Penil Protez (Mutlıluk Çubuğu) Çeşitleri

Penil Protez (Mutlıluk Çubuğu) Çeşitleri

Erektil disfonksiyon (ED) veya cinsel fonksiyon bozuklıuğu, ilişki için ereksiyonun başlatılamaması veya devam ettirilememesi durumudur. Erkeklerde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tedavisinde fosfodiesteraz inhibitörleri dediğimiz viagra , cialis grubu ilaçlar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak hastaların bir kısmı bu ilaçlara cevap vermezler ve sonunda “penil protez”veya “mutluluk çubuğu” denen protezlere ihtiyaç duyulabilir. Penil protezler normalde penisin ereksiyon halindeki uzunluğuna uygun penis içine yerleştirilen silindir şeklinde yapılardır. Peniste ereksiyondan sorumlu korpus kavernozum denen yapılar vardır ve bu yapıların içerisine atar damarlarla temiz kanın gelmesi sonucu peniste ereksiyon oluşur. Penil protezler veya mutluluk çubuğu denen yapay silikon protezler ameliyat ile bu her iki korpus kavernozum içerisine yerleştirilir. Cerrahi sırasında kavernöz cisimlerin boyları ve genişlikleri ölçülür ve bu ölçümler sonucu hastaya uygun protez yerleştirilir. Bu protezler özel olarak tasarlanmış ve silikondan yapılmış yapılardır.

Günümüzde sağlık şartlarındaki iyileşme sayesinde yaşam süresi artmıştır. Bunun doğal sonucu olarak insanlarda cinsellik te ileri yaşlara kadar devam etmektedir. Bunun sonucu olarak ta son yıllarda penil protez isteyen hastalarda önceki yıllara göre ciddi bir artış gözlenmektedir. Burada en önemli sorunlardan biri ekonomiktir. Bu protezler ithal ürünler olduğu için fiyatları da yüksektir. Özellikle 2 ve 3 parçalı protezlerin fiyatı daha yüksektir.

Penil protezler tıbbi tedaviye yani ilaç tedavisine cevap vermeyen durumlarda başvurulacak en son seçenektir. Her yaşta uygulanabilir, ama endikasyonunu çok iyi koymak ve gereksiz yere penil protez takmamak gerekir, çünkü geri dönüşümsüz bir yöntemdir. Genç hastalarda en son seçenek olarak düşünülmelidir. Bu hastalarda diğer tüm tedavi alternatifleri yetersiz kalınca uygulanmalıdır. Başlıca endikasyon bu grupta arteriyel yetmezlik dediğimiz, penise temiz kan taşıyan damarların yeteri kadar penise kan getirememesi durumudur. Bu durum daha çok uzun süreli ve iyi kontrol edilmemiş şeker hastalarında görülür. İleri yaşlarda yaşlanmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkan erektil disfonksiyon durumu en sık yaşlılarda protez taktığımız nedenlerdendir. Bunun yanında genel sistemik hastalıkların sonucu olarak (kardiyovasküler hastalıklar, şeker hastalığı, şişmanlık, sinir sistemiyle ilgili hastalıklarvs…) ortaya çıkan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen erektil disfonksiyon, yani cinsel fonksiyon bozukluklarında da gene penil protez en son seçenek olarak uygulanması gereken bir tedavi seçeneğidir.

Ayrıca bazı kanser ameliyatlarından sonra da iktidarsızlık gelişir ve bu hastalarda da diğer tedaviler etkili olmadığında tek seçenek penil protez veya mutluluk protezi takmaktır. Bu grup kanserler içinde özellikle mesane kanseri ve prostat kanseri gibi ürolojik kanserlerde yapılan radikal cerrahi sonrası (radikal sistektomi veya radikal prostatektomi) veya kolorektal cerrahiler sonrası penil protez gerekebilir.

Penil protezler genel olarak 3 gruba ayrılırlar:

* Malleable

* İki Parçalı Penil Protezler

* Üç Parçalı Şişirilebilir Protezler

 Malleable penil protezler (Tek parçalı malleable penil protezler): Bu tip protezler devamlı ereksiyon halinde olan protezlerdir. Silikondan yapılmış, elastik ve kıvrılabilen ve bu sayede normal kıyafet altında gizlenebilen, yani dışardan belli olmayan ve hastaların günlük sosyal hayatına engelolmayan protezlerdir.

Resim 1: Tek parçalı (malleable penil protez)

İki Parçalı Penil Protezler (Yarı sert penil protezler): Bu prup protezler korpus kavernozumlara yerleştirilen 2 adet silindir ve skrotuma, testisin yanına yerleştirilen bir adet pompa sisteminden oluşur.

Üç Parçalı Şişirilebilir Protezler (İstenildiği an şişirilen): Bu tip protezler peniste korpus kavernozumlara yerleştirilen iki silindir ile karın alt kısmına yerleştirilen bir adet rezerv ve skrotuma (penisin bulubduğu torba) penisin yanına yerleştirilen bir adet pompa sisteminden oluşur.

Resim 2: 3 parçalı penil protez

Bazı firmaların ürettikleri protezlere antibiyotik absorbe ettirilmiştir( emdirilmiştir) ve bu sayede enfeksiyona karşı bu grup protezler daha güvenlidir. Bu 3 çeşit protezden hangisinin hangi hastaya takılacağı, yani protez seçimi ayrı bir konudur ve bunu ayrı bir yazıda anlatmaya çalışacağım. Normalde hastalarımın sosyoekonomik durumlarını gözönünde tutarak hastalarıma uygun olan bu 3 protezden herhangi birisini takıyorum. Uzun süreli takip ettiğim hastalarımda cerrahi sonrası ciddi herhangi bir komplikasyton olmamıştır.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

Referanslar

  1. Comparison of Long-Term Results and Couples´ Satisfaction with PenileImplant Types and Brands: Lessons Learned From 883 Patients With Erectile Dysfunction Who           Underwent Penile Prosthesis Implantation. Çayan S, Aşcı R, Efesoy O, Bolat MS, Akbay E, Yaman Ö. J Sex Med. 2019;16(7):1092-1099
  2. Comparison of penile prosthesis types´ complications: A retrospective analysis of single center. Kisa E, Keskin MZ, Yucel C, Ucar M, Yalbuzdag O, Ilbey YO.Arch Ital Urol     Androl.   2020, 21;92(4).
  3. Penileprosthesisimplant: scientific advances and technological innovations over the last four decades. Chung E.Transl Androl Urol. 2017 Feb;6(1):37-45. 
  4. Recent advances in the treatment of erectiledysfunction.Mobley DF, Khera M, Baum N.Postgrad Med J. 2017 Nov;93(1105):679-685.
  5. Organic causes of erectile dysfunction in men under 40. Ludwig W, Phillips M.Urol Int. 2014;92(1):1-6. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1