Kadınlarda Ortotopik Neobladder (Yapay Mesane)

Kadınlarda Ortotopik Neobladder (Yapay Mesane)

Kadınlarda ortotopik neobladder (yapay mesane ameliyatı), genellikle mesane kanseri gibi durumlar nedeniyle mesanenin çıkarılmasından sonra bir tür idrar yönlendirme yöntemi olarak kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Bu prosedürde, hastanın bağırsak segmentinden yeni bir mesane veya neobladder oluşturulur. Bu karmaşık cerrahi, başarılı uzun vadeli sonuçları sağlamak için anatomik ve fonksiyonel sonuçlar ile potansiyel komplikasyonların dikkatlice değerlendirilmesini gerektirir.

Kadınlarda Ortotopik Neobladder (Yapay Mesane)

Ortoptik neobladder nedir?

Ortoptik neobladder, hastanın bağırsak segmentinden yeni bir mesane veya “neobladder” oluşturularak orijinal mesanenin (ortotopik) anatomik yerine yerleştirildiği bir tür idrar yönlendirme cerrahisidir. Bu prosedür, genellikle mesane kanseri nedeniyle mesanenin cerrahi olarak çıkarılmasından (sistektomi) sonra gerçekleştirilir.

Kadınlarda yapay mesane ameliyatı şu durumlarda yapılır:

 • Mesane Kanseri: İnvaziv mesane kanseri için radikal sistektomi geçiren kadınlar birincil adaylardır. Neobladder, ileal kondüit veya kontinans kutanöz rezervuarlar gibi alternatiflere kıyasla daha doğal bir idrar yönlendirme şekli sunar.
 • İyi Huylu Durumlar: Daha az yaygın olmakla birlikte, şiddetli interstisyel sistit, nörojenik mesane veya tedaviye dirençli mesane disfonksiyonu gibi kanser dışı bazı durumlar da neobladder rekonstrüksiyonu için endikasyon olabilir.
 • Yeterli Böbrek Fonksiyonu: Adayların iyi böbrek fonksiyonuna sahip olması gerekir, çünkü yeni mesane, elektrolitleri emebilen ve salgılayabilen bağırsak dokusundan yapılır ve bu da metabolik dengeyi etkiler.
 • İntakt Üretra: Üretranın korunmuş ve fonksiyonel olması gerekir. Ortotopik neobladder, üretra yoluyla idrar yapabilme yeteneğine dayanır.
 • Genel Sağlık Durumu: Hasta, büyük bir cerrahi prosedürü ve ardından gelen iyileşme dönemini kaldırabilecek genel sağlığa sahip olmalıdır.
 • Hasta Motivasyonu ve Yeteneği: Hasta, neobladder yönetimini öğrenmeye motive olmalı ve bu yeteneğe sahip olmalıdır. Bu, kendine kateter takma ve komplikasyonları izleme gibi işlemleri içerebilir.
 • Üretral Hastalık Olmaması: Üretral karsinom veya şiddetli üretral darlık gibi idrar geçişini engelleyecek önemli üretral hastalıkların olmaması gerekir.
 • Yeterli Bağırsak Uzunluğu: Bağırsak fonksiyonunu önemli ölçüde bozmadan neobladder oluşturmak için yeterli uzunlukta sağlıklı bağırsak segmenti gereklidir.

Kontrendikasyonlar (bu ameliyatın yapılmaması gereken durumlar)

 Kadınlarda ortotopik neobladder rekonstrüksiyonu birçok hasta için faydalı olsa da, tüm hastalar için uygun değildir. İşte başlıca kontrendikasyonlar:

