Transüretral Prostat İnsizyonu (TUİP) Nedir ve Kimlere Yapılır?

Transüretral Prostat İnsizyonu (TUİP) Nedir ve Kimlere Yapılır?

Günümüzde Ürolojik ameliyatların çoğu artık endoskopik yöntemlerle veya minimal invaziv cerrahi tekniklerle yapılmaktadır. Üretra, prostat ve mesane boynuna yönelik ameliyatların çoğu endoskopik yöntemlerle yapılır. İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) endoskopik yöntemlerle tedavisi sonucu (TUR-P) özellikle seksüel aktif ve çocuk sahibi olmak isteyen genç ve orta yaş erkeklerde en önemli sorun retrograt ejakülasyon (meninin mesaneye kaçması ve idrarla gelmesi) dur. Bunu önlemek amacıyla küçük prostatlı hastalarda TUIP (transurethral incision of the prostate) tekniği tanımlanmıştır.  Bu makalede endoskopik olarak yapılan transüretral prostat insiszyonu (TUİP, endoskopik prostat insizyonu) ameliyatından bahsedeceğim.

İçindekiler

Transüretral prostat insizyonu (TUİP) nedir, kmlere ve nasıl yapılır?

TUR-P a göre avantajları nelerdir?

TUR’a karşı dezavantajları nelerdir?

Hangi tip anestezi gerekir?

TUİP’in komplikasyonları nelerdir?

           TUİP ameliyatı ne kadar sürer, hasta kaç gün hastanede kalır, sonda ne zaman çekilir?

 

Transüretral prostat insizyonu (TUİP) nedir, kimlere ve nasıl yapılır?

TUİP (veya transüretral incision of the prostate), prostatıın endoskopik olarak insizyonu, yani derinlemesine kesisi anlamına gelen bir endoskopik cerrahi işlemdir.

30-35 gramın altındda iyi huylu prostat büyümesi (BPH)  olan hastalara uygulanır. Büyük prostatlarda tercih edilen bir yöntem değildir. Ayrıca prostatın mesane içine doğru büyüdüğü durumlarda (median lob hiperplazisi) da etkili olmayan ve uygulanmayan bir tedavi yöntemidir.

TUİP (transüretral prostat insizyonu), mesane boynundan üreter orifislerinin tam orta seviyesinden  saat 6 hizasından başlayarak verumuntanuma kadar uzanan prostat kapsülüne kadar inen derin bir insizyon şeklinde uygulanır. Orijinal metot saat 6 jhizasından insizyon şeklinde tanımlanmıştır, ancak saat 5 ve 7 hizasından yapılarak ta uygulanmaktadır. Bu işlem klasik TUR-P’de kullanılan sitemle yapılabileceği gibi HOLEP yöntemi ile, yani holmiyum lazer kullanılarak ta yapılabilir. HOLEP yöntemi biraz daha pahalıdır, ancak kanama ve tekrarlama daha az görülür.

Resim 1: Endoskopik görüntü, saat 6 hizası

Resim 2, 3, 4: Saat 6 hizasından prostat kapsülüne kadar inen derin insizyon (TUİP operasyonu)

TUR-P’a göre avantajları nelerdir?

TUİP operasyonunun TUR-P (transüretral prostatektomi) ameliyatına alternatif olarak ortaya çıkarılmasının en önemli nedeni, TUİP yapılan hastalarda TUR-P ‘a göre ilişki sırasında retrograt ejakülasyonun (meninin mesaneye kaçması ve idrarla gelmesi) olmaması veya çok az görülmesidir (yaklaşık %15-20 oaranında TUİP sonrası retrograt ejakülasyon görülür, TUR-P sonrası bu oran % 95-100 oranlarına yaklaşır).

Erektil disfonksiyon (cinsel fonksiyon bozukluğu) TUİP yapılan hastalarda daha az görülür.

Ameliyat süresi TUR-P’dan daha kısadır

Kanama TUR-P’a göre daha azdır

TUR sendromu (dilüsyonel hiponatremi) daha az görülür

Hastalar operasyon sonrası daha az hastanede kalır

Anestezi alamayacak düşkün hastalarda dahi yapılabilir, hatta lokal anestezi ile dahi TUİP yapmak mümkündür.

TUR’a karşı dezavantajları nelerdir?

Büyük ve median lobu olan iyi huylu prostat büüüyümesiolan hastalarda etkili değildir.

Patoloji için parça alınamaması bir dez avantajdır, bu nedenle operasyon öncesi bu hastalar prostat kanseri yönünden iyi araştırılmalıdır (PSA, rektal muayene vs…).

TUR-P a göre daha ekonomik, yan etkileri daha az bir operasyon yömntemiidir.

TUİP yapılacak hastalara hangi tip anestezi gerekir?

Genelde spinal anestezi uygulanır. Hastaya ve anestezi hekiminin tercihine göre kısa süreli genel anestezi veya maske anestezisi ile de hasta uyutulabilir.

Bazı çalışmalarda uygun hastalarda lokal anestezi ile de yapılabildiği bildirilmiştir.

TUİP’in komplikasyonları nelerdir?

TUR-P operasyonuna göre TUİP’operasyonunda komplikasyonlar yok denecek kadar azdır.

Kanama çok çok seyrek görülür

Enfeksiyon TUR-P’a göre son derece azdır

Erkek hastalarda retrograt ejakülasyon (meninin mesaneye kaçması) TUR-P’a göre çok az görülür.

TUİP ameliyatı ne kadar sürer, hasta kaç gün hastanede kalır, sonda ne zaman çekilir?

TUİP operasyonu yaklaşık 30-40 dakika sürer, hastalar genellikle 1 gün hastanede kalır, eğer lokal anestezi verilmişse ayni gün taburcu edilirler.

İşlem sonrası üretral kateter (idrar sondası) 2. Veya 3. Günde çekilir ve hastalar çok ağır işler olmamak üzere günlük aktivitelerine 1 hafta sonra başlarlar.

Prof. Dr. Emin ÖZBEK

Üroloji Uzmanı

 

Referanslar

  1. Transurethral incision of prostate (TUIP) for minimally enlarged prostates. 

     Nadeem A, Ahmad H, Rana SM, Mahmood A, Alvi MS, Akmal M.J Coll Physicians Surg Pak. 2010 Jan;20(1):51-4.

  1. Transurethral incision of the prostate: a viable alternative to transurethral resection. Kletscher BA, Oesterling JE.Semin Urol. 1992 Nov;10(4):265-72.
  2. Holmium laser transurethral incision of the prostate: Can prostate size predict the long-term outcome? Elkoushy MA, Elshal AM, Elhilali MM.Can Urol Assoc J. 2015      Jul-Aug;9(7-8):248-54.
  3. Holmium:YAG transurethral incision versus laser photoive vaporization for benign prostatic hyperplasia in a small prostate. Elshal AM, Elkoushy MA, Elmansy HM,         Sampalis J, Elhilali MM.J Urol. 2014;191(1):148-54. 
  4. Transurethral resection versus transurethral incision of the prostate.Orandi A.Urol Clin North Am. 1990 Aug;17(3):601-12.
  5. The clinical effectiveness of transurethral incision of the prostate: a systematic review of randomised controlled trials.Lourenco T, Shaw M, Fraser C, MacLennan G,      N´Dow J, Pickard R.World J Urol. 2010 Feb;28(1):23-32. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp
1