Testisin Lenf Bezleri ve Testis Kanserinin En Sık Yayıldığı Organlar

Testisin Lenf Bezleri ve Testis Kanserinin En Sık Yayıldığı Organlar

Testis kanserleri en sık germ hücreli kanserler şeklinde görülür. Bunlar da seminom ve seminom dışı kanserler olmak üzere 2 gruba ayrılır. Testis kanserlerinde lenf bezi metastazları  önemlidir, çünkü buralara metastaz olan durumlarda cerrahi ile (genellikle ileri evre vakalarda kemoterapi sonrası) bu lenf bezleri alınır. Ayrıca testis kanserlerinde organ yayılımları (metastaz) da önemlidir. İlerlemiş vakalarda metastaz olan bölgelere bağlı olarak semptomlar (hasta şikayetleri) ortaya çıkar.

İçindekiler

Testis kanseri sıklıkla nasıl yayılır?

Testis kanserinin en sık yayıldığı lenf bezleri hangileridir?

Testis kanseri en sık hangi organlara yayılır?

Testis kanserinde metastazlara ait belirtiler nelerdir?

Testis kanseri sıklıkla nasıl yayılır?

Testisin germ hücreli kanserleri,  koriyokarsinom hariç lenf yoluyla metastaz yoparlar. Koriyokarsinoma ise kan yoluyla ve özellikle erken dönemde akciğerlere metastaz yapar (yayılır).

Testis kanserinin en sık yayıldığı lenf bezleri hangileridir?

Testisin birinci derece lenf bezleri karın arka duvarında omurga kemiklerinin ön kısmında karın içindeki ana atar ve toplar damarlara komşu ve böbrek ana damarlarının çevresinde yer alır. Bu bölgedeki lenf bezlerine (lenf nodları) “retroperitoneal lenf bezleri (lenf nodları” diyoruz. Burası testis kanserleriiçin çok önemli bir bölgedir. Testis kanserlerinde bu bölgelerde kanser yayılımı olduğu zaman buraların çıkartılması gerekir. Bu amaçla yaptığımız ameliyata “Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu” ameliyatı diyoruz. Bazı özel durumlarda testis kanserinde daha aşağı kasık bölgesindeki lenf bezlerine de yayılım olabilir. Retroperitonalş lenf nodları sağ ve sol testis için tablo’da gösterilmiştir. Resimde de testisin retroperitoneal bölgedeki lenf bezlerinin bulunduğu alan görülmektedir.

Tablo: Sağ ve sol testisin lenf bezleri (lenfatikleri)

Sol testisin lenfatikleri        

Sağ böbrek damarları çevresi           

Vena kava yanı                                             

Vena kava ön yüzü                                       

Vena kava işle aorta arası                            

Sağ iliak lenf bezleri                                    

İnteriliak lenf bezleri                                   

Sol testisin lenf bezleri

Sol böbrek damarları çevresi

Aorta yanı

Aorta ön yüzü

Aorta ile vena kava arası

Sol iliak lenf bezleri

Sol iliak lenf bezleri

İnteriliak lenf bezleri

Aorta: Karın arka duvarındaki ana atar damar

Vena kava: Karın arka duvarındaki ana toplar damar

Resim: Sağ ve sol testisin lenf bezleri (lenfatikleri)

 Testis kanseri en sık hangi organlara yayılır?

Testisin germ hücreli kanserleri retroperitoneal bölgedeki lenf bezleri dışında organlara da yayılım gösterir. Sıklık sırasına göre testis kanserleri aşağıdaki organlara metastaz (yayılım) yaparlar.

 • Akciğer
 • Karaciğer
 • Beyin
 • Kemik
 • Böbrekler
 • ,Böbrek üstü bezleri
 • Gastrointestinal sistem (barsak sistemi)
 • Dalak

Koriyokarsinoma erken dönemlde kan yoluyla akciğerlere yayılım gösterir. Koriyokarsinomun bir diğer özelliği de dalak gibi metastazların pek sık olmadığı organa metastaz yapmasıdır.

Testis kanserleri içinde gidişatı (prognoz)  en kötü olan ve en hızlı yayılan koriyokarsinomdur. Erken dönemde ve çok hızlı akciğer metastazları görülür. Testis içinde milimetreler boyutundaki koriyokarsinom, yaygın akciğer metastazları ile karşımıza çıkabilir.

Testis kanserinde metastazlara ait belirtiler nelerdir?

 • Sırt ağrısı: Retroperitoneal lenf nodlarının sinir köklerine basısı sonucu ortaya çıkar. En sık görülen semptomdur.
 • Öksürük ve nefes darlığı: Akciğer yayılımı varsa
 • Bulantı, kusma, iştahsızlık: Retroperitoneal lenf  bezlerinin ince barsağa bası yapması sonucu ortaya çıkar.
 • Kemik ağrısı: Kemik metastazları sonucu görülür.
 • Bacaklarda şişlik: Lenf bezlerinin vena vakaya (ana toplar damar) bası yapması sonucu ortaya çıkar..

   Referanslar

 1. Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th Edition.
 2. Smith & Tanagho’s General Urology, Nineteenth Edition.
 3. Current controversies on the role of retroperitoneal lymphadenectomy for testicular cancer.Mano R, Di Natale R, Sheinfeld J.Urol Oncol. 2019;37(3):209-218.
 4. Laparoscopic RPLND for clinical stage I nonseminomatous germ cell testicular cancer: current status.Bhayani SB, Allaf ME, Kavoussi LR.Urol Oncol. 2004;22(2):145-8.

 

            Prof Dr. Emin ÖZBEK

                  Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1