Vesicula Seminalis: Nedir, Görevleri ve Hastalıkları

Veziküla Seminalis: Nedir, Görevleri ve Hastalıkları

Seminal vezikül olarak da bilinen vesicula seminalis, erkek üreme sisteminde bulunan glandüler bir yapıdır. Cinsel ilişki ile boşalma sırasında spermi taşıyan sıvı olan meni üretiminde çok önemli bir rol oynar.

Veziküla seminalis nedir?

Erkek üreme sisteminde mesanenin arkasında ve prostat bezinin üzerinde yer alan bir çift kıvrımlı tübüler bezdir. Seminal veziküller, meniyi oluşturan sıvının önemli bir kısmının salgılanmasından sorumludur. Bu sıvı, testislerden gelen spermler ve prostat bezi ve bülbül bezlerinden gelen diğer salgılarla birlikte, cinsel ilişki sırasında boşalan meni oluşturur. Seminal vezikül sıvısı, spermi besleyen ve destekleyen, hayatta kalma ve hareketliliğine yardımcı olan fruktoz, prostaglandinler, enzimler ve diğer proteinler dahil olmak üzere çeşitli maddeler içerir.

Görevleri

Seminal veziküller veya vezikül seminalleri, erkek üreme sisteminde birkaç önemli işlevi yerine getirir:

 • Seminal Sıvı Üretimi: Seminal keseciklerin temel işlevi meninin ana bileşeni olan seminal sıvıyı üretmek ve salgılamaktır. Seminal sıvı, ejakülat hacminin önemli bir kısmına, tipik olarak %60-70 civarında katkıda bulunur. Bu sıvı, spermin kadın üreme sistemindeki yolculuğu sırasında besleyen, koruyan ve destekleyen çeşitli maddeler içerir.
 • Fruktoz Salgısı: Seminal veziküller, seminal sıvıya bir tür şeker olan fruktozu salgılar. Fruktoz, sperm hücreleri için bir enerji kaynağı görevi görür ve onlara hareketliliklerini ve canlılıklarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları yakıtı sağlar. Bu enerji kaynağı spermin dişi üreme sisteminde hayatta kalmasına yardımcı olur ve başarılı döllenme olasılığını artırır.
 • Alkali Salgı: Seminal kesecikler tarafından üretilen sıvının doğası alkalidir, yani pH’ı daha yüksektir. Bu alkalilik, erkek üretrasının ve dişi üreme sisteminin asidik ortamının nötralize edilmesine yardımcı olur. Sperm asidik ortamlara duyarlı olduğundan seminal sıvı, asiditeyi nötralize ederek spermin hayatta kalmasını ve hareketliliğini sağlar.
 • Prostaglandin Üretimi: Seminal kesecikler ayrıca üreme sürecinde çeşitli roller oynayan hormon benzeri maddeler olan prostaglandinleri de salgılar. Prostaglandinler, erkek ve dişi üreme yollarındaki düz kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olarak sperm taşınmasına yardımcı olur ve döllenmeyi kolaylaştırır.

Seminal vezikül önemli bir organ mıdır ve neden?

Evet, seminal kesecik, çeşitli nedenlerden dolayı gerçekten de erkek üreme sisteminde önemli bir organdır:

 • Meni sıvısı Üretimi: Meniyi oluşturan sıvının önemli bir kısmını seminal kesecikler üretir ve salgılar. Bu sıvı, testislerden gelen sperm ve diğer bez salgılarıyla birlikte meni oluşturur. Semen, başarılı döllenme için gerekli olan spermin taşınması, korunması ve beslenmesi için bir ortam sağlar.
 • Besin Temini: Seminal kesecikler, seminal sıvıya bir tür şeker olan fruktoz salgılar. Fruktoz, sperm hücreleri için bir enerji kaynağı olarak görev yapar ve dişi üreme sistemindeki yolculukları sırasında canlılıklarını ve hareketliliklerini korumalarına yardımcı olur. Bu besin kaynağı spermin hayatta kalması ve işlevi için çok önemlidir.
 • pH Düzenlemesi: Seminal veziküller tarafından üretilen sıvı alkalidir ve bu, erkek üretrasının ve kadın üreme sisteminin asidik ortamının nötralize edilmesine yardımcı olur. Bu alkalilik, spermin hayatta kalması ve hareketliliği için daha elverişli bir ortam yaratarak başarılı döllenme şansını artırır.
 • Prostaglandin Üretimi: Seminal kesecikler aynı zamanda üreme sürecinde çeşitli roller oynayan prostaglandinleri de salgılar. Prostaglandinler, erkek ve dişi üreme yollarındaki düz kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olarak sperm taşınmasına yardımcı olur ve döllenmeyi kolaylaştırır.
 • Doğurganlık: Seminal veziküllerin işlev bozukluğu veya bozuklukları, erkeklerde doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Seminal veziküllerin iltihaplanması, tıkanması veya kanseri gibi sorunlar, semen kalitesini ve sperm fonksiyonunu etkileyerek potansiyel olarak kısırlığa yol açabilir.

