Penil Rejeneratif Tedaviler ve Çeşitleri

Penil Rejeneratif Tedaviler ve Çeşitleri

Penil rejeneratif terapi (PRT), erektil fonksiyonu iyileştirmek ve erektil disfonksiyon ve Peyronie hastalığı gibi penisi olumsuz etkileyen durumları tedavi etmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir tıbbi yaklaşımdır. Bu yenilikçi terapi, trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi, kök hücre tedavisi, şok dalgası tedavisi ve doku mühendisliği,  topikal tedaviler ve fotobiyomodülasyon gibi teknikleri içerir. Vücudun doğal iyileşme mekanizmalarından yararlanan bu tedaviler, doku onarımını teşvik etmeyi, kan akışını artırmayı ve penis dokusunu gençleştirmeyi, sonuç olarak etkilenen bireylerin işlevini geri getirmeyi ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu tedavilerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin araştırmalar devam ederken, çeşitli penis sorunlarına çözüm bulmak ve cinsel sağlığı canlandırmak için umut verici bir potansiyel sunuyorlar. Bu makalemde konu ile ilgili genel ve güncel bilgiler vereceğim.

Penil rejeneratif tedavi nedir?

Penis rejenerasyonu olarak da bilinen penis rejeneratif tedavisi, özellikle erektil disfonksiyon (ED) veya Peyronie hastalığı vakalarında penisin işlevini ve yapısını iyileştirmeyi veya eski haline getirmeyi amaçlayan tıbbi bir tedavi yöntemidir. Bu terapi tipik olarak penis dokusunda doku onarımını, büyümeyi ve gençleşmeyi teşvik etmek için rejeneratif tıp tekniklerinin kullanılmasını içerir.

PRT hala nispeten yeni ve gelişen bir alandır ve etkinliğini ve uzun vadeli sonuçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. İlaç veya ameliyat gibi geleneksel tedavilere yanıt vermeyen, erektil disfonksiyon veya diğer penis rahatsızlıkları olan erkekler için umut verici bir seçenek sunabilir. Ancak bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir ve bireysel koşullara göre en uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için androloji alanında tecrübeli bir Üroloğa danışmak önemlidir.

Penil rejeneratif tedavi çeşitleri nelerdir?

PRT penis fonksiyonunu ve yapısını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli yaklaşımları kapsar. Bu amaçla uygulanan bazı yaygın türler şunlardır:

 • Trombosit Açısından Zengin Plazma (PRP) Tedavisi: PRP, hastanın kan örneğinin alınmasını, bunun trombositleri konsantre etmek için işlenmesini ve ardından trombosit bakımından zengin çözeltinin penis dokusuna enjekte edilmesini içerir. Trombositler, doku yenilenmesini ve kan damarı oluşumunu teşvik eden ve potansiyel olarak erektil fonksiyonu iyileştiren büyüme faktörleri içerir.
 • Kök Hücre Tedavisi: Farklı hücre tiplerine farklılaşma yeteneğine sahip olan kök hücreler, hasar görmüş penis dokusunun yenilenmesinde kullanılabilir. Kök hücreler hastanın kendi yağ dokusundan (yağ hücreleri) veya kemik iliğinden elde edilebilir, işlenebilir ve daha sonra doku onarımını ve yenilenmesini desteklemek için penise enjekte edilebilir.
 • Şok Dalgası Tedavisi: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT), penis dokusuna düşük yoğunluklu şok dalgalarının iletilmesini içerir. Bu tedavinin yeni kan damarlarının büyümesini teşvik ettiği ve penise kan akışını iyileştirdiği ve böylece erektil fonksiyonun artmasına yol açtığı düşünülmektedir. Şok dalgası tedavisi invaziv değildir ve genellikle birkaç seansta uygulanır.
 • Doku Mühendisliği: Doku mühendisliği teknikleri, biyomateryaller, iskeleler, hücreler ve büyüme faktörlerinin bir kombinasyonunu kullanarak yapay penis dokusu oluşturmayı içerir. Bu tasarlanmış dokular, penisin yeniden yapılandırılması veya hasarlı dokuyu değiştirmek için kullanılabilir ve potansiyel olarak ereksiyon fonksiyonunu geri kazandırabilir.
 • Topikal Tedaviler: Bazı rejeneratif tedaviler, büyüme faktörleri veya diğer biyoaktif bileşikleri içeren topikal ajanların penis derisine uygulanmasını içerir. Bu topikal tedaviler doku onarımını teşvik edebilir ve ereksiyon fonksiyonunu iyileştirebilir.
 • Fotobiyomodülasyon Terapisi: Düşük seviyeli lazer terapisi (LLLT) veya fotobiyomodülasyon olarak da bilinen bu terapi, penisteki hücresel aktiviteyi ve doku yenilenmesini uyarmak için belirli ışık dalga boylarının kullanılmasını içerir. Kan akışını ve erektil fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

PRT nasıl çalışır?