 • İleri Yaş: Yaşlı hastalar, fiziksel dayanıklılığın azalması ve büyük ameliyatlardan kaynaklanan komplikasyon riskinin artması nedeniyle uygun olmayabilir.
 • Kötü Genel Sağlık Durumu: Önemli ek hastalıkları (örneğin, kardiyovasküler hastalıklar, ciddi akciğer rahatsızlıkları) olan hastalar cerrahi prosedürü iyi tolere edemeyebilir.
 • Böbrek Yetmezliği: Bozulmuş böbrek fonksiyonu, neobladder ile ilişkili metabolik değişikliklerle kötüleşebilir ve komplikasyon riskini artırabilir.
 • Ciddi Bağırsak Hastalığı: Crohn hastalığı, önemli radyasyon enteriti veya kapsamlı önceki bağırsak cerrahisi gibi durumlar, neobladder yapımında bağırsak segmentlerinin kullanılmasını engelleyebilir.
 • Üretranın Hastalıktan Etkilenmesi: Üretra kanser veya şiddetli skarlaşmadan etkilenmişse, idrar geçişi için kullanılamaz ve ortotopik neobladder olasılığını ortadan kaldırır.
 • Kapsamlı Pelvik Radyasyon: Önceki kapsamlı pelvik radyasyon, dokuları hasara uğratabilir ve iyileşmeyi engelleyebilir, bu da rekonstrüksiyonu daha riskli ve başarı olasılığını daha düşük hale getirir.
 • Nörolojik Bozukluklar: Omurilik yaralanması veya multipl skleroz gibi mesane fonksiyonunu etkileyen durumlar, neobladder yönetimini zorlaştırabilir.
 • Ciddi İnkontinans: Önemli mevcut idrar kaçırma, neobladder ile daha da kötüleşebilir ve tatmin edici sonuçlara ulaşılmasını engelleyebilir.
 • Psikolojik Faktörler: Önemli psikiyatrik durumları veya bilişsel bozuklukları olan hastalar, neobladder yönetimi için gereken öz bakımda zorlanabilir.
 • Obezite: Ciddi obezite, cerrahi komplikasyon riskini artırabilir ve iyileşme ve uzun vadeli sonuçlar üzerinde olumsuz etki yapabilir.
 • Hasta Uyumsuzluğu: Gerekli postoperatif bakım ve takip rejimine uyum sağlama olasılığı düşük olan hastalar, bu tür cerrahi için uygun adaylar değildir.

Komplikasyonlar (olumsuzluklar)

Kadınlarda ortotopik neobladder ile ilgili bazı komplikasyonlar şunlardır:

Hemen Oluşan Komplikasyonlar

 • Cerrahi Komplikasyonlar: Kanama, enfeksiyon ve çevredeki organlara zarar (örneğin, bağırsaklar, kan damarları).
 • Anastomotik Sızıntı: Neobladder’ın üretra veya üreterlere bağlandığı kavşakta sızıntı.
 • Tromboz: Kan pıhtıları, bacaklarda (derin ven trombozu) veya akciğerlerde (pulmoner emboli) oluşabilir.

 Kısa Vadeli Komplikasyonlar

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Yeni anatomiden kaynaklanan artmış risk ve muhtemel tam idrar boşalmasının eksikliği nedeniyle artan risk.
 • İleus: Bağırsakların geçici felci, mide bulantısı, kusma ve karın şişkinliğine neden olur.
 • İdrar Sızıntısı: İnkontinans, özellikle başlangıç ​​iyileşme döneminde.

Uzun Vadeli Komplikasyonlar

 • İdrar Kaçırma Sorunları: Kalıcı idrar kaçırma, stres veya istemsiz idrar kaçırma.
 • İdrar Retansiyonu: Neobladder’ı tamamen boşaltmada zorluk, bazen aralıklı kendiliğinden kateterizasyon gerektirir.
 • Metabolik Anomaliler: Neobladder’ı oluşturmak için kullanılan bağırsak segmenti tarafından idrar bileşenlerinin emilimi nedeniyle elektrolit dengesizlikleri (örneğin, metabolik asidoz).
 • Neobladder Disfonksiyonu: Rezervuarın düzgün çalışmaması, yüksek basınç veya yetersiz kapasiteye neden olabilir.
 • Taş Oluşumu: Kronik enfeksiyon veya eksik boşalma nedeniyle neobladder içinde taş oluşumu.
 • Üreteral Darlık: Üreterlerin neobladder’a bağlandığı yerde daralma, tıkanıklık ve olası böbrek hasarına neden olabilir.
 • Neobladder Prolapsusu: Zayıflamış pelvik taban kasları nedeniyle neobladder’ın vajinaya sarkması.
 • Cinsel Disfonksiyon: Sinir hasarı veya anatomik değişiklikler nedeniyle cinsel fonksiyonda değişiklikler.
 • Kanser Nüksü: Neobladder veya üretrada kanser nüksü riski, devam eden izleme gerektirir.
 • Psikolojik Etki: Beden imajı ve vücut fonksiyonlarındaki değişikliklere bağlı uyum zorlukları, anksiyete veya depresyon.

 İzleme ve Yönetim

 • Düzenli Kontroller: Fonksiyon izlemi, komplikasyonların yönetimi ve sorunların erken tespiti için önemlidir.
 • Pelvik Taban Egzersizleri: Kasları güçlendirmek ve idrar kaçırma sorunlarını iyileştirmek için.
 • Eğitim ve Destek: Kendiliğinden kateterizasyon, enfeksiyon önleme ve metabolik yönetim konularında eğitim.

