Klasik TUR-P ve Plasmakinetik TUR-P ile İlgili Merak Edilenler

Klasik TUR-P ve Plasmakinetik TUR-P ile İlgili Merak Edilenler

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH), yaşlı erkeklerde yaygın olarak görülen ve prostat bezinin büyümesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu, çeşitli idrar sorunlarına yol açabilir. BPH için iki etkili endoskopik tedavi yöntemi Geleneksel Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P) ve Plasmakinetik TUR-P teknikleridir. Her iki prosedür de aşırı prostat dokusunu çıkararak semptomları hafifletmeyi amaçlar, ancak yöntemleri ve ilişkili riskleri farklıdır. Uzun süredir her iki yöntemi de başarıyla kullanmaktayız.

TUR-P ve plasmakinetik TUR-P hakkında merak edilenler

Her iki yöntemin çalışma prensibi ve endikasyonları benzerdir. Sıkça sorulan soruları ve cevaplarını aşağıda özetledim:

 1. BPH Nedir?
  • Cevap: Benign Prostat Hiperplazisi, prostat bezinin büyüyerek idrar yapma zorluğu, zayıf idrar akımı ve özellikle gece sık idrara çıkma gibi idrar sorunlarına neden olabileceği bir durumdur.
 2. TUR-P Nedir?
  • Cevap: TUR-P (Transüretral Prostat Rezeksiyonu), BPH tedavisinde kullanılan bir cerrahi prosedürdür. Bu işlemde üretradan sokulan bir rezektoskop kullanılarak prostat dokusu çıkarılır.
 3. TUR-P Tekniği Nasıl Çalışır?
  • Cevap: TUR-P sırasında, cerrah bir rezektoskopu üretradan sokar ve aşırı prostat dokusunu kesmek için kullanır. Çıkarılan doku özel bir solüsyonla yıkanarak dışarı atılır. Bu, büyümüş prostatın neden olduğu tıkanıklığı giderir ve idrar akışını iyileştirir.
 4. TUR-P’nin Faydaları Nelerdir?
  • Cevap: TUR-P’nin faydaları arasında idrar semptomlarında belirgin rahatlama, idrar akışının iyileşmesi ve idrara çıkma sıklığı ile aciliyetinin azalması bulunur. Bu, açık cerrahiye kıyasla nispeten kısa bir iyileşme süresi olan minimal invaziv bir prosedürdür.
 5. TUR-P İçin Kimler İyi Bir Adaydır?
  • Cevap: TUR-P için iyi adaylar, ilaç tedavisine yanıt vermeyen orta ila şiddetli idrar semptomları olan ve mesane taşları veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonları olan erkeklerdir.
 6. TUR-P ile İlgili Riskler ve Komplikasyonlar Nelerdir?
  • Cevap: TUR-P’nin riskleri ve komplikasyonları arasında kanama, enfeksiyon, idrar kaçırma, retrograd ejakülasyon ve nadiren üretra veya mesane hasarı bulunur. Uzun vadeli komplikasyonlar arasında üretral darlıklar ve mesane boynu kontraktürü olabilir.
 7. TUR-P İçin Nasıl Hazırlanmalıyım?
  • Cevap: TUR-P için hazırlık, preoperatif testler, belirli ilaçların bırakılması, ameliyattan önce belirli bir süre aç kalma ve postoperatif bakımın düzenlenmesini içerebilir. Doktorunuz size detaylı talimatlar verecektir.
 8. İyileşme Döneminde Ne Beklemeliyim?
  • Cevap: TUR-P’den iyileşme genellikle 1-2 günlük bir hastane yatışını içerir. İdrar yapmanıza yardımcı olmak için birkaç gün boyunca bir idrar kateteri kullanabilirsiniz. Kanlı idrar, sık idrara çıkma ve idrar yaparken rahatsızlık gibi yaygın post-operatif semptomlar genellikle birkaç hafta içinde düzelir.
 9. Semptomlarda İyileşme Ne Kadar Sürede Görülür?
