Mesane Duvarı Kalınlaşması Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Mesane Duvarı Kalınlaşması: Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Mesane duvarı kalınlaşması (MDK), mesanenin kas ve/veya çevre katmanlarının kalınlığındaki anormal artışla ilgili radyolojik bir bulgudur. Genellikle ultrason, CT taramaları veya MRI gibi tıbbi görüntüleme teknikleri aracılığıyla tespit edilir. Mesane duvarının kalınlaşması tek başına bir tanı olmasa da, altta yatan nedeni belirlemek ve ele almak için daha ileri değerlendirme yapılmasını sağlayan önemli bir klinik gösterge olarak hizmet eder.

Bu makalede, mesane duvarı kalınlaşmasına genel bir bakış sunmak, bunun tanısal bir belirteç olarak rolünü ve spesifik nedeni belirlemek için daha ileri araştırmaların önemini vurgulayarak uygun yönetim ve tedaviye izin vermek istiyorum. Bu tartışma boyunca, bunun klinik önemini, potansiyel nedenlerini, teşhis yöntemlerini ve mesaneyle ilgili durumların ele alınmasında erken teşhis ve müdahalenin önemini araştıracağım.

Yetişkinlerde normal mesane duvar kalınlığı ne kadardır?

Yetişkinlerde normal MDK biraz değişebilir ancak genel olarak oldukça incedir. Sağlıklı bir yetişkin mesane duvarının kalınlığı, ultrason veya diğer görüntüleme teknikleriyle ölçüldüğünde genellikle 5 milimetreden (mm) azdır. Bununla birlikte, mesane duvarı kalınlığının bireyler arasında değişebileceğini ve aynı zamanda yaşla birlikte veya belirli tıbbi durumlara yanıt olarak da değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Mesane duvarının kalınlaşması mesane enfeksiyonları, mesane taşları, mesane kanseri veya mesane çıkış tıkanıklığı gibi çeşitli tıbbi sorunların bir işareti olabilir. Mesane sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa veya idrar semptomları yaşıyorsanız, doğru değerlendirme ve tanı için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Özel durumunuzu değerlendirebilirler ve gerekirse uygun rehberlik ve tedavi sağlayabilirler.

Mesane duvarının kalınlaşması ne anlama geliyor?

“Mesane duvarı kalınlaşması” olarak da bilinen mesane kalınlaşması, mesanenin kas ve/veya astar katmanlarının kalınlığında anormal bir artışı ifade eder. Genellikle ultrason, CT taramaları veya MRI gibi tıbbi görüntüleme çalışmaları yoluyla tespit edilir ve altta yatan bir tıbbi durumun işareti olabilir.

Normal mesane duvarı nispeten incedir ve herhangi bir belirgin kalınlaşma genellikle altta yatan bir sorunun sonucudur. Mesane kalınlaşmasına mesane enfeksiyonları, mesane taşları, mesane kanseri, mesane çıkış tıkanıklığı, interstisyel sistit, radyasyon tedavisi etkileri, nörojenik mesane ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli durumlar neden olabilir.

Mesane duvarında kalınlaşmanın varlığı, mesaneyi etkileyen altta yatan bir sorun olabileceğinin bir işaretidir ve çoğu zaman nedeni belirlemek için daha ileri değerlendirme ve teşhis testlerini gerektirir. Mesane kalınlaşmasının tedavisi ve yönetimi, altta yatan durumun belirlenmesine ve uygun şekilde ele alınmasına bağlıdır. Bu nedenle mesane kalınlaşması tespit edilirse kapsamlı bir değerlendirme ve uygun takip bakımı için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

MDK nasıl ölçülür?

