Kronik Prostatit ve Masaj Tedavisi

Kronik Prostatit ve Masaj Tedavisi

Prostat masajı, kronik prostatitin, özellikle de kronik bakteriyel prostatitin tedavisinde  kullanılan tedavi edici bir tekniktir. Prostat sıvısını çıkarmak, teşhise yardımcı olmak ve potansiyel olarak bezdeki bakterileri uzaklaştırmak için bir Üroloji uzmanı tarafından prostat bezine nazikçe masaj yapılmasını içerir. Belirli vakalarda bir rolü olsa da etkinliği hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor ve genellikle diğer tedavilerle birlikte kullanılıyor. Kronik prostatitli bireyler, kişiselleştirilmiş bir tedavi planı için bir Üroloji uzmanına danışmalıdır. Bu yazımda kronik prostatit tedavisinde prostat masajı tedavisi hakkında kendi tecrübelerime dayanarak güncel bilgiler vereceğim.

Kronik prostatit nedir?

Kronik prostatit (KP), prostat bezinin uzun süre devam eden, genellikle en az üç ay süren iltihaplanması ve şişmesi ile karakterize bir durumdur. Prostat bezi, erkeklerde mesanenin hemen altında yer alan ceviz büyüklüğünde küçük bir organdır ve spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvının üretiminde rol oynar.

Kronik prostatitin farklı türleri vardır ve bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 • Kronik Bakteriyel Prostatit: Kronik prostatitin bu formu, prostat bezindeki bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanır. Semptomlar tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE), sık idrara çıkma, pelvik bölgede ağrı veya rahatsızlık ve bazen ateş ve titremeyi içerebilir. Antibiyotikler genellikle enfeksiyonu tedavi etmek için reçete edilir.
 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (CPPS) olarak da bilinen Kronik Bakteriyel Olmayan Prostatit: Bu, kronik prostatitin en yaygın türüdür ve bakteriyel bir enfeksiyonla ilişkili değildir. CPPS’nin kesin nedeni genellikle belirsizdir ancak bunun iltihaplanma, kas gerginliği veya pelvik bölgedeki sinir sorunlarıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Semptomlar pelvik ağrı veya rahatsızlık, sık idrara çıkma, boşalma sırasında veya sonrasında ağrı ve cinsel işlev bozukluğunu içerebilir.
 • Asemptomatik İnflamatuar Prostatit: Bazı erkeklerde herhangi bir belirgin semptom görülmeden prostat iltihabı görülebilir. Bu durum genellikle tıbbi testler veya başka nedenlerle yapılan muayeneler sırasında tesadüfen keşfedilir.

Özellikle bakteriyel olmayan formda olmak üzere KP’in kesin nedeni her zaman açık değildir ve tedavisi zor olabilir. Yönetim genellikle semptomları yönetmeye yönelik ilaçlar (ağrı kesiciler veya alfa blokerler gibi), fizik tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda stresin veya psikolojik faktörlerin semptomları şiddetlendirmedeki potansiyel rolünü ele almaya yönelik psikoterapiyi içeren yaklaşımların bir kombinasyonunu içerir.

KP semptomları yaşayan kişilerin doğru teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planı için bir sağlık uzmanına danışması önemlidir; çünkü bu durum tedavi edilmezse veya yönetilmezse kişinin yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Kronik prostatit tedavisinde prostat masajı

Masaj terapisi bazen, özellikle kronik pelvik ağrı sendromu (CPPS) veya bakteriyel olmayan prostatit vakalarında, KP tedavi yaklaşımının bir parçası olarak kabul edilir. Bununla birlikte, kronik prostatit için masaj terapisinin etkinliğinin devam eden bir araştırma konusu olduğunu ve faydalarının kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Masaj terapisini düşünmeden önce, özel durumunuz için en uygun tedaviler konusunda rehberlik sağlayabilecek bir Üroloji uzmanına danışmanız çok önemlidir.