  • Cevap: Çoğu hasta, prosedürden sonraki birkaç gün ila hafta içinde semptomlarında iyileşme fark eder. Tam iyileşme ve cerrahinin tüm faydaları genellikle 6 ila 12 hafta içinde gerçekleşir.
 10. TUR-P’den Sonra Yaşam Tarzı Değişiklikleri Gerekir mi?
  • Cevap: TUR-P’den sonra birkaç hafta boyunca zorlayıcı aktivitelerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmak önemlidir. Bol sıvı içmek mesanenin temizlenmesine yardımcı olur. İyileşmenizi izlemek ve uzun vadeli komplikasyonları yönetmek için doktorunuzla takip randevuları önemlidir.
 11. Gerekirse TUR-P Tekrarlanabilir mi?
  • Cevap: Evet, semptomlar tekrarlarsa veya kalan prostat dokusu sorun yaratıyorsa TUR-P tekrarlanabilir. Ancak, bireysel durumlara bağlı olarak diğer tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir.
 12. TUR-P’ye Alternatif Olarak Hangi Tedaviler Mevcuttur?
  • Cevap: TUR-P’ye alternatifler arasında ilaç tedavisi, UroLift veya Rezūm gibi minimal invaziv tedaviler, lazer tedavisi ve açık veya robotik yardımlı prostatektomi bulunur. En iyi tedavi seçeneği semptomların şiddeti, prostat büyüklüğü ve genel sağlık durumuna bağlıdır.
 13. Plasmakinetik TUR-P Nedir?
  • Cevap: Plasmakinetik TUR-P (Transüretral Prostat Rezeksiyonu), BPH tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi tekniktir. Aşırı prostat dokusunu çıkarmak için bipolar enerji kullanır, bu da idrar tıkanıklığını hafifletir ve idrar akışını iyileştirir.
 14. Plasmakinetik TUR-P’den Sonra Yaşam Tarzı Değişiklikleri Gerekir mi?
  • Cevap: Plasmakinetik TUR-P’den sonra birkaç hafta boyunca zorlayıcı aktivitelerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmak önemlidir. Bol sıvı içmek mesanenin temizlenmesine yardımcı olur. İyileşmenizi izlemek ve uzun vadeli komplikasyonları yönetmek için doktorunuzla takip randevuları önemlidir.
 15. Gerekirse Plasmakinetik TUR-P Tekrarlanabilir mi?
  • Cevap: Evet, semptomlar tekrarlarsa veya kalan prostat dokusu sorun yaratıyorsa Plasmakinetik TUR-P tekrarlanabilir. Ancak, bireysel duruma bağlı olarak diğer tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir.
 16. Plasmakinetik TUR-P’ye Alternatif Olarak Hangi Tedaviler Mevcuttur?
  • Cevap: Alternatifler arasında ilaç tedavisi, UroLift veya Rezūm gibi minimal invaziv tedaviler, lazer tedavisi ve açık veya robotik yardımlı prostatektomi bulunur. En iyi tedavi seçeneği semptomların şiddeti, prostat büyüklüğü ve genel sağlık durumuna bağlıdır.
 17. Plasmakinetik TUR-P’nin Geleneksel TUR-P’ye Göre Faydaları Nelerdir?
  • Cevap: Plasmakinetik TUR-P’nin faydaları arasında bipolar enerji nedeniyle azalmış kanama riski, daha kısa kateterizasyon ve hastanede kalış süresi, TUR sendromu geliştirme riskinin düşük olması ve daha hızlı iyileşme süresi bulunur.
 18. İyileşme Döneminde Ne Beklemeliyim?
 19. Cevap: Plasmakinetik TUR-P’den iyileşme genellikle 1-2 günlük kısa bir hastane yatışını içerir. İdrar yapmanıza yardımcı olmak için birkaç gün boyunca bir idrar kateteri kullanılabilir. Kanlı idrar, sık idrara çıkma ve rahatsızlık gibi post-operatif semptomlar genellikle birkaç hafta içinde düzelir.
 20. Semptomlarda İyileşme Ne Kadar Sürede Görülür?