PRT, farklı etki mekanizmaları yoluyla penis fonksiyonunu ve yapısını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli teknikleri kapsar. Her terapi türüyle ilişkili temel mekanizmalar şunlardır:

Trombositten Zengin Plazma (PRP) Tedavisi:

 • Büyüme Faktörleri: PRP, trombosit türevli büyüme faktörü (PDGF), transforme edici büyüme faktörü-beta (TGF-β), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve insülin benzeri büyüme gibi büyüme faktörleri açısından zengin olan konsantre trombositleri içerir. faktör (IGF). Bu büyüme faktörleri doku onarımını, anjiyogenezi (yeni kan damarlarının oluşmasını) ve penis dokusundaki hücre çoğalmasını uyararak erektil fonksiyonun iyileşmesine yol açar.

Kök hücre tedavisi:

 • Farklılaşma ve Parakrin Sinyalleme: Kök hücreler, çeşitli hücre tiplerine farklılaşma ve parakrin sinyalleme yoluyla biyoaktif molekülleri serbest bırakma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Kök hücreler penis dokusuna enjekte edildiğinde endotelyal hücrelere, düz kas hücrelerine ve diğer hücre tiplerine farklılaşarak doku rejenerasyonunu, neovaskülarizasyonu (yeni kan damarlarının oluşumu) ve penis mimarisinin yeniden şekillenmesini teşvik edebilir.

Şok Dalga Terapisi:

 • Neovaskülarizasyon: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT), penis dokusuna düşük yoğunluklu şok dalgaları ileterek anjiyojenik büyüme faktörlerinin salınmasını uyarır ve neovaskülarizasyonu teşvik eder. Bu süreç penise giden kan akışını artırır, erektil dokuya oksijenlenmeyi ve besin dağıtımını artırır ve ereksiyon fonksiyonunu iyileştirir.

Doku mühendisliği:

 • Biyomateryal Yapı İskeleleri: Doku mühendisliği yaklaşımları, yapay penis dokusu oluşturmak için hücreler (örn. kök hücreler veya farklılaşmış hücreler) ve büyüme faktörleriyle tohumlanan biyomateryal yapı iskelelerini kullanır. Bu yapı iskeleleri hücre çoğalması, farklılaşması ve doku organizasyonu için yapısal destek ve ipuçları sağlar, sonuçta doku yenilenmesini ve penisin işlevsel restorasyonunu destekler. Rejeneratif tedavi için “penil topikal tedavilerin” etki mekanizmaları

Topikal Tedaviler:

 • Artan Kan Akışı: Bazı topikal tedaviler, penis dokusunda vazodilasyonu teşvik eden vazodilatörler veya ajanlar içerir. Bu bileşikler, kan damarlarını genişleterek, ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesi için çok önemli olan penise giden kan akışını artırabilir.
 • Nitrik Oksit Üretimi: Nitrik oksit (NO), penis ereksiyonunda rol oynayan önemli bir sinyal molekülüdür. Bazı topikal tedaviler, penis dokusunda nitrik oksit üretimini veya salınmasını uyaran ve ereksiyon fonksiyonunun iyileşmesine yol açan bileşenler içerebilir.
 • Doku Onarımı ve Yenilenmesi: Bazı topikal ajanlar, penis dokusunda doku onarımını ve yenilenmesini destekleyen büyüme faktörleri, sitokinler veya diğer biyoaktif bileşikler içerebilir. Bu maddeler hücre çoğalmasını, kollajen sentezini ve anjiyogenezi uyararak iyileşme sürecini kolaylaştırabilir ve penis sağlığını iyileştirebilir.
 • Antiinflamatuar Etkiler: Kronik inflamasyon, erektil disfonksiyona ve penis dokusu hasarına katkıda bulunabilir. Anti-inflamatuar özelliklere sahip topikal tedaviler, penis dokusundaki inflamasyonun azaltılmasına, semptomların hafifletilmesine ve doku iyileşmesinin desteklenmesine yardımcı olabilir.
 • Nöroprotektif Etkiler: Bazı topikal ajanlar, penis dokusundaki sinir fonksiyonunun korunmasına yardımcı olan nöroprotektif özelliklere sahip olabilir. Bu özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan veya ereksiyon fonksiyonunu etkileyen sinir hasarı olan kişiler için faydalı olabilir.
 • Nemlendirme ve Cilt Sağlığı: Uygun hidrasyonun ve cilt sağlığının korunması, genel penis fonksiyonu için çok önemlidir. Penis derisini nemlendiren ve besleyen topikal tedaviler, kuruluğu, tahrişi ve cilt hasarını önlemeye yardımcı olarak optimum penis sağlığını teşvik edebilir.

