Multipl Skleroz Hastalarında  İdrar Sorunları

Multipl Skleroz Hastalarında İdrar Sorunları

Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemindeki sinir liflerini koruyucu bir kaplama olan miyelin kılıfın etkilenmesi ile karakterize edilen kronik bir otoimmün durumdur. Bu, beyin ile vücudun geri kalanı arasındaki iletişimde kesintilere yol açarak çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyebilecek çok çeşitli semptomlara yol açar. MS’li erkeklerde yaygın olarak görülen bozulma alanları üriner sistemdir.

Multipl sklerozlu erkeklerde idrar sorunları yaşam kalitesini ve günlük işleyişini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu sorunlar genellikle mesane fonksiyonunu kontrol eden sinirlerin hasar görmesi nedeniyle ortaya çıkar ve idrarın depolanması ve boşaltılmasında zorluklara yol açar. MS’li erkeklerde idrar sorunlarının doğasını anlamak, etkili yönetim ve genel refahın iyileştirilmesi açısından çok önemlidir.

MS hastalarında sık görülen idrar sorunları

Multipl sklerozlu (MS) erkeklerde idrar sorunları, beyin ile mesane arasındaki sinir sinyallerindeki bozulmalar nedeniyle çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. MS’li erkeklerde görülen yaygın idrar sorunlarından bazıları şunlardır:

 • İdrar aciliyeti (urgency): MS’li erkekler, genellikle çok az uyarıyla birlikte, ani ve zorlayıcı bir idrara çıkma ihtiyacı yaşayabilir. Bu aciliyetin kontrol edilmesi zor olabilir ve kişinin tuvalete zamanında ulaşamaması halinde kazalara yol açabilir.
 • İdrar sıklığı: MS, idrara çıkma sıklığında artışa neden olabilir ve erkeklerin mesanelerini normalden daha sık boşaltma ihtiyacı duyabilirler. Bu sık idrara çıkma dürtüsü günlük aktiviteleri ve uyku düzenini bozabilir.
 • İdrar kaçırma: MS’li bazı erkekler, idrara çıkma isteği duymalarına rağmen idrara çıkma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu tereddüt sinir bozucu olabilir ve idrar akışını başlatmak için zorlanmayı gerektirebilir.
 • İdrar retansiyonu (idrar yapamama): Tereddütten farklı olarak idrar retansiyonu, mesanenin tamamen boşaltılamaması anlamına gelir. MS’li erkeklerde tam işeme sorunu yaşanabilir ve bu da mesanede idrar kalıntısı hissine yol açabilir.
 • Noktüri: Noktüri, gece boyunca sık sık idrara çıkma ihtiyacını ifade eder ve uyku düzenini bozar. MS’li erkekler, artan mesane aktivitesi veya azalan mesane kapasitesi nedeniyle noktüri yaşayabilir.
 • İdrar kaçırma (inkontinans): MS’e bağlı mesane fonksiyon bozukluğu, erkeklerin istemsiz olarak idrar kaçırma yaşayabileceği idrar kaçırmayla sonuçlanabilir. Bu, öksürme, hapşırma veya ağır nesneleri kaldırma gibi aktiviteler sırasında (stres inkontinansı) ortaya çıkabileceği gibi, aniden ve öngörülemez bir şekilde de (sıkışma inkontinansı) meydana gelebilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): MS’li erkeklerde mesane fonksiyon bozukluğu ve yetersiz boşalma nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski yüksektir. İYE’ler idrara çıkma sırasında yanma, artan aciliyet ve bulanık veya kötü kokulu idrar gibi semptomlara neden olabilir.

MS hastalarında idrar problemlerinin nedenleri

Erkeklerde multipl skleroza (MS) bağlı idrar sorunları öncelikle mesane fonksiyonunu kontrol eden sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanır. MS’in kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ancak genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi faktörlerinin bir kombinasyonunu içerdiğine inanılmaktadır. MS’te, vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla merkezi sinir sistemindeki sinir liflerini koruyan miyelin kılıfına saldırır ve bu da iltihaplanma, demiyelinizasyon ve sinir hasarına yol açar. Sinir sinyallerindeki bu bozulma, mesane kontrolü de dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarını etkileyebilir.

MS’li erkeklerde idrar sorunlarının spesifik nedenleri şunlardır:

 • Nörojenik mesane: MS, mesane fonksiyonunu kontrol eden sinirlerin işlev bozukluğuna neden olarak nörojenik mesaneye neden olabilir. Bu durum idrar aciliyeti, sıklık, tereddüt, retansiyon ve idrar kaçırma gibi çeşitli idrar semptomlarına yol açabilir.
 • Detrüsör-sfinkter dissinerjisi: MS ile ilişkili nörojenik mesanenin bazı vakalarında, detrüsör kası (idrarın mesaneden dışarı atılması için kasılır) ile idrar sfinkter kasları (idrarın mesaneden salınmasını kontrol eder) arasında bir koordinasyon olmayabilir. ). Bu dissinerji, idrarın etkili bir şekilde boşaltılmasında zorluklara yol açabilir.
 • Mesane sfinkteri işlev bozukluğu: Üriner sfinkter kaslarını kontrol eden sinirlerde MS’e bağlı hasar, idrar kaçırma veya idrar kaçırmaya yol açacak şekilde idrar kaçırma sorunlarına neden olabilir.
 • Mesane depolama bozukluğu: MS, mesanenin idrarı uygun şekilde saklama yeteneğini etkileyerek idrar aciliyeti, sık idrara çıkma ve noktüri gibi semptomlara neden olabilir. Bunun nedeni mesane hissindeki anormallikler veya mesane kapasitesinin azalması olabilir.
 • Omurilik lezyonları: Omurilikteki MS lezyonları mesane kontrolüyle ilgili sinir yollarını bozarak üriner semptomları şiddetlendirebilir. Omuriliğin belirli bölgelerindeki lezyonlar, spesifik mesane fonksiyon bozukluğu modellerine katkıda bulunabilir.
 • İkincil komplikasyonlar: MS’li erkeklerde idrar sorunları, idrar yolu enfeksiyonları (İYE), mesane taşları ve böbrek hasarı gibi ikincil komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar idrar semptomlarını daha da kötüleştirebilir ve genel sağlığı etkileyebilir.

MS hastalarında idrar sorunlarının tedavisi

Erkeklerde multipl skleroza (MS) bağlı idrar sorunlarının tedavisi tipik olarak semptomları yönetmeyi, mesane fonksiyonunu iyileştirmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlayan multidisipliner bir yaklaşımı içerir. Tedavi planı, her bireyin yaşadığı spesifik semptomlara bağlı olarak değişebilir ve genellikle tıbbi müdahaleler, yaşam tarzı değişiklikleri ve davranışsal terapilerin bir kombinasyonunu içerir. MS’li erkeklerde idrar sorunlarının tedavisinde kullanılan bazı yaygın stratejiler şunlardır:

İlaçlar:

 • Antikolinerjik ilaçlar: Bu ilaçlar mesane kaslarını gevşetmeye ve idrar aciliyetini, sıklığını ve idrar kaçırmayı azaltmaya yardımcı olur.
 • Alfa blokerler: Üretranın etrafındaki kasları gevşeterek mesanenin boşaltılmasını iyileştirmek için alfa-adrenerjik blokerler reçete edilebilir.
 • Botulinum toksini enjeksiyonları: Şiddetli aşırı aktif mesane veya detrüsör-sfinkter dissinerjisi vakalarında, mesane duvarına botulinum toksini enjeksiyonu kasların gevşemesine ve mesane fonksiyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Mesane eğitimi:

 • Mesane eğitim teknikleri, mesane kapasitesini ve kontrolünü geliştirmek için banyo ziyaretleri arasındaki süreyi kademeli olarak artırarak planlı işemeyi içerir.
 • İstemli işeme: Bakıcılar veya aile üyeleri, kazaları önlemek ve mesane fonksiyonunu iyileştirmek için bireye mesanesini düzenli aralıklarla boşaltmasını hatırlatır.

Pelvik taban egzersizleri:

 • Kegel egzersizleri olarak da bilinen pelvik taban kas egzersizleri, mesane fonksiyonunu kontrol eden kasları güçlendirebilir ve idrar tutamamayı iyileştirebilir.
 • Biofeedback terapisi, pelvik taban egzersizlerinin doğru şekilde nasıl gerçekleştirileceğini ve kas aktivitesinin nasıl izleneceğini öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Kateterizasyon:

 • Aralıklı kateterizasyon: Bu, özellikle idrar retansiyonu durumlarında idrarın tamamen boşaltılması için düzenli aralıklarla mesaneye bir kateter yerleştirilmesini içerir.
 • Kalıcı kateter: Bazı şiddetli mesane disfonksiyonu vakalarında, idrarı boşaltmak için bir kateter sürekli olarak yerinde bırakılabilir.

Cerrahi müdahaleler:

 • Sakral nöromodülasyon: Bu, mesane fonksiyonunu modüle etmek ve üriner semptomları iyileştirmek için sakral sinirlerin yakınına bir cihazın implante edilmesini içerir.
 • Büyütme sistoplastisi: Şiddetli mesane fonksiyon bozukluğu ve tedaviye dirençli semptomlar durumunda, mesane kapasitesini artırmaya ve basıncı azaltmaya yönelik ameliyat düşünülebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri:

 • Noktüriyi azaltmak için yatmadan önce sıvı alımının sınırlandırılması.
 • Mesaneyi tahriş edebilecek ve idrar semptomlarını kötüleştirebilecek kafein ve alkolden kaçınmak.
 • Genel mesane fonksiyonunu iyileştirmek için sağlıklı bir kiloyu korumak ve düzenli fiziksel aktivitede bulunmak.

Komplikasyonların yönetimi:

 • İdrar yolu enfeksiyonlarını uygun antibiyotiklerle derhal tedavi etmek.
 • Herhangi bir böbrek hasarı belirtisini tespit etmek için böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesi.

Multipl Skleroz Hastalarında  İdrar Sorunları

Multipl skleroz (MS) hastalarında mesaneyi kontrol eden sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan idrar sorunları yaygındır. Bu sorunlar idrar aciliyetini, sıklığını, idrar kaçırmayı ve retansiyonu içerebilir. Yönetim tipik olarak yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve bazen de MS hastalarının mesane fonksiyonunu düzenlemeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak prosedürlerin bir kombinasyonunu içerir.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1