HOLEP Ameliyatı Olan Hastalar Çocuk Sahibi Olabilir mi?

HOLEP Ameliyatı Olan Hastalar Çocuk Sahibi Olabilir mi?

HOLEP, iyi huylu prostat büyümesinin (benign prostat hiperplazisi, BPH) cerrahi tedavisinde kullanılan lazer yöntemidir. Burada prostatın tamamı alınmaz, sadece prostatik üretra dediğimiz, prostatın içinden geçen idrar kanalının bulunduğu kısma bası yapan iyi huylu prostat dokusu alınır. Prostatın kapsül denen dış zar kısmı ve meni kanalları alınmaz. Meni kanalları sağ ve sol olmak üzere prostatik üretra içinde verumontanum denen oluşunun yanlarına açılır ve ilişki sonrası meni buradan dışarı atılır (Resim 1).

Resim 1: Prostatik üretraya açılan meni kanalı (ejaculatory duct)

Prostatın iyi huylu büyümesi 40’lı yaşlarda başlar ve ilerleyen dönemlerde görülme sıklığı ve ameliyat gereksinimi giderek artar. Prostat hastaları genellikle ileri yaş ve çocuk problemi olmayan hastalar olduğundan ameliyat sonrası ilişki sonrası meninin gelmemesi veya idrar karışması bu hastalarda ciddi bir sorun oluşturmaz. Ancak günümüzde evlenme yaşı artığı için az da olsa BPH nedeniyle operasyon gereksinimi duyan hastalar arasında çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar da vardır.

 Normalde ereksiyon sırasında mesane boynu kapandığı için meni mesaneye kaçmaz, yani idrarla karışmaz ve dışarı atılır. Tüm iyi huylu prostat ameliyatlarında (TUR, plazmokinetik, açık prostat ameliyatı vs…) HOLEP dahil büyümüş iyi huylu prostat parçaları (adenom) çıkartılırken mesane boynu da genişler ve burası açık kalır. Dolayısıyla ereksiyon sırasında mesane boynu bu ameliyat olan kişilerde kapanamayacağından ilişki sırasında meni dışarıya değil, mesaneye kaçar ve idrarla karışık olarak gelir (Resim 2).

Resim 2: HOLEP sonrası açık kalan mesane boynu

Bu nedenle HOLEP dahil iyi huylu prostat ameliyatlarının hepsinde meni idrara karıştığı için bu kişilerin normal yolla çocuk sahibi olabilmeleri zordur. HOLEP ameliyatında meninin mesaneye kaçmasını önlemeye yönelik teknikler, yöntemler kullanılmaktadır, ancak bunların yüzde yüz başarısı yoktur. Ancak bu ameliyatlarda testisler ve meni kanalları normal olduğundan sperm yapımı devam eder. Çocuk sahibi olmak isteyen hastaların ilişki sonrası idrarlarından veya testis ya da epididimlerden elde edilen spermlerle bu kişiler tüp bebek yöntemiyle baba olabilirler. Tüm HOLEP olacak hastalara eğer çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bu durumu önceden anlatmak gerekir.

Özet olarak:

  • HOLEP sonrası mesane boynu kapanmayacağından ilişki sonrası meni dışarı değil, mesaneye kaçar ve daha sonra idrarla atılır ve bu nedenle normal yolla çocuk sahibi olmak zordur.
  • Meninin mesaneye kaçmasını engellemeye yönelik HOLEP ameliyat teknikleri uygulansa da bunların başarısı yüzde yüz değildir.
  • Meni kanalları, testisler normal olduğundan ve HOLEP cerrahisinin spermler üzerine direk hiçbir olumsuz etkisi olmayacağından bu kişiler isterlerse tüp bebek yöntemiyle çosuk sahibi olabilirler.

 

Referanslar

  1. Retrograde ejaculation and male infertility. Aust TR, Lewis-Jones DI.Hosp Med. 2004 Jun;65(6):361-4.
  2. Management of the dry ejaculate: a systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Mehta A, Sigman M.Fertil Steril. 2015 104(5):1074-81.
  3. Retrograde ejaculation–treatment of infertility by intrauterine insemination. Milingos S, Michalas S, Aravantinos D.Int J Gynaecol Obstet. 1993;42(3):279. 
  4. Restoration of antegrade ejaculation after transurethral bladder neck injection of Deflux for retrograde ejaculation: a case report of natural conception.Han H, Liu S, Lei H,         et al.Transl Androl Urol. 2020;9(5):2270-2274
  5. Management of the dry ejaculate: a systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Mehta A, Sigman M.Fertil Steril. 2015;104(5):1074-81. 

   

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1