Mesane duvarı kalınlığı genellikle tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak, çoğunlukla da ultrason aracılığıyla ölçülür. Ultrason kullanılarak mesane duvarı kalınlığının nasıl ölçüldüğü aşağıda açıklanmıştır:

 • Transabdominal Ultrason:

Bu yöntemde ses dalgası iletimini kolaylaştırmak için cilde bir jel sürüldükten sonra el tipi ultrason dönüştürücü alt karın bölgesi (suprapubik bölge) üzerinde hareket ettirilir. Ultrason makinesi, mesane dokularından yansıyan ve ekranda görüntüler oluşturan yüksek frekanslı ses dalgaları yayar. Teknisyen veya radyolog daha sonra ultrason görüntüsünün üzerine kumpas yerleştirerek mesane duvarının kalınlığını ölçebilir.

 • Transvajinal Ultrason (kadınlarda):

Kadınlarda mesanenin daha detaylı değerlendirilmesi için transvajinal ultrason yapılabilir. Bu yöntemde mesane ve pelvik yapıların daha net görüntülerini elde etmek için vajinaya özel bir ultrason probu yerleştirilir. Transabdominal ultrasonda olduğu gibi teknisyen bu yaklaşımı kullanarak mesane duvarı kalınlığını ölçebilir.

 • Transrektal Ultrason (erkeklerde):

Erkeklerde mesane ve prostatın değerlendirilmesi için transrektal ultrason kullanılabilir. Mesanenin ve çevresindeki yapıların görüntülerini elde etmek için yağlanmış bir ultrason probu rektuma nazikçe yerleştirilir. Mesane duvarı kalınlığını ölçerken, teknisyen veya sağlık uzmanı, mesanenin farklı bölgelerinde değişiklik gösterebileceğinden, mesane duvarının kalınlığını genellikle birden fazla yerden ölçecektir. Ölçüm mesane duvarının en iç tabakasından (mukoza) en dış tabakasına (muscularis propria) kadar alınır.

Mesane duvarı kalınlığının bireyler arasında değişebileceğini ve ölçümün mesane hacmi, yaş ve altta yatan tıbbi durumlar gibi faktörlerden etkilenebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, mesane duvarı kalınlığı ölçümlerinin yorumlanmasında bu faktörler dikkate alınmalı ve herhangi bir anormallik, hastanın klinik geçmişi ve semptomları bağlamında değerlendirilmelidir.

Ultrason veya diğer görüntüleme çalışmalarında mesane duvarı kalınlaşması tespit edilirse altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi yönlendirmek için daha ileri değerlendirme ve tanı testleri gerekebilir.

MDK önemi nedir?

MDK’nın klinik önemi, altta yatan tıbbi durumların veya mesaneyi etkileyen sorunların bir göstergesi olarak hizmet etme potansiyeline sahiptir. Mesane duvarı kalınlığı tek başına bir teşhis olmasa da, daha ileri değerlendirmeyi teşvik eden ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının altta yatan nedeni belirleyip ele almasına yardımcı olan değerli bir bulgu olabilir. Mesane duvarı kalınlığının klinik önemine ilişkin bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Altta Gelen Durumların Göstergesi: Anormal mesane duvarı kalınlaşması, mesane enfeksiyonları, mesane taşları, mesane kanseri, interstisyel sistit, mesane çıkış tıkanıklığı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli tıbbi durumlarla ilişkilendirilebilir.
 • Tanısal İpucu: Ultrason, CT taraması veya MRI gibi tıbbi görüntüleme yoluyla tespit edildiğinde mesane duvarı kalınlaşması sağlık hizmeti sağlayıcılarına önemli bilgiler sağlayabilir. Onları daha fazla araştırma yapmaya ve kalınlaşmanın nedenini belirlemek için ek testler yapmaya teşvik eder.
 • Erken Teşhis: Mesane kanserinin endişe verici olduğu durumlarda, mesane duvarı kalınlaşmasının erken tespiti, kanserin erken teşhisi ve müdahalesi açısından çok önemli olabilir. Zamanında tedaviye ve daha iyi bir prognoza yol açabilir.
 • Tedavi Planlaması: Mesane duvarı kalınlaşmasının nedeninin belirlenmesi, uygun bir tedavi planının geliştirilmesi için önemlidir. Tedavi altta yatan duruma bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir, bu nedenle doğru tanı önemlidir.
 • Tedaviye Yanıtın İzlenmesi: İnterstisyel sistit veya radyasyon tedavisinin etkileri gibi belirli durumlarda, mesane duvarı kalınlığında zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenmesi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesine ve yönetim planının buna göre ayarlanmasına yardımcı olabilir.
 • Hasta Belirtileri: Mesane duvarının kalınlaşması, sık idrara çıkma, aciliyet, ağrı veya idrarda kan gibi belirtilerle ilişkili olabilir. Altta yatan nedenin ele alınması, bu semptomların hafifletilmesine ve hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Mesane duvarı kalınlığı, diğer klinik faktörlerle birlikte ele alındığında hastanın genel mesane sağlığı hakkında fikir verebilir ve gelecekteki komplikasyon veya hastalığın ilerleme riskini değerlendirmek için kullanılabilir.

