Peyronie Hastalığı ve Penise Şok Dalga ile Tedavisi (ESWT)

Peyronie Hastalığı ve Penise Şok Dalga ile Tedavisi (ESWT)

Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT), peniste fibröz plakların veya skar dokusunun gelişmesiyle karakterize bir durum olan Peyronie hastalığı (PH) için, invaziv olmayan bir tedavi yaklaşımıdır. Bu plaklar penis eğriliğine, ağrıya ve ereksiyonda zorluklara neden olabilir. ESWT, Peyronie hastalığıyla ilişkili semptomlardan sorumlu olan fibröz dokuyu hedef almak ve parçalamak için yüksek enerjili şok dalgalarının kullanılmasını içerir.

ESWT, dokuların yeniden yapılanması, plak boyutunu azaltma ve penis eğriliğini iyileştirme potansiyeli nedeniyle Peyronie hastalığı için bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Tipik olarak diğer konservatif tedavilerin tatmin edici sonuçlar vermediği veya ameliyatın tercih edilen bir seçenek olmadığı durumlarda düşünülür. Bu makalemde kendi tecrübelerimizi de göz önüne alarak Peyronie hastalığının tedavisinde ESWT’nin etkinliğinden bahsedeceğim.

Peyronie hastalığının akut ve kronik evresi ne anlama gelir?

PH farklı aşamalardan geçer ve bu aşamaların anlaşılması, durumun etkili bir şekilde teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi için çok önemlidir. Peyronie hastalığının akut ve kronik evrelerinin anlamı şudur:

Akut Aşama:

 • PH’nın akut evresi birkaç ay sürebilir; genellikle birkaç aydan bir yıla veya daha uzun süreye kadar değişebilir.
 • PH’nın akut evresi, durumun fark edilir hale geldiği ve aktif olarak ilerlediği başlangıç ​​evresidir.
 • Bu aşamada kişiler genellikle peniste ağrı, iltihaplanma ve peniste fibröz plakların veya skar dokusunun gelişmesi gibi semptomlar yaşarlar.
 • Ereksiyon sırasında ağrı ve penis eğriliğinin başlangıcı oluşabilir.
 • Akut faz birkaç ay sürebilir ve bu süre zarfında hastalık halen gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir.
 • Bu aşama, aktif inflamasyon ve plak oluşumu ile karakterize olup, hem hastalar hem de sağlık çalışanları için zorlu bir dönemdir.

Kronik Aşama:

 • Bu aşama süresiz olarak sürebilir ve yıllarca, hatta ömür boyu devam edebilir.
 • PH’nın kronik fazı akut fazdan sonra ortaya çıkar ve durumun stabilizasyonu ile belirgindir.
 • Kronik fazda, akut inflamasyon ve ağrı genellikle azalır ve fibröz plaklar daha stabil hale gelir.
 • Penis eğriliği kalabilir ancak daha az dinamik olma eğilimindedir ve zamanla daha az değişir.
 • Bazı semptomlar devam edebilse de, genellikle akut faza göre daha az şiddetlidir ve daha kolay yönetilebilirdir.
 • Kronik aşama uzun bir süre devam edebilir ve bu aşamada, kalan semptomlara ve deformitelere yönelik tedavi seçenekleri genellikle değerlendirilir.

Akut fazdan kronik faza geçişin bireyler arasında farklılık gösterdiğini unutmamak önemlidir. Bazı insanlar hızla kronik aşamaya geçebilirken, diğerleri daha uzun süreli bir akut aşamaya sahip olabilir. Tedavi seçimi ve etkinliği aynı zamanda hastalığın evresine de bağlı olabilir; akut ve kronik PH için farklı yaklaşımlar dikkate alınır. Hastalar, Peyronie hastalığının spesifik evresini teşhis etmek ve bireysel koşullarına göre en uygun tedavi planını belirlemek için bir üroloji uzmanı işle yakın işbirliği içinde çalışmalıdır.

