Penis Protezi Takılmasıyla Cinsel Tatmin Mümkün mü

Penis Protezi Takılmasıyla Cinsel Tatmin Mümkün mü?

Penis implantı olarak da bilinen penis protezlerinden memnuniyet oranı, implantın türü, kullanılan cerrahi teknik, hastanın beklentileri, cerrahın deneyimi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak birçok çalışma, ilaçlar veya vakumlu ereksiyon cihazları gibi diğer tedaviler başarısız olduğunda penis implantlarının erektil disfonksiyon (ED) için etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir.

Birçok çalışma ve anket, penis implantı ameliyatı geçiren erkekler arasında yüksek memnuniyet oranları bildirmiştir. Bazı çalışmalar memnuniyet oranlarının %80 ile %90 arasında veya hatta daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yazımda tek parçalı (malleable, bükülebilen) ve şişirilebilir penis protezi ameliyatı olan kişilerde cinsel tatmin hakkında bilgi vereceğim.

Tek parçalı penis protezi sonrası erkek memnuniyeti nasıldır?

Yarı sert veya şişirilemez penis implantları olarak da bilinen dövülebilir penis protezleri, diğer daha az invaziv tedaviler başarısız olduğunda erektil disfonksiyon (ED) için bir tedavi seçeneğidir. Bu cihazlar, sertliği sağlamak ve erkeğin ereksiyona ulaşmasını sağlamak için penise cerrahi olarak implante edilir.

Esnek penis protezinden duyulan memnuniyet kişiden kişiye değişir ve kişinin beklentileri, genel sağlık durumu ve implantın yapılma nedeni gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir erkeğin dövülebilir penis protezi taktırdıktan sonraki memnuniyetini etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Cinsel Fonksiyonun Restorasyonu: Diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ED’li birçok erkek için şekillendirilebilir bir penil protez, ereksiyona ulaşmak ve cinsel aktiviteye katılmak için güvenilir bir yol sağlayabilir. Bu, yaşam kalitelerini ve memnuniyetlerini önemli ölçüde artırabilir.
 • Gerçekçi Beklentiler: Hastaların protezin işlevi konusunda gerçekçi beklentilere sahip olması önemlidir. Penetrasyona ve cinsel ilişkiye izin verebilse de sağlıklı bir penis gibi doğal, kendiliğinden bir ereksiyon sağlamaz. Hastalar ameliyata girmeden önce cihazın sınırlamalarını ve faydalarını anlamalıdır.
 • Cerrahi Sonuç: Dövülebilir penil protezden duyulan memnuniyet aynı zamanda cerrahi işlemin başarısına da bağlı olabilir. Optimum fonksiyon ve konfor sağlamak için implantın doğru yerleştirilmesi ve boyutlandırılması çok önemlidir.
 • Adaptasyon ve Konfor: Bazı erkeklerin protez kullanımına alışması ve protezi yerleştirmede doğru tekniği bulması için zamana ihtiyacı olabilir. Cinsel aktivite ve günlük yaşam sırasındaki rahatlık memnuniyeti etkileyebilir.
 • Duygusal ve Psikolojik Faktörler: Acil servisin duygusal ve psikolojik etkisi ve ameliyat olma kararı, ameliyat sonrası memnuniyette önemli bir rol oynayabilir. Danışmanlık ve destek bazı kişiler için yararlı olabilir.
 • Partner Memnuniyeti: Erkeğin cinsel partnerinin memnuniyeti de çok önemli bir faktördür. Açık iletişim ve ortağın karar alma sürecine katılımı genel memnuniyete katkıda bulunabilir.

Malleable penis protezlerinin potansiyel risklerini, faydalarını ve sonuçlarını kalifiye bir ürolog veya sağlık uzmanıyla tartışmak önemlidir. Bireyin özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bilgi ve rehberlik sağlayabilirler. Bazı durumlarda penis protezi tercih edilmeden önce alternatif tedaviler veya terapiler düşünülebilir. Sonuçta, şekillendirilebilir bir penis protezinden sonraki memnuniyet düzeyi farklılık gösterir, ancak birçok erkek için şiddetli ED için başarılı bir çözüm olabilir.

