Türk Üniversitelerinde Bilimsel Yayın Sayısı ve H İndeksine Göre İlk 6000´de Yer Alan Akademisyenler

Türk Üniversitelerinde Bilimsel Yayın Sayısı ve H İndeksine Göre İlk 6000´de Yer Alan Akademisyenler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Ankara öğretim üyesi Prof. Dr. Murat ALPER´in Researchgate.com ´da “Türkiye´de en çok atıf alan ve H index´i en yüksek 6.000 akademisyen” konulu araştırması yayınlandı. Bu araştırmada Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenler içinde Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H indeksine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.

Söz konusu araştırmaya sadece tıp fakültelerini veya belli fakültelerdeki öğretim üyeleri değil bütün üniversite öğretim üyeleri alındı. Bu araştırma, devlet ve özel üniversitelerin hepsinde çalışan yerli ve yabancı bütün öğretim üyelerini ( akademisyenler) içeren geniş kapsamlı bir çalışmadır. Burada öğretim üyeleri yaptıkları bilimsel çalışmalara yapılan atıf ve H indekslerine göre değerlendirildi. H-indeksi, bir araştırmacının/akademisyenin ne kadar verimli ve etkili olduğu hakkında fikir veren sayısal bir değerlendirmedir. Bu şekilde bilim adamları nesnel, objektif bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Bu indeksin bazı eleştirilecek yanları olmasına rağmen günümüzde araştırmacıların performansını değerlendirmede en sık kullanılan bir yöntemdir.

Çalışma, Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin performansını değerlendiren geniş kapsamlı bir araştırma olması nedeniyle önemlidir. Bu şekilde tarafsız çalışmaların sonucu olarak elde edilen verilerin paylaşılması, üniversiteler ve akademisyenler  arasında akademik bir rekabet ortamı sağlayacak ve Türk üniversitelerinin dünya üniversiteleri ile rekabet eder duruma gelmesi konusunda önemli katkıları olacağını düşünüyorum. 

 

Prof.  Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Türkiye´de en çok atıf alan ve H index´i en yüksek 6.000 …

www.memurlar.net › haber › turkiye-de-en-cok-atif-ala…

22 Şub 2021 — MemurMemurlar, Öğretmen, 4/C, 4/B, Sözleşmeli Personel, Sağlık … ve en yüksek H index´ine sahip ilk 6000 akademisyenleri sıralayan liste …

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1