Vücutta nerede bulunur?

Seminal veziküller pelviste, özellikle mesanenin arkasında ve prostat bezinin üzerinde bulunur. Bunlar eşleştirilmiş yapılardır, yani orta hattın her iki tarafında birer tane olmak üzere iki tane vardır. Seminal veziküller mesanenin tabanına yakın konumlandırılmıştır ve spermi testislerden üretraya taşıyan kanal olan vas deferens’e bağlanır.

Radyolojik görüntüleme

Seminal vezikülleri görselleştirmek için en iyi radyolojik görüntüleme yöntemi tipik olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya transrektal ultrasondur (TRUS).

 • MR: MR, yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini sağlayarak, seminal kesecikler de dahil olmak üzere erkek pelvisinin yapılarını görselleştirmek için çok uygun hale getirir. MR ile seminal veziküllerin boyutunu, şeklini ve anormalliklerini gösterebilen yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmek mümkündür. Ek olarak, MRI çevredeki yapılar hakkında bilgi sağlayarak, seminal veziküllerin iltihaplanması, tıkanması veya tümörleri gibi potansiyel sorunların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.
 • Transrektal Ultrason (TRUS): TRUS, erkek üreme sistemini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan başka bir görüntüleme tekniğidir. TRUS prosedürü sırasında, prostat bezini ve seminal veziküller de dahil olmak üzere çevredeki yapıları görselleştirmek için rektuma küçük bir ultrason probu yerleştirilir. TRUS, seminal veziküllerin ve yakındaki yapıların dinamik olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan gerçek zamanlı görüntüler sağlayabilir. Erkek üreme sisteminin kapsamlı bir değerlendirmesi için sıklıkla diğer görüntüleme yöntemleriyle birlikte kullanılır.

Seminale veziküllerin muayenesi

Seminal veziküllerin muayenesi tipik olarak tıbbi öykü, fizik muayene ve teşhis testlerinin bir kombinasyonunu içerir. Bir üroloğun muayeneye nasıl yaklaşabileceği aşağıda açıklanmıştır:

 • Tıbbi Geçmiş: Ürologlar, pelvik ağrı, boşalma sırasında rahatsızlık, menide kan veya idrar semptomları gibi yaşayabileceğiniz semptomları içeren ayrıntılı bir tıbbi öykü alarak başlayacaklardır.
 • Fizik Muayene: Fizik muayene sırasında ürolog parmakla rektal muayene (PRM) yapabilir. Doktor, prostat bezinin büyüklüğünü, şeklini, kıvamını ve hassasiyetini değerlendirebilir ve seminal vezikül tutulumunu düşündüren herhangi bir anormalliği potansiyel olarak tespit edebilir.
 • Görüntüleme Çalışmaları: Bu amaçla kullanılan yaygın görüntüleme yöntemleri arasında transrektal ultrason (TRUS) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yer alır. Bu görüntüleme çalışmaları, seminal veziküller de dahil olmak üzere pelvik yapıların ayrıntılı görüntülerini sağlayabilir ve iltihaplanma, kistler, tıkanıklıklar veya tümörler gibi anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olabilir.
 • Laboratuvar Testleri: Bazı durumlarda semen kalitesini değerlendirmek veya anormallikleri tespit etmek için laboratuvar testleri yapılabilir. Bu, sperm sayısını, hareketliliğini ve morfolojisini değerlendirmek için semen analizinin yanı sıra semende enfeksiyon veya kan varlığını tespit etmeye yönelik testleri de içerebilir.
 • Ek Prosedürler: Belirli durumlarda seminal keseciklerin veya çevredeki yapıların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için ek prosedürler önerilebilir. Kanser veya diğer ciddi durumlardan şüpheleniliyorsa bu, sistoskopi veya biyopsiyi içerebilir.