Bükülebilen penis protezi sonrası kadın memnuniyeti nasıldır?

Eşinin bükülebilen penis protezi olan bir kadının memnuniyeti büyük ölçüde değişebilir ve çeşitli faktörlere bağlıdır. Cinsel tatminin son derece bireysel olduğunu ve deneyimin çiftten çifte farklılık göstereceğini unutmamak önemlidir. Bir partnere şekillendirilebilir penis protezi takıldıktan sonra kadının memnuniyetine ilişkin bazı hususlar şunlardır:

 • İletişim: Ortaklar arasında açık ve dürüst iletişim çok önemlidir. Çiftler penis protezi takıldıktan sonra cinsel yakınlığa ilişkin beklentilerini, isteklerini ve endişelerini tartışmalıdır. Düşünceleri ve duyguları paylaşmak, her iki ortağın da birbirini daha iyi anlamasına ve genel tatmini artırmasına yardımcı olabilir.
 • Duygusal Bağlantı: Duygusal yakınlık ve bağlantı, cinsel tatminin temel yönleridir. Dövülebilir bir penis protezinin varlığı, partnerler arasındaki duygusal yakınlığı engellememelidir. Duygusal yakınlığı sürdürmek kadının genel tatminine katkıda bulunabilir.
 • Adaptasyon: Her iki partnerin de protezin cinsel fonksiyonda meydana getirdiği değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olabilir. Her iki partner için de işe yarayan farklı cinsel teknikleri ve pozisyonları keşfetmek bu uyum sürecinin bir parçası olabilir.
 • Fiziksel Rahatlık: Bir kadının memnuniyeti aynı zamanda esnek penis protezi olan bir partnerle cinsel aktivite sırasındaki rahatlığına ve güvenliğine de bağlı olabilir. Cihazın rahatsızlık veya ağrıya neden olmaması, karşılıklı memnuniyet açısından önemlidir.
 • Destek ve Anlayış: Ortaklar birbirlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını desteklemeli ve anlamalıdır. İmplantın sıklıkla erektil disfonksiyon için tıbbi bir çözüm olarak kullanıldığını ve deneyimin doğal erektil fonksiyondan farklı olabileceğini bilmek önemlidir.
 • Cinsel Fonksiyondan Memnuniyet: Eğer şekillendirilebilir penil protez, erkeğin ereksiyona ulaşmasını ve sürdürmesini, cinsel aktivitede bulunmasını ve partnerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyorsa, her iki partnerin de genel cinsel tatminine katkıda bulunabilir.
 • Danışmanlık veya Eğitim: Bazı durumlarda çiftler, sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan danışmanlık veya eğitim kaynaklarından yararlanabilir. Bu kaynaklar her türlü kaygı, korku veya yanlış anlamanın giderilmesine yardımcı olabilir ve penis proteziyle cinsel yakınlığın nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlayabilir.

Sonuçta, bir partnerin şekillendirilebilir penis protezi almasının ardından kadının memnuniyeti; iletişim, duygusal bağlantı, fiziksel rahatlık ve cihazla cinsel işlevin başarısı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Tatmin edici ve tatmin edici bir cinsel ilişki sağlamak için çiftlerin birlikte çalışması, açık bir şekilde iletişim kurması ve gerekirse sağlık uzmanlarından destek veya rehberlik alması önemlidir.

