar akışını iyileştirmek ve semptomları hafifletmek için bu hassas cerrahi aletin kullanılmasını içerir. Bu minimal invaziv prosedür anestezi altında gerçekleştirilir ve geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı iyileşme ve daha iyi idrar fonksiyonu sunar.

Operasyondan öncesi hazırlık

Holmium lazerle yüksek mesane boynu tedavisine başlamadan önce, prosedürün güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için genellikle birkaç adım atılır:

 • Tıbbi Değerlendirme: Hasta, yüksek mesane boynunun ciddiyetini ve bunun idrar fonksiyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek için fizik muayene ve muhtemelen ultrason veya sistoskopi gibi görüntüleme testlerini içeren kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Üroloğun hastayı bilgilendirmesi: Hasta semptomlarını, tıbbi geçmişini ve tedavi seçeneklerini sağlık uzmanıyla tartışır. Bu konuşma, prosedürün risklerini ve faydalarını açıklamanın yanı sıra mevcut alternatif tedavilerin tartışılmasını da içerebilir.
 • Ameliyat Öncesi Talimatlar: Hasta, sağlık uzmanından ameliyat öncesi hazırlıklara ilişkin özel talimatlar alır. Bu, işlemden önce belirli bir süre oruç tutmayı, anesteziyi veya kanın pıhtılaşmasını etkileyebilecek bazı ilaçların kesilmesini ve gerekirse bağırsak hazırlığı talimatlarını içerebilir.
 • Anestezi Konsültasyonu: İşlem için genel anestezi gerekiyorsa hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve en uygun anestezi planının belirlenmesi için ameliyat öncesi anestezi konsültasyonu yapılması gerekebilir.
 • Onam: İşlemden önce hasta, işlemin amacını, potansiyel risklerini ve faydalarını ve alternatif tedavi seçeneklerini anladığını belirten bilgilendirilmiş onam verir.
 • Ameliyat Öncesi Testler: Hastanın tıbbi geçmişine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak, tıbbi açıdan ameliyata uygun olduklarından emin olmak için kan testleri, elektrokardiyogram (EKG) veya göğüs röntgeni gibi ek ameliyat öncesi testler istenebilir.
 • İyileşme Düzenlemeleri: Hastaların, işlem gününde hastaneye veya cerrahi merkeze gidiş-dönüş ulaşımını ayarlamaları gerekebilir. Ayrıca, geçici rahatsızlıklar veya faaliyetlerde kısıtlamalar yaşayabilecekleri için, evdeki ilk iyileşme döneminde kendilerine yardımcı olacak birisiyle ilgili düzenlemeler yapmalıdırlar.
 • Endişelerin ve Soruların Ele Alınması: Hastaların ameliyattan önce sağlık uzmanlarına prosedür veya iyileşme süreciyle ilgili her türlü soruyu sormaları veya endişelerini dile getirmeleri teşvik edilir.

Operasyon nasıl yapılır?

Yüksek mesane boynunun holmium lazer kullanılarak tedavisi, “mesane boynu insizyonu” adı verilen minimal invaziv bir cerrahi prosedürü içerir. Aşağıda ilgili adımlara genel bir bakış verilmiştir:

 • Hazırlık: İşlem sırasında konfor ve ağrı yönetimini sağlamak için hastaya genellikle genel anestezi veya bölgesel anestezi uygulanır.
 • Sistoskopi: Kameralı ince bir tüp olan sistoskop üretradan mesaneye yerleştirilir. Bu, cerrahın mesane boynunu ve çevresindeki dokuyu bir monitörde görüntülemesine olanak tanır.
 • Yüksek Mesane Boynunun Belirlenmesi: Cerrah yüksek mesane boynunun yerini belirler ve büyüklüğünü ve konfigürasyonunu değerlendirir.
 • Holmium Lazer ile Kesi: Cerrah holmium lazer kullanarak mesane boynu çevresinde saat 05 ve 07 pozisyonunda hassas kesiler yapar. Bu kesiler mesane boynunu alçaltmak ve idrar akışını iyileştirmek için tasarlanmıştır.
 • İzleme ve Ayarlama: İşlem boyunca cerrah ilerlemeyi izler ve istenen sonuca ulaşmak için gerekli ayarlamaları yapabilir.
 • Tamamlama ve İyileşme: Kesiler yapıldıktan sonra sistoskop çıkarılır, üretral kateter üretraya yerleştirilir ve hasta derlenme odasına alınır. İyileşme süresi değişiklik gösterir ancak geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla genellikle daha kısadır.

İşlemden sonra hastalar, gerektiğinde ilaçlarla tedavi edilebilecek bazı rahatsızlıklar veya hafif idrar semptomları yaşayabilir. Uygun iyileşmeyi ve en iyi sonuçları sağlamak için tıbbi ekip tarafından sağlanan ameliyat sonrası bakım talimatlarına uymak önemlidir.

Komplikasyonlar

Yüksek mesane boynunun holmium lazerle tedavisi genel olarak güvenli ve etkili kabul edilse de, herhangi bir tıbbi prosedür gibi, bazı potansiyel riskler ve komplikasyonlar da taşır. Bu tedaviyle ilişkili bazı olası komplikasyonlar şunlardır:

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • İdrar Tutma
 • İdrarını tutamamak
 • Mesane Yaralanması
 • Skar Dokusu Oluşumu
 • İşeme Bozukluğu
 • Retrograd boşalma

Retrograd boşalma (meninin geriye, idrar kesesine kaçması, idrara karışması), yüksek mesane boynu için holmium lazer tedavisi sonrasında ortaya çıkabilecek potansiyel bir komplikasyondur. Bu durum, spermin boşalma sırasında üretra yoluyla dışarı atılması yerine mesaneye girmesiyle ortaya çıkar. Mesane boynu ameliyatından sonra bu komplikasyon yaklaşık %20 ile %70 arasında değişmektedir. Bizim vakalarımızda bu durum son derece nadirdir.

Özet

Yüksek mesane boynu, mesanenin üretraya açılmasının normalden daha yüksekte yer alması ve idrar zorluğuna neden olması durumudur. Holmium lazerle tedavi, mesane boynu insizyonu adı verilen minimal invazif bir prosedürü içerir. Bu işlem sırasında idrar akışını iyileştirmek için holmium lazer kullanılarak mesane boynu çevresinde hassas kesiler veya doku çıkarılması yapılır. Bu yaklaşım, geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı iyileşme ve daha iyi idrar fonksiyonu sunar. Prosedürün güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için ameliyat öncesi uygun değerlendirme ve hasta hazırlığı şarttır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1