Operasyonun avantajları ve yaşam kalitesine etkileri

Avantajlar

 • Doğal İdrar Yapma: Ana avantaj, üretra yoluyla idrar yapma yeteneği ve diğer idrar yönlendirme yöntemlerine kıyasla daha doğal bir boşaltım yönteminin korunmasıdır.
 • Vücut İmajı: Neobladder’ın harici bir stoma veya ürostomi çantası gerektirmemesi, vücut imajını ve özsaygıyı korumaya yardımcı olur.
 • Harici Cihazlar Gerektirmez: Hastaların harici bir toplama çantasını yönetmesi gerekmez, bu da günlük bakımı azaltır ve ürostomilerle ilişkilendirilen cilt tahrişinin potansiyelini azaltır.
 • İyi İdrar Kaçırma: Birçok hasta gündüz ve gece idrar kaçırma sorunlarında başarıya ulaşır, ancak bu durum değişebilir ve pelvik taban egzersizleri ve diğer yönetim stratejilerini gerektirebilir.
 • Yaşam Tarzı Bakımı: Neobladder, fiziksel aktivitelere katılmanın ve bazı diğer idrar yönlendirme yöntemlerine kıyasla cinsel fonksiyonu daha iyi korumanın mümkün olduğu daha normal bir yaşam tarzına izin verir.
 • Psikolojik Faydalar: Vücut imajının korunması ve doğal idrar yapma yeteneği, utanma veya endişe duygularını azaltarak olumlu psikolojik etkilere sahip olabilir.

Yaşam Kalitesi Düşünceleri

 • Uyum Süresi: Hastaların, idrar yapma programı oluşturmak ve gerektiğinde aralıklı kendiliğinden kateterizasyon gibi neobladder’ı yönetmeyi öğrendikleri başlangıç ​​uyum süresi bulunur.
 • İdrar Kaçırma: Birçok hasta iyi idrar kaçırma elde ederken, bazı hastalar stres inkontinansı veya gece idrar kaçırması gibi durumlarla karşılaşabilir; bu da yaşam kalitesini etkileyebilir. Pelvik taban kası egzersizleri idrar kaçırmayı iyileştirebilir.
 • Cinsel Fonksiyon: Üretra ve vajinal anatomiyi korumak cinsel fonksiyonu sürdürmeye yardımcı olabilir, ancak bazı kadınlar ayarlamalar veya terapi gerektirebilecek duyusal veya fonksiyonel değişiklikler yaşayabilir.
 • İzleme ve Takip: Düzenli izleme, enfeksiyonlar, taş oluşumu ve metabolik dengesizlikler gibi komplikasyonlar için izleme için gereklidir. Bu sürekli tıbbi gözetim, uzun vadeli sağlık için kritiktir.
 • Diyet ve Yaşam Tarzı Ayarları: Metabolik değişiklikleri yönetmek için bazı hastalar, taş oluşumunu ve enfeksiyonları önlemek için yeterli sıvı alımını sağlamak da dahil olmak üzere diyet değişiklikleri yapabilir.
 • Eğitimle Güçlendirme: Kapsamlı ameliyat öncesi eğitim ve ameliyat sonrası destek, hastaların neobladder’ı etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayarak güven ve bağımsızlıklarını artırabilir.

Uzun Vadeli Memnuniyet

 • Yüksek Memnuniyet Oranları: Araştırmalar, birçok hastanın ortotopik neobladder cerrahisi sonrası yaşam kalitesiyle yüksek memnuniyet seviyeleri bildirdiğini göstermektedir, daha normal bir yaşam tarzına geri dönüşü takdir ederler.
 • Sosyal ve Mesleki Faydalar: Harici aparatlardan kurtulmak, sosyal etkileşimleri ve mesleki faaliyetleri geliştirebilir, bu da genel yaşam memnuniyetine yol açabilir.

Özet

Kadınlarda ortotopik neobladder, tipik olarak kanser nedeniyle mesanenin çıkarılmasını takiben bağırsak segmentinden yeni bir mesane oluşturmak için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Neobladder, üretra ile bağlanarak daha doğal bir idrar yapma olanağı sağlar. Bu prosedür, vücut imajının korunması, harici aparatlara ihtiyaç duyulmaması ve iyi idrar kaçırma potansiyeli gibi birçok avantaj sunar. Ancak, kötü sağlık, böbrek yetersizliği veya belirli anatomik zorluklar gibi durumlar için dikkatli hasta seçimi gerektirir. Komplikasyonlar enfeksiyonlar, idrar kaçırma ve metabolik dengesizlikleri içerebilir. Bu risklere rağmen, birçok kadın ameliyat sonrası yaşam kalitesinde artış ve yüksek memnuniyet yaşar. Başarılı sonuçlar için düzenli takip ve uygun postoperatif bakım önemlidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1