Penis Protezi (Mutluluk Çubuğu) Ameliyatı: Kimlere Yapılır Güncel ve Genel Bilgiler

Penis Protezi (Mutluluk Çubuğu) Ameliyatı: Kimlere Yapılır Güncel ve Genel Bilgiler

Penil protez (penis protezi, penil implant) nedir?

 “Penil protez”, erektil disfonksiyon (impotans, iktidarsızlık,sertleşme sorunu) olan erkeklerde ilaç tedavisi, vakum tedavisi ve penise yapılan iğne (enjeksiyon) tedavileri ve diğer tedavi yöntemleri ile düzelme olmadığı durumlarda penise yerleştirilen özel maddeden yapılmış silindir şeklinde, ereksiyon halindeki penisin uzunluğu kadar boyuta sahip yapılardır.

 

Kaç çeşit penil protez vardır?

Her birinin çalışma şekli farklı olan 3 çeşit penis protezi vardır.

Malleable penil protezler: Bu protezler devamlı ereksiyon halinde olan protezlerdir. Tek parçalı penil protezler olarak ta bilinir. Sadece her iki korpus kavernozuma (penis iç yapısı) silindir şeklinde konan 2 adet yapıdan oluşur. Uzunluğu penisin normal ereksiyon halindeki uzunluğu kadardır. Sistem basit olduğu için bozulma, protez arızası görülmez.

İki parçalı penis protezleri: Bunlar penise yerleştirilen 2 adet silindir şeklinde tüp ve testisin yanına (skrotuma) yerleştirilen pompa sisteminden oluşur. “İki parçalı şişirilebilen penil protezler “ olarak ta bilinirler. Hasta ilişkiye gireceği zaman ereksiyon oluşturur, ilişki sonrası ereksiyon sonlandırılır. Sistem çok karışık olmadığından arıza durumu üç parçalıya göre daha azdır, ancak ereksiyon kalitesi üç parçalıya göre biraz zayıftır.

Üç parçalı penil protezler: Penise yerleştirilen iki adet silindir, karın alt kısmına yerleştirilen bir adet rezerv ve skrotuma yerleştirilen bir adet pompa sisteminden oluşur. “Şişirilebilen üç parçalı protezler”  olarak ta bilinirler. Hastalar sadece ilişkiye girecekleri zaman şişirirler, ilişki sonrası indirirler. Doğala yakın bir ereksiyon sağlanır. Bu protezdeki ereksiyon kalitesi iki parçalı olandan daha iyidir.

Üç parçalı protezler de kendi içinde 2 gruba ayrılır:

 • Sadece enine genişleyen üç parçalı protezler
 • Hem enine ve hem de boyuna genişleyen 3 parçalı penis protezleri

 

Penil protezler arsındaki farklar nelerdir?

 • Çok parçalı protezler ilişki istenildiği zaman aktive edilir, ilişki sonrası normal haline getirilebilir. Yani çok parçalı protezler sürekli ereksiyon halinde durmazlar. Böyle olması bir avantajdır.
 • Tek parçalı protezler sürekli ereksiyon halinde kalırlar. Bu bir dez avantajdır.
 • Çok parçalı protezler maliyet olarak pahalıdır
 • Tek parçalılar daha ucuzdur.
 • Çok parçalı protezlerde protezlerin arızalanma oranı daha yüksektir
 • Tek parçalı protezlerde arıza ihtimali yoktur

 Penis protezlerinin karşılaştırılması

Protez tipi

Avantajları

Dezavantajları

 

3 parçalı şişirilebilir

        Doğaldır, ereksiyon çok iyidir

        İlişki sonrası ereksiyon sonlandırılabilir

        Çok parçalıdır

        Sorun çıkma riski yüksektir

        Karın alt kısmında bir rezerv vardır

 

2 parçalı şişirilebilir

        İlişki sonrası ereksiyon sonlandırılabilir

        Mekanik olarak tek parçalıdan daha karışıktır

        3 parçalıya göre ereksiyon biraz zayıftır

 

   

 

Semirijid (malleable)

        

     Çok komplike değildir       

         Arıza riski daha azdır

         Kullanımı daha kolaydır

        Devamlı ereksiyon halindedir

        Sürekli ereksiyon nedeniyle penise bası ve hasar riski vardır

        Kıyafetlerden dıştan farkedilir

 

 Kimlere penis protezi takılmalıdır?