MDK’nın tek başına kesin bir tanı olmadığını vurgulamak önemlidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları bu bilgileri daha geniş bir klinik değerlendirmenin parçası olarak kullanır. Mesane duvarı kalınlaşması tespit edilirse spesifik nedeni belirlemek ve tedavi kararlarına rehberlik etmek için sistoskopi, idrar analizi, biyopsi veya ek görüntüleme çalışmaları gibi ileri tanı testleri gerekli olabilir. Mesane duvarı kalınlaşması olan hastalar, altta yatan sorunu çözmek ve uygun bakımı almak için sağlık uzmanlarıyla yakın çalışmalıdır.

Mesane duvarı kalınlaşması mesane kanserinin habercisi veya belirtisi olabilir mi?

MDK mesane kanserinin bir belirtisi olabilir, ancak mutlaka mesane kanserinin doğrudan habercisi değildir. Mesane duvarı kalınlaşması ultrason, CT taramaları veya MR gibi görüntüleme çalışmaları yoluyla tespit edilebilecek radyolojik bir bulgudur. Gözlemlendiğinde sıklıkla şüphe uyandırır ve altta yatan nedeni belirlemek için daha fazla değerlendirme yapılmasını gerektirir.

Mesane kanseri potansiyel belirtilerinden biri olarak mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir. Bununla birlikte mesane duvarı kalınlaşması, mesane enfeksiyonları, mesane taşları, interstisyel sistit, mesane çıkış tıkanıklığı veya radyasyon tedavisinin etkileri gibi diğer kanser dışı durumlardan da kaynaklanabilir. MDK’nın mesane kanseriyle mi yoksa başka bir durumla mı ilgili olduğunu belirlemek için genellikle ek teşhis testleri yapılır. Bunlar arasında sistoskopi (kameralı ince bir tüp kullanılarak mesanenin doğrudan görüntülenmesi), idrar analizi ve muhtemelen mesane astarının biyopsisi yer alabilir.

Özetle mesane duvarının kalınlaşması mesane kanseriyle ilişkilendirilebilirken, kanserin doğrudan habercisi değildir. Bu, mesaneyle ilgili potansiyel bir soruna işaret eden radyolojik bir bulgudur ve kanserli olup olmadığına bakılmaksızın spesifik nedeni tanımlamak ve uygun tedavi kararlarına rehberlik etmek için daha fazla değerlendirme yapılması gerekir. Mesane rahatsızlıklarının etkili yönetimi ve tedavisi için erken teşhis ve doğru tanı önemlidir.

Mesane kalınlaşmasının nedenleri nelerdir?