  1. Cevap: Çoğu hasta, prosedürden sonraki birkaç gün ila hafta içinde idrar semptomlarında iyileşme fark eder. Tam iyileşme ve cerrahinin tüm faydaları genellikle 6 ila 12 hafta içinde gerçekleşir.
 21. Geleneksel TUR-P ve Plasmakinetik TUR-P Arasındaki Ana Farklılıklar
 • Enerji Kaynağı
  • Geleneksel TUR-P: Prostat dokusunu kesmek ve çıkarmak için monopolar elektrik akımı kullanır. Elektrik devresini tamamlamak için hastanın vücudunda bir topraklama pedi gerektirir.
  • Plasmakinetik TUR-P: İki elektrot arasındaki alanla sınırlı olan bipolar enerji kullanır.
 • İrrigasyon İçin Kullanılan Sıvı
  • Geleneksel TUR-P: Elektrik akımının yayılmasını önlemek için iletken olmayan irrigasyon sıvıları (örneğin, glisin) kullanır. Bu, irrigasyon sıvısının kan dolaşımına emilmesi durumunda ortaya çıkan nadir ancak ciddi bir komplikasyon olan TUR sendromuna neden olabilir.
  • Plasmakinetik TUR-P: İrrigasyon için salin (iletken bir sıvı) kullanır. Bu, TUR sendromu riskini önemli ölçüde azaltır.
 • Komplikasyon Riski
  • Geleneksel TUR-P: Kullanılan elektrik akımı ve irrigasyon sıvısı nedeniyle daha yüksek kanama ve TUR sendromu riski taşır.
  • Plasmakinetik TUR-P: Bipolar enerji ve salin irrigasyon kullanımı nedeniyle kanama riski daha düşük ve TUR sendromu riski neredeyse hiç yoktur.
 • Hemostaz (Kanamanın Kontrolü)
  • Geleneksel TUR-P: Hemostaz, monopolar koter kullanılarak sağlanır, bu bazen daha az etkili olabilir ve daha fazla postoperatif kanamaya yol açabilir.
  • Plasmakinetik TUR-P: Bipolar koter sayesinde daha iyi hemostaz sağlar, bu da kan damarlarının daha verimli koagülasyonunu sağlar ve intraoperatif ve postoperatif kanamayı azaltır.
 • Doku Çıkarma Hassasiyeti
  • Geleneksel TUR-P: Prostat dokusunu çıkarmada etkilidir ancak elektrik akımının daha geniş yayılması nedeniyle daha az hassas olabilir.
  • Plasmakinetik TUR-P: Kontrollü bipolar enerji sayesinde çevredeki dokulara minimal termal hasar vererek daha hassas doku çıkarma imkanı sunar.
 • Hasta İyileşmesi ve Hastanede Kalış Süresi
  • Geleneksel TUR-P: Daha yüksek kanama riski ve TUR sendromu potansiyeli nedeniyle daha uzun hastanede kalış ve iyileşme süresine neden olabilir.
  • Plasmakinetik TUR-P: Azalmış kanama ve komplikasyon riski nedeniyle genellikle daha kısa hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme süresi ile ilişkilidir.
 • Prosedür Güvenliği
  • Geleneksel TUR-P: Etkilidir ancak enerji kaynağı ve irrigasyon sıvısı ile ilgili daha yüksek riskler taşır.
  • Plasmakinetik TUR-P: Bipolar enerji ve salin kullanımı nedeniyle daha güvenli kabul edilir, ciddi komplikasyon olasılığını azaltır.

Özet

Özetle, hem geleneksel TUR-P hem de Plasmakinetik TUR-P BPH tedavisinde etkili yöntemlerdir, ancak ikincisi, bipolar enerji ve salin irrigasyonu kullanımı sayesinde güvenlik, hassasiyet ve iyileşme açısından birkaç avantaj sunar. Ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat endikasyonları ve teknik her iki yöntemde de beznzerdir. Son yıllarda bu yöntemlere alternatif HOLEP ameliyatını da hastalarımıza yapmaktayız.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul – TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1