 • İlaç tedavisinin etkisiz kaldığı durumlarda
 • Uzun süreli şeker hastalarında
 • Travma, prostat, mesane, barsak kanseri gibi ameliyat olanlarda sinir ve damar hasarı sonucu iktidarsızlık gelişmişse
 • Penis damarlarında ciddi derecede yetersizlik varsa
 • İleri yaş hastalarda ilaç tedavisi etkisiz ise

Kimlere penis protezi takılmamalı?

 • Gerçekten erektil disfonksiyonu olmayan, geçici veya kişinin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak ortaya çıkan, geri dönme ihtimali olan vakalar
 • Aktif bir enfeksiyon varsa (penis veya skrotumda, idrar yolu enfeksiyonu gibi)
 • İyi kontrol edilemeyen ciddi şeker hastalığı olanlar.
 • Akli dengesi yerinde olmayan, ciddi psikolojik problemleri olanlar
 • Evli olmayan veya düzenli ilişkide bulunma şansı olmaya erkekler

Protez seçimi nasıl olmalıdır, hangi hastaya hangi tip protez takılmalıdır?

 • Genç, entellektüel durumu uygun olan hastalara çok parçalı protezler daha uygundur
 • Diyabet hastalarına eğer hasta genç ve entellektüel seviyesi uygunsa çok parçalı protez tercih edilmelidir.
 • Yaşlı hastalara tek parçalı penil protezler daha uygundur
 • Yaşlı veya çok parçalı protezi kullanabilmek için ellerini kullanamayan hastalara tek parçalı protez daha uygundur.
 • Ekonomik nedenlerle çok parçalı protezi alamayanlara tek parçalı tercih edilir
 • Spinal kord travması olan (bacaklarda felç) ve ellerini iyi kullanamayan hastalar

 

Penis protezleri dışardan, günlük hayatta belli olur mu?

Şişirilebilen protezler ilişki sonrası indirildiğinden hastaların günlük hayatlarında dışardan bakıldığında erekte penise ait her hangi bir belirti, kabarıklık görülmez, yani dışardan farkedilmez, anlaşılmaz. Malleable protezler (şişirilmeyen protezler) bunlar sürekli ereksiyon halinde kalırlar, hastalar günlük yaşantılarında protezi karın alt kısmına doğru veya bacak arasına doğru yatırarak ve sıkı iç çamaşırı ile gizleyebilirler. İyi gizlenirse dışardan fark edilmez,  çok hafif dolgunluk şeklinde bazen dışardan belli olabilir.

 

Penis protezi ile seks hayatı (cinsel yaşam) nasıldır? 

Şişirilebilen protezlerde sistemin aktive edilmesi ile doğal ereksiyondan daha hızlı bir şekilde ereksiyon oluşur ve hasta ilişkiye hazır hale gelir.

Penis protezleri penisin veya cildin duyu algısını etkilemez, orgazma ulaşmada bir etkileri yoktur.

Penisin baş kosmında ekstra bir büyüme olmaz.

Protez takılan hastalarda doğal ereksiyon gerçekleşmez. Protez çıkartılan hastalarda normal yolla ereksiyon olmaz. Bu bakımdan protezin geri dönüşümsüz olduğu hastalara mutlaka anlatılmalı ve protez en son seçenek olarak hastalara sunulmalıdır.

Protez tipleri cinsel ilişkiden zevk almayı, orgazmı veya boşalmayı etkilemez, cinsel isteği artırmaz.

 

Penis protezleri penisi uzatır mı? 

Hayır, penis protezlerinin penis uzunluğu üzerine bir etkileri yoktur. Normal ereksiyondaki penis uzunluğu ne kadarsa protez uzunluğu da o kadardır.

 

Penis protezi taktıran hastalar çocuk sahibi olabilir mi?