MDK altta yatan çeşitli tıbbi durumlar veya faktörlerden kaynaklanabilir. Mesane duvarı kalınlaşmasının yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Mesane Enfeksiyonları (Sistit): Çoğunlukla bakterilerin neden olduğu mesane enfeksiyonları, mesane duvarının iltihaplanmasına ve kalınlaşmasına neden olabilir. Bu durum sistit olarak bilinir.
 • Mesane Taşları: Mesanede oluşan mineral birikintileri olan mesane taşlarının varlığı, mesane astarında tahrişe ve iltihaplanmaya neden olarak kalınlaşmaya neden olabilir.
 • Mesane Çıkış Tıkanıklığı: Erkeklerde prostat büyümesi veya üretral darlıklar gibi idrarın mesaneden akışını engelleyen veya kısıtlayan durumlar, mesane içindeki basıncın artmasına neden olabilir. Bu basınç zamanla mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.
 • İnterstisyel Sistit: İnterstisyel sistit, mesane astarının iltihaplanmasıyla karakterize, ağrıya, aciliyete ve idrara çıkma sıklığına yol açan kronik bir durumdur. Kronik inflamasyon mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.
 • Mesane Kanseri: Mesanedeki kanserli büyümeler mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir. Bu genellikle görüntüleme çalışmaları yoluyla tespit edilir ve daha ileri teşhis testleri ile doğrulanır.
 • Radyasyon Tedavisi: Bazı durumlarda pelvik kanser tedavisinde kullanılan radyasyon tedavisi, yan etki olarak mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.
 • Nörojenik Mesane: Mesaneyi kontrol eden sinirleri etkileyen omurilik yaralanması veya bazı nörolojik bozukluklar gibi durumlar, mesane fonksiyonunun bozulması nedeniyle mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.
 • Kronik Mesane Aşırı Gerginliği: Genellikle idrar retansiyonu veya idrarın uzun süre tutulması nedeniyle mesanenin uzun süreli aşırı gerilmesi, mesane duvarının kalınlaşmasına katkıda bulunabilir.
 • Diğer İnflamatuar Durumlar: Mesaneyi etkileyen bazı otoimmün bozukluklar veya kronik inflamatuar durumlar, mesane duvarının kalınlaşmasına neden olabilir.

 Mesane duvarı kalınlaşmasının nedeninin uygun tıbbi değerlendirme ve teşhis testleri yoluyla belirlenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Sık idrara çıkma, ağrı, idrarda kan veya idrar yapma alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtilerle karşılaşırsanız, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi almak için kapsamlı bir muayene ve uygun testler için bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.

Mesane duvarı kalınlaşmasının belirtileri nelerdir?

MDK her zaman gözle görülür semptomlara neden olmayabilir. Bunun yerine, semptomlar tipik olarak altta yatan durumdan veya kalınlaşmanın nedeninden kaynaklanır. Mesane duvarı kalınlaşmasıyla ilişkili yaygın semptomlar (hasta şikayetleri)şunları içerebilir:

 • İdrara Çıkma Sıklığının Artması: Normalden daha sık, çoğunlukla az miktarda idrarla idrara çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
 • Ani idrara çıkma ihtiyacı (urgency): Ertelenmesi zor olan güçlü, ani idrara çıkma isteği.
 • Ağrı veya Rahatsızlık: Alt karın veya pelviste, sıklıkla idrara çıkmayla ilişkili ağrı veya rahatsızlık hissedebilirsiniz.
 • İdrarda kan (Hematüri): İdrarda kan bulunması mesane tahrişinin veya iltihabının belirtisi olabilir.
 • Ağrılı İdrar Yapma (Disüri): İdrar yaparken yanma veya ağrı hissi.
 • Mesaneyi Boşaltmada Zorluk: Mesane duvarının bir tıkanıklığa veya başka nedenlere bağlı olarak kalınlaşması, mesanenin tam olarak boşaltılmasında zorluk yaşanmasına neden olabilir.
 • Bel Ağrısı: Bazı durumlarda, özellikle de kalınlaşma böbrekleri veya yakındaki yapıları etkileyen altta yatan bir durumla ilişkiliyse, bel ağrısı yaşayabilirsiniz.
 • İdrar Akışında Değişiklikler: İdrar akışınızın gücünde veya düzeninde değişiklikler fark edebilirsiniz; bu, mesane çıkış tıkanıklığının göstergesi olabilir.
 • Noktüri: Gece idrara çıkmak için sık sık uyanma ihtiyacı.

