Temiz Aralıklı Kateterizasyonu: Nedir, Nasıl Yapılır?

Temiz Aralıklı Kateterizasyonu: Nedir, Nasıl Yapılır?

Aralıklı kateterizasyon, mesanenin kendi başına boşaltılamadığı durumlarda boşaltılması için kullanılan bir prosedürdür. Temiz aralıklı kendi kendine kateterizasyon (TAK), bireylerin genellikle gün boyunca düzenli aralıklarla kateterizasyonu kendilerinin gerçekleştirdiği özel bir tekniktir. Bu yöntem, omurilik yaralanması, multipl skleroz veya idrar retansiyonu gibi mesane fonksiyonunu etkileyen çeşitli tıbbi rahatsızlıkları olan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılır.

Temiz aralıklı kendi kendine kateterizasyon nedir?

TAK, çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle kendi başına idrar yapmakta zorluk çeken bireylerde mesaneyi boşaltmak için kullanılan bir prosedürdür. İdrarın boşaltılması için düzenli aralıklarla üretra yoluyla mesaneye bir kateter yerleştirilmesini içerir. Prosedürün “temiz” yönü, idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve diğer komplikasyon riskini en aza indirmek için sıkı hijyen sağlamanın önemini vurgulamaktadır.

Nasıl yapılır?

TAK’ın gerçekleştirilmesi birkaç adımdan oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyon riskini en aza indirmek için doğru tekniği takip etmek ve sıkı hijyen sağlamak önemlidir. İşte TAK’ın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin genel bir kılavuz:

 • Genital Bölgeyi Temizleyin: Üretral açıklığın (meatus) etrafındaki alanı nazikçe temizlemek için temiz bir havlu veya mendil kullanın. Anüs kontaminasyonunu önlemek için önden arkaya doğru silin.
 • Kateteri Yerleştirin: Kateteri ucun yakınında tutun ve yavaşça üretraya yerleştirin. Pelvik kaslarınızı gevşetin ve yerleştirmeyi kolaylaştırmak için derin nefes alın. İdrar akmaya başlayana kadar kateteri yavaş ve istikrarlı bir şekilde ilerletin. Dirençle karşılaşırsanız devam etmeden önce duraklayın ve rahatlamaya çalışın.
 • Mesaneyi Boşaltın: İdrarın tuvalete veya toplama kabına serbestçe akmasına izin verin. Akış durduğunda mesanenin tamamen boşaltıldığından emin olmak için kateteri yavaşça biraz daha ilerletin.
 • Kateteri Çıkarın: Mesane boşaldığında, kalan idrarı boşaltmaya devam ederken kateteri yavaşça geri çekin. Kateteri sağlık uzmanının talimatlarına göre uygun şekilde atın.

Kimlere yapılır?

TAK, çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle mesanelerini etkili bir şekilde boşaltmada güçlük çeken kişiler için endikedir. TAK için bazı yaygın endikasyonlar şunlardır:

 • Nörojenik Mesane Disfonksiyonu: Omurilik yaralanması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı ve diğer nörolojik bozukluklar gibi durumlar mesane fonksiyonunu bozarak idrar retansiyonuna veya mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olabilir. TAK, bireylerin mesane sağlığını korumasına ve idrar yolu enfeksiyonları (İYE) ve mesanenin aşırı şişmesi gibi komplikasyonları önlemesine yardımcı olabilir.
 • İdrar Retansiyonu: Nörolojik sorunlara veya mesane çıkış tıkanıklığı gibi diğer faktörlere bağlı olarak idrar retansiyonu yaşayan kişiler, mesanelerini düzenli olarak boşaltmak ve mesanenin eksik boşaltılmasıyla ilişkili komplikasyonları önlemek için TAK’dan yararlanabilirler.
 • Nörojenik Mesane Rehabilitasyonu: Rehabilitasyon ortamlarında, CISC, nörojenik mesanesi olan bireylerin idrar fonksiyonlarını yönetmede mesane kontrolünü ve bağımsızlığını yeniden kazanmalarına veya sürdürmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir programın parçası olabilir.
 • Omurilik Yaralanması: tak, çeşitli düzeylerde omurilik yaralanması olan bireylerde yaygın olarak kullanılır, çünkü bu yaralanmalar sıklıkla nörojenik mesane fonksiyon bozukluğuna ve istemli mesane boşaltma zorluğuna neden olur.
 • Multipl Skleroz (MS): MS, mesane fonksiyonunu kontrol eden sinirleri etkileyerek idrar retansiyonuna, aciliyete ve sıklığa neden olabilir. tak, genel yönetim planının bir parçası olarak mesane disfonksiyonu olan MS’li bireylere önerilebilir.
 • Ameliyat Sonrası Bakım: Bazı durumlarda, ürolojik ameliyatlar veya pelvik ameliyatlar gibi belirli cerrahi prosedürlerin ardından bireylerde geçici mesane drenajı gerekebilir. tak, birey iyileşirken mesanenin boşaltılmasını kolaylaştırabilir.
 • Kronik İdrar Retansiyonu: İster nörolojik ister nörolojik olmayan nedenlere bağlı olsun, kronik idrar retansiyonu, mesane fonksiyonunu korumak ve komplikasyonları önlemek için TAK ile uzun süreli tedavi gerektirebilir.
 • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): Bazı durumlarda, mesanenin tamamen boşaltılmasını sağlayarak ve kalan idrar hacmini en aza indirerek tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltmaya yönelik bir stratejinin parçası olarak TAK önerilebilir.
 • Mesane Büyütme veya Yeniden Yapılandırma: Mesane büyütme veya yeniden yapılandırma ameliyatı geçirmiş kişiler, idrar fonksiyonunu yönetmek ve komplikasyonları önlemek için ameliyat sonrası bakımlarının bir parçası olarak TAK’a ihtiyaç duyabilirler.

Komplikasyonlar

Temiz aralıklı kendi kendine kateterizasyon, doğru yapıldığında genellikle güvenli ve etkili kabul edilirken, prosedürle ilişkili potansiyel komplikasyonlar da vardır. TAK uygulayan bireylerin bu risklerin farkında olmaları ve herhangi bir sorunla karşılaştıklarında derhal tıbbi yardım almaları önemlidir. TAK’ın bazı komplikasyonları şunları içerebilir:

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları (İYE): İYE’ler TAK’ın en sık görülen komplikasyonlarından biridir. Bakteriler kateterizasyon sırasında idrar yoluna girerek enfeksiyona yol açabilir. İYE semptomları arasında idrar sıklığında artış, aciliyet, idrar yaparken yanma, bulanık veya kötü kokulu idrar ve ateş sayılabilir.
 • Üretral Travma veya Yaralanma: Kateterin yanlış yerleştirilmesi veya çıkarılması, üretrada travmaya yol açarak tahrişe, kanamaya ve hatta üretral darlıklara (daralmaya) neden olabilir. Kateterizasyon sırasında aşırı güç kullanılması veya çok büyük kateterlerin kullanılması üretral yaralanma riskini artırabilir.
 • Mesane Travması: Nadir durumlarda, tekrarlanan kateterizasyon veya yanlış teknik, perforasyon veya mesane duvarı hasarı gibi mesanede travmaya neden olabilir. Semptomlar şiddetli karın ağrısı, idrarda kan veya idrar çıkarmada zorluk içerebilir.
 • Mesane Taşları: Uzun süreli idrar retansiyonu veya mesanenin tam olarak boşaltılmaması mesane taşlarının (taş) oluşumuna yol açabilir. Bu taşlar ağrıya, rahatsızlığa ve hematüri (idrarda kan) gibi idrar semptomlarına neden olabilir.
 • Mesane Spazmları: Bazı kişiler, mesane kasının istemsiz kasılmaları olan mesane spazmları yaşayabilir. Bu spazmlar rahatsızlığa, aciliyete ve kateterizasyonda zorluğa neden olabilir.
 • İdrar Tutma veya Eksik Boşaltma: Yetersiz kateterizasyon tekniği veya kateter tıkanması idrar retansiyonuna veya mesanenin eksik boşaltılmasına neden olabilir. Bu, idrar aciliyeti, sıklık ve taşma inkontinansı gibi semptomlara yol açabilir.
 • Alerjik Reaksiyonlar veya Tahriş: Bazı kişiler, kateterlerde veya kayganlaştırıcılarda kullanılan maddelerden dolayı alerjik reaksiyonlar veya tahriş yaşayabilir. Semptomlar kateter yerleştirme yerinde döküntü, kaşıntı, kızarıklık veya şişmeyi içerebilir.
 • Psikolojik veya Duygusal Sıkıntı: Düzenli kateterizasyon bazı kişilerde, özellikle de işlemden rahatsızlık duyuyor veya utanıyorsa, psikolojik veya duygusal sıkıntıya neden olabilir.
 • Sıvı ve Elektrolit Dengesizliği: Nadir durumlarda, sık kateterizasyon vücuttaki normal sıvı ve elektrolit dengesini bozarak dehidrasyona veya elektrolit anormalliklerine yol açabilir.

