Mesane Kanseri TUR-BT ve Re-TUR Hakkında Merak Edilenler

Mesane Kanseri TUR-BT ve Re-TUR Hakkında Merak Edilenler

Mesane Kanseri TUR-BT ve Re-TUR Hakkında Merak Edilenler

Mesane kanserini, özellikle erken teşhis edildiğinde, etkili bir şekilde yönetmek ve tedavi etmek mümkündür. Bu amaçla Transüretral Rezeksiyon (TUR) ve Re-TUR gibi prosedürleri sık kullandığımız önemli endoskopik yöntemlerdir. Bu prosedürleri ve bunların etkilerini anlamak, hastalar ve aileleri için çok önemlidir. TUR, mesane kanserinin tanı ve tedavisinde, tedavi sonrası takiplerde önemli bir endoskopik işlemdir. Bazı durumlarda ilk yapılan TUR ameliyatı sonrası patolojik incelemenin sonucuna göre TUR’un tekrarlanması gerekir. Buna re-TUR denir.

Mesane Kanseri TUR-BT ve Re-TUR Hakkında Merak Edilenler

Bu makalemde hastalarımızdan gelen soruları da göz önünde bulundurarak mesane tümöründe TUR VE Re-TUR ameliyatları ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağım.

Mesane kanseri hakkında sık sorulan sorular

Mesane kanseri nedir?

Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen hücrelerde başlayan bir kanser türüdür. En yaygın tip, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerde başlayan geçiş hücreli karsinomdur (transizyonel hücreli kanser, TCC).

Mesane kanseri belirtileri nelerdir?

Belirtiler arasında idrarda ağrısız, pıhtılı kan gelmesi (hematüri) en sık görülür. İleri evrelerde sık idrara çıkma, ağrılı idrara çıkma, sırt ağrısı ve pelvik ağrı bulunabilir. Ancak, bu belirtiler diğer durumlar tarafından da neden olabilir, bu yüzden doğru bir teşhis için mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmak gerekir.

Mesane kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörleri arasında sigara içmek, belirli kimyasallara maruz kalmak, kronik mesane iltihabı, kişisel veya ailede kanser öyküsü, yaş, cinsiyet (erkeklerde daha yaygın) ve ırk (beyazlarda daha yaygın) bulunur.

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?

Teşhis genellikle idrar testleri, sistoskopi (mesane içinin endoskopik olarak değerlendirilmesi), görüntüleme testleri (CT taramaları gibi) ve biyopsi kombinasyonu ile yapılır.

TUR-BT hakkında sorular

TUR-BT nedir?

TUR-BT (Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu), mesane tümörlerini teşhis etmek, evrelemek ve tedavi etmek için kullanılan endoskopik cerrahi bir prosedürdür.

TUR-BT prosedürü nasıl yapılır?

Prosedür genel veya spinal anestezi altında yapılır. Üretra yoluyla mesaneye bir rezektoskop ile girilir, tümör gözle görülür ve rezektoskopla küçük parçalar halinde kesilerek idrar kanalından dışarı alınır.

TUR-BT prosedüründen önce ne beklemeliyim?

Prosedür öncesinde hastalar genellikle kan testleri ve görüntüleme gibi preoperatif değerlendirmelerden geçerler. Ayrıca ameliyattan 1 hafta önce kan sulandırıcılar alınıyorsa bırakılr, 4-5 saat öncesinden ağızdan yeme ve içme kesilir.

TUR-BT ile ilgili riskler ve komplikasyonlar nelerdir?

Olası riskler arasında kanama, enfeksiyon, mesane perforasyonu ve mesane veya üretra darlığı bulunur. Ancak, TUR-BT genellikle güvenli kabul edilir ve komplikasyonlar nispeten nadirdir.

TUR-BT sonrası iyileşme nasıldır?

İyileşme kişiden kişiye değişir. Hastalar birkaç gün boyunca rahatsızlık, idrarda kan ve sık idrara çıkma yaşayabilirler. Ameliyat sonrası bakım talimatlarına uymak ve iyileşmeyi izlemek ve nüksleri kontrol etmek için takip randevularına gitmek önemlidir.

TUR-BT sonrası hangi takip bakımı gereklidir?

Takip bakımı genellikle nüksleri izlemek için düzenli sistoskopileri içerir, çünkü mesane kanseri yüksek bir nüks oranına sahiptir. Hastalar ayrıca mesane içine doğrudan verilen kemoterapi veya immünoterapi gibi ek tedavilere ihtiyaç duyabilirler.

TUR-BT ile mesane kanseri tedavi edilebilir mi?

TUR-BT, mesane kası içine yayılmamış kanserler için tüm kanserli doku çıkarıldığında küratif olabilir. Ancak, kas içine yayılmış mesane kanserleri genellikle radikal sistektomi (mesanenin çıkarılması), radyasyon veya sistemik kemoterapi gibi ek tedaviler gerektirir.