Tek parçalı penis protezi sonrası çift memnuniyeti

Erkeğe şekillendirilebilir penis protezi takıldıktan sonraki çiftin memnuniyeti, cinsel tatminin diğer yönleri gibi, ilgili kişilere, iletişimlerine, beklentilerine ve genel ilişki dinamiklerine bağlı olarak değişebilir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler şunlardır:

 • İletişim: Ortaklar arasında etkili ve açık iletişim esastır. Her iki birey de penis protezi implantasyonundan sonra cinsel yakınlığa ilişkin arzularını, kaygılarını ve beklentilerini rahatça tartışabilmelidir. Düşünce ve duyguların paylaşılması, birbirlerinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yol açabilir ve genel tatmine katkıda bulunabilir.
 • Gerçekçi Beklentiler: Dövülebilir penil protezin işleyişi hakkında gerçekçi beklentilerin belirlenmesi çok önemlidir. Çiftler, cihazın sertliğe izin verdiğini ancak kendiliğinden veya doğal bir ereksiyon sağlamadığını anlamalıdır. Protezin neyi yapıp neyi yapamayacağını tartışmak önemlidir.
 • Duygusal Bağlantı: Duygusal yakınlığı ve bağlantıyı sürdürmek, bir ilişkideki genel tatminin temel bir yönüdür. Dövülebilir bir penis protezinin varlığı, partnerler arasındaki duygusal bağı engellememelidir. Duygusal yakınlığa katılmak her iki ortağın genel memnuniyetini artırabilir.
 • Adaptasyon: Her iki partnerin de protezin cinsel fonksiyonda meydana getirdiği değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olabilir. Her iki partner için de işe yarayan farklı cinsel teknikleri ve pozisyonları keşfetmek bu uyum sürecinin bir parçası olabilir.
 • Fiziksel Rahatlık: Cinsel aktivite sırasında her iki partnerin de rahatlığı ve güvenliği esastır. Cihazın her iki partnerde de rahatsızlığa veya ağrıya neden olmamasını sağlamak, karşılıklı memnuniyet açısından çok önemlidir.
 • Destek ve Anlayış: Her iki partner de birbirini desteklemeli ve birbirlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamalıdır. İmplantın sıklıkla erektil disfonksiyon için tıbbi bir çözüm olarak kullanıldığının ve doğal erektil fonksiyondan farklı olabileceğinin bilincinde olmak, herhangi bir kaygı veya endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Cinsel Fonksiyondan Memnuniyet: Eğer şekillendirilebilir penil protez, erkeğin ereksiyona ulaşmasını ve sürdürmesini, cinsel aktivitede bulunmasını ve partnerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyorsa, her iki partnerin de genel cinsel tatminine katkıda bulunabilir.
 • Danışmanlık veya Eğitim: Çiftler, sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan danışmanlık veya eğitim kaynaklarından yararlanabilir. Bu kaynaklar her türlü kaygı, korku veya yanlış anlamanın giderilmesine yardımcı olabilir ve penis proteziyle cinsel yakınlığın nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlayabilir.

Sonuçta, şekillendirilebilir penis protezi sonrasında çiftin memnuniyeti, ilişkinin kendine özgü koşullarına ve dinamiklerine bağlıdır. Çiftler, açık iletişimi sürdürerek, gerçekçi beklentiler belirleyerek ve birbirlerinin ihtiyaç ve duygularını destekleyerek, protezin varlığına rağmen tatmin edici ve tatmin edici bir cinsel ilişki sağlamak için birlikte çalışabilirler. İhtiyaç duyulduğunda sağlık profesyonellerinden rehberlik almak da bu süreçte faydalı olabilir.