Profilaktik antibiyotik veya antiseptik kullanımı gerekli midir?

TAK uygulayan bireylerde profilaktik antibiyotik veya antiseptik kullanımı ürologlar arasında tartışma konusudur. Bazı çalışmalar profilaktik antibiyotiklerin veya antiseptiklerin TAK ile ilişkili İYE riskini azaltabileceğini öne sürerken, diğerleri rutin kullanımın gerekli olmayabileceğini ve antibiyotik direncine veya diğer komplikasyonlara katkıda bulunabileceğini göstermektedir.

TAK uygulayan bireyler için profilaktik antibiyotik veya antiseptik kullanımına ilişkin bazı hususlar şunlardır:

 • İYE Riski: TAK uygulayan bireylerde, kateterizasyon sırasında bakterilerin idrar yoluna girmesi nedeniyle İYE gelişme riski daha yüksektir. Profilaktik antibiyotikler veya antiseptikler, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan veya komplikasyon riski daha yüksek olan kişilerde bu riski azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Antibiyotik Direnci: Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişmesine katkıda bulunabilir ve bu da önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturur.
 • Bireysel Risk Faktörleri: TAK için profilaktik antibiyotik veya antiseptik kullanma kararı, hastanın tıbbi geçmişi, altta yatan sağlık koşulları, İYE duyarlılığı ve antibiyotik tedavisine önceki yanıtı gibi bireysel faktörlere bağlı olabilir.
 • Alternatif Stratejiler: Profilaktik antibiyotiklere veya antiseptiklere ek olarak, TAK ile ilişkili İYE riskini azaltmak için başka stratejiler de vardır. Bunlar arasında sıkı hijyen uygulamalarının sürdürülmesi, steril kateterler ve kayganlaştırıcılar kullanılması, bol miktarda sıvı içilmesi ve uygun kateterizasyon tekniğinin sağlanması yer alır.
 • Kanıt ve Kılavuzlar: Ürologlar, TAK uygulayan kişiler için profilaktik antibiyotiklerin veya antiseptiklerin gerekli olup olmadığına karar verirken güncel kanıta dayalı kılavuzları ve önerileri dikkate alabilirler. Bu kılavuzlar spesifik hasta popülasyonuna ve klinik bağlama bağlı olarak değişebilir.

Özet

TAK, omurilik yaralanması, multipl skleroz veya idrar retansiyonu gibi çeşitli tıbbi durumlar nedeniyle mesanelerini boşaltmada zorluk yaşayan kişiler tarafından kullanılan bir prosedürdür. TAK sırasında bireyler idrarı boşaltmak için düzenli aralıklarla üretra yoluyla mesaneye temiz bir kateter yerleştirir. Prosedürün amacı mesane sağlığını korumak, idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini iyileştirmektir. TAK’ın başarılı bir şekilde uygulanması için uygun hijyen, eğitim ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının takibi şarttır. İdrar yolu enfeksiyonu veya üretral travma gibi komplikasyonlar meydana gelse de, mesane fonksiyon bozukluğu olan kişiler için TAK’ın faydaları sıklıkla risklerden daha ağır basmaktadır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1