TUR-BT prosedüründen sonra yaşam tarzı değişiklikleri yapmam gerekir mi?

Hastalara genellikle birkaç hafta boyunca ağır kaldırma ve yorucu aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Sigara bırakmak ve zararlı kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmak, nüks riskini azaltabilir. Sağlıklı bir diyet sürdürmek ve yeterince su içmek genellikle tavsiye edilir.

Re-TUR-BT hakkında merak edilenler

Re-TUR-BT nedir?

Re-TUR-BT (Mesane Tümörünün Yeniden Transüretral Rezeksiyonu), ilk TUR-BT’den sonra yapılan bir takip cerrahi prosedürdür. Kalan tümör dokusunu çıkarmak, tam çıkarımı doğrulamak ve doğru evrelemeyi sağlamak amacıyla yapılır.

Re-TUR-BT neden gereklidir?

İlk TUR-BT net sınırlar sağlamadığında, yüksek dereceli veya büyük tümörler söz konusu olduğunda veya kas invazyonu şüphesi olduğunda gereklidir. Nüks oranlarını azaltır ve daha doğru evreleme sağlar.

Re-TUR-BT ne zaman yapılır?

Re-TUR-BT genellikle ilk TUR-BT’den 2 ila 6 hafta sonra yapılır. Bu süre mesanenin iyileşmesi için yeterlidir, ancak süre daha fazla uzatılırsa tümör büyümesine neden olacağından fazla uzatılmamalıdır.

Re-TUR-BT prosedürü nasıl yapılır?

Prosedür, genel veya spinal anestezi altında yapılan ilk TUR-BT’ye benzer. Üretra yoluyla mesaneye bir rezektoskop ile girilir ve kalan tümör dokusu ve gerekirse daha derin kas tabakaları rezeke edilir.

Re-TUR-BT’nin faydaları nelerdir?

Faydaları arasında kalan tümör dokusunun daha iyi çıkarılması, kanserin daha doğru evrelenmesi, kas invazyonunun daha iyi değerlendirilmesi ve kanserin nüks etme olasılığının azaltılması yer alır.

Re-TUR-BT ile ilgili riskler ve komplikasyonlar nelerdir?

Riskler ilk TUR-BT ile benzerdir ve kanama, enfeksiyon, mesane perforasyonu ve üretral darlık gelişebilir. Ancak, doğru evreleme ve azaltılmış nüks gibi faydalar genellikle bu risklerin önüne geçer.

Re-TUR-BT prosedüründen önce ne beklemeliyim?

Prosedür öncesinde hastalar, ilk TUR-BT’deki gibi kan testleri ve görüntüleme gibi preoperatif değerlendirmelerden geçeceklerdir. Kan sulandırıcı ilaç ayarlamaları ve diğer meliyat öncesi uygulamalar ayni şekildedir.

Re-TUR-BT sonrası iyileşme nasıldır?

İyileşme ilk TUR-BT’ye benzerdir, birkaç gün boyunca rahatsızlık, idrarda kan ve sık idrara çıkma olabilir. Hastalar, ameliyat sonrası bakım talimatlarına uymalı ve takip randevularına gitmelidirler.

Re-TUR-BT mesane kanseri tedavisinde ne kadar etkilidir?

Re-TUR-BT, tümörün tam çıkarılma ve kanserin doğru evrelenme şansını önemli ölçüde artırır. İleri tedavilerin planlanmasına yardımcı olur, gerekirse intravezikal tedavi veya daha kapsamlı cerrahi işlemler uygulanabilir.

Re-TUR-BT’den sonra ek tedavilere ihtiyaç duyar mıyım?

Patoloji sonuçlarına bağlı olarak, intravezikal kemoterapi veya immünoterapi, radikal sistektomi veya radyasyon gibi ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Nüksleri izlemek için düzenli takip sistoskopilerine ihtiyaç duyulacaktır.

Re-TUR-BT prosedüründen sonra yaşam tarzı değişiklikleri yapmam gerekir mi?

Hastalara genellikle birkaç hafta boyunca ağır kaldırma ve yorucu aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Sigara bırakmak ve zararlı kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmak, nüks riskini azaltabilir. Sağlıklı bir diyet sürdürmek ve yeterince su içmek de faydalıdır.

Özet

Burada , mesane kanseri için Transüretral Rezeksiyon (TUR) ve Re-TUR prosedürleri hakkında temel bilgiler sağlayan soruları ve cevaplarını özetledim. Bu ameliyatların amacı, iyileşme süreci, olası sonuçlar ve ameliyat sonrası bakım gibi konuları kapsayan yaygın sorulara yanıtları kısaca açıkladım. Burada amacımız, mesane kanseri tedavi seçeneklerini merak eden hastalar ve aileleri için rehberlik sağlamaktır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK
Üroloji Uzmanı
İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1