KP için masaj terapisiyle ilgili dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Pelvik Taban Masajı: Fizyoterapistler veya uzman masaj terapistleri gibi bazı sağlık uygulayıcıları, CPPS tedavisinin bir bileşeni olarak pelvik taban masajı sunabilir. Pelvik taban kasları, CPPS’li bireylerde gergin veya işlevsiz hale gelebilir ve bu da ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Bu kaslardaki gerilimi gevşetmeyi ve serbest bırakmayı amaçlayan masaj terapisi potansiyel olarak rahatlama sağlayabilir.
 • Dış Karın Masajı: Kronik prostatit ile ilişkili pelvik ağrının hafifletilmesine yardımcı olmak için hafif dış karın masajı da düşünülebilir. Amaç kan akışını iyileştirmek, kas gerginliğini azaltmak ve pelvik bölgedeki rahatsızlığı hafifletmektir.
 • Prostat Masajı: Uzman bir sağlık uzmanı tarafından gerçekleştirilen prostat masajı, prostat bezinin rektum yoluyla nazikçe masaj yapılmasını içerir. Bazen kronik bakteriyel prostatit için prostat sıvısının eksprese edilmesine yardımcı olmak ve potansiyel olarak enfeksiyonun temizlenmesine yardımcı olmak için bir tedavi yaklaşımı olarak kullanılır. Ancak bu teknik günümüzde daha az tavsiye edilmektedir ve kullanımı genellikle tıbbi gözetim altındaki belirli vakalarla sınırlıdır.
 • Uzmana Konsültasyon: KP için masaj tedavisi almayı düşünüyorsanız üroloji, pelvik ağrı veya ilgili alanlarda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanından yardım almanız önemlidir. Durumunuzu değerlendirebilir, doğru tanı koyabilir ve masaj terapisinin tedavi planınızın uygun bir parçası olup olmadığına karar verebilirler.
 • Bireyselleştirilmiş Yaklaşım: Masaj terapisinin etkinliği kişiden kişiye farklılık gösterebilir, herkes için uygun ve etkili olmayabilir. Sağlık uzmanınız, ilaç, fizik tedavi, rahatlama teknikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi terapilerin bir kombinasyonunu içerebilecek en uygun tedavi yaklaşımını belirlerken spesifik semptomlarınızı, tıbbi geçmişinizi ve genel durumunuzu dikkate alacaktır.

KP tedavisi ararken daima sağlık uzmanınızın tavsiyelerine ve rehberliğine uyun. Özel durumunuza göre en uygun ve etkili bakımı aldığınızdan emin olmak için bu durumu tıbbi gözetim altında ele almanız çok önemlidir.

Prostat masajı nasıl yapılır?

Prostat masajı, hassas bir prosedür içerdiği ve potansiyel riskler taşıdığı için yalnızca kalifiye bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, genellikle bir ürolog veya eğitimli bir tıp uzmanı tarafından yapılmalıdır. Yaralanma veya enfeksiyon riski nedeniyle kendi kendine veya eğitimsiz kişiler tarafından uygulanması önerilmez. Prostat masajının tıbbi bir durum için uygun bir tedavi seçeneği olabileceğine inanıyorsanız, doğru değerlendirme ve rehberlik için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir.

Nitelikli bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından gerçekleştirildiğinde prostat masajı prosedürünün bazı genel adımları şunlardır:

 • Hazırlık: Rektumun nispeten boş olduğundan emin olmak için hastadan işlemden önce mesanesini boşaltması ve/veya bağırsak hareketi yapması istenebilir.
 • Konumlandırma: Hasta genellikle dizleri bükülü olarak sol tarafına yatar veya rektuma erişime izin verecek farklı bir pozisyon alması istenebilir.
 • Jel kullanımı: Pürüzsüz ve rahat bir yerleştirme sağlamak için eldivenli parmağa ve rektal bölgeye su bazlı bir kayganlaştırıcı uygulanır.
 • Yerleştirme: Sağlık uzmanı eldivenli, yağlanmış parmağını nazikçe rektuma sokacaktır. Rektumun birkaç santim içinde vücudun ön kısmına doğru yer alan prostat bezini bulmak ve elle muayene etmek için parmaklarını kullanacaklar.
 • Masaj: Sağlık uzmanı, nazik, dairesel bir hareketle ve hafif bir baskı uygulayarak prostat bezine masaj yapacaktır. Masaj genellikle birkaç dakika süreyle yapılır.
 • Ekspresyon: Prosedür, kronik bakteriyel prostatit tedavisinin bir parçası olarak prostat sıvısını eksprese etmek için yapılıyorsa, eksprese edilen sıvı, bakteri veya diğer anormalliklerin varlığını belirlemek amacıyla laboratuvar analizi için toplanabilir.
 • Çıkarma: İşlemden sonra doktor parmağını dikkatlice çekecektir.
 • Takip: Masajın amacına bağlı olarak hastaya işlem sonrası bakım konusunda talimat verilebilir veya gerektiğinde ilaç reçete edilebilir.

Prostat masajının yalnızca kalifiye sağlık uzmanları tarafından yapılması gerektiğini ve genellikle prostat sıvısını ve bakterileri bezden temizlemeye yardımcı olduğu düşünülen belirli kronik bakteriyel prostatit vakalarında düşünüldüğünü tekrarlamak önemlidir. Prosedür diğer prostatit türleri için veya tıbbi olmayan amaçlar için sıklıkla önerilmez.

Uygun bir değerlendirme için ve prostatla ilgili endişeler için en uygun tedavi yöntemini belirlemek için daima bir sağlık uzmanına danışın. Hiçbir zaman kendinize veya eğitimsiz bir kişiye prostat masajı yapmaya çalışmayın; bu, komplikasyonlara ve olası zararlara yol açabilir.

Kronik prostatit tedavisinde prostat masajı ne sıklıkla yapılmalıdır?

Kronik bakteriyel prostatit başta olmak üzere kronik prostatit tedavisinde prostat masajının sıklığı, kişinin özel durumuna ve tedaviye yanıtına göre sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından belirlenir. Prostat masajı genellikle KP için uzun süreli veya bağımsız bir tedavi olarak yapılmaz ve kullanımı duruma göre değişebilir.

Kronik prostatit tedavisinde prostat masajının sıklığına ilişkin bazı hususlar şunlardır:

 • Akut Dönem: Kronik bakteriyel prostatitin akut döneminde prostat masajı genellikle kullanılmaz. Akut bakteriyel prostatit, acil tıbbi müdahale ve antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi bir enfeksiyondur. Bu aşamada prostat masajı enfeksiyonu potansiyel olarak kötüleştirebilir.
 • Teşhis Aşaması: Prostat masajı, laboratuvar analizi için prostat sıvısının toplanması amacıyla teşhis sürecinin bir parçası olarak yapılabilir. Bu teşhis prosedürünün sıklığı, sağlık uzmanının kararına ve tekrarlanan testlerin gerekliliğine bağlı olacaktır.
 • Tedavi Aşaması: Prostat masajı, kronik bakteriyel prostatit için tedavi planının bir parçası olarak kabul edilirse, prostat sıvısının eksprese edilmesine ve bakteri varlığının belirlenmesine yardımcı olmak için sıklıkla tedavinin ilk aşamalarında yapılır. Tedavi aşamasında prostat masajının sıklığı değişebilir ancak başlangıçta genellikle daha sıktır ve semptomlar düzeldikçe ve enfeksiyon çözüldükçe azalabilir.
 • Tedaviye Yanıt: Prostat masajının sıklığı, kişinin tedaviye yanıtına göre ayarlanabilir. İlk tedaviye rağmen semptomlar devam ederse veya kötüleşirse, sağlık hizmeti sağlayıcıları ek prostat masajı seanslarını düşünebilir.
 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (CPPS): Kronik pelvik ağrı sendromu (bakteriyel olmayan prostatit veya CPPS) vakalarında prostat masajı daha az kullanılır ve eğer uygulanıyorsa, sıklığı bireysel olarak belirlenir. Bazı bireyler ara sıra prostat masajı yaparak pelvik ağrıdan geçici olarak kurtulabilirken, diğerleri önemli ölçüde fayda sağlayamayabilir.