Peyronie hastalığının akut fazda ESWT ile tedavisi

Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT), PH’nın özellikle akut evresinde araştırılan bir tedavi seçeneğidir. Peyronie hastalığı, peniste fibröz plakların veya skar dokusunun gelişmesiyle karakterize edilen ve penis eğriliğine, ağrıya ve ereksiyon zorluğuna neden olabilen bir durumdur. Akut faz, hastalığın hala aktif olarak ilerlediği ve semptomlara neden olduğu dönemi ifade eder. ESWT, Peyronie hastalığından etkilenen bölgeye yönelik yüksek enerjili şok dalgalarının kullanılmasını içerir. Peyronie hastalığında ESWT’nin etki mekanizması tam olarak anlaşılmamıştır ancak fibröz plakları parçalayarak ve doku yeniden yapılanmasını teşvik ederek çalıştığına inanılmaktadır. Peyronie hastalığının akut evresinde ESWT’nin nasıl kullanılabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Tanı ve Değerlendirme: ESWT’ye başlamadan önce, Peyronie hastalığının tanısını doğrulamak ve durumun boyutunu belirlemek için bir ürolog veya uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Bu, fizik muayeneleri, görüntüleme çalışmalarını ve penis eğriliği ve fonksiyonunun değerlendirilmesini içerebilir.
 • Hasta Seçimi: ESWT, PH olan tüm bireyler için uygun olmayabilir ve hasta seçimi çok önemlidir. Plakların boyutu ve konumu, eğriliğin derecesi ve diğer sağlık durumlarının varlığı gibi faktörler, ESWT’nin geçerli bir tedavi seçeneği olup olmadığını etkileyecektir.
 • Tedavi Seansları: ESWT genellikle ayakta tedavi bazında gerçekleştirilen bir dizi tedavi seansını içerir. Kesin seans sayısı ve şok dalgalarının enerji seviyesi, kullanılan spesifik ESWT cihazına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle haftada 2 kez olmak üzere en az 6 seans uyguluyoruz.
 • Anestezi: İşlem sırasında rahatsızlığı en aza indirmek için lokal anestezi veya topikal uyuşturucu krem ​​kullanılabilir. Ağrı olmadığı için biz hastalarımıza anestezi vermiyoruz.
 • ESWT Prosedürü: İşlem sırasında şok dalgaları özel bir cihaz kullanılarak penisin etkilenen bölgesine iletilir. Şok dalgaları invaziv değildir ve lifli plakları hedef almak için deriden geçer. Tüm prosedür genellikle yaklaşık 20-30 dakika sürer.
 • Tedavi Sonrası Bakım: Her ESWT seansından sonra hastalar bir miktar rahatsızlık, morarma veya şişlik yaşayabilir. Ağrı yönetimi ve esnekliği korumak için penis egzersizleri de dahil olmak üzere, sağlık uzmanı tarafından sağlanan tedavi sonrası talimatlara uymak önemlidir.
 • Takip: İlerlemeyi izlemek ve ek ESWT seanslarına veya diğer tedavilere olan ihtiyacı belirlemek için sağlık uzmanına düzenli takip ziyaretleri yapılması önemlidir.

ESWT’nin PH için akut fazda bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilmesine rağmen, etkinliğinin bireyler arasında farklılık gösterdiğini ve tüm hastalarda anlamlı iyileşme görülmeyebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle PH olan kişilerin, kendi özel durumlarına en uygun tedavi planını görüşmek üzere kalifiye bir ürolog veya uzmana danışmaları çok önemlidir.

Peyronie hastalığının akut evresinde ESWT’nin başarı oranı nasıldır?

PH’nın akut fazında Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin (ESWT) başarı oranı bireyler arasında değişebilir ve etkinliği, durumun ciddiyeti, plakların boyutu ve konumu ve spesifik ESWT dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olabilir. kullanılan protokol. Başarı oranları genellikle penis eğriliğindeki iyileşmeler, ağrı azalması ve genel semptomların hafifletilmesine dayalı olarak rapor edilir.