Fotobiyomodülasyon Terapisi

 • Artan ATP Üretimi: PBMT, adenosin trifosfat (ATP) üretimini artırmak için hücrelerdeki enerji üreten organel olan mitokondriyi uyarır. ATP, hücresel süreçler için birincil enerji kaynağıdır ve hücre metabolizması ve işlevi için gereklidir. Artan ATP seviyeleri, protein sentezi, DNA onarımı ve hücre çoğalması dahil olmak üzere hücresel aktiviteyi geliştirerek doku onarımını ve yenilenmesini teşvik edebilir.
 • Geliştirilmiş Hücresel Metabolizma: PBMT, siklik adenosin monofosfat (cAMP) yolu ve mitojenle aktifleşen protein kinaz (MAPK) yolu dahil olmak üzere çeşitli hücresel sinyal yollarını aktive edebilir. Bu sinyal yolları hücresel metabolizmayı, gen ekspresyonunu ve hücrenin hayatta kalmasını düzenleyerek hücresel fonksiyonun ve doku onarımının artmasına yol açar.
 • Anti-inflamatuar Etkiler: PBMT’nin bağışıklık tepkisini modüle ettiği ve çeşitli dokulardaki inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir. PBMT, pro-inflamatuar sitokinleri baskılayarak ve anti-inflamatuar sitokinlerin salınımını teşvik ederek, Peyronie hastalığı ve erektil disfonksiyon gibi durumlar için faydalı olan penis dokusundaki inflamasyonu hafifletebilir.
 • Artan Kan Akışı: PBMT’nin damar genişletici etkileri vardır ve hedeflenen dokudaki mikrosirkülasyonu iyileştirebilir. PBMT, kan damarlarını genişleterek ve kan akışını artırarak penis dokusuna oksijen ve besin dağıtımını artırır, doku iyileşmesini ve yenilenmesini destekler.
 • Neovaskülarizasyon: PBMT tedavi edilen bölgede anjiyogenezi, yani yeni kan damarlarının oluşumunu uyarır. Bu süreç doku perfüzyonunu ve oksijenlenmesini artırır, doku onarımını ve yenilenmesini destekler ve erektil fonksiyonu iyileştirir.
 • Nöroprotektif Etkiler: PBMT, nöronları hasardan koruyabilir ve nöronal yenilenmeyi destekleyebilir. Penis rejeneratif tedavisi bağlamında PBMT, erektil fonksiyon için çok önemli olan penis dokusundaki sinir fonksiyonunun korunmasına yardımcı olabilir.

PRT kimlere yapılır, kimlere yapılmaz?

Penil rejeneratif tedaviyi düşünen kişilerin, tedavi için uygun aday olup olmadıklarını belirlemek ve bireysel tıbbi geçmişleri ve tedavi hedeflerine dayalı olarak potansiyel riskleri ve faydaları tartışmak için bir ürolog tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçmeleri önemlidir.

Penil rejeneratif tedavi başlıca iki hastalık için yapılır:

 • Erektil Disfonksiyon (ED): İlaç tedavisi (örn. PDE5 inhibitörleri), vakumlu ereksiyon cihazları veya penis implantları gibi geleneksel tedavilere yeterince yanıt vermeyen erektil disfonksiyonlu bireyler için penis rejeneratif tedavisi düşünülebilir. Doku onarımını teşvik ederek, kan akışını artırarak ve penis dokusunu gençleştirerek erektil fonksiyonun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Peyronie Hastalığı: Penis rejeneratif tedavisi, peniste fibröz plakların oluşmasıyla karakterize edilen ve ereksiyon sırasında eğriliğe ve ağrıya yol açan Peyronie hastalığı olan kişiler için faydalı olabilir. Bu tedaviler plak boyutunun azaltılmasına, penis eğriliğinin iyileştirilmesine ve doku yeniden yapılanmasını ve yenilenmesini teşvik ederek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kontrendikasyonlar (PRT yapılmaması gereken durumlar):