Bu semptomların sadece mesane duvarının kalınlaşmasından değil, çeşitli tıbbi durumlardan da kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, doğru değerlendirme ve teşhis için bir sağlık uzmanına danışmanız çok önemlidir. Semptomların altında yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi yönlendirmek için görüntüleme çalışmaları, idrar analizi, sistoskopi veya ürodinamik testler gibi tanısal testler gerekli olabilir. Altta yatan durumun etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedavi edilmesi için erken teşhis ve müdahale önemli olabilir.

MDK teşhisi nasıl konur?

Mesane duvarı kalınlaşmasının teşhisi tipik olarak tıbbi öykü değerlendirmesi, fizik muayene ve çeşitli teşhis testlerinin bir kombinasyonunu içerir. Amaç kalınlaşmanın altında yatan nedeni tespit ederek en uygun tedaviyi belirlemektir. Mesane duvarı kalınlaşmasının değerlendirilmesinde yer alan yaygın tanı adımlarından bazıları şunlardır:

 • Tıbbi Geçmiş ve Fizik Muayene: Sağlık uzmanınız, yaşadığınız idrar semptomları ve geçmişteki ilgili tıbbi durumlar da dahil olmak üzere tıbbi geçmişinizi soracaktır. Fizik muayene, hassasiyeti, kitleleri veya altta yatan diğer sorunların belirtilerini kontrol etmek için karın ve pelvik değerlendirmeleri içerebilir.
 • İdrar tahlili: İdrar örneği sıklıkla toplanır ve kan, enfeksiyon veya diğer anormalliklerin varlığı açısından analiz edilir.
 • Görüntüleme çalışmaları: Ultrason: Mesaneyi görselleştirmek ve mesane duvarının kalınlığını değerlendirmek için transabdominal veya transvajinal ultrason yapılabilir. Bu, invazif olmayan ve yaygın bir başlangıç ​​görüntüleme yöntemidir.
 • CT Taraması veya MRI: Bazı durumlarda, mesanenin ve çevresindeki yapıların daha ayrıntılı görüntülerini sağlamak için bilgisayarlı tomografi (BT) taraması veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılabilir.
 • Sistoskopi: Sistoskopi, mesanenin içini doğrudan görselleştirmek için üretraya kameralı (sistoskop) ince, esnek bir tüpün yerleştirilmesini içerir. Bu, mesane astarının ve herhangi bir anormalliğin daha yakından incelenmesine olanak tanır.
 • Ürodinamik Test: Mesane kapasitesi, basınç ve uygun şekilde boşalma yeteneği de dahil olmak üzere mesane fonksiyonunu değerlendirmek için ürodinamik çalışmalar yapılabilir. Bu testler mesane fonksiyonuyla ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olur ve özellikle nörojenik mesane veya mesane çıkış tıkanıklığı durumlarında faydalı olabilir.
 • Biyopsi: Sistoskopi sırasında şüpheli bulgular ortaya çıkarsa veya mesane kanserinden şüpheleniliyorsa, laboratuvar incelemesi için mesane duvarından doku örneği (biyopsi) alınabilir.
 • Ek Testler: Bulgulara ve şüphelenilen nedene bağlı olarak kan testleri veya özel görüntüleme çalışmaları gibi ek testler veya değerlendirmeler gerekli olabilir.

Tanısal testlerin seçimi, bireyin semptomlarına, tıbbi geçmişine ve sağlık uzmanının klinik kararına bağlı olacaktır. Mesane duvarı kalınlaşmasının nedeni belirlendikten sonra uygun tedavi seçenekleri tartışılıp başlatılabilir. Doğru tanıyı sağlamak ve en iyi şekilde yararlanmak için sağlık uzmanınızla yakın çalışmanız önemlidir.