Kronik prostatitli bireylerin, gerekli görülmesi halinde prostat masajının kullanılması da dahil olmak üzere uygun tedavi planını belirlemek için sağlık uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaları önemlidir. Sağlık uzmanı, prostat masajının sıklığını ve süresini belirlerken bireyin spesifik semptomlarını, tıbbi geçmişini ve tedaviye yanıtını dikkate alacaktır.

Prostat masajının güvenli ve etkili bir şekilde yapıldığından emin olmak için yalnızca kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından yapılması gerekir. Genel amaç, KP’in altında yatan nedeni ele almak ve semptomları hafifletmektir ve tedavi planı, bireyin kaydettiği ilerlemeye bağlı olarak zaman içinde gelişebilir.

Prostat masajı hangi durumlarda yapılmaz?

Prostat masajı önerilmeyebilir veya bazı KP vakalarında ve diğer tıbbi durumlarda kontrendike olabilir. Kontrendikasyonlar, potansiyel riskler veya komplikasyonlar nedeniyle belirli bir tedavi veya prosedürden kaçınılması gereken durumlar veya koşullardır. Prostat masajının kontrendike olabileceği bazı senaryolar şunlardır:

 • Akut Bakteriyel Prostatit: Akut bakteriyel prostatiti olan bireylere genellikle prostat masajı önerilmez. Akut bakteriyel prostatit, sıklıkla yüksek ateş, titreme ve diğer sistemik semptomlarla ilişkili olan, prostat bezinin ciddi bir enfeksiyonudur. Bu akut fazda prostat masajı, bakterilerin prostattan kan dolaşımına yayılmasına yol açabilir ve potansiyel olarak septisemi olarak bilinen yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. Akut bakteriyel prostatit tedavisi tipik olarak prostat masajını değil, antibiyotikleri ve hastaneye kaldırmayı içerir.
 • Prostat Apsesi: Prostat apsesinden şüpheleniliyorsa prostat masajı kontrendikedir. Prostat apsesi, prostat bezi içinde lokalize bir irin toplanmasıdır. Bu durumda prostata masaj yapmak apsenin yırtılmasına ve tehlikeli olabilecek bulaşıcı materyalin kan dolaşımına salınmasına neden olabilir.
 • Hemoroid veya Anal Çatlaklar: Prostat masajı, parmağın rektuma sokulmasını içerir. Bir kişinin hemoroidi veya anal fissürü varsa, bu prosedür ağrıya, rahatsızlığa neden olabilir veya bu rahatsızlıkları şiddetlendirebilir.
 • Rektal Kanama veya İltihap: Bir kişinin rektal kanaması veya iltihabı varsa, prostat masajı bu durumları daha da tahriş edebilir veya kötüleştirebilir.
 • Yakın zamanda yapılan Rektal veya Prostat Ameliyatı: Eğer kişi yakın zamanda rektal veya prostat ameliyatı geçirmişse, sağlık uzmanı iyileşme sürecini bozmamak veya komplikasyonlara yol açmamak için prostat masajına karşı tavsiyede bulunabilir.
 • Şüpheli veya Bilinen Prostat Kanseri: Prostat kanserinden şüphelenilen veya teşhis konulan durumlarda, kanser hücrelerinin yayılma riskini artırabileceğinden genellikle prostat masajından kaçınılır.
 • Prostat Taşları (Prostat Taşları): Kişide büyük veya çok sayıda prostat taşı varsa, prosedür rahatsızlığa veya komplikasyonlara neden olabileceğinden prostat masajı önerilmeyebilir.
 • Kayganlaştırıcılara Karşı Alerji veya Hassasiyet: Prostat masajı tipik olarak parmağın girişini kolaylaştırmak için kayganlaştırıcıların kullanımını içerir. Bir kişinin kullanılan yağlayıcılara karşı alerjisi veya hassasiyeti olduğu biliniyorsa alternatif yaklaşımlar düşünülebilir.