 • Aktif Enfeksiyon: Genital bölgede aktif enfeksiyonu olan bireylerde penil rejeneratif tedaviden kaçınılmalıdır çünkü prosedürler, enfeksiyonu potansiyel olarak kötüleştirebilecek veya sistemik yayılıma yol açabilecek enjeksiyonları veya müdahaleleri içermektedir.
 • Kanama Bozuklukları: Kanama bozukluğu olan veya antikoagülan ilaç kullanan kişiler, penis rejeneratif tedavi prosedürleri sırasında enjeksiyon bölgesinde hematom oluşumu gibi kanama komplikasyonları açısından yüksek risk altında olabilirler.
 • Ciddi Penis Deformitesi: Ciddi penis deformiteleri veya anatomik anormallikler, penis rejeneratif tedavisinin etkinliğini sınırlayabilir veya komplikasyon riskini artırabilir. Bu gibi durumlarda alternatif tedaviler veya cerrahi müdahaleler daha uygun olabilir.
 • Kontrolsüz Tıbbi Durumlar: Yetersiz kontrol edilen diyabet, hipertansiyon veya kardiyovasküler hastalık gibi kontrolsüz tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler, artan komplikasyon riski veya optimal olmayan tedavi sonuçları nedeniyle penis rejeneratif tedavisi için uygun adaylar olmayabilir.
 • Alerji veya Hassasiyet: Penil rejeneratif tedavide kullanılan bazı ilaçlar veya biyomateryaller gibi bileşenlere karşı alerjisi veya hassasiyeti olduğu bilinen kişiler, alerjik reaksiyonları veya olumsuz olayları önlemek için bu tedavilerden kaçınmalıdır.

PRT’nin etkinlik ve güvenilirliği

Penis rejeneratif tedavisinin etkinliği ve güvenliği, kullanılan spesifik tekniğe, tedavi edilen altta yatan duruma ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olarak değişir. Bazı yaygın penis rejeneratif tedavilerinin etkinlik ve güvenlik hususlarına genel bir bakış:

Trombositten Zengin Plazma (PRP) Tedavisi:

 • Etkinlik: Bazı çalışmalar, PRP tedavisinin, erektil disfonksiyon veya Peyronie hastalığı olan erkeklerde erektil işlevi, penis hissini ve genel cinsel tatmini iyileştirebileceğini öne sürmektedir. Ancak sonuçlar farklılık gösterebilir ve PRP tedavisinin uzun vadeli etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
 • Güvenlik: PRP tedavisi, kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından uygulandığında genellikle güvenli kabul edilir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve enjeksiyon bölgesinde geçici morarma, şişme veya rahatsızlık içerebilir. Ciddi komplikasyonlar nadirdir ancak enfeksiyon veya alerjik reaksiyonları içerebilir.

Kök hücre tedavisi:

 • Etkinlik: Kök hücre tedavisinin penis rejenerasyonu konusundaki etkinliğine ilişkin araştırmalar henüz başlangıç ​​aşamasındadır. Bazı çalışmalar, erektil fonksiyonun ve penis dokusunun yenilenmesinin iyileştirilmesinde umut verici sonuçlar bildirmiştir, ancak etkinliğini belirlemek için daha büyük ölçekli klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.
 • Güvenlik: Penis rejenerasyonu için kök hücre tedavisinin güvenliği henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Riskler enfeksiyon, iltihaplanma veya anormal doku büyümesinin gelişimini içerebilir. Ek olarak, kök hücrelerin tıbbi tedavilerde kullanımına ilişkin etik ve düzenleyici hususlar da vardır.

Şok Dalga Terapisi:

 • Etkinlik: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT), bazı çalışmalarda erektil fonksiyonun ve penis kan akışının iyileştirilmesinde umut verici sonuçlar göstermiştir. Ancak etkinlik, erektil disfonksiyonun ciddiyeti ve şok dalgası tedavisi için kullanılan spesifik protokol gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 • Güvenlik: Şok dalgası tedavisi, nitelikli bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından uygulandığında genellikle güvenli kabul edilir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve geçici rahatsızlık veya morarmayı içerebilir. Ciddi komplikasyonlar nadirdir ancak penis dokusunun veya çevresindeki yapıların hasar görmesini içerebilir.