Şişirilebilir penis protezi sonrası erkek memnuniyeti

Şişirilebilir penis protezi aldıktan sonraki memnuniyet, erkekten erkeğe değişebilir, ancak şiddetli erektil disfonksiyonu (ED) olan birçok kişi için bu cihazlar, ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi için güvenilir ve etkili bir çözüm sağlayabilir. Şişirilebilir penis protezi taktırdıktan sonra bir erkeğin memnuniyetini etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • Cinsel Fonksiyonun Restorasyonu: Şişirilebilir penil protezin temel amaçlarından biri ED için diğer tedavilere yanıt vermeyen erkeklerde cinsel fonksiyonun yeniden sağlanmasıdır. Çoğu kişi için bu cihaz cinsel ilişkiyi başarılı bir şekilde kolaylaştırabilir ve cinsel performans ve yakınlık açısından memnuniyetin artmasına yol açabilir.
 • Kendiliğindenlik: Dövülebilir penis protezlerinin aksine şişirilebilir cihazlar kendiliğindenlik avantajı sunar. Erkekler protezi gerektiği gibi şişirip söndürebilir, bu da daha doğal ve spontan bir cinsel deneyim sağlar ve bu da daha yüksek tatmine katkıda bulunabilir.
 • Partner Memnuniyeti: Erkeğin cinsel partnerinin memnuniyeti de önemli bir faktördür. Şişirilebilir penis protezleri genellikle her iki partner için de daha doğal ve tatmin edici cinsel deneyimlere olanak tanır ve bu da genel tatmini artırabilir.
 • Psikolojik Sağlık: Şişirilebilir penis protezinin başarılı kullanımı, erkeğin özgüveni ve psikolojik sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Ereksiyona ulaşabileceklerini ve bunu sürdürebileceklerini bilmek, güveni ve genel yaşam memnuniyetini artırabilir.
 • Rahatlık ve Adaptasyon: Erkeklerin şişirilebilir cihazı kullanmaya alışmaları ve şişirme ve indirme için doğru tekniği bulmaları biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Cinsel aktivite ve günlük yaşam sırasında rahatlığın sağlanması memnuniyeti etkileyebilir.
 • Cerrahi Sonuç: Protezin doğru yerleştirilmesi ve boyutlandırılması da dahil olmak üzere cerrahi işlemin başarısı memnuniyeti etkileyebilir. Optimum fonksiyon ve konfor için iyi gerçekleştirilmiş bir ameliyat şarttır.
 • Ameliyat Sonrası Destek: Sağlık hizmeti sağlayıcılarının takip bakımı ve desteği memnuniyete katkıda bulunabilir. Hastalar protezin kullanımı ve herhangi bir endişe veya komplikasyonun ele alınması konusunda rehberliğe ihtiyaç duyabilir.
 • Gerçekçi Beklentiler: Hastalar, protezi etkili bir şekilde kullanmaya alışmanın zaman alabileceğinin anlaşılması da dahil olmak üzere, cihazın işlevine ilişkin gerçekçi beklentilere sahip olmalıdır.

Şişirilebilir penis protezi kullanmayı düşünen kişilerin kalifiye bir ürolog veya sağlık uzmanına danışması önemlidir. Kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayabilir, potansiyel riskleri ve faydaları tartışabilir ve bireylerin bu tedavi seçeneğinin kendi özel ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar vermelerine yardımcı olabilirler.

Genel olarak pek çok erkek, cinsel aktiviteye katılma ve tatmin edici samimi yaşamlar sürdürme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebildikleri için şişirilebilir penis protezlerinden yüksek düzeyde memnuniyet duyduklarını bildirmektedir. Ancak bireysel deneyimler farklılık gösterebilir; dolayısıyla süreç boyunca sağlık uzmanları ve ortaklarla açık iletişim çok önemlidir.

Şişirilebilir penis protezi sonrası kadın memnuniyeti nasıldır?

