Vas Deferens (Duktus Deferens): Nedir, Görevleri ve Yapısı

Vaz Deferens (Duktus Deferens): Nedir, Görevleri ve Yapısı

Duktus deferens olarak da bilinen vas deferens, erkek üreme sisteminin hayati bir parçasıdır. Spermin depolandığı ve olgunlaştığı epididimden boşalma sırasında boşalma kanallarına gitmesi için bir kanal görevi gören kaslı bir tüptür. Bu yolculuk, spermin üretildiği testislerden, cinsel ilişki sırasında vücuttan atılabileceği üretraya taşınmasını sağlar.

Vas deferens nedir?

Duktus deferens olarak da bilinen vas deferens, erkek üreme sisteminin bir parçasını oluşturan uzun, kaslı bir tüptür. Boşalma sırasında spermin depolandığı ve olgunlaştığı epididimden boşalma kanallarına taşınmasında çok önemli bir rol oynar.

Vas Deferens

Vas deferens, spermleri üretildikleri testislerden, cinsel ilişki sırasında vücuttan atılabilecekleri üretraya taşımaktan sorumludur. Spermin bu şekilde taşınması, cinsel üreme sırasında dişi yumurtanın döllenmesine olanak tanır.

Anatomisi-Yapısı

Vas deferens veya duktus deferens, seyrine ve yapısına bağlı olarak çeşitli anatomik bölümlere ayrılabilir. Bu kısımlar şunları içerir:

 • Epididimal Kısım: Epididimin kuyruğundan çıkan vas deferens’in başlangıç ​​kısmıdır. Epididimis, spermin vas deferens’e girmeden önce depolandığı ve olgunlaştığı sarmal bir tüptür.
 • Spermatik Kord Kısmı: Vas deferens epididimi terk ederken spermatik kord içerisinde kasık kanalından yukarı doğru yükselir. Spermatik kord, vas deferensin yanı sıra kan damarları, sinirler ve lenfatikler gibi çeşitli yapıları içerir.
 • Pelvik Kısım: Pelvik boşluğa girdikten sonra vas deferens mesanenin arka tarafı boyunca ilerler. Vas deferens’in bu kısmı üretraya doğru posterior ve medial olarak ilerler.
 • Ampuller Kısım: Mesanenin tabanına yakın bir yerde, vas deferens genişleyerek tüpün genişlemiş bir kısmı olan ampullayı oluşturur. Ampulla, boşalma kanalını oluşturan seminal veziküllerden salgıları alır.
 • Boşalma Kanalı Kısmı: Vas deferens, seminal vezikülden gelen kanalla birleşerek boşalma kanalını oluşturur. Vas deferens’in bu kısmı prostat içindeki üretraya boşalmadan önce prostat bezinden geçer.

Fonksiyonları-görevleri nelerdir?

Duktus deferens olarak da bilinen vas deferens, erkek üreme sisteminde birçok önemli fonksiyona hizmet eder:

 • Spermin Taşınması: Vas deferens’in temel işlevi, spermi, spermin depolandığı ve olgunlaştığı epididimden boşalma sırasında boşalma kanallarına taşımaktır. Bu taşıma, spermlerin testislerden üretraya taşınmasını ve burada cinsel ilişki sırasında vücuttan atılmasını sağlar.
 • Seminal Sıvı ile Karışım: Vas deferens pelvik boşlukta ilerlerken seminal veziküllerden salgılar alarak ejakülasyon kanalını oluşturur. Bu salgılar vas deferens’ten gelen spermlerle birlikte meni oluşumuna katkıda bulunur. Seminal sıvı spermlere beslenme, koruma ve hareketlilik sağlayarak yumurtayı başarılı bir şekilde dölleme şanslarını artırır.
 • Peristaltik Kasılmalar: Vas deferens’i çevreleyen düz kas dokusu, boşalma sırasında ritmik olarak kasılır ve spermi ve seminal sıvıyı boşalma kanalları yoluyla vücut dışına iter. Bu peristaltik hareket, boşalma sırasında meninin verimli bir şekilde dışarı atılmasına yardımcı olur.
 • Semen Kanalı: Vas deferens, boşalma kanallarıyla birlikte meni için bir kanal görevi görerek onu üreme organlarından üretraya taşır. Semen, spermatozoanın yanı sıra seminal veziküllerden, prostat bezinden ve bülbüretral bezlerden gelen sıvıları da içerir. Vas deferens, meninin erkek üreme kanalından geçişini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar.
 • Sperm Salınımının Kontrolü: Vas deferens’in doğrudan bir işlevi olmamasına rağmen, vas deferens’in sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilen boşalma sürecine dahil olduğunu belirtmek gerekir. Cinsel uyarılma sırasında beyinden gelen sinyaller, spermin epididimden vas deferens’e salınmasını uyarır ve sonuçta boşalmaya yol açar.