Penis protezinin çocuk sahibi olma üzerine direk bir etkisi yoktur. Eğer hastalarda protez öncesi çocuk sahibi olmalarına bir engel yoksa protez sonrası da olumsuz bir etki olmaz, veya çocuk sahibi olamayan hastalar protez taktırdıktan sonra çocuk sahibi olamaz.

Protez taktırdıktan sonra vazgeçip çıkartmak mümkün mü?

Penis protezi taktıran hastalarda protez istenildiği zaman çıkartılabilir, bu basit bir işlemdir. Ancak hastalara protezi çıkardıktan sonra ereksiyon olma şansının olmayacağı mutlaka söylenmelidir. Esasında penil protez takılması en son seçenektir ve hiçbir tedaviye cevap alınmayan hastalar için yapılacak en son seçenektir. 

Penis protezi öncesi hastanın bilgilendirilmesi nasıl olur?

Hastaların eşleri ile birlikte değerlendirilmesi daha iyidir, kadın da bilgilendirilmelidir.

Ereksiyonla ilgili tüm tetkikler yapılıp en son seçeneğin penil protez olduğu anlatılmalıdır.

Cerrahinin geri dönüşümsüz olduğu hastaya anlatılmalıdır.

Gerekirse psikiyatri konsültasyonu istenmelidir.

Penis protezinin avantajları nelerdir?

Hastalar istedikleri zaman ilişkide bulunabilirler, bir kısıtlama veya zorluk yoktur.

Her iki tarafta cinsel haz alırlar

Her çeşit protez cinsel mutluluk ve partner memnuniyeti yönünden yüksek oranda başarıya sahiptir.

Şişirilebilen protezler doğal ereksiyona yakın hasta memenuniyetine sahiptir.

Penis protezlerinin maliyeti nasıldır?

Maliyet protezi çeşidine göre değişir.

Şişirilebilen protezler daha maliyetlidir.

Tek parçalı malleable protezler daha ucuz protezlerdir.

Penis protezleri ne kadar etkilidir?

Her iki tip (rijit ve şişirilebilen) protezlerle de hastalar istedikleri zaman ilişkide bulunabilirler. Protez kullanan hastalarda memnuniyet % 80-90 oranındadır. 

Hangi tip anestezi verilir? 

Genel anestezi veya spinal anestezi

Hastalar kaç gün hastanede kalır?

Hastalar 1 gün hastanede kalır

Ameliyat ne kadar sürer?   

Ameliyat süresi 2 ve 3 parçalı olanlarda ortalama 1,5 saat, tek parçalı protezlerde 1 saat kadardır.

Hastalara ameliyat sırasında sonda takılır mı?

Ameliyatta sonda takılır, hasta taburertesi sabah sonda çıkartılır.

Ameliyat öncesi hazırlık nasıl olmalı?

Hastalar herhangi bir ameliyat olacakmış gibi genel hazırlık yapılır.

Ameliyat öncesi kan testleri, EKG, Akciğer grafisi istenir.

Gerekli durumlarda kardiyoloji gbi ilgili bölümlerce hastalar değerlendirilir.

1 hafta önceden kan sulandırıcı alan hastalar bunları keser.

Ameliyattan önce 6-7 saat boyunca hastalar hiçbir şey yiyip içmez.

Ameliyat öncesi enfeksiyona karşı koruyucu antibiyotik yapılır.

Ameliyat masasında hasta anestezi aldıktan sonra enfeksiyona karşı özel solıuüsyonlarla ameliyat sahası geniş olarak yıkanır.

 

Penis protezi ameliyatı nasıl yapılır?

 Bu protezler ameliyatla penis içinde sağlı ve sollu iki adet olan ve korpus kavernozum (süngerimsi yapı) denen ve normalde içlerine kan dolması ile ereksiyonun oluşmasını sağlayan yapıların içine yerleştirilir. Ameliyat sırasında korpus kavernozumlar değişik boyu ve kalınlıkta metal bujilerle genişletilerek içlerine protezler yerleştirilir. Eğer 3 parçalı protez takılacaksa karın alt kısmına 100 cc hacimli bir rezerv ve skrotuma (testislerin yanına) da bir pompa konur. 2 parçalı şişirilebilen protezlerde sadece skrotuma bir adet pompa ve rezerv görevini görecek bir sistem konur. Ameliyat kesisi 2-3 cm kadardrı, eriyen dikişler kullanılır ve dışardan belli olmaz.