Araştırma ve klinik çalışmalar, ESWT’nin PH için etkinliği konusunda çeşitli sonuçlar üretmiştir. Bazı çalışmalar ESWT’nin akut fazda önemli faydalar sağlayabileceğini öne sürerken, diğerleri daha mütevazı veya tutarsız sonuçlar bildirmiştir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Eğrilik Derecesi: ESWT, akut fazda hafif ila orta dereceli penis eğriliği vakalarında daha etkili olabilir. Şiddetli eğrilik ESWT’ye daha az duyarlı olabilir.
 • Plak Boyutu ve Konumu: Fibröz plakların konumu ve boyutu ESWT’nin başarısını etkileyebilir. Erişilebilir ve şok dalgası tedavisine uygun plaklar, zorlu konumlardakilere göre daha iyi yanıt verebilir.
 • Tedavi Protokolü: Enerji düzeyi, seans sayısı ve tedaviler arasındaki aralık da dahil olmak üzere kullanılan spesifik ESWT protokolü sonuçları etkileyebilir. Standartlaştırılmış bir protokol yoktur ve farklı sağlık hizmeti sağlayıcılarının farklı yaklaşımları olabilir.
 • Hasta Seçimi: Uygun hasta seçimi çok önemlidir. Akut fazda Peyronie hastalığı olan tüm bireyler ESWT için uygun aday olmayabilir. Genel sağlık durumu ve eşlik eden hastalıkların varlığı gibi faktörler tedavinin başarısını etkileyebilir.
 • Kombinasyon Tedavisi: Bazı durumlarda ESWT, sonuçları optimize etmek için ilaçlar veya penis traksiyon terapisi gibi diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.
 • Takip: İlerlemeyi izlemek ve ek ESWT seanslarına veya alternatif tedavilere olan ihtiyacı belirlemek için bir sağlık uzmanıyla düzenli takip değerlendirmeleri yapılması önemlidir.
 • Beklentiler: Hastaların ESWT’nin sonuçları hakkında gerçekçi beklentileri olmalıdır. Bazı kişiler için penis eğriliğini iyileştirebilse, ağrıyı azaltabilse ve ereksiyon fonksiyonunu iyileştirebilse de, Peyronie hastalığını tamamen ortadan kaldıramayabilir veya herkes için istenen sonuçları elde edemeyebilir.

Genel olarak PH’nın akut fazda ESWT’nin başarı oranı değişkendir ve etkinliği devam eden araştırma ve klinik araştırmaların konusudur. ESWT’yi düşünmeden önce bireyler, kendi özel durumlarını değerlendirebilecek, tedavi seçeneklerini tartışabilecek ve kendi benzersiz koşullarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek bir ürolog veya uzmana danışmalıdır. Bu konsültasyon sırasında potansiyel riskleri, faydaları ve alternatif tedavileri tartışmak da önemlidir.

Peyronie hastalığının kronik fazda ESWT ile tedavisi

Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi (ESWT), PH için, durum stabil hale geldiğinde kronik aşamasında bile araştırılan bir tedavi seçeneğidir. Peyronie hastalığı peniste fibröz plakların veya skar dokusunun gelişmesiyle karakterize edilir ve bu da penis eğriliğine, ağrıya ve ereksiyon zorluğuna neden olabilir. ESWT, Peyronie hastalığından etkilenen bölgeye yönelik yüksek enerjili şok dalgalarının kullanımını içerir ve kronik aşamada da potansiyel faydalara sahip olabilir.