Hastalıkları

Seminal veziküllerin bozuklukları, yapılarını veya işlevlerini etkileyen çeşitli koşulları içerebilir. Seminal veziküllerin bazı yaygın bozuklukları şunlardır:

 • Seminal Vezikülit: Genellikle bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu seminal veziküllerin iltihaplanmasıdır. Pelvik ağrı, boşalma sırasında rahatsızlık, menide kan (hematospermi) ve bazen ateş gibi semptomlara neden olabilir. Seminal vezikülit akut veya kronik olabilir ve tedavi edilmezse apse oluşumu gibi komplikasyonlara yol açabilir.
 • Seminal Vezikül Kistleri: Seminal veziküllerin içinde kistler oluşarak pelvik bölgede ağrıya veya rahatsızlığa yol açabilir. Bu kistler doğuştan (doğumdan itibaren mevcut) veya edinilmiş olabilir ve semptomlara veya komplikasyonlara neden olmaları halinde tedavi gerektirebilirler.
 • Tıkanma: Seminal kesecikleri boşaltan kanallarda iltihaplanma, yara izi veya anatomik anormallikler gibi çeşitli nedenlerle tıkanıklıklar meydana gelebilir. Seminal vezikül tıkanıklığı, semen kalitesinin bozulmasına, kısırlığa veya rahatsızlığa neden olabilir.
 • Seminal Vezikül Taşları: Seminal veziküllerde kireçlenmeler veya taşlar gelişebilir, ağrıya neden olabilir ve potansiyel olarak meni akışını engelleyebilir. Bu taşlar bazen görüntüleme yöntemleriyle tespit edilebilmekte ve semptomlara yol açması durumunda tedavi gerektirebilmektedir.
 • Konjenital Anormallikler: Nadiren, seminal veziküllerden birinin veya her ikisinin yokluğu (agenez), duplikasyon veya malformasyon gibi seminal veziküllerin konjenital anormallikleri mevcut olabilir. Bu anormallikler genitoüriner sistemin diğer konjenital anomalileriyle ilişkili olabilir.
 • Tümörler: Nadir de olsa seminal keseciklerde tümörler gelişebilir. Bu tümörler iyi huylu (kistadenomlar gibi) veya kötü huylu (adenokarsinomlar gibi) olabilir. Semptomlar menide kan, ağrılı boşalma, pelvik ağrı veya idrar semptomlarını içerebilir.

Veziküla seminalisleri tutan kanserler

Yaygın olarak seminal vezikülleri istila eden veya yayılan kanserler şunları içerir:

 • Prostat Kanseri: Prostat kanseri seminal vezikülleri tutabilen en yaygın kanserdir. Prostat kanseri hücreleri prostat bezinin ötesine yayılabilir ve seminal veziküller de dahil olmak üzere çevredeki yapıları istila edebilir. Prostat kanserinin seminal vezikül istilası tipik olarak ilerlemiş veya agresif vakalarda görülür ve hastalığın daha yüksek bir evresine işaret edebilir.
 • Mesane Kanseri: Bazı durumlarda, özellikle kanser lokal olarak ilerlemişse, mesane kanseri seminal kesecikler gibi yakın yapılara yayılabilir. Mesane kanserinin seminal veziküllere doğrudan invazyonu, prostat kanseri tutulumuna göre daha az yaygındır ancak bazı durumlarda ortaya çıkabilir.
 • Rektum Kanseri: Rektum kanseri, özellikle kanser rektumun alt kısmında yerleşmişse ve çevredeki pelvik yapılara yayılmışsa, seminal vezikülleri potansiyel olarak istila edebilen başka bir malignitedir. Seminal veziküllerin rektum kanseri tarafından istila edilmesi, lokal olarak ilerlemiş hastalığa işaret edebilir.
 • Metastatik Kanser: Vücudun uzak bölgelerinden gelen kanserler (metastatik kanserler) bazen ilerlemiş metastatik hastalığın bir parçası olarak seminal keseciklere yayılabilir. Seminal veziküllere metastaz yapabilen yaygın primer kanserler arasında prostat, mesane, rektum ve diğer pelvik organ kanserleri bulunur.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Ürolog

İstanbul- TÜRKİYE

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1