Doku mühendisliği:

 • Etkinlik: Penis rejenerasyonuna yönelik doku mühendisliği yaklaşımları halen deneysel aşamadadır ve etkinliklerine ilişkin klinik veriler sınırlıdır. Bununla birlikte, klinik öncesi çalışmalar hayvan modellerinde fonksiyonel penis dokusu oluşturma konusunda umut verici sonuçlar göstermiştir.
 • Güvenlik: Doku mühendisliği yaklaşımlarına ilişkin güvenlik hususları; bağışıklık reddi, enfeksiyon veya anormal doku oluşumu riskini içerir. Bu tekniklerin klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmasından önce güvenlik ve etkinliği optimize etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bu tedavileri düşünen kişiler, riskleri ve faydaları bir ürologla tartışmalı ve kendi bireysel koşulları ve tedavi hedeflerine göre seçeneklerini dikkatle tartmalıdır.

Yan etkiler ve komplikasyonlar

Herhangi bir tıbbi prosedür gibi penis rejeneratif tedavisi de potansiyel yan etkiler ve komplikasyonlar taşır. Spesifik riskler, kullanılan tedavinin türüne ve bireysel hasta faktörlerine bağlı olarak değişebilir. Çeşitli penis rejeneratif tedavileriyle ilişkili bazı potansiyel yan etkiler ve komplikasyonlar şunlardır:

Trombositten Zengin Plazma (PRP) Tedavisi:

 • Yan etkiler: PRP tedavisinin yaygın yan etkileri arasında geçici morarma, şişme veya enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık sayılabilir.
 • Komplikasyonlar: PRP tedavisinin ciddi komplikasyonları nadirdir ancak enfeksiyon, alerjik reaksiyonlar veya kan damarlarına veya sinirlere yanlışlıkla enjeksiyon yaparak doku hasarına yol açabilir.

Kök hücre tedavisi:

 • Yan etkiler: Penis rejenerasyonu için kök hücre tedavisinin potansiyel yan etkileri arasında geçici şişlik, morarma veya enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık sayılabilir.
 • Komplikasyonlar: Kök hücre tedavisiyle ilişkili riskler arasında enfeksiyon, iltihaplanma veya anormal doku büyümesinin gelişimi yer alır. Kök hücrelerin tıbbi tedavilerde kullanımına ilişkin etik ve düzenleyici hususlar da vardır.

Şok Dalga Terapisi:

 • Yan etkiler: Şok dalgası tedavisinin yan etkileri genellikle hafiftir ve tedavi bölgesinde geçici rahatsızlık, morarma veya kızarıklık içerebilir.
 • Komplikasyonlar: Şok dalgası tedavisinin ciddi komplikasyonları nadirdir ancak tedavi uygun şekilde uygulanmazsa penis dokusunun veya çevresindeki yapıların hasar görmesini içerebilir.

Doku mühendisliği:

 • Yan etkiler: Penis rejenerasyonuna yönelik doku mühendisliği yaklaşımlarının yan etkileri arasında iltihaplanma, rahatsızlık veya penis hissinde geçici değişiklikler bulunabilir.
 • Komplikasyonlar: Doku mühendisliği teknikleriyle ilişkili komplikasyonlar arasında bağışıklık reddi, enfeksiyon veya anormal doku gelişimi riski bulunur. Ek olarak, implante edilen biyomateryallerin ve işlenmiş dokuların uzun vadeli güvenliği halen araştırılmaktadır.

Penil rejeneratif tedavinin genel yan etki ve komplikasyon riskinin deneyimli bir ürolog tarafından uygulandığında genellikle düşük olduğunu unutmamak önemlidir.

Özet

Penis rejeneratif tedavisi, özellikle erektil disfonksiyon veya Peyronie hastalığı vakalarında penis fonksiyonunu ve yapısını iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli tıbbi yaklaşımları kapsar. Yaygın teknikler arasında trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi, kök hücre tedavisi, şok dalgası tedavisi ve doku mühendisliği yer alır. Bu tedaviler, büyüme faktörü uyarımı, kök hücre farklılaşması ve doku yenilenmesi gibi mekanizmalar yoluyla doku onarımını teşvik etmeyi, kan akışını arttırmayı ve penis dokusunu gençleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tedaviler umut verici olsa da, etkinlikleri ve güvenlikleri hala araştırılmaktadır ve bu tedavileri düşünen kişilerin potansiyel riskleri ve faydalarını konuyla ilgili bir üroloji uzmanı ile tartışmalıdırlar. Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra uygun tedavileri hastalarımıza öneriyoruz.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1