KP veya bununla ilgili endişeleri olan bireylerin, prostat masajı veya başka bir tedavi seçeneğini düşünmeden önce tıbbi geçmişlerini, semptomlarını ve olası kontrendikasyonlarını sağlık uzmanlarıyla konuşmaları çok önemlidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları spesifik durumu değerlendirebilir ve durumu yönetmek için en uygun ve güvenli eylem planını önerebilir. Çoğu durumda antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer tedavi yaklaşımları kronik prostatitin tedavisinde daha uygun ve etkili olabilir.

Kronik prostatitte prostat masajının etki mekanizması

Prostat masajı, nitelikli bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından yapıldığında, özellikle kronik bakteriyel prostatit vakalarında, bazen kronik prostatitin tedavisinde terapötik bir teknik olarak kullanılır. Kronik prostatitte prostat masajının etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır, ancak aşağıdaki çeşitli potansiyel faydalar ileri sürülmüştür:

 • Prostat Sıvısının İfadesi: Kronik bakteriyel prostatit bağlamında prostat masajının temel amaçlarından biri, bezden prostat sıvısının dışarı atılmasıdır. Eksprese edilen bu sıvı toplanıp bakteri veya diğer bulaşıcı ajanların varlığının belirlenmesi için laboratuvar analizine gönderilebilir. Durgun prostat sıvısının uzaklaştırılmasıyla, işlemin prostat bezindeki bakteri yükünü ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
 • Kan Dolaşımını İyileştirir: Prostat masajı, prostat bezine artan kan akışını uyarabilir. Geliştirilmiş dolaşım, etkilenen bölgeye oksijen ve bağışıklık hücrelerinin iletilmesine yardımcı olabilir, potansiyel olarak iyileşmeyi teşvik edebilir ve iltihabı azaltabilir.
 • Prostat Dokusunun Gevşetilmesi: Prostat bezinin hafif masajı, dokuların gevşemesine ve pelvik bölgedeki kas gerginliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu gevşeme, özellikle kronik pelvik ağrı sendromu (CPPS) veya bakteriyel olmayan prostatit vakalarında, kronik prostatit ile ilişkili bazı rahatsızlık ve ağrıları potansiyel olarak hafifletebilir.
 • Drenajın Desteklenmesi: Prostat masajı, prostat sıvısının drenajına yardımcı olabilir, bu da prostat kanallarındaki tıkanıklıkların veya tıkanıklıkların temizlenmesine yardımcı olabilir. İyileştirilmiş drenaj semptomların hafifletilmesine katkıda bulunabilir.
 • Potansiyel Antibiyotik Etkisi: Bazı durumlarda kronik bakteriyel prostatit için antibiyotik tedavisiyle birlikte prostat masajı da yapılır. Masaj ve antibiyotik kombinasyonu, antibiyotiklerin prostat dokusuna nüfuzunu artırmaya yardımcı olarak enfeksiyon tedavisindeki etkinliğini artırabilir.

KP tedavisinde prostat masajının kullanımının biraz tartışmalı olduğunu ve etkinliğinin sağlık uzmanları tarafından evrensel olarak kabul edilmediğini belirtmek önemlidir. Kronik prostatitli bazı bireyler için rahatlama sağlasa da, genellikle birinci basamak tedavi olarak kabul edilmez ve antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer yaklaşımlar sıklıkla ilk önce denenir.

Prostat masajı yalnızca eğitimli sağlık uzmanları tarafından yapılmalı ve kullanımı, hastanın özel ihtiyaçlarını ve koşullarını değerlendirebilecek bir sağlık uzmanıyla görüşülmelidir. Genellikle tedavi planının bir parçası olarak uygun görülen belirli kronik bakteriyel prostatit vakaları için kullanılır.