Mesane duvar kalınlaşmasının tedavisi

MDK tedavisi, kalınlaşmanın altında yatan nedene bağlıdır. Sebep teşhis testleriyle belirlendikten sonra sağlık uzmanınız uygun bir tedavi planı önerebilir. Mesane duvarı kalınlaşmasının farklı nedenleri için bazı potansiyel tedavi seçenekleri şunlardır:

 • Enfeksiyonlar (Sistit): Bakteriyel sistit tipik olarak enfeksiyonu temizlemek ve mesane duvarındaki iltihabı azaltmak için antibiyotiklerle tedavi edilir.
 • Mesane Taşları: Küçük taşlar kendi kendine düşebilir ancak daha büyük taşların sistolitolakaksi veya litotripsi gibi prosedürlerle çıkarılması gerekebilir.
 • Mesane Çıkış Tıkanıklığı: Tedavi altta yatan nedene bağlıdır ve ilaçları, minimal invaziv prosedürleri veya ameliyatı içerebilir. Örneğin, prostat büyümesi olan erkekler ilaçlardan veya prostat ameliyatından (TURP) fayda görebilir.
 • İnterstisyel Sistit (IC): IC kronik bir durumdur ve tedavi genellikle semptom yönetimine odaklanır. Diyet değişiklikleri, fizik tedavi, ilaçlar (ağızdan alınan ilaçlar veya mesane aşıları gibi) ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir.
 • Mesane kanseri: Mesane kanseri tedavisi, kanserin evresine ve türüne bağlıdır. Seçenekler arasında ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi, immünoterapi veya bu tedavilerin bir kombinasyonu yer alabilir.
 • Radyasyon Terapisinin Etkileri: Radyasyon tedavisine bağlı mesane duvarı kalınlaşmasının tedavisi, semptomları hafifletmeye yönelik ilaçları, yaşam tarzı düzenlemelerini veya ciddi vakalarda cerrahi müdahaleyi içerebilir.
 • Nörojenik Mesane: Tedavi altta yatan nörolojik durumu ele almaya odaklanır. Seçenekler bazı durumlarda ilaçları, kateterizasyonu, mesane eğitimini veya ameliyatı içerebilir.
 • Kronik Mesane Aşırı Distansiyonu: Sağlıklı mesane alışkanlıkları konusunda eğitim, davranışsal terapi ve mesanenin düzenli aralıklarla boşaltılması konusunda yeniden eğitilmesi önerilebilir.
 • Otoimmün veya İnflamatuar Durumlar: Tedavi spesifik duruma bağlıdır ve inflamasyonu yönetmek ve otoimmün yanıtı ele almak için ilaçları içerebilir.

MDK’nın altında yatan nedene dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek için sağlık uzmanınızla yakın işbirliği içinde çalışmanız çok önemlidir. Tedavi planınız ayrıca ilerlemenizi izlemek ve tedavide gerekli ayarlamaları yapmak için semptom yönetimi ve takip bakımını da içerebilir. Bazı durumlarda, iyi sıvı alımının sürdürülmesi, diyetteki tahriş edici maddelerden kaçınılması ve iyi mesane alışkanlıklarının uygulanması gibi yaşam tarzı değişiklikleri de mesane sağlığının yönetilmesinde ve mesane duvarının daha fazla kalınlaşmasının önlenmesinde önemli unsurlar olabilir.

Özet

Mesane duvarı kalınlaşması tek başına kesin bir tanı olmayıp ileri değerlendirme gerektiren klinik bir bulgudur. Spesifik nedeni belirlemek ve tedavi kararlarını yönlendirmek için sistoskopi, idrar analizi ve biyopsi gibi ek tanı testleri gerekli olabilir. Erken teşhis ve uygun bakım, mesane rahatsızlıklarının etkili bir şekilde yönetilmesi için çok önemlidir. Hastalarımızı ayrıntılı olarak değerlendirdikten sonra uygun tedaviyi yapıyoruz.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1