 

Penil protezler nasıl çalışır?

 Şişirilebilen protezler (inflatable)  penise yerleştirilen iki adet silendir şeklinde ereksiyon sırtasındaki penisin boyuna uygun tüp ve rezervuar ile  pompadan oluşur. Rezervuar karın alt kısmına, pompa ise testisin yanına , skrotumun içine ameliyatla ayni seansta yerleştirilir. 3 parçadan oluştuğu için bu tip şişirilebilen protezlere “3 parçalı şişirilebilen penis protezleri” denir. 2 parçalı şişirilebilen penis protezlerinde penis içine erleştirilen silindirler dışında sadece skrotumda pompa sistemi vardır. Bunun 3 parçalıdan farkı, karın alt kısmına yerleştirilen rezervuarın olmayışıdır, bu nedenle 2 parçalı protez daha az komplikedir ve arıza ihtimali daha düşüktür. Dezavantajı, 3 parçalıya göre rezerv küçük olduğundan bazı hastalarda ereksiyon daha az olabilir.

Hastalar ilişkiye gireceği zaman pompaya elle bası uygulayarak rezerv içindeki sıvının penis içindeki silindirlere geçmesini ve ereksiyon oluşmasını sağlar ve hasta ilişkiye girer. İlişki sonrası hasta tekrar pompaya basarak silindirleriçindeki sıvının rezerve geri dönmesi sağlanır ve bunun sonucu ereksiyon iner.

 

Penil protezlerin komplikasyonları nelerdir?

Penil protezler, iktidarsızlık tedavisinde en son başvurulacak yöntemdir, bu bakımda protez takma kararında ve protez seçiminde çok dikkatli olunmalı, hastalar yeteri kadar bilgilendirmelidirler. Penil protezler de diğer protezler gibi vücuda dışarıdan yerleştirilen yabancı cisimlerdir. Bu bakımdan uzun süreli durumlarda bazı istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) ortaya çıkabilir.

 • Enfeksiyon: Her cerrahi işlemde olduğu gibi protez cerrahisinde de enfeksiyon riski vardır. İyi kontrol edilemeyen şeker hastalarında bu risk daha yüksektir. En önemli komplikasyon protez ekfeksiyonudur. Ciddi durumlarda protezin çıkartılması gerekir.
 • Proteze ait problemler: Özellikle çok parçalı protezlerde protezin çalışmaması gibi arızalar görülebilir. Bu durumda revizyon veya protezin değiştirilmesi gerekir.
 • Penis cildinde erozyonlar: Özellikle baş kısmında uzun ve dikkatsiz kullanıma bağlı oluşan erozyonlardır. Cilt erozyonları bazen enfeksiyona ve penisten protezi dışarı çıkmasına neden olabilir.  Tek parçalı protezlerde daha sıktır.
 • İç erozyon veya yapışıklıklar: Bazen enfeksiyona bağlı olarak protez penis cildinden dışarı veya üretraya açılabilir.

 

Ameliyat sonrası erken dönemde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Ameliyat sonrası 2-3 hafta boyunca ağrı, şişlik, morarma olabilir, bunlar geçicidir.

İlk 1 hafta boyunca ameliyat sahası kuru tutulmalıdır

Ameliyat sonrası 4-6 hafta ilişkiye girilmemelidir

Ameliyat sonrası peniste ağrı, şişlik, ameliyat yerinden akıntı, ateş varsa mutlaka doktoruna başvurulmalıdır.

İlk dönemlerde protazin idrar kanalına basısı sonucu idrar yapma zorluğu olabilir, eğer idrar yapamma durumu olursa mutlaka doktoruna başvurulmalıdır.

 

Protezlerin ömrü ne kadardır?

Penil protezlerin % 60-80’i 10 yıl kadar çalışır.

Ameliyattan ne kadar süre sonra ilişkiye  girilir?

Ameliyattan 4-6 hafta sonra normal ilişki yapılabilir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1