Duktus deferens önemli bir organ mıdır?

Vas deferens, genellikle kendi başına bir organ olarak kabul edilmese de, erkek üreme sistemi içinde önemli bir yapıdır. Bunun yerine, boşalma sırasında spermin epididimden üretraya taşınmasından sorumlu olan üreme anatomisinin bir bileşenidir. Vas deferens, testisler veya penis gibi diğer üreme organları kadar belirgin veya iyi bilinmese de, erkek doğurganlığı ve üremesinde çok önemli bir rol oynar.

Vas deferens’in önemi işlevinde yatmaktadır. Bu olmasaydı sperm üretraya ulaşamaz ve cinsel ilişki sırasında vücuttan atılamazdı. Spermin taşınmasındaki rolü, dişi yumurtanın başarılı bir şekilde döllenmesini sağlayarak türün devamına katkıda bulunur.

Hastalıkları nelerrdir?

Vas deferens ile ilişkili yaygın bozukluklar şunlardır:

 • Tıkanma: Vas deferensin tıkanması veya tıkanması enfeksiyon, iltihaplanma veya önceki ameliyatlardan kalma yara izi gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu tıkanıklık sperm geçişini engelleyerek kısırlığa yol açabilir. Vas deferens’in konjenital yokluğu (CAVD), vas deferens’in bulunmadığı veya düzgün şekilde oluşmadığı ve aynı zamanda kısırlığa da neden olabilen bir durumdur.
 • Enfeksiyon: Epididimit veya epididimo-orşit olarak bilinen vas deferens enfeksiyonları bakteriyel veya viral patojenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlar etkilenen bölgede iltihaplanma, ağrı ve şişmeye neden olabilir. Bel soğukluğu ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) epididimitin yaygın nedenleridir.
 • Vasitis Nodosa: Vas deferens içinde küçük nodüller veya kistlerin oluşmasıyla karakterize iyi huylu bir durumdur. Tipik olarak asemptomatik olmasına rağmen vasitis nodosa bazen rahatsızlığa veya ağrıya neden olabilir.
 • Konjenital Anomaliler: Bazı konjenital durumlar, vas deferens’in gelişimini veya yapısını etkileyerek anormalliklere yol açabilir. Bu anormallikler, doğurganlığı etkileyebilecek veya tıkanıklık riskini artırabilecek vas deferens’in uzunluğu, çapı veya seyrindeki değişiklikleri içerebilir.
 • Vazektomi Komplikasyonları: Erkeklerin kısırlaştırılmasına yönelik cerrahi bir prosedür olan vazektomi, sperm salınmasını önlemek için vas deferens’in kesilmesini veya bloke edilmesini içerir. Genellikle güvenli ve etkili olsa da vazektomi sonrasında enfeksiyon, hematom (kan toplanması) veya kronik ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 • Tekrarlayan Sperm Granülomu: Vazektomi veya vas deferens ile ilgili diğer işlemler sonrasında spermin çevre dokulara sızması sonucu sperm granülomları oluşabilir. Bu granülomlar iltihaplanma, ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir.
 • Konjenital Bilateral Vas Deferens Yokluğu (CBAVD): Bu, her iki vas deferensin de bulunmadığı bir durumdur ve sıklıkla kistik fibroz veya diğer genetik bozukluklarla ilişkilidir. CBAVD, sperm taşınmasının olmaması nedeniyle kısırlığa yol açabilir.

Özet

Duktus deferens olarak da bilinen vas deferens, erkek üreme sisteminin önemli bir bileşenidir. Boşalma sırasında spermi, spermin depolandığı ve olgunlaştığı epididimden üretraya taşıyan kaslı tüp şeklinde bir yapıdır. Yolu boyunca vas deferens, boşalma kanalını oluşturan seminal veziküllerden salgılar alır. Bu yapı spermin taşınmasında, seminal sıvıya karışmasında ve boşalma sürecinde hayati bir rol oynar. Vas deferens ile ilişkili yaygın bozukluklar arasında tıkanma, enfeksiyon, konjenital anomaliler, vazektomi komplikasyonları ve konjenital, yani doğuştan yokluğu yer alır. Çocuk isteyen çiftler için altta yatan nedene göre tedavi planlanır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul, Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1