İyi Huylu Prostat Büyümesi Ne Zaman Ameliyat Gerektirir?

İyi Huylu Prostat Büyümesi Ne Zaman Ameliyat Gerektirir?

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) 40 yaş üzerindeki erkeklerde gözükmeye başlayan ve yaşla birlikte görülme sıklığı giderek artan prostatın iyi huylu, yani kansere dönüşmeyen bir hastalığıdır. Ürolojik hastalıklar içinde idrar yolu enfeksiyonu ve üriner sistem taş hastalığı gibi sık görülen hastalıklardandır. 

İyi huylu prostat büyümesi başlıca alt üriner sistem şlikayetleri dediğimiz sık idrar çıkma, ıkınarak ve damla damla,çatallı idrar yapma, ani idrar yapma isteği ile birlikte idrar kaçırma ve geceleri sık sık idrar çıkma şikayetleri ile kendini belli eder.

Hafif şikayeti olan hastalarda genellikle tedaviye gerek yoktur, hastalar alkol ve kahve kısıtlaması, soğuktan korunma, akşamları sıvı kısıtlaması gibi koruyucu önlemlerle rahatlaarlar. Şikayetleri fazla olan ve bu önlemlerden fayda görmeyen hastalara ilaç tedavisi başlanır ve çoğu hasta bu tedaviden fayda görür.

BPH hastalarının tedavisinde ilaç tedavisi veya tıbbi tedavi belli bir süre etki ettikten sonra yaşın ilerlemesiyle birlikte şikayetler artar ve artık bu ilaçlar fayda vermemeye başlar. Özellikle diabet, obezite (aşırı kilo), kolesterol yüksekliği ve hipertansiyon gibi iyi huylu prostat büyümesi için risk faktörleri varsa bu ilaçların etkileri daha da azdır.

Konservatif tedavi ve ilaç tedavilerinin etkili olmadığı hastalarda artık tek seçenk cerrahi, yani ameliyat yöntemidir. BPH hastalarında ameliyat endikasyonlarını, yani ameliyat gerektiren durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlaç tedavisi etkisiz ise
 • Mesane tam boşalamıyor ve böbrekler zarar görmüşse
 • İdrar retansiyonu (idrar yapamama)
 • Taşma inkontinansı (idrar kaçırma) varsa
 • Mesane taşı varsa
 • Mesanede divertikül varsa
 • Kasık fıtığı varsa
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa
 • Tekrarlayan ciddi kanama varsa
 • İdrar kesesi tam boşalamıyorsa (100-150 cc rezidü kalıyorsa)
 • Şikayetler hastanın yaşam kalitesini bozacak kadar ciddi ise

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1