Bir kadının partnerine şişirilebilir penis protezi taktırılmasından sonra cinsel aktiviteden memnuniyeti, kendi istekleri, rahatlığı, ilişkinin dinamikleri gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Eşi bu işlemden geçtikten sonra kadının memnuniyetine ilişkin bazı hususlar şunlardır:

 • İletişim: Ortaklar arasında açık ve dürüst iletişim hayati öneme sahiptir. Her iki birey de penis protezi implantasyonundan sonra cinsel yakınlığa ilişkin arzularını, kaygılarını ve beklentilerini rahatça tartışabilmelidir. Düşünce ve duyguların paylaşılması, birbirlerinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yol açabilir ve genel tatmine katkıda bulunabilir.
 • Gerçekçi Beklentiler: Şişirilebilir penis protezinin işleyişi hakkında gerçekçi beklentiler belirlemek çok önemlidir. Çiftler, cihazın daha doğal ve spontan bir ereksiyona olanak sağladığını ancak yine de tamamen doğal bir ereksiyondan farklı olabileceğini anlamalıdır. Protezin neyi yapıp neyi yapamayacağını tartışmak önemlidir.
 • Duygusal Bağlantı: Duygusal yakınlığı ve bağlantıyı sürdürmek, bir ilişkideki genel tatminin temel bir yönüdür. Şişirilebilir penis protezinin varlığı partnerler arasındaki duygusal bağı engellememelidir. Duygusal yakınlığa katılmak her iki ortağın genel memnuniyetini artırabilir.
 • Adaptasyon: Her iki partnerin de protezin cinsel fonksiyonda meydana getirdiği değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olabilir. Her iki partner için de işe yarayan farklı cinsel teknikleri ve pozisyonları keşfetmek bu uyum sürecinin bir parçası olabilir.
 • Fiziksel Rahatlık: Bir kadının memnuniyeti, şişirilebilir penis protezi olan bir partnerle cinsel aktivite sırasındaki rahatlığına ve güvenliğine de bağlı olabilir. Cihazın her iki partnerde de rahatsızlığa veya ağrıya neden olmamasını sağlamak, karşılıklı memnuniyet açısından çok önemlidir.
 • Destek ve Anlayış: Her iki partner de birbirini desteklemeli ve birbirlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamalıdır. İmplantın sıklıkla erektil disfonksiyon için tıbbi bir çözüm olarak kullanıldığının ve doğal erektil fonksiyondan farklı olabileceğinin bilincinde olmak, herhangi bir kaygı veya endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Cinsel Fonksiyondan Memnuniyet: Şişirilebilir penil protez, erkeğin ereksiyona ulaşmasını ve sürdürmesini, cinsel aktivitede bulunmasını ve partnerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyorsa, her iki partnerin de genel cinsel tatminine katkıda bulunabilir.
 • Danışmanlık veya Eğitim: Çiftler, sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan danışmanlık veya eğitim kaynaklarından yararlanabilir. Bu kaynaklar her türlü kaygı, korku veya yanlış anlamanın giderilmesine yardımcı olabilir ve penis proteziyle cinsel yakınlığın nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlayabilir.

Sonuçta bir kadının partnerine şişirilebilir penis protezi taktırmasından sonraki memnuniyeti, ilişkinin kendine özgü koşullarına ve dinamiklerine bağlıdır. Çiftler, açık iletişimi sürdürerek, gerçekçi beklentiler belirleyerek ve birbirlerinin ihtiyaç ve duygularını destekleyerek, protezin varlığına rağmen tatmin edici ve tatmin edici bir cinsel ilişki sağlamak için birlikte çalışabilirler. İhtiyaç duyulduğunda sağlık profesyonellerinden rehberlik almak da bu süreçte faydalı olabilir.

Şişirilebilir penis protezi sonrası çift memnuniyeti

Bir erkeğe şişirilebilir penis protezi takıldıktan sonra çiftin memnuniyeti, ilgili kişilere, iletişimlerine, beklentilerine ve genel ilişki dinamiklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Şişirilebilir penis protezi implantasyonundan sonra çiftin memnuniyetini etkileyebilecek bazı faktörler şunlardır:

 • İletişim: Ortaklar arasında etkili ve açık iletişim esastır. Her iki birey de penis protezi implantasyonundan sonra cinsel yakınlığa ilişkin arzularını, kaygılarını ve beklentilerini rahatça tartışabilmelidir. Düşünce ve duyguların paylaşılması, birbirlerinin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yol açabilir ve genel tatmine katkıda bulunabilir.
 • Gerçekçi Beklentiler: Şişirilebilir penis protezinin işleyişi hakkında gerçekçi beklentiler belirlemek çok önemlidir. Çiftler, cihazın daha doğal ve spontan bir ereksiyona olanak sağladığını ancak yine de tamamen doğal bir ereksiyondan farklı olabileceğini anlamalıdır. Protezin neyi yapıp neyi yapamayacağını tartışmak önemlidir.
 • Duygusal Bağlantı: Duygusal yakınlığı ve bağlantıyı sürdürmek, bir ilişkideki genel tatminin temel bir yönüdür. Şişirilebilir penis protezinin varlığı partnerler arasındaki duygusal bağı engellememelidir. Duygusal yakınlığa katılmak her iki ortağın genel memnuniyetini artırabilir.
 • Adaptasyon: Her iki partnerin de protezin cinsel fonksiyonda meydana getirdiği değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olabilir. Her iki partner için de işe yarayan farklı cinsel teknikleri ve pozisyonları keşfetmek bu uyum sürecinin bir parçası olabilir.
 • Fiziksel Rahatlık: Cinsel aktivite sırasında her iki partnerin de rahatlığı ve güvenliği esastır. Cihazın her iki partnerde de rahatsızlığa veya ağrıya neden olmamasını sağlamak, karşılıklı memnuniyet açısından çok önemlidir.
 • Destek ve Anlayış: Her iki partner de birbirini desteklemeli ve birbirlerinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamalıdır. İmplantın sıklıkla erektil disfonksiyon için tıbbi bir çözüm olarak kullanıldığının ve doğal erektil fonksiyondan farklı olabileceğinin bilincinde olmak, herhangi bir kaygı veya endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Cinsel Fonksiyondan Memnuniyet: Şişirilebilir penil protez, erkeğin ereksiyona ulaşmasını ve sürdürmesini, cinsel aktivitede bulunmasını ve partnerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyorsa, her iki partnerin de genel cinsel tatminine katkıda bulunabilir.
 • Danışmanlık veya Eğitim: Çiftler, sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan danışmanlık veya eğitim kaynaklarından yararlanabilir. Bu kaynaklar her türlü kaygı, korku veya yanlış anlamanın giderilmesine yardımcı olabilir ve penis proteziyle cinsel yakınlığın nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik sağlayabilir.

Genel olarak, bir erkeğe şişirilebilir penis protezi takıldıktan sonra çiftin memnuniyeti, ilişkinin kendine özgü koşullarına ve dinamiklerine bağlıdır. Çiftler, açık iletişimi sürdürerek, gerçekçi beklentiler belirleyerek ve birbirlerinin ihtiyaç ve duygularını destekleyerek, protezin varlığına rağmen tatmin edici ve tatmin edici bir cinsel ilişki sağlamak için birlikte çalışabilirler. İhtiyaç duyulduğunda sağlık profesyonellerinden rehberlik almak da bu süreçte faydalı olabilir.

Tek parçalı ve şişirilebilir penis protezine sahip çiftlerin memnuniyetinin karşılaştırılması

Dövülebilir ve şişirilebilir penil protezlerle çift memnuniyetini karşılaştırmak, her iki implant tipinin avantaj ve dezavantajlarının yanı sıra her iki partnerin benzersiz ihtiyaç ve tercihlerinin de dikkate alınmasını gerektirir. Her iki penis protezi türü için çift memnuniyeti faktörlerinin bir karşılaştırması:

Malleable Penis Protezi:

 • Basitlik: Malleable penis protezlerinin tasarımı ve kullanımı daha basittir. Enflasyon veya deflasyona ihtiyaç duymazlar, bu da onları çalıştırmayı kolaylaştırır.
 • Kendiliğindenlik: Esneklik sağlarken, dövülebilir protezler her zaman yarı sert durumda oldukları için kendiliğindenlikten yoksundurlar. Çiftlerin cinsel aktivite sırasında cihazın sertliğine uyum sağlaması gerekebilir.
 • Güvenilirlik: Bu protezler genellikle ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi açısından güvenilirdir ve bu da yüksek düzeyde çift memnuniyetine yol açabilir.
 • Partnerin Rahatlığı: Bazı partnerler, özellikle rahatsızlığa veya ağrıya neden oluyorsa, cinsel aktivite sırasında cihazın sertliğini rahatsız edici bulabilirler.
 • Adaptasyon: Çiftlerin cihazın sınırlamalarına uyum sağlamaları ve kendileri için en uygun pozisyonları ve teknikleri bulmaları gerekebilir.
 • Duygusal Bağlantı: Cihazın sertliği cinsel aktivitenin doğallığını etkileyebileceğinden, şekillendirilebilir protezlerde duygusal yakınlığı ve bağlantıyı sürdürmek çok önemlidir.

Şişirilebilir Penis Protezi:

 • Kendiliğindenlik: Şişirilebilir penil protezler, kullanıcının gerektiğinde cihazı şişirmesine ve indirmesine izin vererek daha doğal bir deneyim sunarak daha fazla kendiliğindenlik sunar.
 • Doğal His: Bazı partnerler, şişirilebilir protezlerin, dövülebilir cihazlarla karşılaştırıldığında cinsel aktivite sırasında daha doğal bir his sağladığını görebilir.
 • Rahatlık: Şişirilebilir protezler, çeşitli düzeylerde sertlik elde edecek şekilde ayarlanabilir ve potansiyel olarak cinsel ilişki sırasında daha fazla konfor ve esneklik sağlar.
 • Adaptasyon: Çiftlerin şişirilebilir protezlerin getirdiği değişikliklere uyum sağlamak için hâlâ zamana ihtiyacı olabilir, ancak sertliği kontrol edebilme yeteneği bu süreci daha yönetilebilir hale getirebilir.
 • Duygusal Bağlantı: Şişirilebilir protezler cinsel aktivite açısından daha fazla esneklik sunduğundan duygusal yakınlığı sürdürmek biraz daha kolay olabilir.
 • Karmaşıklık: Şişirilebilir cihazların çalıştırılması dövülebilir olanlara göre daha karmaşıktır; şişirme ve indirmeyi gerektirir ve bu da biraz pratik gerektirebilir.

Sonuç olarak, çiftlerin şekillendirilebilir ve şişirilebilir penil protezlerden memnuniyeti, bireysel tercihlere, ihtiyaçlara ve her çiftin özel koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tek parçalı protezler daha basit ve güvenilir olsa da kendiliğindenlik özelliği olmayabilir ve bazı partnerler için daha az konforlu olabilir. Buna karşılık, şişirilebilir protezler daha fazla esneklik ve potansiyel olarak daha doğal bir his sunar ancak çalıştırılmaları daha karmaşıktır. Sonuçta, iki tip penis protezi arasındaki seçim, bir sağlık uzmanının rehberliğinde, bireyin tıbbi durumuna, yaşam tarzına ve kişisel tercihlerine göre yapılmalıdır. Partnerler arasındaki açık iletişim ve cinsel fonksiyondaki değişikliklere uyum sağlama isteği, her iki protez türünden de memnuniyet elde etmede temel faktörlerdir.

Özet

Genel olarak penis implantları, cinsel işlevi geri kazandırarak ve ilişki kalitesini iyileştirerek çift ve partner memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çalışmalar ve anketler memnuniyet oranlarının %80 ile %90 arasında veya hatta daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir tıbbi prosedür gibi, bireysel deneyimler farklılık gösterebilir ve çiftlerin, kendi özel durumlarına göre mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için sağlık uzmanlarına danışarak bilinçli kararlar vermesi önemlidir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürologist

Istanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1