Peyronie hastalığının kronik evresinde ESWT’nin nasıl kullanılabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Değerlendirme ve Tanı: Peyronie hastalığı için ESWT veya başka bir tedaviyi düşünmeden önce, tanıyı doğrulamak ve durumun boyutunu değerlendirmek için bir ürolog veya uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Bu, fizik muayeneleri, görüntüleme çalışmalarını ve penis eğriliği ve fonksiyonunun değerlendirilmesini içerebilir.
 • Hasta Seçimi: ESWT, kronik fazda Peyronie hastalığı olan, semptomları stabil olan ve aktif ilerleme göstermeyen kişiler için düşünülebilir. ESWT kullanma kararı plakların boyutu ve yeri, eğriliğin derecesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olacaktır.
 • Tedavi Seansları: ESWT genellikle ayakta tedavi bazında gerçekleştirilen bir dizi tedavi seansını içerir. Seans sayısı ve şok dalgalarının enerji seviyesi, kullanılan spesifik ESWT cihazına ve hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir.
 • Anestezi: İşlem sırasında rahatsızlığı en aza indirmek için lokal anestezi veya topikal uyuşturucu krem ​​kullanılabilir. Genel anestezi genellikle gerekli değildir. Biz hastalarımıza anestezi uygulamıyoruz, çünkü ESWT ağrısız bir yöntemdir.
 • ESWT İşlemi: İşlem sırasında özel bir cihaz kullanılarak şok dalgaları penisteki fibröz plaklara yönlendirilir. Şok dalgaları invaziv değildir ve etkilenen bölgeyi hedeflemek için deriden geçer. Her seans genellikle 20-30 dakika kadar sürer.
 • Tedavi Sonrası Bakım: Her ESWT seansından sonra hastalar bir miktar rahatsızlık, morarma veya şişlik yaşayabilir. Ağrı yönetimi ve esnekliği korumak için penis egzersizleri de dahil olmak üzere, sağlık uzmanı tarafından sağlanan tedavi sonrası talimatlara uymak önemlidir.
 • Takip: İlerlemeyi izlemek ve ek ESWT seanslarına veya diğer tedavilere olan ihtiyacı belirlemek için sağlık uzmanına düzenli takip ziyaretleri yapılması önemlidir.

ESWT, kronik fazdaki PH için bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilirse de, etkinliğinin bireyler arasında değişebileceğini ve tüm hastalarda anlamlı iyileşme görülmeyebileceğini unutmamak önemlidir.

Hastalar, kendi özel durumları için en uygun tedavi planını tartışmak ve ESWT’nin Peyronie hastalığının kronik evresinde uygun bir seçenek olup olmadığını değerlendirmek için bu konuda  bir üroloğa danışmalıdır.

Peyronie hastalığının kronik evresinde ESWT’nin başarı oranı nasıldır?

Peyronie hastalığının kronik fazında Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin (ESWT) ecrübeli başarı oranı değişkendir ve spesifik hasta, Peyronie hastalığının özellikleri ve seçilen ESWT protokolü gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bu bağlamdaki başarı genellikle penis eğriliğindeki iyileşmeler, ağrının azalması ve genel semptomların hafifletilmesiyle ölçülür.

Peyronie hastalığının kronik evresinde ESWT’nin başarı oranını etkileyebilecek bazı önemli faktörler şunlardır:

 • Hastalığın Süresi: ESWT, PH’nın kronik evresinde kullanıldığında daha etkili olabilir, çünkü bu evrede durum genellikle stabildir. Akut inflamasyon ve ağrının tipik olarak azalması, tedavi için potansiyel olarak daha uygun bir zaman olmasını sağlar.
 • Plak Özellikleri: Lifli plakların boyutu, konumu ve bileşimi ESWT’nin başarısını etkileyebilir. Erişilebilir ve şok dalgası tedavisine yanıt veren plaklar daha iyi sonuçlar verebilir.
 • Hasta Seçimi: Uygun hasta seçimi çok önemlidir. ESWT, daha hafif veya daha lokalize penis eğriliği olan ve diğer açılardan sağlıklı olan kişiler için daha etkili olabilir. Ciddi deformiteleri veya geniş plakları olan hastaların sonuçları daha az öngörülebilir olabilir.
 • ESWT Protokolü: Enerji düzeyi, seans sayısı ve tedaviler arasındaki aralık da dahil olmak üzere kullanılan spesifik ESWT protokolü sonuçları etkileyebilir. Biz genelde haftada 2 kez olmak üzere en az 6 seans uyguluyoruz.
 • Kombinasyon Tedavisi: Bazı durumlarda ESWT, daha iyi sonuçlar elde etmek için ilaç veya penis traksiyon terapisi gibi diğer tedavilerle kombinasyon halinde kullanılabilir.
 • Hasta Beklentileri: Hastaların ESWT sonuçları hakkında gerçekçi beklentileri olmalıdır. Bazı kişilerde penis eğriliğini iyileştirebilse, ağrıyı azaltabilse ve ereksiyon fonksiyonunu geliştirebilse de, Peyronie hastalığını tamamen çözemeyebilir veya herkes için istenen sonuçları elde edemeyebilir.
 • Takip: İlerlemeyi izlemek ve ek ESWT seanslarına veya alternatif tedavilere olan ihtiyacı belirlemek için bir sağlık uzmanıyla düzenli takip değerlendirmeleri yapılması önemlidir.