Kronik prostatitte prostat masajının başarı oranı nasıldır?

KP tedavisinde prostat masajının başarı oranı, kronik prostatitin türü, durumun altında yatan neden, kişinin tedaviye yanıtı ve işlemi gerçekleştiren sağlık hizmeti sağlayıcısının uzmanlığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. . Prostat masajının kronik prostatit için tek başına veya birincil bir tedavi olarak kabul edilmediğini ve etkinliğinin sağlık uzmanları arasında bir tartışma konusu olduğunu bilmek önemlidir.

Kronik prostatitte prostat masajının başarı oranıyla ilgili olarak dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Kronik Bakteriyel Prostatit: Durumun bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklandığı kronik bakteriyel prostatit vakalarında, prostat masajı, prostat sıvısını çıkarmak ve bakteri varlığının belirlenmesine yardımcı olmak için tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu yaklaşımın başarısı, enfeksiyona neden olan spesifik bakterilerin reçete edilen antibiyotiklere duyarlı olup olmamasına bağlıdır. Antibiyotikler bakterilere karşı etkiliyse hastada semptomlarda rahatlama yaşanabilir ve enfeksiyon çözülebilir.
 • Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (CPPS) veya Bakteriyel Olmayan Prostatit: Prostat masajı, CPPS veya bakteriyel olmayan prostatit için daha az kullanılır; burada durumun kesin nedeni belirsiz olabilir ve bakteriyel bir enfeksiyonla ilgili olmayabilir. Bu durumlarda prostat masajının etkinliği daha az bilinmektedir ve kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler pelvik ağrı veya rahatsızlık gibi semptomlardan kurtulabilirken, diğerleri önemli bir iyileşme yaşamayabilir.
 • Sağlık Hizmeti Sağlayıcısının Uzmanlığı: Prostat masajını gerçekleştiren sağlık hizmeti sağlayıcısının deneyimi ve becerisi, masajın başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. Prosedürde uzmanlığa sahip eğitimli bir ürolog veya tıp uzmanının işlemi etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirme olasılığı daha yüksektir.
 • Bireysel Yanıt: Birçok tıbbi tedavide olduğu gibi, prostat masajına verilen yanıt da kişiselleştirilebilir. Bazı kişiler prosedüre olumlu yanıt vererek semptomların hafiflemesini sağlayabilirken, diğerleri önemli faydalar göremeyebilir.
 • Kombinasyon Tedavileri: Prostat masajı sıklıkla antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer tedavi yaklaşımlarıyla birlikte kullanılır. Terapilerin kombinasyonunun, KP tedavisinde tek başına prostat masajına kıyasla daha büyük bir başarı olasılığı olabilir.

Genel olarak, kronik prostatitte prostat masajının başarı oranı değişiklik gösterir ve kullanımı genellikle duruma göre değerlendirilir. Kronik prostatitli bireylerin, kapsamlı bir değerlendirme yapabilecek, prostatitin spesifik tipini ve nedenini teşhis edebilecek ve ihtiyaçlarına ve durumlarına göre uygun bir tedavi planı önerebilecek bir sağlık uzmanına danışmaları önemlidir. Ek olarak bireyler, prosedüre başlamadan önce prostat masajının potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır.

Sonuç olarak

Prostat masajı, spesifik kronik bakteriyel prostatit vakalarında, öncelikle teşhis amaçlı ve antibiyotik tedavisine yardımcı olarak rol oynayabilecek terapötik bir seçenektir. Kronik prostatitte, özellikle bakteriyel olmayan formlarda, semptomların uzun vadede giderilmesindeki etkinliği belirsizdir ve kişiden kişiye değişebilir. Kronik prostatitli bireyler, kendi özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre en uygun ve kişiselleştirilmiş tedavi planını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Biz öncelikli olarak hastayı ayrıntılı şekilde değerlendirip kişiye özel güncel tedavileri uyguluyoruz.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1