Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Cerrahpaşa´dan 5 Öğretim Üyesi Yer Alıyor

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Cerrahpaşa´dan 5 Öğretim Üyesi Yer Alıyor

Elsevier´in lider hakem denetimli akademik literatür platformu ScienceDirect’in “PLOS Biology” isimli dergisinde açıklanan araştırma sonuçlarına göre Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları arasında yer alan  Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr.Hasan Yazıcı ve Prof. Dr.Emire Seyahi, Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Aksel Siva, Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Özbek ve Temel Bilimler Biyoistatistik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulbari Bener fakültemizi gururlandıran bu önemli başarı ile ilgili açıklamalarda bulundular;

-“Yaşadığımız çağda servetin kaynağı insan zihni ve hayal gücüdür”

Prof. Dr. Emin Özbek; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan uzman olduktan sonra değişik üniversite ve eğitim hastanelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptım, yurtdışı tanınmış merkezlerde bulundum. 2017 yılından beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geçmemin nedeni ülkemizin köklü bir tıp fakültesi olması nedeniyle daha fazla araştırma imkanları olacağını düşünmemdi.

Bir öğretim üyesinin rutin modern  klinik uygulamaları hastalarına uygulamalarının yanı sıra eğitim-öğretim ve araştırma faliyetlerini yapması da asli görevlerindendir diye düşünüyorum. Araştırma alanım ağırlıklı olarak “Moleküler Üroloji” ile ilgilidir. Hastalıkların mekanizmalarını araştırmak, yeni modeller geliştirerek hastalıkların mekanizmalarını ortaya koymada yardımcı olmak ve yeni tedavi protokolleri geliştirmek moleküler Ürolojinin başlıca ilgi alanlarıdır. İhtisas aldığım Ege Üniversitesi Üroloji kliniği ve yurtdışı eğitimlerimin çalışma- araştırma  disiplini kazanmamda ciddi etkileri olmuştur.

İçinde bulunduğumuz çağda, servetin ve sermayenin gerçek kaynağı insan zihni, insan ruhu ve insan hayal gücüdür. Günümüzde toplumların en değerli varlığı yetişmiş insan gücüdür. Her seviyedeki yöneticilerin bunun bilincinde olması ve bilgi üretmenin önündeki idari/bürokratik engellerin kalkması ile üniversitemizde de dünya standartlarında bilgi üretimi artarak devam edecektir.

Üniversite/Fakülte yönetimimizin bir “araştırma üniversitesi” olan üniversitemiz ve fakültemizde gelişmiş ülkeler seviyesinde çağdaş araştırma, bilgi üretimi için gerekli standartları oluşturmak konusunda gerekli çabayı göstereceklerine inancım tamdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1