Sertleşme Problemi Olanlarda Penise Enjeksiyon Tedavisi

Sertleşme Problemi Olanlarda Penise Enjeksiyon Tedavisi

Erektil disfonksiyon (cinsel performans yetersizliği, iktidarsızlık, cinsel güç yeterizliği, sertleşme sorunu), cinsel ilişki için gerekli ereksiyonun sağlanamaması veya devam ettirilememesi olarak tanımlanır. 

Erektil disfonksiyon tedavisinin bir çok yöntemi vardır: yaşam tarzı değişiklikleri, ppsikoterapi, oral tedavi (ağızdan alınan bazı ilaçlar), cerrahi yöntemler, penil enjeksiyon veya intrakavernozal enjeksiyon gibi.

Penil enjeksiyonlar (penis içine yapılan enjeksiyon) genellikle hastalara öğretilir ve hastalar evde kendi kendilerine yapabilirler. Bu amaçla uygulanan enjeksiyon ajanları penisin atar damarlarını genişleterek penise temiz kan (oksijenli kan) gelmesini ve penisin erekte olmasını sağlarlar. Bu tedavi genellikle etkili ve yan etkileri az, iyi tolere edilebilir bir tedavi yöntemidir.

İçindekiler

Penise enjeksiyon nasıl yapılır?

Enjeksiyon sonrası neler beklenir?

Hangi tür ilaçlar penise enjeksiyon için kullanılır?

Penil enjeksiyon niçin yapılır?

Penise enjeksiyonun risleri ve yan etkileri nelerdir?

Penil enjeksiyon durumlarında acil müdahalae gereken durumlar nelerdir?

 

Penise enjeksiyon nasıl yapılır?

Penise enjeksiyon penisin üst ve alt kısmından değil, orta ve yan kısmından yapılır. Çünkü alt kısımdan üretra dediğimiz idrar kanalı geçer, penisin üst kısmından ise damar ve sinirler geçer, enjeksiyon için en güvenli bölge penisin sağ ve sol yan kısmıdır. Enjeksiyon yapılacak kısım batikon veya alkol ile silindikten sonra siteril şekilde hazırlanmış enjeksiyon materyali enjektöre çekilerek (tercihen ince olduğu için insülin iğnesi) damarsız bir cilt bölgesinden hazırlanan kısımdan penis iç kısmına (kavernöz cisimler içine) yapılır. Her enjeksiyon fibrozis oluşturmaması için farklı bölgelerden yapılmalıdır.

Enjeksiyon sonrası neler beklenir?

Enjeksiyon sonrası ortalama 5-15 dakikada ereksiyon başlar, ancak bazı kişilerde seksüel uyarıya gerek olabilir, eğer enjeksiyon bir cinsel uyarı ve stresten uzak bir ortamda yapılırsa ereksiyon gelişme durumu daha yüksektir. Ereksiyon kişiye göre değişir, ortalama 30-60 dakika kadar sürer.

Hangi tür ilaçlar penise enjeksiyon için kullanılır?

  • Papaverin
  • Fentolamin
  • Prostaglandin E1 (PGE1) veya alprostadil

Bu enjeksiyonlar genellikle tek bir ilaç şeklinde uygulanır, ancak bazen ikili veya üçlü kombinasyon (karışım) şeklinde de kullanılabilir. Tüm bu ilaçların ortak özelliği, penise gelen damarların genişlemesini sağlayarak penise gelen kan akımını artırmaktır.

Penil enjeksiyon niçin yapılır?

Penise enjeksiyon uygulanması, uzun zamandır yapılan ve erektil disfonksiyon tedavisinde ağızdan ilaçlara cevap vermeyen hastalarda ikinci basamak bir tedavi seçeneğidir. Etkileri ve yan etkileri iyi bilinen, uzun süredir kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Bazı kişiler oral tabletleri bazı istenmeyen yan etkilerinden dolayı tercih etmezler, bu etkiler:

  • Burunda konjesyon (kanlanmaya bağlı tıkanma)
  • Baş ağrısı
  • Mide rahatsızlığı
  • Sırt ağrısı
  • Yüzde kızarıklık

Bazı hastalar da penil protez taktırmak istemediklerinden (komplikasyonlarından korkarlar veya pahalı olduğu için) bunun yerine penise enjeksiyon tedavisini tercih ederler.  Literatürde hastalardan uzun süre injeksiyon tedavisi kullanıp memnun olma oranı ciddi derecede yüksek olarak bildirilmiştir.

Penise enjeksiyonun risleri ve yan etkileri nelerdir?

Penil enjeksiyonun riskleri ve yan etkileri korkulacak kadar fazla değildir. Bilinçli hastalarda ciddi bir sorun oluşturmazlar.

Enjeksiyon yerinde morarma, kanama ve ağrı: Her enjeksiyonda olabilen basit reaksiyonlardır. Uzun süreli ağrı ve kanama varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Priapizm: Seksüel uyarı olmadan uzun süreli, ağrılı ereksiyon durumudur. Penise buz uygulaması veya fenilefrin içeren dekonjestanlar verilerek rahatlama sağlanabilir. Bazı durumlarda 4-6 saati geçer. Böyle vakalar acil bir durumdur ve mutlaka bir üroloğun müdahale etmesi gerekir, özellikle 24 saati geçmiş uzamış ereksiyon vakaları penise zarar verir ve cerrahi müdahale gerekir.

Penil enjeksiyon durumlarında acil müdahalae gereken durumlar nelerdir?

  • Enjeksiyon sonrası 4 saati geçen uzamış ereksiyon vakaları
  • Enjeksiyon yerinde ciddi kanama ve ağrı

Bu gibi durumlar varsa mutlaka bir Üroloğa başvurulmalıdır. Uzamış ereksiyon durumlarında penisteki kan steril şartlarda aspire edilir, çok geç vakalarda daha ileri cerrahi işlemler gerekebilir.

Özet olarak: Penil enjeksiyon, her yaş ve her türlü nedene bağlı olarak ortaya çıkan erktil disfonksiyon vakalarında uygulanabilecek, ciddi yan etkileri az bir tedavi yöntemidir. Her enjeksiyonda farklı yere enjeksiyon yapılarak skar (sertlik) dokusu gelişmesi engellenebilir. Belli dönem uygulamadan sonra hast için ideal etkin doz ayarlanabilir. Hastalar doktoru tarafından belli eğitimi aldıktan sonra kendileri enjeksiyonları yapabilirler.

Prof. Dr. Emin ÖBEK

Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1