Kronik fazda ESWT’nin başarı oranının bireyler arasında farklılık gösterebileceğini ve etkinliğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtmek önemlidir. Mevcut kanıtlar ESWT’nin bazı hastalara eğriliği azaltarak, penis fonksiyonunu iyileştirerek ve ağrıyı azaltarak fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak herkes için, özellikle de şiddetli veya yaygın plakları olan kişiler için etkinliği farklı olabilir.

Kronik fazda ESWT veya başka herhangi bir tedaviyi düşünmeden önce bireyler, kendi spesifik durumlarını değerlendirebilecek, tedavi seçeneklerini tartışabilecek ve kendi benzersiz koşullarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunabilecek bir ürolog veya uzmana danışmalıdır. Bu konsültasyon sırasında potansiyel risklerin, faydaların ve alternatif tedavilerin tartışılması önemlidir.

Özet olarak PH’nın kronik ve akut fazında ESWT’nin başarı oranı

Peyronie hastalığı için Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisinin (ESWT) başarı oranı, hastalığın evresine ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişir. Hem akut hem de kronik aşamalardaki başarı oranlarının bir özeti:

Akut Aşama:

 • Hastalığın aktif olarak ilerlediği ve semptomlara neden olduğu akut fazda ESWT’nin etkinliği değişken olabilir.
 • ESWT, hafif ila orta derecede penis eğriliği olan ve semptomları daha az şiddetli olan kişiler için daha faydalı olabilir.
 • Başarı oranları penis eğriliğindeki iyileşmeler, ağrı azalması ve genel semptomların azalmasıyla ölçülür.
 • Bazı hastalarda önemli iyileşmeler yaşanırken, bazılarında daha az etkili olabilir.
 • Doğru hasta seçimi, kullanılan spesifik ESWT protokolü ve gerçekçi hasta beklentileri, başarının belirlenmesinde kritik faktörlerdir.

Kronik Aşama:

 • Hastalığın stabilleştiği ve inflamasyonun azaldığı kronik aşamada, ESWT daha uygun ve potansiyel olarak etkili olabilir.
 • Kronik fazda başarı oranları akut faza göre daha yüksek olabilir.
 • ESWT bazı bireylerde penis eğriliğinin azaltılmasına, erektil fonksiyonun iyileştirilmesine ve ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Hasta seçimi, plak özellikleri, ESWT protokolü ve ESWT’yi diğer tedavilerle birleştirme olasılığı sonuçları etkileyen faktörlerdir.
 • Gerçekçi hasta beklentileri ve düzenli takip değerlendirmeleri esastır.

Genel olarak, ESWT Peyronie hastalığı için hem akut hem de kronik aşamalarda düşünülebilirken, başarı oranları bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Hastaların kendi özel durumlarını değerlendirmek, tedavi seçeneklerini tartışmak ve kendi özel koşullarına göre kişiselleştirilmiş öneriler almak için bir ürolog danışmaları çok önemlidir. Ek olarak, PH için ESWT düşünülürken hastalar potansiyel riskler, faydalar ve alternatif tedaviler hakkında bilgilendirilmelidir.

Bizim tecrübelerimize göre akut evrede ve küçük boyuttaki lezyonlarda ağrıda azalma, eğrilikte düzelme ve ereksiyonda iyileşme daha belirgindir. Plak büyümesinde durma veya tamamen kaybolma sağlanmıştır. Kronik fazda ise benzer şekilde eğriliğin derecesine göre düzelme ve ereksiyonda iyileşme ve küçük lezyonlarda plakların kaybolduğu gözlemlenmiştir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1